Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức:

 - Nờu thế nào là mục đớch học tập của HS

 2. Kĩ năng:

 - Biết xỏc định mục đớch học tập đỳng đắn cho bản thõn và những việc cần làm để thực hiện mục địch đú.

* Cỏc KNS cần được giỏo dục: KN nhận định, KN xd và tự điều chỉnh kế hoạch học tập, KN, KN hợp tỏc trong hoạt động.

3.Thỏi độ:

 -Quyết tõm thực hiện mục đớch học tập đú xỏc định.

II .CHUẨN BỊ

1Thầy: SGK,SGV,Bài tập tỡnh huống,kỹ năng sống,chuẩn kiến thức kỹ năng.

2.Trũ:SGK, vở ghi

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 205Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh (tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 13 – Tiết 13
 Ngày soạn:27/10/2013
Bài 11: MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH (t1)
I. Mục tiờu bài học:
1. Kiến thức: 
 - Nờu thế nào là mục đớch học tập của HS 
 2. Kĩ năng:
 - Biết xỏc định mục đớch học tập đỳng đắn cho bản thõn và những việc cần làm để thực hiện mục địch đú.
* Các KNS cần được giáo dục: KN nhận định, KN xd và tự điều chỉnh kế hoạch học tập, KN, KN hợp tác trong hoạt động.
3.Thỏi độ:
 -Quyết tõm thực hiện mục đớch học tập đó xỏc định.
II .CHUẨN BỊ
1Thầy: SGK,SGV,Bài tập tỡnh huống,kỹ năng sống,chuẩn kiến thức kỹ năng...
2.Trũ:SGK, vở ghi
III. Tiến trỡnh bài giảng
1.Ổn định tổ chức
2.Kiểm tra bài cũ: 
 a.Hóy nờu những việc làm cụ thể của mỡnh trong việc tớch cực tham gia hoạt động tập thể và hoạt động xó hội ?
 b.ý nghĩa của việc tớch cực tham gia cỏc hoạt động tập thể và hoạt động xó hội 
Đỏp
a.HS tự liờn hệ
b. - Mở rộng sự hiểu biết về mọi mặt.
- Rốn luyện được kỉ năng cần thiết của bản thõn.
- Gúp phần xõy dựng quan hệ tập thể lành mạnh, thõn ỏi.
3. Bài mới: 
GV đưa ra cỏc TH:
 -Người cụng nhõn lao động trong cỏc nhà mỏy phấn đấu đạt năng suất cao để làm gỡ? (Làm ra nhiều sản phẩm cho đất nước đồng thời đem lại thu nhập cho bản thõn)
 -Người nụng dõn lam lũ một nắng hai sương lam lũ cấy cày mong một mựa gặt bội thu
 - Người HS:chuyờn cần học tập để trở thành người cú năng lực, cú ớch cho xó hội
 ? Những người núi trờn khi làm việc họ nhằm đạt mục đớch gỡ?
Cuộc sống và cụng việc ciủa mỗi con người rất phức tạp đa dạng.Mỗi cỏ nhõn, mỗi thế hệ cú mục đớch khac nhau, mục đớch trước tiờn của hs là học tập, rốn luyện tốt trở thành con ngoan trũ giỏi.
HĐ 1 : Tỡm hiểu truyện đọc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
? Hóy nờu những biểu hiện vượt khú trong học tập của bạn Tỳ? 
?Vỡ sao bạn Tỳ đạt được nhiều thành tớch như vậy?
?Để thực hịờn ước mơ trở thành nhà toỏn học bạn Tỳ đó suy nghĩ và học tập như thế nào? 
GV: Bạn Tỳ đó tự học, rốn luyện, kiờn trỡ vượt khú khăn để học tốt khụng phụ lũng cha mẹ, thầy cụ
? Bạn Tỳ học tập và rốn luyện để làm gỡ?
GV: Việc học đối với mỗi người rất quan trọng vỡ nthế đũi hỏi bản thõn mỗi người cần xỏc định đỳng mđ học tập củ mỡnh. Cần cú ước mơ vươn toớư và xỏc định đỳng mđ học tập và cú thỏi độ học tập đỳng đắn
? Qua tấm gương bạn Tỳ em học tập được điều gỡ? 
* Qua tấm gương bạn Tỳ cỏc em cần xỏc định đỳng mđ học tập cho bản thõn và cần cú ý chớ vươn lờn trong cuộc sống cũng như trong học tập, phải cú kế hoạch và biến ước mơ thành hiện thực.
GV: để chuẩn bị cho t2 cỏc em tập làm điều tra ngắn về mục đớch học tập của cỏc bạn trong lớp(núi rừ ước mơ của mỡnh)
I.Truyện đọc:
“Tấm gương một học sinh nghốo vượt khú”
- Đọc truyện và thảo luận theo nội dung cõu hỏi
-> Bạn đó say mờ, kiờn trỡ, vượt khú trong học tập:
-> Bạn tự học, mỗi bài toỏn tỡm nhiều cỏch giải khỏc nhau.
->Say mờ học tiếng anh, sưu tầm bài toỏn bằng tiếng anh để giải.
-> Để đạt được mục đớch học tập của mỡnh là thành nhà toỏn học
-Em học tập ở bạn Tỳ:
+ Sự say mờ, kiờn trỡ trong học tập
+ Tỡm tũi độc lập suy nghĩ trong học tập.
+ Xỏc định được mục đớch học tập 
HĐ 2:Tỡm hiểu nội dung bài học
? Mục đớch học tập của HS là gỡ ?
GV cho HS chơi trũ chơi “phúng viờn nhỏ”
Luật chơi
Một bạn đún vai phúng viờn đi phỏng vấn cỏc bạn trong lớp về ước mơ của bản than và cỏch thực hiện
2.Nội dung bài học
a.Mục đớch học tập của HS :
-Trở thành con ngoan trũ giỏi chỏu ngoan Bỏc Hồ,người cụng dõn tốt.
- Trở thành con người chõn chớnh cú đủ khả năng lao động để tự lập nghiệp và gúp phần xõy dựng quờ hương đất nước,bảo vệ tổ quốc.
4. Củng cố,dặn dũ: ( 5 phỳt)
- HS núi về những ước mơ cử mỡnh
- Học bài
- HS chuẩn bị nd tiết 2
- Chuẩn bị cỏc bài tập trắc nghiệm
- HS thực hiện tốt ATGT 
	Rỳt kinh nghiệm
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ký duyệt tuần 13
Ngày:

Tài liệu đính kèm:

  • docT 13.doc