Giáo án Lịch sử 7 - Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến - Nguyễn Văn Hùng - THCS Hòa Lạc

A. MỤC TIÊU

1.Kiến thức

 -Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX.

 -Chính sách cai trị của các vương triều và những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến.

 -Một số thành tưụ của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại.

2.kĩ năng

 -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ

 -Tổng hợp những kiến thức trong bài để đạt được mục tiêu bài học.

3.Tư tưởng

 -Lịch sử Ấn Độ thởi phong kiến gắn sự hưng thịnh, ly hợp dân tộc với đấu tranh tôn giáo.

 -Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á.

B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 - Bản đồ Ấn Độ thời cổ đại và Phong Kiến.

 - Tư liệu về các triều đại ở Ấn Độ.

 - Một số tranh ảnh về các công trình văn hoá của Ấn Độ.

 

doc 2 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 1493Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến - Nguyễn Văn Hùng - THCS Hòa Lạc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 –Tiết 6 Bài 5 
ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN
A. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
 -Các giai đoạn lớn của lịch sử Ấn Độ từ thời cổ đại đến giữa thế kỉ XIX.
 -Chính sách cai trị của các vương triều và những biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt của Ấn Độ thời Phong Kiến.
 -Một số thành tưụ của văn hoá Ấn Độ thời cổ, trung đại.
2.kĩ năng
 -Bồi dưỡng kĩ năng quan sát bản đồ
 -Tổng hợp những kiến thức trong bài để đạt được mục tiêu bài học.
3.Tư tưởng
 -Lịch sử Ấn Độ thởi phong kiến gắn sự hưng thịnh, ly hợp dân tộc với đấu tranh tôn giáo.
 -Nhận thức được Ấn Độ là một trong những trung tâm của văn minh nhân loại, có ảnh hưởng sâu rộng đến sự phát triển lịch sử và văn hoá của nhiều dân tộc Đông Nam Á.
B. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
 - Bản đồ Ấn Độ thời cổ đại và Phong Kiến.
 - Tư liệu về các triều đại ở Ấn Độ.
 - Một số tranh ảnh về các công trình văn hoá của Ấn Độ.
C. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY VÀ HỌC
 1. Ổn định tổ chức
 2. Kiểm tra bài cũ
 -Sự suy yếu của xã hội phong kiến Trung Quốc cuối thời Minh – Thanh được biểu hiện như thế nào?
 -Trình bày những thành tựu về văn hoá, khoa học – ki thuật của Trung Quốc thời phong kiến.
 3. Bài mới
 Ấn Độ – Một trong những trung tâm văn hoá lớn nhất của nhân loại cũng được hình thành từ rất sớm. Với một bề dầy lịch sử và những thành tựu văn hóa vĩ đại. Ấn Độ đã có những đóng góp lớn lao trong lịch sử nhân loại.
PHƯƠNG PHÁP
NỘI DUNG
-Hỏi: Thành thị xuất hiện như thế nào ở Ấn Độ và được thống nhất như thế nào ?
-HS: +Khoảng 2500 năm TCN đến 1500 năm TCN: thành thị xuất hiện (sông Ấn và sông Hằng).
 +TK VI TCN: Hình thành Nhà nước Magađa.
 +Đầu TK IV : Vương triều Gupta.
GV: Dùng bản đồ giới thiệu những con sông lớn góp phần hình thành nền văn minh từ rất sớm của Aán Độ.
-Hỏi: Nêu và nhận xét các vương triều của Ấn Độ thời phong kiến.
-HS: 
* Vương triều Gupta: (TK IV – VI)
 Sử dụng công cụ sắt, kinh tế – xã hội và văn hóa phát triển.
* Vương triều Hồi giáo Đêli (XII – XVI)
 Chiếm ruộng đất, cấm đoán đạo Hinđu, mâu thuẩn dân tộc.
* Vương triều Môgôn (TK XVI – giữa TK XIX). 
- Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá.
- Giữa TK XIX, trở thàn thuộc địa Anh.
*Nhận xét:
-GV giới thiệu và giải thích các vương triều.
-Hỏi: Nêu và cho biết ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đến văn hóa Việt nam.
-HS: 
+ Chữ viết: chữ phạn.
+ Tôn giáo: đạo Bà La Môn, đạo Hin-đu
+ Văn học: Luật pháp, sử thi, thơ ca
+ Kinh Vê-đa.
+ Kiến trúc: kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo
+ Việt Nam xây dựng nhiều công trình kiến trúc giống Ấn Độ về kiến trúc Phật giáo.
1.Những trang sử đầu tiên
- Khoảng 2500 năm TCN đến 1500 TCN: thành thị xuất hiện (sông Ấn và sông Hằng).
-TK VI TCN: Hình thành Nhà nước Magađa.
-Đầu TK IV: Vương triều Gupta.
2. Ấn Độ thời Phong Kiến
* Vương triều Gupta: (TK IV – VI)
 Sử dụng công cụ sắt, kinh tế – xã hội và văn hóa phát triển.
* Vương triều Hồi giáo Đêli (XII – XVI)
 Chiếm ruộng đất, cấm đoán đạo Hinđu, mâu thuẩn dân tộc.
* Vương triều Môgôn (TK XVI – giữa TK XIX). 
- Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá.
- Giữa TK XIX, trở thàn thuộc địa Anh.
3. Văn hoá Ấn Độ
- Chữ viết: chữ phạn.
- Tôn giáo: đạo Bà La Môn, đạo Hin-đu
- Văn học: Luật pháp, sử thi, thơ ca
- Kinh Vê-đa.
- Kiến trúc: kiến trúc Hin-đu và kiến trúc Phật giáo.
4. Củng cố 
-Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Ấn Độ.
-Trình bày những thành tựu lớn về văn hoá mà người Ấn Độ đã đạt được.
5. Dặn dò 
-Học:
-Lập niên biểu các giai đoạn phát triển lịch sử lớn của Ấn Độ.
-Trình bày những thành tựu lớn về văn hoá mà người Ấn Độ đã đạt được.
-Chuẩn bị:
+Nắm được tên gọi của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, những đặc điểm tương đồng về vị trí địa lý của các quốc gia đó.
+Các giai đoạn lịch sử quan trọng của khu vực Động Nam Á.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 5. Ấn Độ thời phong kiến - Nguyễn Văn Hùng - THCS Hòa Lạc.doc