Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường THCS Lương Tâm

HOẠT ĐỘNG 1: BẦU CÁN BỘ LỚP

I/ Mục tiêu : Giúp học sinh

- Hiểu vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ lớp trong quá trình học tập ,rèn luyện

- Biết lựa chọn những người có năng lực ,nhiệt tình có trách nhiệm và tôn trọng , ủng hộ cán bộ lớp hoạt động

II/ Nội dung và hình thức hoạt động

1/ Nội dung :

- Lớp trưởngtỏng kết hoạt động của đội ngũ cán bộ sau một năm hoạt động

- Bầu đội ngũ cán bộ lớp mới

2/ Hình thức hoạt động :

- Nghe báo cáo và thảo luận

- Bầu bằng phiếu hoặc biểu quyết

III/ Chuẩn bị hoạt động :

1/ Phương tiện :

- GV hướng dẫn viết báo cáo kết quả hoạt động của cán bộ lớp trong năm học vừa qua theo các mặt :

+ Nề nếp của lớp : giờ 15 phút , các hoạt động giữa giờ ,

+ Về học tập

+ Về lao động

- Phiếu bầu

- Một số tiết mục văn nghệ

2/ Về tổ chức:

- GVCN hội ý với cán bộ lớp đẻ đánh giá kết quả hoạt đọng của đội ngũ cán bộ lớp trong năm học vừa qua, thống nhất chương trình hoạt động

- Phân công người viết và báo cáo kết quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lớp

- Người điều khiển chương trình

- Thư ký

- Phân công người chuẩn bị phiếu

- Phân công chuẩn bị văn nghệ

- Trang trí lớp

 

