Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 - Tiết 1 đến tiết 16

I-Mục tiêu :

 1-Kiến thức : Hiểu rõ nội qui nhà trường và nhiệm vụ năm học mới

 2- Kỹ năng: Hiểu cơ cấu tổ chức , chức năng , nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ

 3. Thái độ: Tích cực rèn luyện, thực hiện tốt nội qui và nhiệm vụ năm học mới.

II-Nội dung, hình thức hoạt động:

1- Nội dung : - Nội qui của nhà trường

 - Những nhiệm vụ cụ thể của năm học mới mà học sinh cần biết

- Thành lập các tổ ,nhóm .

- Cử (hoặc bầu ) cán bộ lớp : lớp trưởng , lớp phó , tổ trưởng ,tổ phó cán sự chức năng ,cán sự môn học .

- Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp .

- Xây dựng cách thức làm việc của cán bộ lớp .

 2- Hình thức hoạt động : -Nghe giới thiệu về nội qui và nhiệm vụ năm học mới

 - Có thể HS giới thiệu cho lớp lựa chọn , GVCN sẽ quyết định.

- Trao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ lớp trước lớp .

 - Trao đổi thảo luận trong lớp

 - Văn nghệ

 

doc 42 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 217Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 6 - Tiết 1 đến tiết 16", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
học kỹ lý thuyết + bài tập ứng dụng
- Nghiên cứu trước bài mới
- Vạch phương hướng học tập
- Nắm chắc yêu cầu đề ra
 - Nhận xét tinh thần tham gia, đóng góp ý kiến của HS trong lớp
 - Rút ra những thu hoạch về phương pháp học tập ở cấp THCS 
Dặn dò: Tuần sau chuẩn bị hoạt động : “ Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo trong nhà trường “ ; “Lễ đăng ký” Tháng học tốt, tuần học tốt”
5’
15’
18’
3’
IV. Gợi ý đánh giá kết quả hoạt động: 4’
Câu 1: Qua những kinh nghiệm học tập của các tổ đã trình bày em đã đúc kết được những kinh nghiệm gì trong học học tập cho bản thân mình ?
Câu 2: Theo cá nhân và suy nghĩ của em, em hay cho biết suy nghĩ của mình về ý nghĩa của việc trao đổi kinh nghiệm học tập qua lại với nhau ?
V. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 08/ 10/ 2014
Tiết: 05
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
 ˜--&--™
Tên hoạt động 1&2: 
NGHE GIỚI THIỆU VỀ ĐỘI NGŨ THẦY CÔ GIÁO TRONG TRƯỜNG
LỄ ĐĂNG KÍ THI ĐUA“THÁNG HỌC TỐT - TUẦN HỌC TỐT ”
I) Mục tiêu:
 1-Kiến thức: Hiểu được những đặc điểm và truyền thống của đội ngũ giáo viên của trường (số lượng , tuổi đời, tuổi nghề, tinh thần tận tuỵ, thành tích, )
 - Hiểu được mục đích, ý nghĩa và nắm vững nội dung thi đua, chỉ tiêu thi đua của “ tháng học tốt, tuần học tốt “
2- Kỹ năng: Tự giác và quyết tâm học tập tốt để đền đáp công ơn của thầy cô giáo
Biết chào hỏi lễ phép, chăm học, và học tập đạt kết quả cao.
 3- Thái độ: Giáo dục thái độ, tình cảm yêu quí, biết ơn, vâng lời thầy cô giáo.
 - Xác định thái độ biết thông cảm, kính trọng, và biết ơn các thầy giáo, cô giáo. 
II) Nội dung, hình thức hoạt động :
1- Nội dung : 
 + Học sinh hiểu được về biên chế, tổ chức của nhà trường.
 Những đặc điểm nổi bật của đội ngũ giáo viên trong trường.
 + Chương trình hành động của lớp trong tháng 11 và trong tuần cao điểm của tháng (từ 15 đến 20 -11)
