Giáo án Lịch sử 10 - Bài 39: Quốc tế thứ hai

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Biết được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.

- Hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen.

- Hiểu được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh gữa hai luồng tư tưởng: mác xít và phi mác xít trong phong trào công nhân quốc tế.

2. Kỹ năng:

Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định các sự kiện và vai trò của cá nhân trong tiền trình lịch sử.

3. Thái độ:

Giúp học sinh hiểu rõ công lao to lớn của Ăng-ghen và người kế tục là Lê-nin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 10 - Bài 39: Quốc tế thứ hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 39
QUỐC TẾ THỨ HAI
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1. Kiến thức:	
- Biết được sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.
- Hiểu được hoàn cảnh ra đời của Quốc tế thứ 2 và những đóng góp của tổ chức này đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Ăng-ghen.
- Hiểu được cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội trong Quốc tế thứ hai phản ánh cuộc đấu tranh gữa hai luồng tư tưởng: mác xít và phi mác xít trong phong trào công nhân quốc tế.
2. Kỹ năng:
Rèn luyện kỹ năng phân tích, nhận định các sự kiện và vai trò của cá nhân trong tiền trình lịch sử.
3. Thái độ:
Giúp học sinh hiểu rõ công lao to lớn của Ăng-ghen và người kế tục là Lê-nin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC:
- Sưu tầm chân dung những đại biều nổi tiếng trong phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX: Ăng-ghen, La-phác-gơ (Pháp), Bê-ben, Rô-da Lúc-xem-bua (Đức)
- Tài liệu về phong trào công nhân thế giới thời nay.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Câu hỏi 1: Nêu quá trình thành lập hoạt động và vai trò của Quốc tế thứ nhất?
- Câu hỏi 2: Chứng minh rằng Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới?
2. Giới thiệu bài mới:	
Sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong những thập niên 70 – 80 của thế kỷ XIX với sự ra đời của các chính đảng công nhân có tình chất quần chúng ở nhiều nước đòi hỏi phải có một tổ chức Quốc tế mới để lãnh đạo phong trào công nhân thế giới.
Quốc tế thứ hai được thành lập. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX phát triển như thế nào? Hoạt động và vai trò của tổ chức Quốc tế thứ hai ra sao? Nội dung bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi trên.
3. Tổ chức các hoạt động dạy và học:
Hoạt động của thầy và trò
Kiến thức cơ bản
* Hoạt động 1: Tìm hiểu phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.
- GV nêu câu hỏi: Nguyên nhân dẫn đến phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX?
- HS trả lời.
- GV nhận xét và chốt ý.
- GV cho HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK nói về phong trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động ở Đức, Pháp, Anh đồng thời nêu câu hỏi: Qua đoạn đọc trên hãy cho biết phong trào của công nhân diễn ra như thế nào?
- HS trả lời.
- GV bổ sung và chốt ý.
- GV nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh của công nhân Chi-ca-gô(Mỹ): Cuộc tổng bãi công của gần 40 vạn công nhân Chi-ca-gô ngày 1/5/1886 đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động và chế độ làm việc 8 giờ dần được thực hiện trong nhiều nước.
- GV nêu câu hỏi: Điểm mới gì nổi bật trong phong trào công nhân thế giới thời kỳ này?
- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét và chốt ý: Nhiều đảng công nhân, đảng xã hội, nhóm công nhân tiến bộ được thành lập: Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Đức (1875), Đảng Công nhân Xã hội Mỹ (1876), Đảng Công nhân Pháp(1879), Nhóm Giải phóng Lao động Nga (1883).
- GV hỏi: Từ thực tế, nhiều tổ chức đảng ra đời đặt ra yêu cầu gì?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, chốt ý: Đặt ra yêu cầu cần phải thành lập một tổ chức quốc tế mới của giai cấp vô sản thế giới, nối tiếp nhiệm vụ của Quốc tế thứ nhất.
- GV nói rõ thêm: Sau khi Các-Mác qua đời (1883) sứ mệnh lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế thuộc về Ăng-ghen.
- GV nêu câu hỏi kết mục: Những sự kiện nào chứng tỏ phong trào công nhân thế giới vẫn tiếp tục phát triển trong những năm cuối thế kỷ XIX?
- HS trả lời.
- GV nhận xét, bổ sung.
- Mục giảm tải, GV hướng dẫn cho HS tự tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của Quốc tế thứ hai.
1. Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX.
- Nguyên nhân: 
+ Đội ngũ công nhân tăng về số lượng và chất lượng, có điều kiện sống tập trung.
+ Do sự bóc lột nặng nề của giai cấp tư sản, chính sách chạy đua vũ trang làm đời sống công nhân cực khổ ® Bùng nổ các cuộc đấu tranh của công nhân.
- Phong trào công nhân đòi cải thiện đời sống, đòi quyền tự do dân chủ ngày càng lan rộng, đặc biệt ở các nước tư bản tiên tiến như Anh, Pháp, Đức, Mỹ.
+ Tiêu biểu là cuộc đấu tranh củ gần 40 vạn công nhân Chi-ca-gô ngày 1/5/1886 đòi lao động 8 giờ đã buộc giới chủ phải nhượng bộ. Ngày đó đi vào lịch sử là ngày Quốc tế lao động.
+ Nhiều tổ chức của công nhân được thành lập: Đảng Công nhân Xã hội Dân chủ Đức (1875), Đảng Công nhân Xã hội Mỹ (1876), Đảng Công nhân Pháp (1879), Nhóm Giải phóng Lao động Nga (1883).
® Yêu cầu thành lập một tổ chức quốc tế mới để đoàn kết lực lượng công nhân các nước càng trở nên cấp thiết.
2. Quốc tế thứ hai.
4. Củng cố:
Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX có những nét gì nổi bật?
5. Dặn dò, bài tập:
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.
- Đọc trước bài mới.

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_39_Quoc_te_thu_hai.doc