doc 25 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 02/04/2019 Lượt xem 76Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Trường THCS Lương Tâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i độ tham gia hoạt động của cá nhân và các tổ
V/ Rút kinh nghiệm 
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: lễ giao ước thi đua “ tiết học tốt” 
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu thế nào là một tiết học tốt và những yêu cầu mà các em phải thực hiện trong tiết học đó 
Xác định thái độ học tập đúng đắn rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật , tính chăm chỉ sáng tạo trong học tập . Biết đấu tranh phê phán những biểu hiện sai trái trong học tập 
Rèn luyện kỹ năng học bài , làm bài ,ghi chép , phát biểu ý kiến trong giờ học
II/ Chuẩn bị 
1)Về phương tiện học tập 
Các tổ họp và thống nhất nội dung đăng ký thi đua thực hiện tiết học tốt theo 4 chỉ tiêu chính :
+ Chuẩn bị tốt bài học , bài làm ở nhà 
+ Giữ kỷ luật trật tự trong giờ học
+ Số điểm tốt sẽ đạt được 
+ Phát biểu ý kiến trong giờ học 
Chuẩn bị các câu hỏi để cả lớp cùng trao đổi , có đáp án kèm theo
III/ Tiến trình hoạt động 
1)Mở đầu 
Hát tập thể bài hát : Lớp chúng mình 
Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu ,công bố chương trình làm việc 
Thảo luận 
Thế nào là tiết học tốt ?
Tác dụng của những tiết học tốt là gì ?
Để có những tiết học tốt người HS cần phải làm gì ?
 Sau khi lớp trao đổi , GV tổng kết những ý kiến rút ra những yêu cầu chính mà mỗi HS cần phải thực hiện trong tiết học 
Đăng ký thi đua 
Đai diện từng tổ lên đọc bản đăng ký thi đua của tổ mình ,Cán bộ lớp ghi các chỉ tiêu thi đua của các tổ lên bảng để cả lớp cùng theo dõi 
Khi các tổ đăng ký thi đua xong , cả lớp trao đổi thêm về chỉ tiêu thi đua và biện pháp thực hiện
- Hát tập thể và cá nhân , kể chuyện về gương học tập xen kẽ trong phàn thảo luận 
V/ Kết thúc hoạt động 
- Đại diện cán bộ lớp nhận xét về kết quả chuẩn bị các công việc được phân công của cá nhân , nhóm , tổ
- GV nhận xét về tinh thần , trách nhiệm và chất lượng tham gia các hoạt động của mỗi tổ 
V/ Rút kinh nghiệm 
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 3: hội vui học tập
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Ôn tập , củng cố các môn học 
Xây dựng thái độ phấn đấu vươn lên học giỏi say me trong học tập 
Rèn tư duy nhanh nhạy và kỹ năng phát hiện trả lời câu hỏi 
II/ Chuẩn bị :
Về phương tiện 
Cán sự bộ môn gặp thầy cô giáo để chuẩn bị câu hỏi và đáp án 
Chuẩn bị cờ để các đội dùng làm phương tiện trả lời 
Một số tiết mục văn nghệ 
Về tổ chức 
Ban tổ chức gồm 3người : lớp phó phụ trách học tập soạn thảo câu hỏi , một người dẫn chương trình , một người làm thư ký
Mỗi thầy cô giáo tham gia BGK 
III/ Tiến hành hoạt động 
Mở đầu 
- Hát tập thể 
Tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu , chủ đè và nội dung hoạt động 
Hội vui học tập 
 Phần 1: Ai nhanh ai giỏi 
Người dẫn chương trình đọc câu hỏi ai giơ tay trước được quyền trả lời ,nếu trả lời không đúng đến lượt bạn khác . 
BGK nhận xét phần trả lời và đánh giá kết quả ( vỗ tay )
 Phần 2 : Đội nào nhanh hơn ,giỏi hơn 
Mỗi tổ cử một nhóm dự thi gồm 3người 
