Giáo án Hình học khối 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp theo)

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Hệ thống hóa các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện kĩ năng dựng góc khi biết 1 tỉ số lượng giác của nó, kĩ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế ; giải các bài tập có liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông .

Thấy được việc sử dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài tập toán thực tế.

3. Thái độ:

 Rèn luyện ý thức làm việc tập thể, đoàn kết trong học tập, nhanh nhẹn trong tính toán, học tập nghiêm túc, tích cực.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi.

- HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi.

III. Tiến trình dạy học:

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 11/04/2019 Lượt xem 73Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học khối 9 - Tiết 15: Ôn tập chương I (tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 8	 	 Ngày soạn : 08/10/2014
Tiết 15 	 Ngày giảng: 11/10/2014
ÔN TẬP CHƯƠNG I (tiếp theo)
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
Hệ thống hóa các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
2. Kĩ năng: 
Rèn luyện kĩ năng dựng góc khi biết 1 tỉ số lượng giác của nó, kĩ năng giải tam giác vuông và vận dụng vào tính chiều cao, chiều rộng của vật thể trong thực tế ; giải các bài tập có liên quan đến hệ thức lượng trong tam giác vuông .
Thấy được việc sử dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài tập toán thực tế.
3. Thái độ: 
	Rèn luyện ý thức làm việc tập thể, đoàn kết trong học tập, nhanh nhẹn trong tính toán, học tập nghiêm túc, tích cực.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi. 
- HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi.
III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động 1 (1 phút) : Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số lớp
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 2 (43 phút): Luyện tập
-Gv cho hs lên dựng, các hs khác tự dựng vào vở 
-Sau khi dựng xong gv nhấn mạnh : Dựng góc nhọn khi biết 1 tỉ số lượng giác của chúng thực chất là dựng tam giác vuông thỏa mãn điều kiện đã cho .
-Gv hướng dẫn hs dựng theo cách 2 .
-Gv gọi hs đứng tại chỗ đọc đề và treo bảng phụ hình 38 SGK.
? Để tính đoạn AB ta cần tính những gì ?
? Tính IA và IB dựa vào yếu tố nào ?
-HS lên bảng làm .
- Gv hướng dẫn hs vẽ hình lại .
? để tính CD ta cần tính độ dài đoạn nào? 
? Tính các đoạn thẳng đó dựa vào những yếu tố nào ?
-Gọi hs lên bảng tính 
-Gv gọi hs dọc đề và hướng dẫn vẽ hình 
? Em có nhận xét gì về tam giác ABC và đường cao AH ?
? Hãy nêu cách tính góc ?
- hs lên bảng dựng hình .
a)Dựng góc biết 
sin = 0,25 = 
Cách 1: -Dựng góc vuông
 xOy , lấy 1 đoạn thẳng làm
 đơn vị .
-trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA=1
-Vẽ (O; 4) cắt Oy tại B.
-Góc ABO là góc cần dựng .
Thật vậy có 
sin = sin
=
-Các câu b, c, d hs làm tương tự .
-HS đứng tại chỗ đọc đề.
-Cần tính IB và IA 
-Dựa vào hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông AIK và BIK
- Hs vẽ lại hình theo sự hướng dẫn của gv 
-CE và DE
-Dựa vào tỉ số lượng giác của tam giác vuông AEC và EDF.
-Hs lên bảng làm bài, các hs khác làm vào vở .
-Hs nghe và vẽ hình vào vở .
-Vì AB= AC nên tam giác AH cũng là đường phân giác .
-Ta tính được ; từ đó suy ra được góc 
Bài tập 35/ 94/ SBT: Dựng góc nhọn :
-Chọn một đoạn thẳng làm đơn vị 
-Dựng tam giác AOB có :
= 900, OA = 1, AB = 4
Có = 
vì sinC = sin = = 0,25
Bài tập 38/95
Trong tam giác vuông AIK và BIK ta có :
IB=IK.tan(500+150)
 =IK. tan650
IA= IK. tan500
AB=IB - IA
=IK(tan650- tan500)
 380. 0,9528362(m)
Bài tập 39/ 95/sgk
Trong tam giác vuông ACE có:
Trong tam giác vuông FDE có
Vậy khoảngcách giữa 2 cọc CD là:
 31,11- 6,53= 24,6(m)
Bài tập 85/103 /SBT
Vì AB=ACtam giác ABC cân tại A AH cũng là đường phân giác
	BÂH= 
Trong tam giác vuông AHB 
Hoạt động 3 (2 phút): Hướng dẫn về nhà
Ôn lại lí thuyết và bài tập trong chương để kiểm tra 1 tiết
Về nhà làm bài tập 42,43/96 /SGK

Tài liệu đính kèm:

  • docHH 15.doc