Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường THCS Lê Lợi - Năm học: 2015 - 2016

 I.MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA CHỦ ĐIỂM:

Giúp hs

Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp củ nhà trường, của lớp.

Tự hào và yêu mến trường lớp.

Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường,lớp

II.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG CỦA CHỦ ĐIỂM:

1.Hoạt động 1:

-Bầu cán bộ lớp

-Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới

2.Hoạt động 2:

-Nghe giới thiệu truyền thống của trường

-Thảo luận biện pháp xây dựng “Trường lớp xanh-sạch- đẹp”

 

doc 6 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 277Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường THCS Lê Lợi - Năm học: 2015 - 2016", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9: 
 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 
 I.MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA CHỦ ĐIỂM:
Giúp hs 
Hiểu biết về truyền thống tốt đẹp củ nhà trường, của lớp.
Tự hào và yêu mến trường lớp.
Biết giữ gìn, bảo vệ, phát huy truyền thống của trường,lớp
II.CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG CỦA CHỦ ĐIỂM:
1.Hoạt động 1:
-Bầu cán bộ lớp
-Thảo luận nội quy và nhiệm vụ năm học mới
2.Hoạt động 2:
-Nghe giới thiệu truyền thống của trường
-Thảo luận biện pháp xây dựng “Trường lớp xanh-sạch- đẹp”
Tuần CM: Ngày dạy:
 Tiết: 
TÊN CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 : TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG 
Tên hoạt động 1: BẦU CÁN BỘ LỚP
THẢO LUẬN NỘI QUY VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚI
 I. Mục tiêu.
1, Kiến thức:
Nắm được nội quy và nhiệm vụ năm học mới 2015- 2016.
- Xác định trách nhiệm của HS lớp 6 trong việc thực hiện nội quy, nhiệm vụ.
2, Kĩ năng:
Nhận thức về vai trò của cá nhân.
3, Thái độ:
-Chọn ra những bạn có năng lực để bầu vào ban cán sự của lớp
-Bước đầu có ý thức xây dựng tập thể lớp, có thái độ tôn trọng đội ngũ cán bộ lớp.
-Có ý thức trong việc thực hiện nội quy
II. Các KNS cơ bản được giáo dục trong hoạt động.
1/Các kỹ năng sống có liên quan:
Kĩ năng nghe, phản hồi tích cực về nhiệm vụ năm học mới
Kĩ năng trình bày ý tưởng về thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học mới.
2/Nội dung tích hợp nếu có:
Tinh thần ý thức học tập,rèn luyện để trở thành người công dân tốt.
III. Các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực có thể sử dụng:
Thảo luận.
Tìm kiếm xử lí thông tin.
Đặt câu hỏi tích cực.
Trình bày trước tập thể.
IV. Tài liệu và phương tiện:
Nội quy của trường,của lớp.
Nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
V. Tiến trình hoạt động:
1. Khám phá:
Cả lớp hát bài: Đi học (Bùi Đình Thảo)
Thành lập các tổ, nhóm trong lớp
- Cử hoặc bầu đội ngũ cán bộ lớp: lớp trưởng, các lớp phó, tổ trưởng, tổ phó, các cán sự chức năng, cán sự môn học.
- Xác định chức năng, nhiệm vụ của từng cán bộ lớp
- Về cách thức làm việc của đội ngũ cán bộ lớp
- Mặt khác, giao cho HS tự tìm hiểu về nội quy năm học trước của nhà trường.
- HS chuẩn bị một số câu hỏi để thảo luận. Chuẩn bị một số bài hát đã học ở tiểu học.
Để giúp cho các em hiểu sâu hơn và thực hiện cho đúng nội qui của nhà trường và nhiệm vụ của người học sinh lớp 6 trong năm học mới 2015 – 2016 