Cách thi : Người dẫn chương trình nêu từng câu hỏi , đội nào có tín hiệu trả lời trước thì được quyền trả lời . Nếu trả lời sai đội khác được quyền trả lời tiếp 
Thư ký ghi kết quả thi của từng đội lên bảng 
Công bố kết quả thi giữa các đội 
văn nghệ xen kẽ 
IV/ Kết thúc hoạt động 
Ban tổ chức nhận xét kết quả tham gia , ý thức chuẩn bị của cá nhân và các đội 
Cám ơn sự tham gia của các thầy cô giáo
V/ Rút kinh nghiệm 
Chủ điểm tháng 11 : tôn sư trọng đạo
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 1: lễ đăng kí thi đua “ hoa điểm tốt dâng cô” 
I/ Mục tiêu: GIúp HS
Hiểu được công lao của thầy cô giáo đối với HS 
Có ý trí quyết tâm thi đua tu dưỡng học tập tốt ,tiếp thu sự dạy dỗ của thầy cô 
Rèn luyện kỹ năng trao đổi ý kiến và kỹ năng học bài cũ trong học tập 
II/ Chuẩn bị hoạt động 
Về phương tiện 
Câu hỏi và đáp án cho phần tìm hiểu về công lao của thầy cô
Tư liệu tranh ảnh , truyện kể ....vè công lao của thầy cô đối với HS
ảnh Bác lọ hoa khăn bàn 
2)Về tổ chức
Các tổ viết đăng kí thi đua tuần học tốt theo tiêu đề “ Hoa điểm tốt” dâng thầy cô
Nội dung đăng kí theo 2chỉ tiêu đánh giá :
+ Kỷ luật trật tự trong giờ học 
+ Số điểm tốt đạt được của cả tổ 
Ban thi đua đè ra chỉ tiêu đánh giá thi đua giữa các tổ 
+ Mỗi điểm 9; 10 được tính 2 bông hoa 
+ Mỗi điểm 7 ; 8 được tính 1bông hoa 
+ Điểm 5 ;6 không tính
+ Mỗi điểm dưới trung bình bị trừ 1bông hoa
+ Kết thúc tuần thi đua căn cứ vào số bông hoa có được của các tổ để đánh giá thi đua 
GV cùng cán bộ lớp chuẩn bị câu hỏi để sử dụng trong buổi trao đổi tìm hiểu về công ơn của các thầy cô giáo
có thể phân công 1 người điều khiển buổi lễ phát động thi đua chung , một người điểu khiển phần thảo luận , 1 người điều khiển phần vui chơi 
Mời thầy cô giáo bộ môn đến dự 
III/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể : Bụi phấn 
Người dẫn chương trình tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu 
Trao đổi về công ơn thầy cô giáo thông qua một số câu hỏi
Bạn có biết để có một tiết dạy tốt thầy cô giáo đã phải chuẩn bị như thế nào không ?
Thầy cô giáo mong đợi gì ở HS chúng ta ?
Bạn có thể làm những việc gì đẻ giúp thầy cô giáo dạy tốt ?
Đối với những bạn HS phạm lỗi, thầy cô giáo phải sử phạt . Bạn có đồng tình với thầy cô giáo không ? vì sao ?
Để để đáp công ơn của thầy cô giáo HS cần thực hiện những điều gì ? 
Sau khi trao đổi xong người dẫn chương trình bổ xung và tổng kết lại những ý chính về tình cảm và sự tận tâm hết lòng của các thầy cô giáo 
Đăng kí thi đua tuần học tốt
NGười dẫn chương trình nêu mục đích , yêu cầu nội dung thi đua và cchs đánh giá thi đua của tuần học tốt 
Đại diện các tổ lên đọc đăng kí thi đua của tổ mình . Cán bộ lớp ghi các chỉ tiêu đăng kí thi đua của các tổ lên bảng
Xen kẽ văn nghệ của các tổ 
IV/ Kết thúc hoạt động 
 Cán bộ lớp nhận xét và rút kinh nghiệm về tinh thần, thái độ hoạt động của các cá nhân và các tổ .
V/ Rút kinh nghiệm 
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: hát về thầy cô và mái trường 
I/ Mục tiêu : giúp HS 
Hiểu thêm nội dung ý nghĩa các bài hát về thầy cô giáo và nhà trường 
Giáo dục thái độ tình cảm yêu quí , biết ơn vâng lời thầy cô giáo 
Rèn luyện kĩ năng phong cách biểu diễn văn nghệ 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung , 
