Giáo án Hình học khối 9 - Tiết 7, 8

 I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

Củng cố các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn.

Tính được các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

2. Kĩ năng:

Rèn luyện kỹ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Chứng minh một số công thức lượng giác đơn giản bằng định nghĩa.

Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán đơn giản.

3. Thái độ:

 Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong tính toán, học tập nghiêm túc, tích cực.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:

- GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke.

- HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke.

III. Tiến trình dạy học:

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 11/04/2019 Lượt xem 81Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hình học khối 9 - Tiết 7, 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 4	 	 Ngày soạn : 11/09/2014
Tiết 7 	 Ngày giảng: 13/09/2014
 LUYỆN TẬP
 I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
Củng cố các công thức định nghĩa các tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
Tính được các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
2. Kĩ năng: 
Rèn luyện kỹ năng dựng góc khi biết một trong các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Chứng minh một số công thức lượng giác đơn giản bằng định nghĩa.
Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài toán đơn giản.
3. Thái độ: 
	Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong tính toán, học tập nghiêm túc, tích cực.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke. 
- HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke.
III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động 1 (1 phút) : Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số lớp
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 2 (7 phút): Kiểm tra bài cũ
Nêu định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn?
? Nêu tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau?
GV nhận xét, cho điểm
sin =
cạnh đối
cạnh huyền
cos =
cạnh kề
cạnh huyền
tan =
cạnh đối
cạnh kề
cot =
Cạnh kề
cạnh đối
Với 
Hoạt động 3 (35 phút): Luyện tập
- Gọi hai học sinh lên bảng thực hiện dựng hình của hai câu c, d bài 13/tr77SGK.
? Nhắc lại định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn?
? Hãy dùng định nghĩa để chứng minh tan = ?
? Tương tự hãy chứng minh các trường hợp còn lại?
! Đây là bốn công thức cơ bản của tỉ số lượng giác yêu cầu các em phải nhớ các công thức này.
? Làm bài tập 17/tr77 SGK?
? Trong DABH có gì đặc biệt ở các góc nhọn? Vậy D đó là D gì?
? AC được tính như thế nào?
c. tan = 
tan = 
d. cot= 
cot = 
- Trả lời như trong SGK
- Trình bày bảng
sin 
=
c. đối
= tan 
cos
c. kề
- Ba học sinh lên bảng trình bày ba câu còn lại.
Bài 13/tr77 SGK
Dựng góc nhọn biết:
c. tan = 
 tan = => hình cần dựng
d. cot= 
cot = => hình cần dựng
Bài 14/tr77 SGK
Sử dụng định nghĩa để chứng minh:
a. tan = 
Ta có: 
sin 
=
đối
:
kề
cos
huyền
huyền
sin 
=
đối
.
kề
cos
huyền
huyền
sin 
=
c. đối
= tan 
cos
c. kề
Bài 17/tr77 SGK
Tìm x = ?
-- Giải --
Trong DAHB có suy ra hay DAHB cân tại H. nên AH = 20.
Áp dụng định lí pitago cho DAHC vuông tại H ta co:
AC = x = 
=> AC = 29
Hoạt động 4 (2 phút): Hướng dẫn về nhà
- Bài tập về nhà: 15; 16 tr77 SGK
- Chuẩn bị bài mới
Tuần 5	 	 Ngày soạn : 14/09/2014
Tiết 8 	 Ngày giảng: 16/09/2014
§4. MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
 I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: 
Hiểu cách chứng minh các hệ thức giữa các cạnh và các góc của tam giác vuông.
Thiết lập được và nắm vững các hệ thức về cạnh và góc trong một tam giác vuông.
2. Kĩ năng: 
Có kĩ năng vận dụng các hệ thức để giải một số bài tập toán, thành thạo trong việc tra bảng hoặc sử dụng máy tính bỏ túi.
Thấy được việc sử dụng các tỉ số lượng giác để giải quyết một số bài tập toán thực tế.
3. Thái độ: 
	Rèn luyện tính cẩn thận, nhanh nhẹn trong tính toán, học tập nghiêm túc, tích cực.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh:
- GV: Giáo án, bảng phụ, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi. 
- HS: Chuẩn bị bảng nhóm, thước thẳng, compa, êke, máy tính bỏ túi.
III. Tiến trình dạy học: 
Hoạt động 1 (1 phút) : Ổn định tổ chức, kiểm tra sĩ số lớp
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của Học sinh
Nội dung
Hoạt động 2 (7 phút): Kiểm tra bài cũ
? Vẽ một tam giác vuông có ; AB = c; AC = b; BC = a. Hãy viết các tỉ số lượng giác của góc B và C?
? Hãy tính các cạnh góc vuông b và c thông qua các cạnh và các góc còn lại?
sinB = = cosC
cosB = = sinC
tanB = = cotC
cotB = = tanC
b = a.sinB = a.cosC
c = a.cosB = a.sinC
b = c.tanB = c.cotC
 c = b.cotB = b.tanC 
Hoạt động 3 (28 phút) : Các hệ thức
! Các cách tính b, c vừa rồi chính là nội dung bài học ngày hôm nay. 
- GV cho học sinh ghi bài và yêu cầu học sinh vẽ lại hình và chép lại hệ thức trên.
Thông qua các hệ thức trên em nào có thể phát biểu khái quát thành định lí? 
- Yêu cầu một học sinh đọc nộidung ví dụ 1 trang 86 SGK. GV treo bảng phụ có vẽ hình 26 SGK.
? Thảo luận theo nhóm để hoàn thành bài tập này?
- Yêu cầu các nhóm trình bày bài làm, GV nhận xét bài làm đó.
? Hãy trả lời yêu cầu được nêu ra trong phần đầu của bài học?
- Học sinh ghi bài
- HS ghi lại các hệ thức vào vở - Trả lời như trong SGK
- Đọc và theo dõi
- Thảo luận nhóm
Vì 1,2 phút = giờ nên 
AB = (km)
Do đó: BH 	= AB.sinA
	= 10.sin300
	= 10. = 5 (km)
Vậy sau 1,2 phút máy bay lên cao 5km
- Trả lời
3.cos650 1,27 m
-
1. Các hệ thức
Các hệ thức:
b = a.sinB = a.cosC
c = a.cosB = a.sinC
b = c.tanB = c.cotC
 c = b.cotB = b.tanC 
Định lí: (SGK)
Ví dụ 1:
Vì 1,2 phút = nên 
AB = (km)
Do đó: BH 	= AB.sinA
	= 10.sin300
	= 10. = 5 (km)
Vậy sau 1,2 phút máy bay lên cao 5km
Ví dụ 2:
Áp dụng định lí ta có:
 3.cos650 1,27 m
 => 
Hoạt động 4 (7 phút): Củng cố
? Phát biểu lại nội dung định lí về quan hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông?
? Làm bài tập 26 trang 88 SGK? (Gọi một học sinh lên bảng trình bày).
- Trả lời
- Trình bày bảng
Hình 30
Chiều cao tháp: 86.tan340 54m
Hoạt động 5 (2 phút) : Hướng dẫn về nhà
- Bài tập về nhà 27 trang 10 SGK
- Chuẩn bị bài mới §4. (tiếp theo)

Tài liệu đính kèm:

  • docHH 7.8.doc