Giáo án Lịch sử 7 - Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

I. Mục tiêu.

1. Kiến thức.

Thấy được việc làm của Quang Trung trogn công cuộc xay dựng đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa và ổn định trật tự xã hội, bảo vệ Tổ Quốc.

2. Tư tưởng.

Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung.

3. Kĩ năng.

Bồi dưỡng năng lực đánh giá nhân vật lịch sử.

II. Thiết bị day học.

GV: Giáo án, SGK

HS: SGK, Chuẩn bị trước ở nhà.

III. Phương pháp:

Đàm thoại, Nêu vấn đề,

IV. Tiến trình hoạt động dạy học.

1. Kiểm tra bài cũ.

2. Bài mới.

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 1652Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày: 14/03/2012
Ngày: 27 /03/2012
Tiết 54 - Bài 26.
QUANG TRUNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC.
I. Mục tiêu.
1. Kiến thức.
Thấy được việc làm của Quang Trung trogn công cuộc xay dựng đất nước về chính trị, kinh tế, văn hóa và ổn định trật tự xã hội, bảo vệ Tổ Quốc.
2. Tư tưởng.
Biết ơn người anh hùng áo vải Quang Trung.
3. Kĩ năng.
Bồi dưỡng năng lực đánh giá nhân vật lịch sử.
II. Thiết bị day học.
GV: Giáo án, SGK
HS: SGK, Chuẩn bị trước ở nhà.
III. Phương pháp:
Đàm thoại, Nêu vấn đề, 
IV. Tiến trình hoạt động dạy học.
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Tình trạng nền kinh tế sau chiến tranh như thế nào ?
Sau thắng lợi Quang Trung đã dùng những biện pháp gì để khắc phúc nông nghiệp ?
Về công thương nghiệp Quang Trung đã dùng biện pháp gì để khắc phục ?
Để phát triển văn hóa Quang Trung có chính sách gì ?
Việc làm của Quang Trung có tác dụng gì ?
- Kết quả: Sản xuất phục hồi. buôn bán phát triến.
Tại sao mở cửa ải thông thương chợ búa thì công nghiệp phát triển ?
- Lưu thông hàng hóa trong nước đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của dân.
Quang Trung đã dùng những biện pháp gì để xây dựng văn hóa – giáo dục ?
Chiếu lập học nói lên hoài bão gì của Quang Trung ?
- Bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài đóng góp xây dưng cho đất nước.
Viện sung chính đảm nhiệm vai trò gì ?
HS dựa vào SGK trả lời .
Việc sử dụng chữ Nôm có ý nghĩa như thế nào ?
- Ý thức, tinh thần dân tộc sâu sắc của Quang Trung.
Những việc làm của Quang Trung có tác dụng gì ?
- Kinh tế được phục hồi nhanh chóng
- Xã hội dần ổn định.
Nước nhà thống nhất song vua quang Tủng gặp phải khó khăn gì ?
Trước âm mưu kẻ thù Quang Trung có chính sách gì về quốc phòng và ngoại giao ?
Vua Thanh công nhận Quang Trung là quốc vương đã khẳng định điều gì?
 - Khẳng định nước ta có chủ quyền độc lập.
Để củng cố nền độc lập trong nước Quang Trung đã làm gì ?
- Dẹp bọn Lê Duy Chỉ ở Cao Bằng.
- Tiêu diệt Nguyễn Ánh l
ấy lại Gia Định.
=> Quang Trung viết bài Hịch kêu gọi nhân dân Quãng Ngãi, Qui Nhơn đồng lòng hiệp sức diệt Nguyễn Ánh.
Kế hoạch diệt Gia Định có thực hiện được không ? Vì sao ?
=> Đây là tổn thất lớn nhất cho triều đại Tây Sơn và cho cả đất nước. Quang Toản kế vị bất lực không đập tan được âm mưu Nguyễn Ánh.
Giả sử quang Trung không mất thì tình hình đất nước như thế nào ?
- Phát triển kinh tế văn hóa, ổn định chính trị xã hội, tiếp cận được sự phát triển văn hóa các nước khác, đất nước vững mạnh và giàu có.
Quan sát: H 66
Xây dựng tượng đài Quang Trung cho biết điều gì ?
- Có công lớn với đất nước.
- Biết ơn người anh hùng dân tộc.
=> Chính sách tiến bộ có tác dụng trong việc phục hồi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, chính sách mới phù hợp với yêu cầu lịch sử và su thế thời đại.
1. Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc.
a) Tình hình đất nước sau chiến tranh.
- Ruộng đồng bỏ hoang, xóm lang xơ xác.
- Công thương nghiệp đình đốn.
b) Phục hồi kinh tế.
- Nông nghiệp: Ban chiếu khuyến nông.
+ Chế độ quân điền thực hiện công bằng, dân nghèo có ruộng cày.
c) Công thương nghiệp.
- Giảm nhiều loại thuế.
- Mở cửa ải thông thương chợ búa.
d) Văn hóa giáo dục.
- Ban chiếu khuyến học.
- Đề cao chữ nôm.
- Lập viện sùng chính.
2. Chính sách quốc phòng, ngoại giao.
a) Âm mưu kẻ thù.
- Phía Bắc:Bọn Lê Duy Chỉ lén lút hoạt động.
- Phía Nam: Nguyễn Ánh cầu viện Pháp.
b) Quốc phòng.
- Xây dựng quân đội mạnh về mọi mặt cso nhiều binh chủng.
- Ngoại giao: mềm dẻo và cương quyết.
- Đặt quan hệ ngoại giao tốt với nhà Thanh.
- Tiêu diệt nội phản.
- 16/9/1792 Quang Trung qua đời.
3. Củng cố.
Học bài cũ.
Chuẩn bị bài: Lịch sử địa phương.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 26. Quang Trung xây dựng đất nước (2).doc