 Hát múa đọc thơ, kể truyện ...có nội dung ca ngợi thầy cô giáo ,ca ngợi tình cảm thầy trò 
Hình thức hoạt động 
Tổ chức giao lưu văn nghệ , biểu diễn cá nhân , tập thể 
Mời các thày cô giáo cùng tham gia 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Về phương tiện
- Các tiết mục cá nhân ,tập thể 
Cây hoa dân chủ với các phiếu yêu cầu hát , đọc thơ, kể truyện 
Về tổ chức 
Ban tổ chức gồm cán bộ lớp , cán bộ đội , người dẫn chương trình 
Cử người trang trí, kê bàn ghế 
III/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể : Ngày đầu tiên đi học 
Người dẫn chương trình giới thiệu đại biểu , chương trình làm việc 
Giao lưu
Các tiết mục biểu diễn của cá nhân xen kẽ trò chơi hái hoa dân chủ 
Trong trò chơi hái hoa dân chủ HS làm đúng theo yêu cầu sẽ dược vỗ tay hoan hô, không làm đúng bị phạt ( nhảy lò cò hoặc 2 bạn làm động tác soi gương ) 
IV/ Kết thúc hoạt động 
Lớp trưởng cảm ơn thầy cô giáo đến dự 
Nhận xét về tinh thần thái độ của cá cá nhân ,tổ 
V/ Rút kinh nghiệm 
Chủ điểm tháng 12 : “uống nước nhớ nguồn”
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 1: những người con anh hùng
 của quê hương đất nước
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu được sự hi sinh xương máu cho tự do độc lập dân tộc để đem lại hoà bình cho đất nước của những người con quê hương 
Tự hào biết ơn các anh hùng liệt sĩ , các mẹ Việt Nam anh hùng và toàn thể quân đội ta 
Tự hào học tập và rèn luyện, tự giác và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa 
II/ Chuẩn bị hoạt động 
Về phương tiện hoạt động 
Các tư liệu về các anh hùng liệt sĩ của quê hương 
Các bài hát ,bài thơ , chuyện kể .... về các anh hùng liệt sĩ , các chiến sĩ quân đội anh hùng , các cựu chiến binh có nhiều đóng góp cho địa phương 
Về tổ chức 
GVCN nêu yêu cầu nội ,dung hình thức hoạt động cho cả lớp, đồng thời hướng dẫn HS chuẩn bị các phương tiện nói trên
Cả lớp thảo luận thống nhất chương trình hoạt động và phân công chuẩn bị các công việc cụ thể :
+ Cử người dẫn chương trình , thư kí
+ BGK, GVCN, lớp phó phụ trách học tập 
+ Mỗi tổ cử đại diện báo cáo kết quả tìm hiểu của tổ mình : kể câu chuyện , hát , ngâm thơ, gương các anh hùng liệt sĩ
+ Cử nhóm trang trí , cử người mời đại biểu
III/ Tiến hành hoạt dộng
Hát tập thể : màu áo chú bộ đội 
NGười dẫn chương trình tuyên bố lý do , giới thiệu đại biểu , nêu chương trình hoạt động , giới thiệu BGK và thư kí
Báo cáo của các tổ về những người con anh hùng của quê hương đất nước 
Người dẫn chương trình mời lần lượt từng tổ lên báo cáo kết quả sưu tầm ,tìm hiểu của tổ mình
BGK chấm điểm công khai vá ghi kết quả lên bảng 
Hát , ngâm thơ về các anh hùng liệt sĩ , thương binh 
Chai cả lớp thành 2đội ( mỗi đội tự đặt tên cho đội của mình theo tên của những anh hùng liệt sĩ )
Tổ chức bắt thăm cho 1 đội hát trước . Mời lần lượt mỗi đội hát một bài ( có thể hát cá nhân , hát tập thể ) hát đúng được 10 điểm , hát sai chủ đề hoặc hết giờ qui định chưa hát được thì bị 0 điểm và đến lượt đội khác . Sau 1thời gian hoặc số lượt qui định , đội nào đạt điểm cao thì đội đó thắng
BGK chấm điểm công khai và ghi điểm của đội lên bảng
IV/ Kết thúc hoạt động 
BGK công bố két quả của từng hoạt động 
Người dẫn chương trình nhận xét tinh thần ,ý thức tham gia của các thành viên các tổ
