Giáo án Địa lý 9 - Trường THCS Liêng Trang - Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam

I. MỤC TIÊU Qua bài học, HS cần đạt được:

1. Kiến thức :

- Trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

- Thấy được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới: thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế; những thành tựu và thách thức.

- Biết được tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm là một khó khăn trong quá trình phát triển đất nước.

2. Kĩ năng :

- Rèn luyện kĩ năng phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

3. Thái độ :

- Nhận thức được quá trình đổi mới để cố gắng học tập, góp sức mình vào công cuộc phát triển xây dựng quê hương, đất nước.

- Có thái độ phê phán các hành vi gây hại tới môi trường.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 24/03/2017 Lượt xem 741Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lý 9 - Trường THCS Liêng Trang - Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 Ngày soạn:08/09/2015
Tiết 6 Ngày dạy: 11/09/2015
ĐỊA LÍ KINH TẾ
BÀI 6: SỰ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức : 
- Trình bày sơ lược về quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam.
- Thấy được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nét đặc trưng của công cuộc đổi mới: thay đổi cơ cấu kinh tế theo ngành, theo lãnh thổ, theo thành phần kinh tế; những thành tựu và thách thức.
- Biết được tài nguyên bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm là một khó khăn trong quá trình phát triển đất nước.
2. Kĩ năng :
- Rèn luyện kĩ năng phân tích biểu đồ để nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
3. Thái độ : 
- Nhận thức được quá trình đổi mới để cố gắng học tập, góp sức mình vào công cuộc phát triển xây dựng quê hương, đất nước.
- Có thái độ phê phán các hành vi gây hại tới môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực tính toán
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng số liệu thống kê; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
 - Lược đồ các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm. 
 - Một số hình ảnh về những thành tựu kinh tế trong thời kì đổi mới.
2. Chuẩn bị của học sinh:
 Sách giáo khoa, tài liệu kinh tế Việt Nam.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định lớp : (1 phút) Kiểm tra vệ sinh lớp
 Sĩ số 9A1 9A2... 9A3. 
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
 - Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế – xã hội ? Biện pháp khắc phục những khó khăn đó ?
3. Tiến trình bài học:
	Khởi động: Cùng với sự phát triển của xã hội, kinh tế nước ta cũng đang có những thay đổi theo hướng tích cực. Sự thay đổi đó đưa nền kinh tế của nước ta đạt được nhiều thành tựu nhưng cũng gặp không ít thách thức và khó khăn. Để hiểu rõ hơn các em cùng đi vào bài học hôm nay.	
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung 
Hoạt động 1 : Tìm hiểu sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế (17 phút)
*Phương pháp dạy học: Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp hình thành kĩ năng xác lập mối quan hệ nhân quả, pp sử dụng bản đồ, pp sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ, thảo luận, tự học,
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT học tập hợp tác, 
 Bước 1: 
Dựa vào Sách giáo khoa em hãy cho biết:
 - Thời kì đổi mới của nước ta bắt đầu từ khi nào? Nét đặc trưng của quá trình đổi mới là gì ? 
- Thế nào là chuyển dịch cơ cấu kinh tế ? 
- Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế thể hiện ở những mặt nào?
 Bước 2: Thảo luận theo nhóm
+ Nhóm 1: Dựa vào biểu đồ H6.1 phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế?
 + Nhóm 2: Dựa vào H6.2 và nội dung SGK, cho biết sự chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ diễn ra như thế nào?
 + Nhóm 3: Dựa vào Bảng 6.1 và nội dung SGK, nêu rõ sự chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế?
- HS làm việc theo nhóm, trả lời. GV nhận xét, chuẩn xác kiến thức.
 Bước 3: 
- Nền kinh tế nhiều thành phần sẽ đem lại điều gì đối với nền kinh tế nước ta?
- Xác định trên lược đồ: các vùng kinh tế của nước ta ? Cho biết những vùng kinh tế nào không giáp biển ? 
- GV nhấn mạnh sự kết hợp kinh tế đất liền và kinh tế biển đảo là đặc trưng của hầu hết các vùng kinh tế .
- Xác định các vùng kinh tế trọng điểm trên bản đồ (lược đồ)? 
 Hoạt động 2: Tìm hiểu về những thành tựu và thách thức trong quá trình đổi mới (15 phút)
 *Phương pháp dạy học: Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, tự học,
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, 
Bước 1:
- Dựa vào SGK mục II.2: Sau một thời gian đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu gì ? 
- HS dựa vào sgk trả lời.
- Tuy nhiên, trong quá trình đổi mới , ta đã gặp phải những khó khăn gì?
- GV chuẩn xác kiến thức, lưu ý học sinh vấn đề về việc khai thác quá mức nhiều loại tài nguyên và ô nhiễm môi trường là khó khăn trong quá trình phát triển đất nước.
Bước 2:
GV mở rộng những tác động của thị trường thế giới khi Việt Nam hội nhập kinh tế Quốc tế.
II. Nền kinh tế nước ta trong thời kì đổi mới 
1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế : 
Năm 1986 nước ta bắt đầu tiến hành công cuộc đổi mới.
a. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế
- Giảm tỉ trọng khu vực nông, lâm, ngư, nghiệp.
- Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng.
- Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao, xu hướng còn biến động.
b. Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ
- Hình thành những vùng chuyên canh trong nông nghiệp
- Hình thành những lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ tạo nên vùng phát triển năng động.
c. Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế
- Từ nền kinh tế chủ yếu là Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.
- Nước ta có 7 vùng kinh tế, 3 vùng kinh tế trọng điểm.
2. Những thành tựu và thách thức:
- Thành tựu : 
 Tăng trưởng kinh tế nhanh, đang tiến hành công nghiệp hóa.
 - Thách thức :
 ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên, thiếu việc làm
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1.Tổng kết : (5 phút)
- HS nêu đặc điểm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
 - Xác định trên lược đồ : các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm của nước ta ? 
2. Hướng dẫn học tập: (2 phút)
- GV hướng dẫn hs làm bài tập 2/ sgk/ tr23.
- Học bài cũ , trả lời các câu hỏi và làm bài tập trong SGK . 
- Chuẩn bị bài mới : Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp. 
V. PHỤ LỤC:
VI. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docdia_9tuan_3tiet_6.doc