 - Các cá nhân đăng kí thi đua thực hiện tốt chương trình hành động của lớp
 - Các tổ đăng kí thi đua
 - Văn nghệ
 2- Hình thức hoạt động: Lễ đăng kí thi đua - Văn nghệ
- Giới thiệu .
- Trao đổi, phát biểu cảm xúc về nội dung và ý nghĩa của ngày 20/11 .
III) Chuẩn bị hoạt động:
 1-Chuẩn bị về phương tiện hoạt động :
 * Sơ đồ tổ chức của nhà trường .
Những nét tiêu biểu chung và riêng của giáo viên trong trường.
 * Bản chương trình hành động của lớp bao gồm:
-Tỉ lệ học lực giỏi, khá, trung bình (theo từng môn học)
-Nâng cao kết quả học tập, tăng điểm khá giỏi, giảm điểm trung bình, loại trừ điểm yếu, kém...
-Tiếp tục thựchiện tốt nội qui rèn luyện về học tập, và các hoạt động khác
-Biện pháp thực hiện: Tạo phong trào thi đua học tập giữa các tổ trong lớp. giữa các cá nhân trong tổ,tổ chức trao đổi kinh nghiệm học tập, xây dựng các đôi bạn cùng tiến, tăng cường học nhóm, từng cá nhân cam kết thực hiện .
 * Bản đăng kí thi đua của tổ (tương tự như của lớp nhưng khác về chỉ tiêu )
 * Bản đăng kí thi đua của cá nhân, nêu rõ :
 - Phấn đấu vươn tới danh hiệu gì về học tập, rèn luyện
 - Đạt những chỉ tiêu gì cụ thể về điểm giỏi, khá...
 - Biện pháp thực hiện của cá nhân: Tự giác, chăm chỉ học tập, rèn luyện, giúp đỡ bạn bè, hợp tác với bạn...
 * Một số tiết mục văn nghệ
 2- Chuẩn bị về tổ chức :
 - GVCN họp với cán bộ lớp để xây dựng chương trình hành động
 - Hướng dẫn HS viết đăng kí thi đua
 - Mời đại biểu: Thầy Tởng phụ trách
 Chuẩn bị văn nghệ: Ủy viên Văn thể mỹ
 Phân công người dẫn chương trình: Lớp trưởng
 Đọc đăng kí thi đua: Lớp trưởng
 Trang trí, kê bàn ghế: Tở trực
IV) Tiến hành hoạt động :
TL
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
TG
DCT : Lớp trưởng
GVCN
UV Văn thể mỹ
Lớp trưởng
Các tổ trưởng + cá nhân
UV Văn thể mỹ
1- Mở đầu: 
 - Hát tập thể bài “ Bụi phấn “ 
- Tuyên bố lý do : Nhằm phần nào hiểu biét về đội ngũ thầy cô giáo của nhà trường và những thành tích cũng như tinh thần yêu người, yêu nghề của quý thầy cô giáo và để tỏ lòng kính yêu và biết ơn thầy cô giáo đã bỏ công dạy dỗ chúng ta nên người và trách nhiệm của người HS của chúng ta là phải ra sức học tập, rèn luyện tốt để đền đáp công ơn thầy cô. Trong tiết sinh hoạt tuần này, lớp ta tổ chức buổi lễ phát động và đăng kí thi đua học tập “ Tháng học tốt , tuần học tốt”. Đó là lí do của tiết sinh hoạt hôm nay.
- Giới thiệu đại biểu : Tham dự tiết sinh hoạt hôm nay em xin trân trọng kính giới thiệu : Thầy Tởng phụ trách : Dương Văn Thạo
 Giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp ..
- Giới thiệu chương trình hoạt động : Chương trình hôm nay có các phần chính sau :
 - Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo trong nhà trường
 - Nghe phát động thi đua
 - Chương trình văn nghệ
2- Các hoạt động :
a- Hoạt động 1: Nghe giới thiệu về các thầy cô giáo trong nhà trường
- Sơ đồ tổ chức của nhà trường .
- Những nét tiêu biểu chung và riêng của giáo viên trong trường.
- Đại diện lớp cảm ơn Giáo viên chủ nhiệm và mỗi bạn có thể nói một câu ngắn gọn về cảm xúc của mình đối với thầy cô giáo trong trường
b- Hoạt động 2: Nghe phát động thi đua