V/ Rút kinh nghiệm 
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: hát về quê hương và quân đội anh hùng
Hoạt động I/ Mục tiêu : Giúp HS
Biết một số bài hát , bài thơ ca ngợi quê hương và quân đội anh hùng 
Tự hào và yêu quê hương , yêu quí và biết ơn anh bộ đội cụ Hồ 
Mạnh dạn tự tin ,vui vẻ,sôi nổi và phát triển năng khiếu hát ngâm thơ
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
Ca ngợi quê hương đất nước 
Ca ngợi các anh hùng liệt sĩ , thương binh 
Ca ngợi Đảng ,Bác và quân đội anh hùng 
 Hình thức hoạt động :
 Hát , ngâm thơ , kể chuyện về quê hương và quân đội anh hùng 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Về phương tiện : Các bài hát ,bài thơ ,câu chuyện về quê hương ,quân đội và các anh hùng, thương binh , liệt sĩ, Đảng và Bác Hồ 
Về tổ chức 
Gv nêu nội dung yêu cầu ,kế hoạch hoạt động và hướng dẫn HS chuẩn bị các phương tiện hoạt động 
Lớp thảo luận để thống nhất chương trình , hình thức hoạt động và phân công cụ thể :
+ Người dẫn chương trình 
+ Mỗi tổ một tiết mục văn nghệ tập thể
+ Mỗi cá nhân một tiết mục 
+ Cử người trang trí
IV/ Tiến hành hoạt động 
Hát tập thể 
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do , giới thiệu chương trình 
Biểu diễn các tiết mục tập thể: Từng tổ biểu diễn theo thứ tự . Lớp bình chọn các tiết mục theo thứ hạng nhất nhì ba
Biểu diện các tiết mục cá nhân : NGười dẫn chương trình mời 1bạn xung phong biểu diễn, sau đó người đó được quyền mời bạn khác biểu diễn tiếp và cứ như vậy cho đến khi kết thúc hoạt động 
Bạn được mời biểu diễn tiết mục của mình có thể hát hoặc ngâm thơ, kể chuyện . Lớp bình chọn các tiết mục theo thứ hạng nhất nhì ba
V/ Kết thúc hoạt động 
Người dẫn chương trình thông báo các tiết mục được giải
Mời GVCN phát biểu
VI/ Rút kinh nghiệm
Chủ điểm tháng 1+2 : mừng đảng mừng xuân
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
 Hoạt động 1: mừng xuân
 và truyền thống văn hoá quê hương đất nước
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Có những hiểu biết nhất định về các phong tục tập quán truyền thống văn hoá tốt đẹp của quê hương đất nước trong không khí mừng xuân đón tết cổ truyền của dân tộc . Hiểu được những nét đổi thay trong đời sống văn hoá ở quê hương dịa phương em 
Tự hào và yêu mến quê hương đất nước
 biết tôn trọng và giữ gìn, bảo vệ những nét đẹp văn hoá truyền thống, phong tục tập quán, phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
những phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp mang nét đẹp văn hoá đón tết, mừng xuân của quê hương đất nước 
Những đổi mới tích cực trong đời sống văn hoá ở quê hương 
 Những bài thơ, bài hát, các câu chuyện ....ề truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước
Hình thức hoạt động : Thi tìm hiểu giữa các tổ trong lớp về phong tục tập quán truyền thống văn hoá mừng xuân đón tết của quê hương đất nước 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
1) Về phương tiện 
Các tư liệu về phong tục tập quán, truyền thống văn hoá mừng xuân đón tết của quê hương đất nước, của cộng đồng các dân tộc Việt Nam 
Những bài thơ, bài hát, câu chuyện liên quan tới chủ đề hoạt động
Các câu hỏi, câu đố có đáp án và thang điểm kèm theo
Về tổ chức : GVCN
