Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 năm 2014 - Bài 1: Tôn trọng lẽ phải

Bài 1.TÔN TRỌNG LẼ PHẢI

I.MUC TIÊU BÀI DAY: Qua bài này học sinh cần học được

1. Về kiến thức

-Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải-Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải-Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải

2.Về kỹ năng

-Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải

*Các kĩ năng sống

-KN trình bày suy nghĩ, ý tưởng

-KN phân tích so sánh

-KN ứng xử, giao tiếp

3.Về thái độ

Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải,không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải

II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ CỦA HS

 

doc 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 8 năm 2014 - Bài 1: Tôn trọng lẽ phải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1-Tiết 1 Ngày soạn 10/8/2014
 Ngày dạy 11/8/2014
Bài 1.TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
I.MUC TIÊU BÀI DAY: Qua bài này học sinh cần học được
1. Về kiến thức
-Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải-Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải-Hiểu ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải
2.Về kỹ năng
-Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải.Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải
*Các kĩ năng sống 
-KN trình bày suy nghĩ, ý tưởng
-KN phân tích so sánh
-KN ứng xử, giao tiếp
3.Về thái độ
Có ý thức tôn trọng lẽ phải và ủng hộ những người làm theo lẽ phải,không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải
II.CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ CỦA HS
1.Chuẩn bị của GV: SGK, SGV GDCD 8
2. Chuẩn bị của HS: SGK, tập, viết, giấy thảo luận, 1 số câu chuyện, thơ. nói về tôn trọng lẽ phải
III.TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
1/Ổn định: 1 phút
2/Kiểm tra bài cũ: 3 phút
Ôn lại 1 số kiến thức lớp 7
3/ Dạy nội dung bài mới: 38 phút
Khám phá 1phút
Trong cuộc sống mọi người cần phải tôn trọng lẽ phải .Để hiểu rõ điều này chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động của GV-HS
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1: (25phút)
Hướng dẫn tìm hiểu các vấn đề SGK
-KN xác định giá trị, KN phân tích so sánh, KN tư duy phê phán
GV: Gọi HS đọc ĐVĐ và các câu hỏi gợi ý
HS :đọc và trả lời.
Em có nhận xét gì về hành động, việc làm của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trong câu chuyện ?(đấu tranh bảo vệ điều đúng đắn hợp với đạo lí, và không vì tình cảm hay lợi ích cá nhân mà làm điều sai trái)
Trong các cuộc tranh luận có bạn đưa ra ý kiến đúng nhưng bị đa số các bạn khác phản đối .Nếu em có tham gia các cuộc tranh luận đó, ý kiến em ntn ?( Ủng hộ ý kiến của bạn)
Trước hành vi quay cóp của bạn em sẽ làm gì ?(tỏ thái độ phê phán, báo với GV)
GV :Qua các trường hợp vừa tìm hiểu em rút ra kết luận gì?
HS : Trong cuộc sống chúng ta phải bảo vệ điều đúng đắn hợp với đạo lí, đấu tranh chống lại việc làm sai, điều chinh hành vi theo hướng tích cực,không làm những việc làm sai)
GV nhận xét kết luận, cho học sinh ghi nội dung
Thế nào là lẽ phải? thế nào là tôn trọng lẽ phải?
HS thảo luận ,KT khăn trải bàn
Nêu những biểu hiện,những tấm gương tôn trọng lẽ phải mà em biết? Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa gì?(HS đi học đúng giờ, giữ vệ sinh trường lớp, giữ trật tự trong giờ học. bảo vệ môi trường, đi đường đúng luật giao thông, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, chống các tệ nạn xã hội.Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội ,góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển.)
 HS làm gì để rèn luyện trở thành người biết tôn trọng lẽ phải?
(Thực hiện đúng nội qui trường, những qui định của pháp luật, những chuẩn mực đạo đức.Đấu tranh chống những hành vi,việc làm thiếu tôn trọng lẽ phải)
GV nhận xét ,kết luận
Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa gì?
Hoạt động 2:(12phút) Tìm hiểu bài tập ứng dụng
BT1 : HS làm việc cá nhân
BT2 : HS làm việc cá nhân
BT3 :: HS làm việc cá nhân
GV nhận xét ,tổng kết bài
1.Đặt vấn đề:
2. Nội dung bài học:
a. Thế nào là lẽ phải? 
- Lẽ phải: Điều đúng đắn phù hợp đạo lý và lợi ích chung.
b.Thế nào là tôn trộng lẽ phải?
- Tôn trọng lẽ phải:
+ Công nhận, ủng hộ, tuân theo điều đúng
+ Điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực.
+ Không làm việc sai trái
c. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải:
Tôn trọng lẽ phải mọi người có cách ứng xử phù hợp làm lành mạnh các mối quan hệ xã hộiThúc đẩy xã hội phát triển
3.Bài tập
Đáp án C
Ứng xử C
Tôn trọng lẽ phải: a, c,e
4. Củng cố:(2 phút)
a Thế nào là tôn trọng lẽ phải ? ý nghĩa
b.Nêu hướng hoạt động để trở thành người biết TTLP?
5.Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (1 phút)
 Học bài ,Đọc và tìm hiểu bài liêm khiết , đọc ĐVĐ, trả lời câu hỏi gợi ý SGK
* Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Ton_trong_le_phai.doc