Giáo án Lịch sử 6 - Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: HS Nắm được

- Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong trào tiêu của giai cấp công nhân:

- Biết được nhũng hoạt động, đóng góp của C.Mác và Ph.Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế.

2. Thái độ: Bồi dưỡng cho HS

- Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân .

3. Kỹ năng: Rèn kĩ năng

- Biết phân tích nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân thế kỷ XIX .

- Làm quen với văn kiện lịch sử.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 381Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 6 - Bài 4: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 04	 Ngày soạn: 15/09/2015
Tiết: 07	 Ngày dạy: .../09/2015
Bài 4: PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA
 ĐỜI CỦACHỦ NGHĨA MÁC. HƯỚNG DẪN ĐỌC THÊM MỤC II
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS Nắm được
- Biết được những nét chính về các hình thức đấu tranh và những phong trào tiêu của giai cấp công nhân:
- Biết được nhũng hoạt động, đóng góp của C.Mác và Ph.Ăng-ghen đối với phong trào công nhân quốc tế.
2. Thái độ: Bồi dưỡng cho HS
- Lòng biết ơn các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội khoa học.
- Giáo dục tinh thần đoàn kết quốc tế, tinh thần đoàn kết đấu tranh của giai cấp công nhân .
3. Kỹ năng: Rèn kĩ năng
- Biết phân tích nhận định về quá trình phát triển của phong trào công nhân thế kỷ XIX .
- Làm quen với văn kiện lịch sử.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Phóng to H25, 26 / SGK/ 28, 30.
2. Học sinh:
- Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Những sự kiện nào chứng tỏ đến giữa thế kỷ XIX chủ nghĩa tư bản thắng lợi trên phạm vi thế giới?
2. Giới thiệu bài mới: (1 phút) Giai cấp vô sản ra đời cùng với giai cấp tư sản nhưng họ bị bóc lột nặng nề® họ đấu tranh chống lại giai cấp tư sản. Vậy trong buổi đầu họ đã đấu tranh dưới những hình thức nào? Kết quả của của các cuộc đấu tranh đó? ® Vào bài mới.
3. Bài mới: (33 phút)
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu về phong trào đập phá máy móc và bãi công.(12 phút)
? Vì sao ngay từ lúc mới ra đời, giai cấp công nhân đã chống CNTB?
- HS trả lời: bị áp bức bóc lột nặng nề, do lệ thuộc vào máy móc, nhịp độ nhanh và liên tục. Công nhân phải làm việc nhiều giờ, nặng nhọc và tiền lương thấp.. .
- GV: Miêu tả cuộc sống của nhân dân Anh đầu TK XIX.
- HS Quan sát H24 sgk? Em hiểu gì qua bức tranh? 
- GV phân tích thêm. HS đọc thêm phần chữ nhỏ sgk.
? Vì sao giới chủ lại thích sử dụng lao động là trẻ em? 
 - HS trả lời:
? Giai cấp công nhân đã đấu tranh dưới những hình thức nào ?
? Vì sao công nhân lại đập phá máy móc ?
* HS thảo luận cặp 2’:
? Việc đập phá máy móc thể hiện nhận thức của giai cấp công nhân như thế nào ?
- HS: đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.
- GV: Phân tích.
? Kết quả của phong trào này là gì?
GV mở rộng: Liên hệ về vai trò của công đoàn ngày nay.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về phong trào công nhân trong những năm 1830-1840 (16 phút)
? Trong những năm 1830 - 1840 công nhân đã đấu tranh dưới những hình thức nào?Nêu các phong trào tiêu biểu?
- HS trả lời:
? Em hiểu như thế nào về khẩu hiệu: “Sống trong lao động, chết trong chiến đấu”?
- HS trả lời:
- GV nhấn mạnh: Quyền được lao động không bị bóc lột và quyết tâm chiến đấu để bảo vệ quyền này.
- HS: quan sát H25 
? Nhận xét về khí thế của phong trào Hiến Chương?
- HS trả lời:
- GV: mô tả thêm về hình ảnh 20 công nhân khiêng hòm đưa bản kiến nghị đến Quốc hội.
? Các hình thức đấu tranh giai đoạn này có gì khác với giai đoạn trước? Vì sao?
- HS trả lời:
- GV: Nhận rõ kẻ thù, đấu tranh có tổ chức có mục tiêu.
? Kết quả của phong trào đấu tranh giai đoạn này ntn?
*HS thảo luận nhóm 2’:
? Vì sao phong trào thất bại?
- HS: đại diện các nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung.
? Tuy thất bại nhưng phong trào công nhân 1830 – 1840 có ý nghĩa như thế nào?
- HS trả lời:
- GV: Phân tích. Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào CN quốc tế, tạo điều kiện cho sự ra đời của CN Mác sau này.
Hoạt động 3: TÌM HIỂU SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC (5 phút)
( GV hướng dẫn hs đọc thêm )
I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX
1. Phong trào đập phá máy móc và bãi công.
a. Nguyên nhân: 
- Bị bóc lột nặng nề, thời gian làm việc nhiều (14 -16 h/ngày), tiền lương thấp. 
- Điều kiện lao động thiếu an toàn.
b. Hình thức đấu tranh: 
- Đập phá máy móc, đốt công xưởng, bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.
 ® Chứng tỏ nhận thức của họ còn non yếu.
C. Kết quả:
- Thành lập công đoàn để bảo vệ mình.
2. Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840
a. Diễn biến:
 - 1831 công nhân dệt ở TP Li-ông (Pháp) khởi nghĩa đòi tăng lương giảm giờ làm.
 ® Nêu khẩu hiệu “sống trong lao động, chết trong chiến đấu”
- 1844 Công nhân dệt ở Sơ-lê-din (Đức) khởi nghĩa.
- 1836-1847 ở nước Anh diễn ra “phong trào Hiến Chương”.
b. Kết quả: 
 - Các cuộc đấu tranh này đều thất bại.
c. Ý nghĩa: 
- Đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế. 
- Tạo điều kiện cho sự ra đời của lí luận cách mang.
II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC: 
(Hướng dẫn hs đọc thêm)
4. Củng cố: ( 5 phút)
 *Bài tập 
- Khoanh tròn vào1 chữ in hoa đứng trước câu trả lời đúng: nguyên nhân thất bại của các cuộc đấu tranh của công nhân Pháp –Đức –Anh nửa đầu thế kỷ XIX:
A. Phong trào đấu tranh chưa mạnh mẽ. 
B. Các cuộc đấu tranh nổ ra lẻ tẻ ở nhiều nơi.
C. Phong trào đấu tranh chưa có sự lãnh đạo chặt chẽ và thiếu đường lối chính trị đúng đắn.
D. Tất cả các lý do trên .
5. Hướng dẫn học tập ở nhà: (1 phút)
- Học bài cũ theo nội dung vở ghi.
- Chuẩn bị tiết sau làm bài tập lịch sử.
IV. Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_7_Bai_4_Phong_trao_cong_nhan_va_su_ra_doi_cua_chu_nghia_Mac.doc