2. Kết nối:
Hoạt động 1: tổ chức
GVCN chuẩn bị sơ đồ cơ cấu tổ chức lớp:
 - GV nêu yêu cầu, kế hoạch học tập những qui định, nội qui của nhà trường . Chuẩn bị một vài câu hỏi có liên quan để hướng dẫn học sinh thảo luận
 - Chuẩn bị một số bài hát – câu chuyện để tạo bầu không khí vui tươi, phấn khởi.
 - GVCN dự kiến sẵn về nhân sự và viết một bảng về nhiệm vụ của cán bộ lớp.
+ Lớp trưởng: Phụ trách chung và phụ trách nề nếp của lớp.
+ Lớp phó học tập: Theo dõi kết quả học tập của từng tổ và phụ trách các cán sự môn học, có kế hoạch cho các cán sự hoạt động.
+ Lớp phó văn thể: Phụ trách hoạt động văn nghệ, vui chơi, thể dục thể thao, hoạt động lao động của lớp.
+ Lớp phó Lao động – Kỉ luật: Theo dõi, phụ trách lao động, nề nếp, tác phong,... của HS trong lớp.
+ Tổ trưởng: Phụ trách chung về tình hình học tập, kỉ luật của tổ.
+ Tổ phó: Phụ giúp tổ trưởng, phân công trực nhật.
+ Cán sự môn học: Phụ trách môn của mình và xây dựng kế hoạch và bồi dưỡng các bạn học yếu: Toán, Văn, Anh...
+ Cờ đỏ: Giúp TPT Đội theo dõi thi đua giữa các lớp và báo cáo những vi phạm của lớp mình để GVCN kịp thời chấn chỉnh.
Hướng dẫn HS chuẩn bị ý kiến để lựa chọn đội ngũ cán bộ lớp có đủ khả năng điều hành hoạt động chung.
Lớp phó học tập
Cán sự môn học
Lớp phó văn thể
Cờ đỏ
Lớp trưởng
Tổ trưởng
Tổ phó
Hoạt động 2: Thảo luận nhóm: 
GVCN giới thiệu nội qui và nhiệm vụ năm học mới:
- Giới thiệu nội qui nhà trường để các em hiểu được nhiệm của mình.
- Chia lớp làm 4 nhóm
 - Đưa câu hỏi cho các em thảo luận 
Câu 1: Em hãy giải thích rõ hơn về những hành vi cấm đối với học sinh?
Câu 2: Hãy cho biết học sinh trung học cơ sở có những nhiệm vụ gì?
Câu 3: Hãy cho biết học sinh trung học cơ sở có những quyền gì?
Câu 4: Em hãy nêu những trường hợp học sinh bị xếp loại hạnh kiểm yếu?
- Trình bày lại ý kiến của nhóm mình.
- Tổng kết nội dung chủ yếu của nội quy học sinh 
- Hỏi thêm: Là HS lớp 6 mới bước vào trường, để thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học, em có kế hoạch học tập và rèn luyện như thế nào?
- Sinh hoạt văn nghệ:
- GV cho HS sinh hoạt văn nghệ tại chỗ.
- HS sinh hoạt theo các tiết mục văn nghệ đã chuẩn bị trước ở nhà.
3. Thực hành/ luyện tập:
Hoạt động 3: Thảo luận xử lí tình huống
- Lớp trưởng hướng dẫn các bạn trao đổi nội dung, nội quy ,nhiệm vụ năm học.
- Trao đổi với GVCN: 
Câu 1. Những hành vi cấm trong nội quy trường và lớp ,nếu ra khỏi trương lớp vi phạm thì như thế nào?
Câu 2. GVCN khuyên học sinh phải làm gì khi vi phạm? 
Hoạt động 4: Trình bày ý tưởng
- Lớp trưởng hướng dẫn các bạn trình bày ý tưởng về việc thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.
- HS cả lớp trao đổi về ý tưởng cá nhân
4. Vận dụng:
- GVCN nhắc nhở và tổng kết buổi thảo luận.
- Trình bày bài hát :mái trường mến yêu.(- LPVT- điều khiển chương trình)
VI. Tư liệu:
1/một số câu hỏi tham khảo:
Câu 1. Vì sao phải nghiêm chỉnh chấp hành nội quy trường lớp?
Câu 2. Em có suy nghĩ gì về nhiệm vụ học tập của mình 
2/Một số câu đố vui:
Cái cây cạnh quả trứng gà
Đem về khoe mẹ cả nhà đều vui?
(Là số 10)
Con gì đầu rắn mình rùa
Tên nhân thành chín nếu trừ bằng không?
(Con ba ba)
VII.RÚT KINH NGHIỆM :

Tài liệu đính kèm:

  • doctruyen_thong_nha_truong.doc