Trong hoạt động này, chúng ta sẽ thực hiện các nội dung sau :
- Bạn lớp trưởng lên trình bày chương trình hành động của lớp để chào mừng ngày “ Nhà giáo Việt Nam 20 - 11
- Sau đó nêu lại các chỉ tiêu, biện pháp cho cả lớp thảo luận để nhất trí.
+ Thảo luận các chỉ tiêu về hạnh kiểm, học tập và các hoạt đợng khác.
+ Nợi dung và biện pháp để thực hiện tớt các chỉ tiêu trên.
+ Ý kiến của lớp về mợt sớ biện pháp được xem là hữu hiệu.
+ Biện pháp của lớp.
à Thớng nhất biểu quyết của lớp
- Chương trình văn nghệ 
 - Cả lớp hát tập thể bài “ Lớp chúng ta đoàn kết “và “ Bài ca đi học”
 - Cán bộ văn nghệ lên điều khiển chương trình văn nghệ
 + Song ca “ Hởng dám đâu”
 + Đơn ca: “ Tháng năm học trò”
3.Kết thúc: GV phát biểu ý kiến, nhận xét buổi sinh hoạt
 - Nhận xét về sự chuẩn bị của HS, có trách nhiệm trong việc chẩn bị các báo cáo
 - Nhận xét về thái độ của HS trong tiết sinh hoạt lớp
Dặn dò : Tuần sau tiến hành hoạt động : “ Ca hát chào mừng ngày 20 -11” và “ Tổ chức kỉ niệm 20/11
5’
10’
20’
5’
IV) Gợi ý dánh giá kết quả hoạt động: 5’
Câu 1: Em hãy cho biết trường chúng ta gồm bao nhiêu tổ chuyên mơn, hãy kể tên những thầy cơ là tổ trưởng của các tổ bộ mơn ?
Câu 2: Em sẽ làm gì để hưởng ứng những nội dung phát động thi đua ?
V. Rút kinh nghiệm: 
Ngày soạn: 10/11/2014
Tiết: 06
CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 : TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO
˜--&--™
Tên hoạt động3&4 : TRAO ĐỔI TÂM TÌNH CA HÁT CHÀO MỪNG NGÀY 20/ 11
TỔ CHỨC KỈ NIỆM 20/11
I/ Mục tiêu: 
- Hiểu rõ khả năng văn nghệ của tổ, lớp => xây dựng phong trào văn nghệ của lớp
- Nhận thức được ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Khắc sâu những biểu tượng cao đẹp về thầy cô, về tình nghĩa thầy trò.
- Có thái độ tôn trọng, yêu quí và luôn ghi nhớ công ơn các thầy cô giáo; biết lễ phép và vâng lớp thầy cô.
- Có thái độ trân trọng tình nghĩa thầy trò, tôn vinh nghề dạy học, biết ơn thầy cô giáo.
- Cĩ thái độ yêu thích văn nghệ, tự tin, chân thành, tơn trọng bạn bè
- Biết hưởng ứng và động viên nhau tham gia tích cực các hoạt động văn nghệ
II/ Nội dung, hình thức hoạt động:
1. Nội dung:
 - Hát mừng thầy cơ: ca hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện
- Tóm tắt ý nghĩa của ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Vị trí, vai trò của thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và xây dựng, phát triển đất nước.
- Lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo của các thế hệ học sinh.
2. Hình thức hoạt động:
- Tặng hoa, chúc mừng thầy cô giáo.
- Trao đổi, thảo luận, tâm sự những kỷ niệm học trò.
- Thi văn nghệ giữa các tổ 
- Mỗi tổ cĩ 3 tiết mục dự thi 
III. Chuẩn bị hoạt động:
1.Chuẩn bị phương tiện hoạt động :
- Các tiết mục văn nghệ ,cá nhân ,tập thể .
- Các loại nhạc cụ .
- Cây hoa dân chủ với các phiếu yêu cầu hát ,đọc thơ ,kể chuyện .
2. Chuẩn bị về tổ chức :
- Các tổ viết đăng kí thi đua tuần họa tốt theo tiêu đề “Hoa điểm tốt dâng thấy cơ”.
- Ban thi đua đề tiêu chuẩn đánh giá thi đua giữa các tổ.
- Chuẩn bị câu hỏi và đáp án thơng qua GVCN.
