Giáo án Lịch sử 6 - Bài tập lịch sử

I. MỤC TIÊU

1/ Kiến thức: Giúp học sinh:

- Giúp học sinh nắm được một cách khái quát những cuộc cách mạng tư sản bùng nổ và giành thắng lợi trong các thế kỉ XVI –XIX.

2/ Thái độ:

- Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử.

- Qúy trọng những thành tựu kinh tế đã đạt được trong thời kỳ trung đại.

3/ Kỹ năng:

- Rèn kỹ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.

- Dựa vào kiến thức đã học để làm bài tập một cách dễ dàng, chính xác.

II/ CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

- Bảng phụ để ghi các bài tập.

- Sách bài tập lịch sử 8.

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 01/04/2017 Lượt xem 357Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 6 - Bài tập lịch sử", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 04	 Ngày soạn: 17/09/2015
Tiết: 08	 Ngày dạy: 19/09/2015
BÀI TẬP LỊCH SỬ
I. MỤC TIÊU
1/ Kiến thức: Giúp học sinh:
- Giúp học sinh nắm được một cách khái quát những cuộc cách mạng tư sản bùng nổ và giành thắng lợi trong các thế kỉ XVI –XIX.
2/ Thái độ: 
- Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử.
- Qúy trọng những thành tựu kinh tế đã đạt được trong thời kỳ trung đại.
3/ Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng tổng hợp, khái quát kiến thức.
- Dựa vào kiến thức đã học để làm bài tập một cách dễ dàng, chính xác.
II/ CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Bảng phụ để ghi các bài tập.
- Sách bài tập lịch sử 8.
2. Học sinh:
- Vở ghi, vở soạn, sách giáo khoa, sách bài tập.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Trong những năm 1830 - 1840 công nhân đã đấu tranh dưới những hình thức nào?
2. Giới thiệu bài mới: (2 phút) Trong các tiết học trước, chúng ta đã học về phần lịch sử thế giới cân đại, các cuộc cách mạng tư sản, cách mạng công nghiệp, phong trào công nhân cuối hế kỉ XVIII - XIX. Hôm nay, chúng ta sẽ tiến hành làm bài tập để khắc sâu kiến thức.
 3. Bài mới: (35 phút)
HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoaït ñoäng 1: Lập bảng thống kê. (11 phút)
 GV: Lập bảng mẩu thông kê, học sinh thảo luận nhóm 5 phút. 
Tên 
CMTS
Hình thức
cách mạng
Giai cấp lãnh đạo
Lực lượng CM
Ý nghĩa lịch sử
Nê đéc lan
Anh
Bắc Mĩ
Pháp
Hoaït ñoäng 2: Thảo luận câu hỏi tự luận (9 phút)
HS : Thảo luận nhóm
? Khái quát ý nghĩa lịch sử các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên?
HS: Thảo luận cặp
GV: Nhận xét bổ sung và ghi bảng. Tuyên dương cặp làm tốt
Hoaït ñoäng 3: Xác định lược đồ (8 phút)
GV: Treo lược đổ thế giới (hoặc quả địa cầu ) yêu cầu HS xác định trên lược đồ vị trí các quốc gia diễn ra CMTS đã học và các châu lục Á. Phi. MLT bị phương Tây xâm lược .
HS: Xác định 
GV: nhận xét, bổ sung.
Hoaït ñoäng 4: Thực hành các câu hỏi trắc nghiệm (7 phút)
Câu 1: Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở:
Anh b. Pháp
Đức d. Hà Lan
Câu 2: Thế kỉ XIX nước nào được gọi là “ công xưởng của thế giới”?
Hà Lan b. Pháp
Đức d. Anh
Câu 3: Hệ quả của cách mạng công nghiệp là:
Các nước phong kiến trở thành nước tư bản chủ nghĩa
Các nước tư bản thay đổi bộ mặt, hình thành các giai cấp mới mâu thuẫn nhau
Giai cấp phong kiến, chủ nô trở nên giàu có
Nhân dân lao động không được quyền lợi gì
BT . Lập bảng thống kê
Tên 
CMTS
Hình thức
cách mạng
Giai cấp lãnh đạo
Lực lượng CM
Ý nghĩa lịch sử
Nê đéc lan
Chiến tranh giải phóng dân tộc
Giai cấp tư sản
Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động
-GPDT
thoát khỏi ách thống trị TBN
- Mở đường cho CNTB phát triển
 -CMTS không triệt để 
Anh
Nội chiến
Giai cấp tư sản
- Lật đổ CĐPK - Mở đường cho CNTB phát triển 
-CMTS không triệt để 
Bắc Mĩ
Chiến tranh giải phóng dân tộc
Giai cấp tư sản
Giai cấp công nhân và quần chúng nhân dân lao động
Như trên
-GPDT
thoát khỏi ách thống trị Anh
- Mở đường cho CNTB phát triển 
--CMTS không triệt để 
Pháp
Nội chiến
Giai cấp tư sản
- Lật đổ CĐPK - Mở đường cho CNTB phát triển 
- QCND lao động đã được hưởng một số quyêng lợi -> 
Đại CM
2. Bài tập tự luận
- Đã lật đổ chế độ phong kiến tồn tại lâu dài ở các nước.
- Đưa giai cấp tư sản lên nắm quyền lãnh đạo và tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
3. Bài tập xác định vị trí trên lược đồ
4. Bài tập trắc nghiệm
Câu 1: a
Câu 2: d
Câu 3: b
4/ Củng cố: (2 phút)
- Giáo viên nhận xét về thái độ làm bài và thảo luận của học sinh.
5/ Hướng dẫn bài tập về nhà : (1 phút)
- Học và xem kỹ lại các bài đã học.
- Chuẩn bị bài mới:
 IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet_8_Bai_tap_lich_su_tuan_4.doc