Giáo án Lịch sử 7 - Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)

A- MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1.Kiến thức:

- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hoá đã phát triển rộng khắp cả nước.

- Tầng lớp quý tộc Trần, Hồ đã suy yếu không đủ sức lãnh đạo khởi nghĩa, chỉ có tầng lớp địa chủ mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp khởi nghĩa

2.Tư tương:

- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, biết ơn người có công với nước: Lê Lợi, Nguyễn Trẫi.

3.Kĩ năng:

- Đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa.

B- CHUẨN BỊ

- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn.

- Bia Vĩnh Lăng, chân dung Nguyễn Trãi.

C- PHƯƠNG PHÁP

 - Nêu vấn đề, phát vấn .

D- TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 1752Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 38 
 Bài 19
Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn 
 I.Thời Kì ở miền tây Thanh Hoá .
a- Mục tiêu bài học.
1.Kiến thức:
- Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, từ một cuộc khởi nghĩa nhỏ ở miền rừng núi Thanh Hoá đã phát triển rộng khắp cả nước.
- Tầng lớp quý tộc Trần, Hồ đã suy yếu không đủ sức lãnh đạo khởi nghĩa, chỉ có tầng lớp địa chủ mới do Lê Lợi lãnh đạo có đủ uy tín tập hợp khởi nghĩa
2.Tư tương:
- Giáo dục học sinh lòng yêu nước, biết ơn người có công với nước: Lê Lợi, Nguyễn Trẫi.
3.Kĩ năng:
- Đánh giá, nhận xét nhân vật lịch sử tiêu biểu của cuộc khởi nghĩa.
b- chuẩn bị
- Lược đồ khởi nghĩa Lam Sơn.
- Bia Vĩnh Lăng, chân dung Nguyễn Trãi.
c- Phương pháp
	- Nêu vấn đề, phát vấn ...
d- tiến trình bài dạy
1.ổn định lớp.
- KTSS: + 7A:
 	 + 7B:
2.Kiểm tra bài cũ:
a) Câu hỏi:
b) Đáp án:
3. Bài mới
a) Giới thiệu bài:
Quân Minh đã đánh bại nhà Hồ đặt ách cai trị lên đất nước ta, chúng đề ra chính sách áp bức bóc lột nhân dân ta một cách vô cùng dã man. Ngay sau khi cuộc kháng chiến của nhà Hồ và các quý tộc Trần bị dập tắt, cuộc khởi nghĩa mới đã xuất hiện ở Lam Sơn- Thanh Hoá được đông đảo nhân dân ủng hộ, cuộc khởi nghĩa trải qua các giai đoạn phát triển đầy khó khăn gian khổ cuối cùng...
b) Các hoạt động dạy – học:
Hoạt động của Thầy- trò
Nội dung bài học
H:Đọc sgk giáo viên giới thiệu qua về Lê Lợi, Nguyễn Trãi.
? Em hãy cho biết một vài nét về Lê Lợi.
G:Ông nói “ ta dấy quân đánh giặc không phải vì tham phú quý mà vì muốn cho ngàn đời sau biết rằng ta không chịu thần phục quân giặc”.
G:Nghe tin Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa người tìm đến tham gia với nghĩa quân và trở thành quân sư tài ba cho cuộc khởi nghĩa đó là Nguyễn Trẫi.
? Nguyễn Trãi là người như thế nào?
G:Là con Nguyễn Phi Khanh đỗ tiến sĩ thời Trần làm quan cho nhà Hồ, bị giam lỏng ở thành Đông Quan sau đã trốn theo nghĩa quân Lam Sơn.
GV; Gọi HS đọc chữ in nghiêng
? Căn cứ đầu tiên của nghĩa quân ở đâu?
? Vì sao Lê Lợi chọn căn cứ Lam Sơn-
Thanh Hoá?
G:Lam Sơn là căn cứ đầu tiên của cuộc khởi nghĩa, là quê hương của Lê Lợi, noi có địa thế hiểm yếu, là nơi giao lưu của các dân tộc: Thái, Mường.Là nơi giao lưu giưa đồi núi và thung lũng tại đây nghĩa quân có thể toả đi xuống đồng bằng trước mặt hoặc rút lên núi bảo toàn lực lượng.
G:Kể về hội thề Lũng Nhai...
? Vì sao hào kiệt khắp nơi về tụ nghĩa?.
G:Giảng+sgk; lược đồ.
? Em có suy nghĩ gì về hoàn cảnh của nghĩa quân lúc đó?.
G:Cơm ăn sớm tối không đủ hai bữa, áo mặc đông hè chỉ có một manh, quân lính chỉ có vài ngàn, khí giới chỉ một tay không.
G:Giặc bao vây quyết bắt chủ tướng Lê Lai cải trang+ 500 quân cảm tử cứu chúa.
? Em có suy nghĩ gì về tấm gương hy sinh cứu chúa của Lê Lai?
G: Kể về gđ Lê Lai để ghi nhớ công lao của Lê Lai, Lê Lợi phong ông là công thần hạng nhất và căn dặn con cháu trước khi làm giỗ cho Lê Lợi phải làm giỗ cho Lê Lai trước vì vậy sau này nhân dân có câu: 21 Lê Lai 22 Lê Lợi.
.
? Trong lần rút lên núi Chí Linh lần 3 quân ta đa gặp khó khăn gì?
- Nghĩa quân ăn măng tre, dễ củ lương thảo cạn kiệt, giết cả voi, ngựa chiến
-> Khó khăn.
? Tại sao quân Minh chấp nhận hoà hoãn?
- Chấp nhận hoà để dụ dỗ, mua chuộc Lê Lợi
? Em hãy sử dụng lược đồ giới thiệu những hoạt động chính của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn trong những năm đầu.
 1.Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa.
- Lê Lợi là người yêu nước thương dân, có uy tín lớn
- Nguyễn Trãi là người học rộng, tài cao giàu lòng yêu nước, thương dân.
- Năm 1416, Lê Lợi cùng bộ chỉ huy tổ chức hội thề Lũng Nhai
- Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương
2.Những năm đầu hoạt động của nghĩa quân Lam Sơn.
- Những năm đầu: Lực lượng yếu thiếu lương thực, khí giới.
-> Giặc bao vây, tấn công -> rút lên núi Chí Linh lần 1 .
- 1421, 10 vạn quân Minh lại tấn công
 -> rút lên núi lần 3.
- 5/1423 Lê Lợi quýêt định hoà hoãn với quân Minh.
- Cuối 1424 quân Minh trở mặt tấn công.
-> Cuộc khởi nghĩa từ đây bước sang một giai đoạn mới.
	4. Củng cố:
	(?) Vì sao Lê Lợi chọn căn cứ Lam Sơn – Thanh Hoá để khởi nghĩa?
	5. Hướng dẫn:
	- Làm đáp án trả lời các câu hỏi trong SGK
	- CBB: Đọc trước mục II SGK
E- rút kinh nghiệm:
	- Thời gian dành cho toàn bài và từng hoạt động.........................................
	- Nội dung kiến thức....................................................................................
	- Phương pháp giảng dạy..............................................................................
	- Hình thức tổ chức lớp học..........................................................................
	- Thiết bị dạy học.........................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427).doc