- Phân cơng người điều khiển, văn nghệ, mời đại biểu.
- Trang trí 
IV/ Tiến hành hoạt động:
Người thực hiện
Mội dung hoạt động
TG
 UV văn thể mỹ 
Dẫn chương trình
GVCN
Lớp trưởng
GVCN
Cơ giáo mơn Nhạc + TPT + GVCN
1-Mở đầu: 
- Hát tập thể bài “ Bụi phấn “ 
- Tuyên bố lý do
Hằng năm, cứ đến ngày 20-11,toàn xã hội lại có diäp nhìn lại, ghi nhận vai trò, công lao to lớn của các thầy cô giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, những người ngày đêm chăn lo cho việc học tập, rèn luyện, tu dưỡng của mỗi học sinh. Ở trường ta, toàn thể học sinh đang ngày đêm chăm lo học tập, rèn luyện, tu dưỡng để càng xứng đáng hơn với sự tin cậy, mong muốn của thầy cô giáo. Ở những tiết sinh hoạt lớp trước, lớp ta đã có nhiều hoạt động thể hiện lòng tôn sư trọng đạo theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hôm nay, lớp ta phối hợp với các bác, các cô,các chú trong ban phụ huynh học sinh cùng tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 để bày tỏ tình cảm kính trọng, biết ơn với các thầy cô giáo của mình
- Giới thiệu đại biểu : Tham dự tiết sinh hoạt hôm nay chúng em xin trân trọng kính giới thiệu : Thầy Tởng phụ trách : Dương Văn Thạo. Giáo viên chủ nhiệm và tập thể lớp 6A
- Giới thiệu chương trình hoạt động: 
Trao đổi tâm tình ca hát mừng ngày 20 – 11.
Tổ chức kỉ niệm ngày 20 – 11
2. Các hoạt động:
a) Hoạt động 1:
*Lễ kỷ niệm và chúc mừng thầy cô
- Đọc bảng tóm tắt ý nghĩa lịch sử ngày 20/11.
- Đọc lời chúc mừng các thầy cô (Ghi nhớ công ơn, hứa với các thầy cô giáo sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt).
- Tặng hoa các thầy cô.
- Hát một bài hát (hoặc vỗ tay)
- Phát biểu suy nghĩ, tâm sự của mình đối với nghề nhà giáo, đối với học sinh.
b) Hoạt động 2: Tổ chức lễ 20/11
Chủ đề: Hát mừng thầy cơ
- GV giúp HS ghi chủ đề hoạt động lên bảng
- Dẫn chương trình nêu qua chương trình dự thi
Nêu yêu cầu thi
1/ Nội dung: Trường lớp, thầy cơ, 
2/ Thể loại: Hát, múa, kể chuyện
3/ Trang phục: Phù hợp với nội dung dự thi và lứa tuổi
Chương trình dự thi:
Tổ 1
- Cơ giáo em là hoa Êpan (Hát múa)
- Cơ giáo em (Kể chuyện)
- Đi học (Hát múa)
Tổ 2
- Lớp chúng ta đồn kết (Hát)
- Chúng em yêu cơ giáo (Ngâm thơ)
- Trường làng tơi (Hát múa)
Tổ 3
- Người thầy (Hát)
- Biết ơn Võ Thị Sáu (Kịch)
- Con cáo và tổ ong (Đọc thơ)
Tổ 4
- Hai chú gấu tham ăn (Kịch)
- Bài học đầu tiên (Hát)
- Niềm vui hơm nay em cĩ Đảng (Múa)
Dẫn chương trình giới thiệu Ban giám khảo
- Giới thiệu cách chấm điểm (Bảng phụ)
5’
10’
20’
CÁCH CHẤM ĐIỂM
Nợi dung
Trang phục
Tài năng
Tởng cợng
10
10
10
30
Điểm tiết mục
Tổ
Tiết mục 1
Tiết mục 2
Tiết mục 3
Tổng cộng
1
2
3
4
Ban giám khảo + Thư ký
UV VTM + 
Dẫn chương trình 
GV
- Mời Ban giám khảo + Thư ký bắt đầu làm việc
- Dẫn chương trình lần lượt mời các tiết mục đã đăng ký dự thi lên trình diễn trước lớp
- Ban giám khảo ghi điểm cơng khai
- Thư ký tổng hợp bảng ghi điểm sau mỗi tiết mục
- Dẫn chương trình báo cho lớp biết: sau mỗi tiết mục, các bạn cĩ thể tặng hoa cho bạn mình
* Cơng bố kết quả cuộc thi
- Mời GVCN phát thưởng cho các tổ cĩ tiết mục đạt điểm cao nhất, cá nhân hoạt bát
