Giáo án Lịch sử 7 - Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII

1.Tình hình chính trị:

Chính quyền phong kiến

Nêu những nét khái quát về vua, chúa, quan lại binh lính đàng ngoài thế kỷ XVIII?

-Vua:

- Chúa:

- Quan lại, binh lính:

 

ppt 31 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 978Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộ môn: lịch sử 7Chỳc cỏc em một giờ học đạt kết quả cao !lịch sử 7Hai tranh trên vẽ cảnh gì?? Qua hai bức tranh giúp em nhớ tới đặc điểm chính trị nổi bật nào ở đàng ngoài sau chiến tranh phong kiến kết thúc?*Triều đình vua Lê*Phủ chúa Trịnh12Tranh vẽ thế kỉ XVIII1.Tình hình chính trị: a. Chính quyền phong kiến? Nêu những nét khái quát về vua, chúa, quan lại binh lính đàng ngoài thế kỷ XVIII?-Vua:- Chúa:- Quan lại, binh lính:Là cái bóng mờ trong cung cấm.Sa đoạ, phung phí tiền của.Hoành hành, đục khoét nhân dân. Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoàiTrong phủ cú đến bốn, năm trăm hoạn quan, “ngạo mạn, hỏch dịch , cả nước căm ghột, ghờ tởm, kinh sợ chỳng”.Quan lại xột xử “đục nước bộo cũ”, “để cho kẻ giàu lọt lưới phỏp luật, kẻ điờu toa được mỳa mộp, kẻ lớ ngay đành chịu thua”. (Thụng sức của Ngự sử đài năm 1719)Nhà sử học Phan Huy Chỳ viết: “Vỡ trưng thu quỏ mức dõn kiệt cả vật lực mà khụng thể nộp đủ đến nổi trở thành bần cựng mà bỏ cả nghề nghiệp. Cú người vỡ thuế sơn mà chật cõy sơn, vỡ thuế vải lụa mà phỏ khung cửi, vỡ thu mua cỏ tụm mà phải xộ cả chài lưới” (Lịch triều hiến chương loại chớ)Nạn đúi khủng khiếp năm 1740-1741 ở đàng ngoài, “dõn lưu vong bồng bế, dắt dớu nhau đi kiếm ăn đầy đường dõn phần nhiều sống vào rau cỏ, ăn cả chuột, rắn. Người chết đúi ngổn ngang, người sống sút khụng cũn một phần mười. Làng nào cú tiếng trự mật cũng chỉ cũn năm, ba hộ mà thụi”. (Khõm định Việt sử thụng giỏm cương mục)Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài thế kỷ XVIII 1.Tình hình chính trị: Chính quyền phong kiến:Mục nát, suy sụp cực độ.b. Hậu quả: Kinh tế:Đời sống nhân dân:Mâu thuẫn xã hội:Sa sút.Cực khổ, thê thảm. Phủ Chúa TrịnhChúa Trịnh Sâm và Đặng Thị Huệ (ảnh trích trong phim:”Đêm hội Long Trì”- Hãng phim THVN)? Nguyên nhân nào dẫn đến những hậu quả về kinh tế, đời sống nhân dân ta như trên? Chọn những ý kiến đúng?Chính quyền phong kiến suy sụp, mục nát cực độ.Quan lại địa chủ chiếm đoạt ruộng đất.Chính sách thuế khoá quá ngặt nghèo.Nhân dân chưa tích cực, không tham gia lao động sản xuất. ?Từ nguyên nhân trên cho biết xã hội đàng ngoài tồn tại những mâu thuẫn nào?Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài1.Tình hình chính trị: 1.Tình hình chính trị: Chính quyền phong kiến:Mục nát, suy sụp cực độb. Hậu quả: Kinh tế:Đời sống nhân dân:Mâu thuẫn xã hội:Sa sút.Cực khổ, thê thảm. Nông dân ><Nhà nước phong kiến.Bài 24: Khởi nghĩa nông dân đàng ngoài?Tìm những câu ca dao hay tục ngữ nói về thái độ căm ghét của nhân dân ta với chính quyền phong kiến thời kì này? Cỏc em hóy cho biết địa bàn hoạt động của cỏc cuộc khởi nghĩa? 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn: a, Khái quát chung: ? Dựa vào sách giáo khoa , hoàn thành bảng tóm tắt các cuộc khởi nghĩa nông dân đằng ngoài thế kỉ XVIII.Thời gianNgười lãnh đạoĐịa bàn hoạt độngKết quả Nguyễn Danh Phương 17371738 -17701740 -17511741 – 17511739 - 1769Nguyễn Dương HưngLê Duy Mật Nguyễn Hữu CâùHoàng Công ChấtSơn TâyThanh Hoá,Nghệ AnTam Đảo, Sơn Tây, Tuyên Quang.Đồ Sơn, Kinh Bắc, Sơn Nam, Nghệ An, Thanh HoáSơn Nam, Tây Bắc.Thất bạiThất bạiThất bạiThất bạiThất bạiCUỘC SỐNG KHể KHĂN CỦA NHÂN DÂNNhận xét về phong trào nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII ? Nguyên nhân: Mục đích: Thời gian: Lực lượng: Phạm vi:Mức độ :2. Những cuộc khởi nghĩa lớn:a, Khái quát chung: - Nguyên nhân: Chính quyền suy yếu, bóc lột nhân dân.- Mục đích: Chống lại chính quyền phong kiến. Thời gian: 30 năm giữa thế kỉ XVIII . Lực lượng: Chủ yếu là nông dân. Phạm vi: Khắp các chấn đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ. b, Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu:- Khởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu: 1741- 1751- Khởi nghĩa Hoàng Công Chất : 1739- 1769Lờ Duy Mật(1730-1770)Nguyễn Dương Hưng(1737)Nguyễn Danh Phương(1740-1737)Nguyễn Hữu Cầu(1741-1751)Hoàng Cụng Chất(1739-1769)TRUNG QUOÁCSaứi GoứnKN Nguyễn Danh Phương (1740-1751)Vĩnh Phỳc, Sơn Tõy, Tuyờn QuangKN Nguyễn Hữu Cầu(1741-1751)KN Lờ Duy Mật (1738-1770)Thanh Hoỏ, Nghệ AnLược đồ cỏc cuộc khởi nghĩa nụng dõn Đàng NgoàiKN Nguyễn Dương Hưng (1737) Sơn TõyKN Hoàng Cụng Chất (1739-1769)Khởi nghĩa Nguyễn Hữu CầuKhởi nghĩa Hoàng Công Chất.2. Những cuộc khởi nghĩa lớna, Khái quát chung:- Nguyên nhân: Chính quyền suy yếu, bóc lột nhân dân.- Mục đích: Chống lại chính quyền phong kiến. Thời gian: 30 năm giữa thế kỉ XVIII . Lực lượng: Chủ yếu là nông dân. Phạm vi: Khắp các chấn đồng bằng và vùng Thanh, Nghệ. b, Những cuộc khởi nghĩa tiêu biểuKhởi nghĩa Nguyễn Hữu Cầu: 1741-1751Khởi nghĩa Hoàng Công Chất : 1739- 1769c, ý nghĩa:Với nông dân: Với chính quyền phong kiến: Khẳng định sức mạnh, quyết tâm chống áp bức bóc lột của nhân dân ta.Làm nghiêng ngả nền thống trị của vua Lê , chúa TrịnhKhởi nghĩa Nguyễn Hữu CầuNguyễn Hữu Cầu( Quận He). Xuất thõn trong một gia đỡnh nụng dõn nghốo tại Lụi Động-Thanh Hà- Hải Dương, Là người văn vừ song toàn, lại bơi lội rất giỏi. Căm ghột sự mục nỏt của chế độ phong kiến ụng đó nổi dậy đấu tranh và là thủ lĩnh tiờu biểu của cuộc khởi nghĩa nụng dõn Đàng ngoài thế kỷ XVIII .