Nêu ý nghĩa nội dung, hình thức của chủ đề hoạt động và hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan 
Hội ý với cán bộ lớp, cán bộ chi đọi về yêu cầu cuộc thi, phân công chuẩn bị các công việc cụ thể 
Cử người dẫn chương trình, BGK, phân công trang trí, mời đại biểu
III/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể: Mùa xuân về – Hoàng Vân
Người dẫn chương trình nêu lý do hoạt động,giới thiệu đại biểu,chương trình hoạt động và thể lệ cuộc thi, giới thiệu BGK
Thi giữa các tổ 
Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi 
+ Hãy kể về 1phong tục đón tết của 1 dân tộc mà em biết?
+ Hãy trình bày 1 bài hát về mùa xuân ?
+ ở quê bạn có những phong tục gì khi đón mừng năm mới? 
+ Bạn hãy giải thích câu nói “Mùng một tết cha, mùng hai tết mẹ, mùng ba tết 
 thầy”?
+ Hãy kể tên những trò chơi ngày tết ở quê hương bạn ? Trò chơi nào bạn thích 
 nhất ? Vì sao?
BGK chấm điểm ghi bảng 
Nếu tổ nào trả lời trước mà không đúng thì các tổ khác sẽ trình bày đáp án của mình và cũng được chấm điểm 
Trong quá trình thi có thể xen kẽ các tiết mục văn nghệ để không khí sôi nổi
IV/ Kết thúc hoạt động 
Công bố kết quả thi 
Nhận xét kết quả và tinh thần tham gia hoạt động của các cá nhân, tổ trong lớp
V/ Rút kinh nghiệm 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
 tiết18+ 19: truyền thống cách mạng
 và những thay đổi của quê hương
I/ Mục tiêu: Giúp HS
Hiểu được những nét lớn về truyền thống đấu tranh cách mạng, truyền thống học tập, lao động sản xuất và những nét đổi thay ở quê hương địa phương mình do Đảng lãnh đạo 
Tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng, tự hào về quê hương càng yêu mến làng xóm, trường lớp của mình 
Tự giác học tập, rèn luyện tốt để xứng đáng với truyền thống đó
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
Những nét lớn về truyền thống cách mạng ở địa phương 
Các truyền thống học tập, sản xuất ở địa phương, nhương gương tốt bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp 
Nhưng nét thay đổi ở địa phương 
Hình thức hoạt động 
Tổ chức kể chuyện, trao đổi, thảo luận về truyền thống cách mạng, truyền thống bảo vệ và xây dựng quê hương đồng thời có xen kẽ các tiết mục văn nghệ 
III/ Chuẩn bị 
Về phương tiện 
Các tư liệu : Tranh ảnh, bài viết, thơ ca về truyền thống cách mạng ở địa phương, các tấm gương tiêu biểu trong đấu tranh cách mạng, trong lao động sản xuất và bảo vệ quê hương, các thành tựu và di sản văn hoá ở địa phương 
Hệ thống các câu hỏi cho chủ đề hoạt động 
Về tổ chức 
GVCN nêu chủ đề hoạt động, nêu nội dung và hình thức tiến hành cho cả lớp 
Hướng dẫn HS sưu tầm, tìm hiểu các tư liệu liên quan tới chủ đề hoạt động 
Hội ý với cán bộ và lực lượng cốt cán trong lớp để phân công chuẩn bị các công việc cụ thể cho từng hoạt động :
+ Xây dựng chương trình hoạt động 
+ Cử người dẫn chương trình 
+ Cử người phối hợp điều khiển trao đổi thảo luận 
+Cử người phụ trách chương trình văn nghệ xen kẽ trong quá rình toạ đàm 
+ Mời đại diện cán bộ lão thành cách mạng ở địa phương tham gia 
+ Cử tổ trang trí lớp
IV/ Tiến hành hoạt động
Khởi động 
Hát tập thể : Em là mâm non của Đảng 
Người dẫn chương rình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu chương trình hoạt động 
Toạ đàm 
Người dẫn chương trình lần lượt nêu từng câu hỏi:
+ Bạn hãy kể tên các anh hùng liệt sĩ ở địa phương em ?
+ Bạn hãy kể 1 câu chuyện về tấm gương hy sinh của 1 anh hùng liệt sĩ?
+ Em hãy kể chuyện về 1 gương sáng đảng viên ở quê em ?
+ Truyền thống cách mạng ở quê em là gì? Quê hương bạn có gì đổi mới?
Trong quá trình toạ đàm có thể mời đại biểu giúp đỡ bổ xung những ý kiến làm sáng tỏ vấn đề 
Xen kẽ các tiết mục văn nghệ 
V/ Kết thúc hoạt động 
Mời đại biểu phát biểu ý kiến 
Nhận xét kết quả hoạt động 
VI/ Rút kinh nghiệm 
Chủ điểm tháng 3 : tiến bước lên đoàn
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 1: thi tìm hiểu về đoàn 
I/ Mục tiêu :Giúp HS
Nhận thức được ý nghĩa ngày thành lập Đoàn 26/3 . Những mốc lịch sử của đoàn, những gương đoàn viên tiêu biểu
Tự hào và yêu mến tổ chức Đoàn
Học tập rèn luyện tinh thần tiên phong của Đoàn
II/ Nội dung và hình thức hoạt động
Nội dung 
Lịch sử ngày thành lập Đoàn 26/3
Các mốc truyền thống vẻ vang của Đoàn
Các gương sáng đoàn viên tiêu biểu 
Những bài thơ, bài hát về Đoàn 
Các hình thức hoạt động 
Thi tìm hiểu về truyền thống của Đoàn giữa các đội 
III/ chuẩn bị hoạt động 
Phương tiện 
Các tư liệu sưu tầm được về truyền thống củ1 Đoàn
Các câu hỏi và đáp án 
Về tổ chức: GVCN
Nêu nội dung yêu cầu của hoạt động , hướng dẫn HS sưu tầm tài liệu 
Hội ý với cán bộ lớp và các tổ trưởng đẻ thống nhất sự chuẩn bị và phân cong các công việc cụ thể như:
+ Mỗi tổ cử 1 đội gồm 2 đến 3 HS ( mỗi đội thi chọn cho mình 1 cái tên thích
 hợp.....) 
+ Chuẩn bị các câu hỏi, câu đố,tranh ảnh và đáp án .
 VD : Nhìn tranh đoán việc, nhìn ảnh đoán người, hoặc các câu hỏi như : Đoàn thành lập từ khi nào ? Lúc đó Đoàn mang tên gì? Từ ngày thành lập Đoàn đã mấy lần đổi tên ? Bạn hãy kể về người đoàn viên cộng sản đầu tiên của đoàn ta? Bạn hãy đặt câu hỏi cho các nội dung sau:Ngày 26/3/1931 ; Đoàn thanh niên cộng sản Đông Dương ; ........
Cử người dẫn chương trình, cử BGK, phân công trang trí , chuẩn bị các tiết mục văn nghệ , dự kiến mời đại biểu
IV/ Tiến hành hoạt động
Khởi động
Hát tập thể bài: Cùng nhau ta đi lên 
Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BGK
Các đội tự giới thiệu
Cuộc thi
Người dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi, câu đố hoặc tranh ảnh...cho các đội thi . Thời gian suy nghĩ là 10 giây, đội nào có tín hiệu sẽ được trả lời trước 
Nếu có đội trả lời không đúng hoặc không trả lời được thì cổ động viên nhà có quyền trả lời sau đó mới đến lượt cổ động viên đội khác . Điểm của cổ động viên sẽ được công vào điểm của đội nhà 
Sau mỗi câu trả lời đúng người dẫn chương trình xin ý kiến của BGK. Điểm được công khai viết lên bảng cho mỗi đội
Trong quá trình thi có xen kẽ các tiết mục văn nghệ 
V/ Kết thúc hoạt động
Công bố kết quả cuộc thi 
Nhận xét tinh thần thái độ hoạt động của từng tổ , từng cá nhân 
VI/ Rút kinh nghiệm 
Tuần : 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
Hoạt động 2: chúng em ca hát về mẹ và cô giáo
I/ Mục tiêu: Giúp HS
biết thêm về các bài hát về mẹ và cô giáo nhân kỉ niệm ngày Quốc tế phụ 
 nữ 8/3
Tự hào về truyền thống của phụ nữ,biết ơn mẹ và cô giáo 
Rèn luyện kĩ năng ca hát tư duy sáng tạo trong hoạt động văn nghệ 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Hình thức hoạt động 