- GVCN biểu dương tinh thần nhiệt tình của các em, kết quả hoạt động của lớp
- DCT bắt hát tập thể: bài “ Em yêu trường em”
- Thơng báo buổi sinh hoạt văn nghệ kết thúc
3/ Kết thúc:
- GVCN nhận xét, đánh giá cách thức làm việc của lớp, đồng thời động viên cả lớp phát huy
* Dặn dò: Chuẩn bị
Chủ đề tháng 12 “ Uống nước nhớ nguồn”
Tên hoạt đợng :“ Truyền thống Cách Mạng quê hương”
5’
IV) Gợi ý dánh giá kết quả hoạt động: 5’
Câu 1: Qua hoạt động này em sẽ làm gì để xứng đáng với cơng ơn dạy dỗ của thầy cơ giáo ?
Câu 2: Theo em mục đích chính của chương trình chúng ta vừa hoạt động là gì ?
V. Rút kinh nghiệm: 
Ngày soạn: 25/11/2014
Tiết: 07
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
Tên hoạt động:1&2 TÌM HIỂU TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
 NGHE NÓI CHUYỆN VỀ NGÀY 22/12
I. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
- Hiểu được những nét cơ bản về truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương mình. 
2. Kỹ năng:
- Biết giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp đó
3. Thái độ:
- Có những hiểu biết về ngày 22/12
 - Có ý thức tự hào về quê hương, đất nước và thêm yêu Tổ quốc
II. Nội dung và hình thức hoạt động:
1. Nội dung
- Những truyền thống kiên cường, bất khuất trong đấu tranh cách mạng chống ngoại xâm, bảo vệ quê hương.
- Những thành tựu trong xây dựng, đổi mới ở địa phương hiện nay
- Những bài báo, bài ca, bài thơ, viết về địa phương
2. Hình thức hoạt động:
- Nghe nói chuyện
- Thi tìm hiểu về truyền thống cách mạng địa phương
III. Chuẩn bị hoạt động
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động:
- Các nguồn tư liệu cung cấp thông tin như; sách báo, thơ ca, tranh ảnh,
- Bản đồ địa phương
- Một vài tiết mục văn nghệ.
- Chuẩn bị các câu hỏi
2. Chuẩn bị về tổ chức:
- GVCN cùng cán bộ lớp thống nhất kế hoạch tổ chức.
- Mời người nói chuyện về ngày 22/12 ( Hội cựu chiến binh của xã)
- Phân công dẫn chương trình, trang trí lớp, mời khách.
 IV. Tiến hành hoạt động:
Người thực hiện
Nội dung hoạt động
TG
DCT
Đội VN
1. Mở đầu :
- Hát tập thể:Bài Nụ hoa cách mạng
- Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu
- Bài hát Màu áo chú bộ đội
5’
DCT
Tổ trưởng
DCT
DCT
Đại biểu
Lớp+ đại biểu
DCT
CBL
2.Các hoạt động 
 a)Hoạt động 1:Báo cáo kết quả tìm hiểu truyền thống cách mạng quê hương 
- Mời đại diện các tổ lần lượt lên trình bày. 
- Đại diện các tổ trình bày khái quát kết quả sưu tầm tìm hiểu được về số lượng tư liệu, tranh ảnh, nội dung
+ Kể câu chuyện về gương hy sinh dũng cảm
+ Gương lao động sản xuất giỏi
+ Đọc một bài thơ, bài hát nói về truyền thống cách mạng quê hương
+ Giới thiệu tranh ảnh,
- Động viên các bạn khác bổ sung, đóng góp ý kiến để phần trình bày, báo cáo thêm sinh động
- Khi các tổ báo cáo xong, người DCT có thể tóm tắt “ truyền thống cách mạng quê hương” và mời đại biểu phát biểu ý kiến
- Văn nghệ đan xen 
.b)Hoạt động 2: Nghe nói chuyện về ngày 22/12
- Mời đại biểu nói chuyện
- Đại biểu nói chuyện về ngày 22/12
- Cả lớp chú ý lắng nghe và hỏi chuyện, trao đổi với đại biểu.
Phát biểu cảm nghĩ 
- Mời đại diện HS phát biểu cảm nghĩ sau buổi nói chuyện