Đồ SơnKinh BắcSơn NamNghệ AnThanh HoỏThăng LongKhởi nghĩa Hoàng Cụng Chất.Hoàng Cụng Chất hay cũn gọi là Hoàng Cụng Thư (Hoàng Xỏ, Vũ Thư, Thỏi Bỡnh). ễng sinh vào những năm đầu thế kỷ XVIII và mất năm 1768. Xuất thõn trong một Gia đỡnh cú truyền thống yờu nước phũ vua cứu nước. Là người khoẻ mạnh, cú tài. Chứng kiến cảnh đất nước thời Trịnh - Nguyễn phõn tranh, nhõn dõn lầm than, đúi khổ. ễng đó nổi dậy khởi nghĩa tại Sơn Nam, Sau đú chuyển lờn Tõy Bắc . Sơn NamTõy BắcĐền thờ Hoàng Cụng Chất (Điện Biờn Phủ) Nguyên nhân Sự suy yếu của chớnh quyền phong kiến SƠ ĐỒ TểM TẮT KIẾN THỨC VỀ PHONG TRÀO NễNG DÂN ĐÀNG NGOÀI THẾ KỈ XVIIINhững cuộc khởi nghĩa lớn Đời sống nhõn dõn khốn cựng. Họ nổi dậy đấu tranhĐều thất bạiPhong trào khởi nghĩa nụng dõn Đàng Ngoài thế kỉ XVIIIGúp phần làm lung lay cơ đồ họ Trịnh. Nguyễn Dương Hưng Lờ Duy MậtNguyễn Danh PhươngNguyễn Hữu Cầu Hoàng Cụng Chất Kết quảý nghĩaBài tập 1: Chọn những kiến thức đúng với tình hình đàng ngoài thế kỉ XVIII?a, Chính quyền phong kiến mục nát cực độ.b, Kinh tế sa sút, đời sống nhân dân cực khổ, mâu thuẫn xã hội gay gắt.c, Phong trào nông dân khởi nghĩa bùng nổ khắp đàng ngoài.d, Các cuộc khởi nghĩa nông dân thế kỉ XVIII tiêu biểu cho tinh thần anh dũng chống giặc ngoại xâm của nhân dân ta.abcBài tập 2: Hoàng Công Chất là một trong những thủ lĩnh của phong trào nông dân ở trấn Sơn Nam. Em biết gì về ông? Dựa vào đâu mà em biết?Bản phủ Hoàng Công ChấtBài tập 3:A, Phong trào nông dân đàng ngoài thế kỉ XVIII với phong trào nông dân cuối thế kỉ XIV (thời Trần),đầu thế kỉ XVI (thời Lê Sơ) có điểm gì chung?B, Khởi nghĩa nông dân nói chung có gì khác với các cuộc chiến tranh phong kiến thế kỉ XVI-XVII?*Hướng dẫn trả lời:A,Điểm chung của các cuộc khởi nghĩa nông dân:Nguyên nhân khởi nghĩa: - Lực lượng tham gia:Mục đích khởi nghĩa: - Kết quả:B,Sự khác nhau giữa các cuộc khởi nghĩa nông dân và chiến tranh phong kiến thế kỉ XVI-XVII là:-Khác nhau về: + Mục đích. + Tính chất.*Hướng dẫn học tập:-Đối với bài vừa học-Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập.-Trả lời lại các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa.-Tìm hiểu thêm về Hoàng Công Chất và cuộc khởi nghĩa của ông.-Đối với tiết học tiếp theo:-Đọc trước bài 25.Sưu tầm tư liệu,hình ảnh về khởi nghĩa Tây Sơn, Nguyễn Huệ.*Hướng dẫn học tập:-Đối với bài học ở tiết này-Hoàn thành các bài tập trong vở bài tập.-Trả lời lại các câu hỏi cuối bài sách giáo khoa.-Tìm hiểu thêm về Hoàng Công Chất và cuộc khởi nghĩa của ông.-Đối với bài học ở tiết sau-Đọc trước bài 25.Sưu tầm tư liệu,hình ảnh về khởi nghĩa Tây Sơn, Nguyễn Huệ.Chúc các em một kì thi đạt kết quả cao

Tài liệu đính kèm:

  • pptBài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.ppt