Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1. MỤC TIÊU:

1.1 Kiến thức:

Hoạt động 1:

- HS biết biểu hiện việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác,

- HS hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các

Hoạt động 2

- Học sinh biết: thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

- Giúp HS hiểu :ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

1.2 Kĩ năng:

- Học sinh thực hiện được: việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

- Học sinh thực hiện thành thạo: việc biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác.

1.3 Thái độ:

- Học sinh có thói quen: tôn trọng khiêm tốn và học hỏi các dân tộc khác

- Học sinh có tính cách: quý trọng tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

* Hoạt động 2: nắm niềm tự hòa dân tộc ta và dân tộc khác

* Hoạt động 3: nắm nội dung bài học

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 120Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 - Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8
Tiết PPCT: 8
Ngày dạy: 
Bài 8:
TÔN TRỌNG VÀ HỌC HỎI CÁC DÂN TỘC KHÁC
š{›
MỤC TIÊU:
Kiến thức: 
Hoạt động 1: 
HS biết biểu hiện việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, 
HS hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các 
Hoạt động 2
- Học sinh biết: thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
- Giúp HS hiểu :ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Kĩ năng:
Học sinh thực hiện được: việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
Học sinh thực hiện thành thạo: việc biết học hỏi, tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm của các dân tộc khác.
Thái độ:
Học sinh có thói quen: tôn trọng khiêm tốn và học hỏi các dân tộc khác
Học sinh có tính cách: quý trọng tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
* Hoạt động 2: nắm niềm tự hòa dân tộc ta và dân tộc khác
* Hoạt động 3: nắm nội dung bài học
NỘI DUNG HỌC TẬP: 
Học sinh biết thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác, ý nghĩa của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.
 CHUẨN BỊ:
Giáo viên:
SGK, bảng phụ, phiếu học tập
Học sinh:
SGK GDCD8, tranh ảnh liên quan
TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
Ổn định tổ chức và kiểm diện:
Kiểm tra miệng: 
? Bài tập 1 SGK/19 (10 đ)
 HS: Đáp án: a, c, d, e, g, h, I, k, l, m, n .
?Thế nào là hoạt động chính trị -xã hội ? ý nghĩa của việc hoạt động chính trị xã hội(10 đ)
HS:- Hoạt động chính trị - xã hội là những hoạt động có nội dung liên quan đến việc xây dựng và bảo vệ Nhà Nước, chế độ chính trị - xã hội là những hoạt động trong các tổ chức chính trị đoàn thể quần chúng và hoạt động nhân đạo bảo vệ môi trường sống của con người. (6đ)
- Ý nghĩa : là đoàn kết mỗi cá nhân bộc lộ, rèn luyện phát triển khả năng và đóng góp trí tuệ, công sức của mình vào công việc chung của xã hội. (4đ)
Tiến trình bài học:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
a/ Hoạt động 1: Vào bài:
GV giới thiệu tranh ảnh về một số công trình vĩ đại truyền thống, phong tục của một số dân tộc trên thế giới. 
? Các em có nhận xét gì về những hình ảnh trên ?
GV:Trách nhiệm của chúng ta đối với những thành tựu đó của thế giới như thế nào .Để hiểu hơn về điều đó chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
b/ Hoạt động 2: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung vấn đề.
HS:Đọc nội dung phần đặt vấn đề sgk.
? Vì sao Bác Hồ của chúng ta được coi là danh nhân văn hóa thế giới ? 
- Là một hiện tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc. 
- Góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ. 
? Việt Nam đã có đóng góp gì đáng tự hào về nền văn hóa thế giới ? 
- Cố Đô Huế, Vịnh Hạ Long , Phố Cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn, Phong Nha, Kẻ Bàng, Nhã Nhạc Cung Đình Huế ...
? Lý do nào giúp nền kinh tế Trung Quốc nổi dậy mạnh mẽ ? 
- Mở rộng quan hệ và học tập kinh nghiệm các nước khác; phát triển các ngành công nghiệp mới; phát triển hợp tác kinh tế với Việt Nam. 
? Qua phần tìm hiểu nội dung trên các em rút ra được bài học gì ? 
- Phải biết tôn trọng các dân tộc khác. 
- Học hỏi những giá trị văn hóa của dân tộc khác trên thế giới để góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
c/ Hoạt động 3: Hướng dẫn HS tìm hiểu nội dung bài học. 
Thảo luận 2 phút :
Nhóm 1: Thế nào là tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 
Nhóm 2: Vì sao chúng ta cần tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác? 
Kỹ năng tư duy sáng tạo; kỹ năng hợp tác trong việc tìm những biểu hiện của sự tôn trọng, học hỏi dân tộc khác
Mở rộng :Mỗi dân tộc có những giá trị văn hóa riêng mà chúng ta không có. Do đó chúng ta cần học hỏi nhiều để bổ sung cho những thiếu sót của chúng ta. 
Nhóm 3: Chúng ta nên học tập, tiếp thu những gì của các dân tộc khác? VD. Kĩ năng thu thập và xử lý thông tin về những thành tựu văn hóa, kinh tế, xã hội của các dân tộc khác
- Thành tựu KH-KT. 
- Trình độ quản lý. 
- Văn học nghệ thuật. 
VD: Máy móc, viễn thông, máy vi tính, đường xá, cầu cống, kiến trúc, âm nhạc. 
GV bổ sung : Việc học hỏi văn hóa các dân tộc là điều tất yếu. Nhưng khi học hỏi tiếp thu các giá trị văn hóa phải chọn học cái tốt, loại bỏ cái xấu. 
Nhóm 4: Là HS chúng ta cần phải làm gì góp phần trong việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác ? 
d/ Hoạt đông 4: Hướng dẫn HS luyện tập 
GV cho 1 HS đọc yêu cầu bài tập 4 SGK/22 
I- ĐẶT VẤN ĐỀ :
. 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC :
1. Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác: Là tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc khác. 
- Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc. 
2. Ý nghĩa: 
- Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác sẽ tạo điều kiện để nước ta tiến nhanh trên con đường xây dựng, đất nước giàu mạnh phát huy bản sắc dân tộc. 
- Góp phần cho các nước cùng xây dựng nền văn hóa chung của nhân loại ngày càng tiến bộ văn minh. 
3. Tích cực học tập tìm hiểu đời sống nền văn hóa của các dân tộc trên thế giới. 
- Tiếp thu một cách chọn lọc, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh truyền thống con người VN. 
III.BÀI TẬP : 
Bài tập 4 SGK/22:
Đáp án: Đồng ý với ý kiến của bạn Hòa vì những nước đang phát triển tuy có thể nghèo nàn lạc hậu nhưng đã có những giá trị văn hóa mang bản sắc dân tộc, mang tính truyền thống cần học tập.
Tổng kết:
? Em đồng ý với những ý kiến nào sau đây: 
a.Học hỏi khám phá thành tựu khoa học tiên tiến .
b.Ưu thích nghệ thuật dân tộc. 
c.Thích các món ăn dân tộc .
d.Sử dụng sách báo băng nhạc nước ngoài. 
e. Tìm hiểu di tích văn hóa địa phương. 
g.Bắt chước kiểu quần áo của các ngôi sao điện ảnh, bóng đá. 
h.Thích tìm hiểu lịch sử đất nước Trung Quốc hơn Việt Nam. 
HS trả lời. 
GV nhận xét cho điểm. 
Hướng dẫn học tập:
Đối với bài học tiết này:
Học thuộc nội dung bài học
Làm bài tập 3, 5 SGK/ 22
Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Học bài 5, 7, 8 chuẩn bị kiểm tra 1 tiết
PHỤ LỤC: 	

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_8_Ton_trong_va_hoc_hoi_cac_dan_toc_khac.doc