-Đại diện hs phát biểu cảm nghĩ và hứa phát huy truyền thống cách mạng của địa phương
3/Kết thúc: 
- DCT cảm ơn và chúc sức khỏe đại biểu.
Dặn dị: Tuần sau chuẩn bị hoạt động “ Tổ chức các hoạt động phịng chống HIV - AIDS
10’
20’
5’
V. Gợi ý đánh giá kết quả hoạt động: (5’)
Câu1: Qua hoạt động này em đã học hỏi được gì về truyền thống cánh mạng cũng như tuyền thống tốt đẹp của người lính cụ hồ ?
Câu 2: Để bảo vệ tổ quốc thì ngay bây giờ em cần phải làm gì ?
VI. Rút kinh nghiệm bổ sung: 
.. 
Ngày soạn: 09/12/2013
Tiết: 08
CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 : UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN
 Tên hoạt động 3&4: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG
 THÁNG PHÒNG CHỐNG HIV/ AIDS
 I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
 - HS có những kiến thức sơ lược về HIV/ AIDS , cách lây nhiễm và cách phòng tránh.
2. Kỹ năng:
- Có ý thức bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS.
3. Thái độ:
- Có thái độ và cái nhìn đúng đắn với bệnh nhân HIV/AIDS.
II. Nội dung, hình thức hoạt động:
1. Nội dung
- Bệnh AIDS và nguyên nhân lây nhiễm.
- Tháng phòng chống HIV/AIDS trên toàn TG.
- Cách chung sống với bệnh nhân HIV/AIDS.
2. Hình thức hoạt động:
- Trao đổi, thảo luận.
- Thi tiểu phẩm tuyên truyền.
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động:
- Tài liệu về HIV/AIDS và tháng phòng chống HIV/AIDS.
- Một số nạn nhân của AIDS.
- Các hoạt động của cộng đồng đối với bệnh nhân HIV/AIDS.
- Câu hỏi về HIV/AIDS.
2. Chuẩn bị về tổ chức:
- Phân công các nhóm tìm hiểu về HIV/AIDS và tháng phòng chống HIV/AIDS; thái độ cần có đối với bệnh nhân HIV/AIDS; các hoạt động của cộng đồng trước căn bệnh này.
- Các tổ chuẩn bị tiểu phẩm tuyên truyền
- Phân công mời đại biểu, trang trí lớp.
 IV. Tiến hành hoạt động:
Người 
thực hiện
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
TG
DCT
Tổ 1
DCT
Các TT
Các tổ
BGK
DCT
BGK
Đội VN
BGK
BGK
1. Mở đầu : 
- Hát tập thể bài: Vui đến trường
- Tuyên bố lí do:
- Giới thiệu đại biểu
- Giới thiệu nội dung chương trình hoạt động: 
Thi tiểu phẩm
Tìm hiểu về HIV/AIDS và cách phòng tránh
- Mời BGK
- 1 tiểu phẩm kịch của tổ 1
- Lời dẫn vào hoạt động
2.Các hoạt động 
Hoạt động 1:Thi tiểu phẩm
- Các tổ 2,3,4 bốc thăm thứ tự thi.
- Các tổ lần lượt biểu diễn tiểu phẩm của tổ mình.
- BGK chấm điểm (nội dung, trang phục, phong cách diễn, sự sáng tạo) của cả 4 tổ.
Hoạt động2 . Tìm hiểu về HIV/AIDS và cách phòng tránh
* Hình thức: hái hoa dân chủ
- Giới thiệu cách chơi: mỗi tổ lập thành 1 đội, lần lượt mỗi đội lên hái hoa và trả lời câu hỏi. Nếu sai, nhường quyền trả lời cho đội có tín hiệu.
- BGK đưa ra câu trả lời và chấm điểm phần trả lời của từng đội.
- Văn nghệ đan xen.
Kết thúc phần thi
- BGK công bố điểm của 4 đội qua 2 phần thi
- Trao giải Nhất, Nhì, Ba, KK cho 4 đội chơi
3/Kết thúc: 
- DCT cảm ơn và chúc sức khỏe đại biểu.
- Dặn dị: Chuẩn bị hoạt động 1&2 tháng 01: Ngày xuân nét dẹp truyền thống quê em – Tìm hiểu gương sáng Đảng viên ở quê em.
5’
18’
12’
5’
2’
V. Gợi ý đánh giá kết quả hoạt động (3’)
