Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Tiết 33, 34 - Bài: Ôn tập học kì

I/Mục tiêu bài học.

1/ Kiến thức.

HS phải ghi nhớ lại một số khái niệm về các phạm trù của đạo đức và khái niệm khác qua các bài đã học ở HKII, ghi nhớ về mặt ý nghĩa của các phạm trù trên.

- Biết rõ những hành vi vi phạm đạo đức trong lối sống thường ngày, nhất là đối với kỉ luật nhà trường và việc chấp hành pháp luật nhà nước.

- Tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức HCM cho HS thông qua các hoạt động đố vui giải trí.

2/ Kỹ năng.

 Rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hành vi của mình, tạo nét văn hóa trong lối sống, thực hành phân tích giải thích tính huống, hoạt động nhóm.

3. Thái độ.

 HS thể hiện nhận thức, hành vi đúng trong lối sống, bảo vệ pháp luật, kĩ luật trong nhà trường tự hào về truyền thống dân tộc.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 269Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Giáo dục công dân lớp 9 - Tiết 33, 34 - Bài: Ôn tập học kì", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 34
Tiết 33
Ngày soạn: 18/4/2014
Ngày dạy:
Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ
I/Mục tiêu bài học.
1/ Kiến thức.
HS phải ghi nhớ lại một số khái niệm về các phạm trù của đạo đức và khái niệm khác qua các bài đã học ở HKII, ghi nhớ về mặt ý nghĩa của các phạm trù trên.
- Biết rõ những hành vi vi phạm đạo đức trong lối sống thường ngày, nhất là đối với kỉ luật nhà trường và việc chấp hành pháp luật nhà nước.
- Tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức HCM cho HS thông qua các hoạt động đố vui giải trí.
2/ Kỹ năng.
 Rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hành vi của mình, tạo nét văn hóa trong lối sống, thực hành phân tích giải thích tính huống, hoạt động nhóm.
3. Thái độ.
 HS thể hiện nhận thức, hành vi đúng trong lối sống, bảo vệ pháp luật, kĩ luật trong nhà trường tự hào về truyền thống dân tộc.
II.Chuẩn bị.
GV: Sưu tầm tranh ảnh minh họa. Mẫu chuyện kể tấm gương đạo đức HCM.
HS: Bảng nhóm. Sưu tầm tranh ảnh minh họa. Mẫu chuyện kể về Bác.
III/Các bước lên lớp.
1/Ổn định tổ chức lớp. 
GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2/Kiểm tra bài cũ: 
 ? Yêu cầu 2 HS lên bảng ghi lại tên các bài học từ bài 11-> bài 18.
3/ Bài mới.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng.
Hoạt động 1.
Gv cho mẫu bảng thống kê và những mảnh ghép yêu cầu 2 HS lên bảng chọn lựa ghép các khái niệm hay ý nghĩa cho phù hợp với các phạm trù trên.
GV cho HS bên dưới nhận xét bổ sung cho hoàn chỉnh 
GV kết luận bổ sung cho chính xác nội dung để HS ghi bài học.
Hoạt động 2.
GV ghi các bài tập vào phiếu học tập cho các nhóm bốc phiếu chọn và làm bài trong 5 phút ghi kết quả vào bảng nhóm.
HS lên bảng thực hành ghép nội dung bài học theo yêu cầu cùa GV trong thời gian 10 phút.
HS nhận xét bổ sung cho nhau
HS nghe, ghi nhận bài học.
HS hoạt động nhóm, bốc phiếu, thảo luận 5 phút.
I/Lý thuyết.
Các khái niệm cần ghi nhớ:
- Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
-Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế của công dân trong kinh doanh.
-Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
-Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của công dân.
-Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật.
II/ Bài tập.
Bài tập trong sgk.
Bài tập 2 trang 47.
Bài tập 5 trang 51.
Bài tập 1 trang 55.
Bài tập 4 trang 60.
Bài tập 2 trang 65.
Bài tập 6 trang 69.
4/Củng cố.
Cho HS đọc lại khái niệm ghi nhớ
Nhấn mạnh ý nghĩa và liên hệ thực tế giáo dục tư tưởng cho HS. 
5/ Hướng dẫn về nhà.
- Học thuộc lòng phần ghi nhớ.
IV. Phần rút kinh nghiệm
Nhận xét
Kí duyệt
Tuần 35
Tiết 34
Ngày soạn: 24/4/2014
Ngày dạy:
Bài: ÔN TẬP HỌC KÌ
I/Mục tiêu bài học.
1/ Kiến thức.
HS phải ghi nhớ lại một số khái niệm về các phạm trù của đạo đức và khái niệm khác qua các bài đã học ở HKII, ghi nhớ về mặt ý nghĩa của các phạm trù trên.
- Biết rõ những hành vi vi phạm đạo đức trong lối sống thường ngày, nhất là đối với kỉ luật nhà trường và việc chấp hành pháp luật nhà nước.
- Tích hợp giáo dục tư tưởng đạo đức HCM cho HS thông qua các hoạt động đố vui giải trí.
2/ Kỹ năng.
 Rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hành vi của mình, tạo nét văn hóa trong lối sống, thực hành phân tích giải thích tính huống, hoạt động nhóm.
3. Thái độ.
 HS thể hiện nhận thức, hành vi đúng trong lối sống, bảo vệ pháp luật, kĩ luật trong nhà trường tự hào về truyền thống dân tộc.
II.Chuẩn bị.
GV: Sưu tầm tranh ảnh minh họa. Mẫu chuyện kể tấm gương đạo đức HCM.
HS: Bảng nhóm. Sưu tầm tranh ảnh minh họa. Mẫu chuyện kể về Bác.
III/Các bước lên lớp.
1/Ổn định tổ chức lớp. 
GV kiểm tra sĩ số vệ sinh lớp.
2/Kiểm tra bài cũ: 
3/ Bài mới.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng
Hoạt động 1.
GV ghi các bài tập vào phiếu học tập cho các nhóm bóc phiếu chọn và làm bài trong 10 phút ghi kết quả vào bảng nhóm.
GV phân nhóm nội dung cho nhóm. 
Gv nhận xét.
Hoạt động 2.
Cho HS xây dưng một bài tập tình huống phù hợp với nội dung mà GV cho 
GV lưu ý các em về hình thức của một bài tập tình huống là như thế nào.
GV cho các nhóm giải quyết, nhận xét chéo với nhau.
GV nhận xét đánh giá và cho điểm nhóm tiêu biểu.
HS hoạt động nhóm làm bài trong thời gian 10 phút đúng với nội dung GV đã quy định.
Các nhóm trình bày
HS nghe 
HS các nhóm giải quyết tình huống và nhận xét chéo.
HS nghe rút kinh nghiệm.
I. Tình huống
1.Hoa mới 16 tuổi nhưng mẹ ép gả cho một người nhà giàu đến hỏi cưới.
Nhận xét việc làm của mẹ Hoa? Hoa phải làm gì?
2. Mẹ An không muốn con trai mình đi nghĩa vụ quân sự.
Nhận xét việc làm của mẹ An?
II. Xây dựng và giải quyết tình huống.
a- Bài quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
b- Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.
c- Sông có đạo đức và tuân theo pháp luật.
4/Củng cố.
Cho HS đọc lại khái niệm ghi nhớ
Nhấn mạnh ý nghĩa và liên hệ thực tế giáo dục tư tưởng cho HS. 
5/ Hướng dẫn về nhà.
- Học kĩ các bài đã học ở học kì II
IV. Phần rút kinh nghiệm
Nhận xét
Kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docTUẦN 34, 35 GDCD 9.doc