Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 5: Pháp luật và kỉ luật

1. MỤC TIÊU :

1.1 Kiến thức:

 Hoạt động 1:

 + HS biết biểu hiện của pháp luật và kỉ luật

 + HS hiểu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật

 Hoạt động 2

 + HS biết thế nào là pháp luật, kỉ luật

 + HS hiểu ý nghĩa của pháp luật kỉ luật

Hoạt động 3

 + HS biết thế nào là pháp luật , kỉ luật

 + HS hiểu ý nghĩa pháp luật, kỉ luật

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 88Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 5: Pháp luật và kỉ luật", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 5
Tiết ppct:
Ngày dạy:	
Bài 4: 
PHÁP LUẬT VÀ KỈ LUẬT
š{›
MỤC TIÊU :
Kiến thức: 
 Hoạt động 1: 
 + HS biết biểu hiện của pháp luật và kỉ luật
 + HS hiểu ý nghĩa của pháp luật và kỉ luật
 Hoạt động 2
 + HS biết thế nào là pháp luật, kỉ luật
 + HS hiểu ý nghĩa của pháp luật kỉ luật
Hoạt động 3
 + HS biết thế nào là pháp luật , kỉ luật
 + HS hiểu ý nghĩa pháp luật, kỉ luật
1.2 Kĩ năng:
HS biết thực hiện đúng những quy định của pháp luật và kỉ luật ở mọi lúc, mọi nơi.
HS thành thạo vận động bạn bè và mọi người xung quanh thục hiện những quy định của pháp luật, kỉ luật.
Thái độ:
Thói quen : Tôn trọng pháp luật, kỉ luật.
 Đồng tình, ủng hộ những hành tuân thủ đúng pháp luật và kỉ luật
Tính cách : Phê phán những hành vi vi phạm pháp luật, kỉ luật
NỘI DUNG HỌC TẬP: 
Đặt vấn đề
Nội dung bài học
Luyện tập.
 CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
SGK, bảng phụ, phiếu học tập
Học sinh:
SGK GDCD8, tranh ảnh liên quan
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Kiểm tra miệng: 
? Giữ chữ tín là gì ? HS muốn giữ chữ tín cần phải làm gì ? (10 đ)
HS:-Giữ chữ tín là coi trọng lòng tin của mọi người đối với mình, biết trọng lời hứa và biết tin tưởng nhau. (5đ)
 - Học sinh muốn giữ chữ tín : thực hiện tốt nội quy của nhà trường, đi học đúng giờ, không giấu giếm ba mẹ bài kiểm tra đạt điểm kém .(5đ)
? Nêu ý nghĩa của việc giữ chữ tín ? Hãy nêu một vài biểu hiện giữ chữ tín và không giữ chữ tín (10 đ)
 HS:Giữ chữ tín sẽ được mọi người tin cậy, tín nhiệm, giúp mọi người đoàn kết và hợp tác với nhau. (5đ)
 - Giữ chữ tín : đi học đúng giờ, thực hiện đúng nội quy, nộp bài đúng quy định ... (2đ)
- Không giữ chữ tín : làm qua loa, đại khái, gian dối, hứa mà không thực hiện. (3đ)
Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
a/ Hoạt động 1: Vào bài 
GV đưa ra vấn đề : “Vào đầu năm học mới nhà trường phổ biến nội quy của trường, yêu cầu HS toàn trường học và thực hiện”.
? Những vấn đề trên nhằm giáo dục HS chúng ta vấn đề gì ?
? Và luật bảo vệ môi trường cả 2 vấn đề đó có gì khác nhau ?
Để hiểu rõ thêm về mục đích yêu cầu, ý nghĩa của vấn đề trên chúng ta sẽ tìm hiểu bài học hôm nay.
b/ Hoạt động 2: Hướng dẫn HS khai thác nội dung vấn đề. 
HS:Đọc nội dung phần đặt vấn đề trang 14 .
? Vụ án trên xảy ra vào thời gian nào ?Theo em Vũ Xuân Trường và đồng bọn đã có hành vi vi phạm pháp luật như thế nào ?
 -Tháng 5/1997 ,Vũ Xuân Trường và đồng bọn tổ chức đường dây buôn bán , vận chuyển ma túy xuyên Thái Lan – Lào - Việt Nam
- Lợi dụng phương tiện cán bộ công an. 
- Mua chuộc, dụ dỗ cán bộ Nhà Nước
? Những hành vi vi phạm pháp luật của Vũ Xuân Trường và đồng bọn gây ra hậu quả gì ? Chúng đã bị trừng phạt như thế nào ? ->
-Tốn tiền của, gia đình tan nát, huỷ hoại nhân cách con người, cán bộ thoái hóa, biến chất. 
-Kết quả : 22 bị cáo bị bắt và xử phạt : 8 án tử hình, 6 án chung thân, 2 án 20 năm tù giam, số còn lại từ 1 đến 9 năm tù giam ...
? Để chống tội phạm, các chiến sĩ công an phải có phẩm chất gì ? -> - Dũng cảm mưu trí,vô tư trong sạch, tôn trọng pháp luật, có tính kỷ luật.
? Chúng ta rút ra bài học gì qua vụ án trên ? -Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Tránh xa tệ nạn ma túy. Giúp đỡ, hỗ trợ các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Có nếp sống lành mạnh