Câu 1: Qua hoạt động này em đã hiểu biết như thế nào về HIV – AIDS tác hại ra sao ?
Câu 2: Em đã được tìm hiểu về HIV – AIDS và em sẽ làm gì để mọi người hiểu hơn về căn bệnh này ?
VI. Rút kinh nghiệm: 
.
Ngày soạn: 28/12/2014
TIẾT 9
CHỦ ĐIỂM THÁNG 1 – 2: MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN
NGÀY XUÂN VÀ NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG
TÌM HIỂU GƯƠNG SÁNG ĐẢNG VIÊN QUÊ HƯƠNG EM
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: HS hiểu về cuộc đời, phẩm chất, thành tích của những Đảng viên ưu tú trong sự nghiệm Cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương
2. Kỹ năng: Có lòng tự hào, cảm phục và yêu mến đảng viên ưu tú.
3. Thái độ: Giữa gìn và phát huy nôi theo những gương sáng tốt đẹp nhất.
II. Nội dung hình thức hoạt động:
1. Nội dung: 
- Truyền thống Cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương
- Gương các đảng viên ưu tú.
2. Hình thức hoạt động: 
- Nghe nói chuyện và thảo luận.
- Học sinh sưu tầm, tìm hiểu và trình bày kết quả tìm hiểu được.
III. Chuẩn bị hoạt động:
1. Chuẩn bị về phương tiện hoạt động: 
- Tư liệu về truyền thống Cách mạng, truyền thống xây dựng và bảo vệ quê hương.
- Tư liệu về đảng viên ưu tú có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Cách mạng.
- Câu hỏi thảo luận: Những truyền thống nổi bật ở quê hương? Đảng viên A đã dũng cảm hy sinh như thế nào? Tại sao ? bạn học tập gì ở tấm gương đảng viên A?
2. Chuẩn bị về tổ chức:
- GVCN thông báo cho HS về nội dung hình thức hoạt động: “ Nghe nói chuyện về đảng viên ưu tú ở địa phương”.
- Yêu cầu mỗi HS đều tham gia thảo luận
- Mỗi đảng viên lão thành hoặc cán bộ địa phương nói chuyện.
- Chuẩn bị văn nghệ, trang trí hoa.
IV. Tiến hành hoạt động:
Người thực hiện
NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
TL
DCT
1. Mở đầu 
- Hát tập thể bài: “Vui bước trên đường xa” (Dân ca Nam bộ, đặt lời: Hoàng Lân)
- Tuyên bố lý do buổi sinh hoạt.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu chương trình hoạt động
4’
DCT BCV
DCT
 BCV
DCT
BCV
 DCT
DCT
2. Các hoạt động:
Hoạt động 1: Nghe nói chuyện và thảo luận
- Mời báo cáo viên lên nói chuyện với lớp
- Nói chuyện về tình hình địa phương và truyền thống Cách mạng, các đảng viên ưu tú
- Lần lượt mời các bạn cùng phát biểu ý kiến và trả lời câu hỏi:
- Theo bạn những truyền thống nổi bật ở quê hương địa phương là gì?
- Những truyền thống Cách mạng ấy có ý nghĩa như thế nào đối với thế hệ chúng ta?
- Những tấm gương huy sinh dũng cảm của các Đảng viên đã để lại trong mỗi chúng ta những tình cảm gì? Vì sao?
- Bạn học tập được gì qua những tấm gương dũng cảm ấy?
- Đại biểu (CB xã ) phát biểu truyền thống Cách mạng của Xã, các thành tích đặt sắc của quê hương.
- Chăm chú lắng nghe (nếu cần có thể hỏi để biết thêm về truyền thống Xã)
- Chốt lại ý kiến sau khi các bạn đã thảo luận.
- Mời các bạn trong lớp tiếp tục giao lưu với báo cáo viên.
- Tiếp tục giao lưu với học sinh
Hoạt động 2: Sinh hoạt văn nghệ

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_10_Tich_cuc_tu_giac_trong_hoat_dong_tap_the_va_trong_hoat_dong_xa_hoi.doc