Thi văn nghệ giữa các tổ với hình thức biểu diễn văn nghệ , trò chơi văn nghệ 
Nội dung 
các bài hát về mẹ và cô giáo về người phụ nữ Việt Nam
Các bài thơ ,câu chuyện liên quan tới chủ đề hoạt động 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Về phương tiện 
Sưu tầm cá bài hát , bài thơ ,câu chuyện ....về mẹ và cô giáo 
Câu hỏ ,câu đố, yêu cầu cho cuộc thi ( VD: Hãy kể tên các bài hát về mẹ, Hãy hát 1câu , 1 đoạn có từ Mẹ . Bạn hãy trình bày 1 bài hát hoặc 1 bài thơ vè mẹ hoặc cô giáo )
Về tổ chức
Nêu nội dung ,hình thức hoạt động yêu cầu các tổ đều chuẩn bị . Mỗi tổ là 1 đội chơi
Hội ý cán bộ lớp, các tổ trưởng để phân công chuẩn bị công việc cụ thể :
+ Chuẩn bị các câu hỏi, cau đố ... và đáp án kèm theo
+ Cử người dẫn chương trình, cử BGK, cử tổ trang trí 
IV/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể : Em yêu trường em 
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu BGK
Các tổ tham gia thi tự giới thiệu
Cuộc thi
NGười dẫn chương trình lần lượt nêu các câu hỏi, các yêu cầu.....
Tổ nào có tín thì được trả lời trước 
BGK sẽ chấm điểm , điểm của từng tổ sẽ được ghi lên bảng 
V/ Kết thúc hoạt động 
Công bố kết quả cuộc thi 
Nhận xét tinh thần thái độ hoạt của cá nhân ,của tổ
VI/ Rút kinh nghiệm 
Tuần 
Ngày soạn : 
Ngày dạy:
 Tiết Hoạt động 4: rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
I/ Mục tiêu : Giúp HS
Hiểu rõ những phẩm chất,năng lực tốt đẹp của những gương sáng đoàn viên tiêu biểu trong đấu tranh cách mạng, trong lao động sản xuất và học tập và rèn luyện mà em phải noi theo
Cảm phục và yêu mến các gương sáng đoàn viên 
Biết xây dựng kế hoạch học tập và rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
II/ Nội dung và hình thức hoạt động 
Nội dung 
Tên tuổi các gương sáng đoàn viên tiêu biểu 
Các phẩm chất, năng lực của họ trong thực tiễn 
Kế hoạch học tập rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
2) Hình thức hoạt động : Trao đổi, thảo luận, xây dựng kế hoạch rèn luyện 
III/ Chuẩn bị hoạt động 
Phương tiện 
Các gương sáng đoàn viên 
Các câu hỏi thảo luận 
Bản kế hoạch rèn luyện của cá nhân , của tổ
Về tổ chức 
GVCN nêu mục đích, nội dung thảo luận, hướng dẫn HS tìm hiểu các gương sáng đoàn viên trong sách báo trong cuộc sống xung quanh ở địa phương , trong trường
Hội ý cán bộ lớp, với các tổ trưởng để phân công chuẩn bị 
Chuẩn bị các câu hỏi thảo luận :
VD : + Bạn hãy nêu 1gương sáng đoàn viên mà bạn cần phải noi theo?
 + Bạn học tập được gì ở người đoàn viên đó?
 + Kế hoạch rèn luyện của bạn như thế nào ? 
Cử người dẫn chương trình 
Mỗi tổ chuẩn bị 1kế hoạch của tổ theo gương sáng đoàn viên 
Mỗi cá nhân HS chuẩn bị 1 kế hoạch cá nhân rèn luyện học tập theo gương sáng đoàn viên 
Cử người dẫn chương trình văn nghệ , cử người trang trí 
IV/ Tiến hành hoạt động 
Khởi động 
Hát tập thể bài: Tiến lên đoàn viên ( Nhạc và lời : Phạm Tuyên )
Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu chương trình hoạt động 
2)Thảo luận xây dựng kế hoạch 
Người dẫn chương trình lần lượt nêu từng câu hỏi thảo luận 
Cá nhân phát biểu ý kiến và trình bày kế hoạch của mình rèn luyện theo gương sáng đoàn viên 
Các tổ trình bày kế hoạch rèn luyện của tổ theo gương sáng đoàn viên 
Người dẫn chương t

Tài liệu đính kèm:

  • dochoat_dong_ngoai_gio_len_lop_7.doc