HS:-Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
 -Tránh xa tệ nạn ma túy.
 -Giúp đở các cơ quan có trách nhiệm phát hiện hành vi vi phạm pháp luật .
 -Có lối sống lành mạnh . 
GV nhận xét, cho điểm các câu trả lời của HS. 
c/ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học. 
GV chia lớp thành 4 nhóm và phát phiếu thảo luận. 
Nhóm 1: Thế nào là pháp luật ? Phân biệt pháp luật và kỷ luật ? 
Pháp luật
Kỷ luật
- Là quy tắc xử lý chung. 
- Có tính bắt buộc 
- Do Nhà Nước ban hành. 
- Nhà Nước đảm bảo thực hiện bằng biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 
- Quy định, quy ước. 
- Mọi người phải tuân theo. 
- Tập thể cộng đồng đề ra. 
- Đảm bảo mọi người hành động thống nhất chặt chẽ. 
 Nhóm 2: Ý nghĩa của pháp luật và kỷ luật? 
Nhóm 3: Người HS cần có tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật không ? tại sao ? 
HS: Rất cần tôn trọng pháp luật và kỷ luật vì : Mỗi cá nhân HS biết thực hiện tốt kỷ luật thì nội quy nhà trường sẽ được thực hiện tốt - HS biết tôn trọng pháp luật sẽ góp phần cho xã hội ổn định và bình yên . 
Nhóm 4: HS chúng ta cần phải làm gì để thực hiện pháp luật, kỷ luật tốt ?
HS:Cần thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, cộng đồng và Nhà Nước,làm việc có kế hoạch tự giác điều chỉnh hành vi tránh tác động tiêu cực bên ngoài 
HS: Đại diện nhóm lên trình bày. 
? Vậy nội quy nhà trường có thể xem là pháp luật được không ?Vì sao ? 
HS: Không ,vì kỉ luật được thực hiện trong một phạm vi hẹp do trường đề ra.
GV : Nhận xét, bổ sung. 
Nhấn mạnh : Người thực hiện tốt pháp luật ,kỉ luật là người có đạo đức ,biết tự trọng và biết tôn trọng lợi ích của người khác .
* HOẠT ĐỘNG 3: Hướng dẫn HS luyện tập. 
GV tổ chức cho HS sắm vai tình huống bài tập 3 SGK. 
GV nhận xét, kết luận. 
I- ĐẶT VẤN ĐỀ:
. 
. 
II- NỘI DUNG BÀI HỌC :
1. Khái niệm: 
- Pháp luật :Là quy tắc xử sự chung, có tính bắt buộc do Nhà Nước ban hành, được Nhà Nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, cưỡng chế. 
- Kỷ luật:Là những quy định quy ước của một cộng đồng (tập thể) về những hành vi cần tuân theo nhằm đảm bảo sự phối hợp hành động thống nhất, chặt chẽ của mọi người.
2. Ý nghĩa : - Những quy định của pháp luật và kỷ luật giúp cho mọi người có một chuẩn mực chung để rèn luyện và thống nhất trong hoạt động. 
 - Pháp luật và kỷ luật có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của mọi người. 
 - Góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, xã hội phát triển. 
3.Học sinh cần có tính kỷ luật và tôn trọng pháp luật:
 -Mỗi cá nhân học sinh biết thực hiện tốt kỉ luật thì nội quy của nhà trường mới được thực hiện nghiêm túc .
 -Học sinh biết tôn trọng pháp luật sẽ góp phần cho xã hội bình yên ,ổn định ,văn minh .
4. Rèn luyện:
HS cần thường xuyên và tự giác thực hiện đúng những quy định của nhà trường, công đồng và nhà nước
III- LUYỆN TẬP: 
Tổng kết:
? Tính kỷ luật của HS được biểu hiện như thế nào ? 
HS: Trong học tập vượt khó, kiên trì, học đúng giờ, tự lập kế hoạch bồi dưỡng để đạt mục tiêu không đợi ai nhắc nhở, sa ngã, cám dỗ
? Biện pháp rèn luyện tính kỷ luật đối với HS như thế nào ?
Hướng dẫn học tập:
Đối với bài học tiết này:
Học thuộc nội dung bài học
Về nhà làm bài tập 1, 2, 4 SGK/ 15
Chú ý ở bài tập 4:Chủ yếu do nguyên nhân nào? Biện pháp đảm bảo ATGT.
Sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về pháp luật và kỉ luật
Ca dao:
Bề trên ở chẳng kỉ cương,
Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa
	Thương em anh để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm
Tục ngữ:
Đất có lề, quê có thói
Quân pháp bất vị thân
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Chuẩn bị bài 6 “ Xây dựng tình bạn trong sang, lành mạnh”
Đọc trước nội dung bài
Trả lời các câu hỏi a, b phần gợi ý SGK/ 14
Phụ lục : 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_5_Phap_luat_va_ki_luat.doc