Giáo án Lịch sử 7 - Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến - Vũ Thị Phương - Trường THCS Bình Xuyên

A.Mục tiêu

- Kiến thức: HS nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây để rút ra những điểm khác biệt.

+ Những nét chính về cơ sở kinh tế- xã hội của chế độ phong kiến.

-Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, những thành tựu kinh tế, văn hoá mà các dân tộc đã đạt được trong thời kỳ phong kiến.

- Kĩ năng: Biết tổng hợp, khái quát các sự kiện lịch sử.

B. Chuẩn bị.

Gv: Bảng phụ ghi nội dung so sánh.

HS: Lập bảng so sánh ở nhà.

C. Các bước lên lớp

 

doc 3 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 1612Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến - Vũ Thị Phương - Trường THCS Bình Xuyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 5
 Ngày soạn:13/9/2010
 Tiết: 9
 Ngày dạy:20/9/2010
Bài 7: những nét chung về xã hội phong kiến
A.Mục tiêu
- Kiến thức: HS nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây để rút ra những điểm khác biệt.
+ Những nét chính về cơ sở kinh tế- xã hội của chế độ phong kiến.
-Tư tưởng: Giáo dục niềm tin và lòng tự hào về truyền thống lịch sử, những thành tựu kinh tế, văn hoá mà các dân tộc đã đạt được trong thời kỳ phong kiến.
- Kĩ năng: Biết tổng hợp, khái quát các sự kiện lịch sử.
B. Chuẩn bị.
Gv: Bảng phụ ghi nội dung so sánh.
HS: Lập bảng so sánh ở nhà.
C. Các bước lên lớp
I. ổn định lớp(1')
 Ngày dạy: 20/9/2010 7A 20/9/2010 7C 25/9/2010 7B
 Sĩ số
II. Kiểm tra bài cũ(3')
- HS1: Em hãy cho biết vài nét về quốc gia phong kiến Lào.
III. Bài mới
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Nội dung ghi
Gv tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm (5') theo 3 tiêu chí về thời gian.
Gv chia nhóm và treo bảng phụ nêu yêu cầu thảo luận..
Hs tiến hành thảo luận.
1. Sự hình và phát triển của xã hội phong kiến. (15')
 Dựa vào kiến thức đã học và kênh chữ SGK hãy hoàn thiện bảng sau để thấy được sự hình thành, phát triển, suy vong và đặc điểm về kinh tế, xã hội của xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến phương Tây (A) và rút ra nhận xét về những điểm khác biệt.
 XHPK
Tiêu chí
Xã hội phong kiến phương Đông
Xã hội phong kiến phương Tây
Thời kì hình thành
Từ thế kỉ IIITCN đến khoảng thế kỉ X
Từ thế kỉ V đến thế kỉ X
Thời kì phát triển
Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Từ thế kỉ XI đến thế kỉ XIV
Thời kì khủng hoảng, suy vong
Từ thế kỉ XVI đến giữa thế kỉ XIX.
Từ thế kỉ XIV đến thế kỉ XV
Cơ sở kinh tế
Nông nghiệp đóng kín trong công xã nông thôn.
Nông nghiệp đóng kín trong lãnh địa.
Các giai cấp cơ bản 
Địa chủ và nông dân lĩnh canh.
Lãnh chúa và nông nô.
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
Nội dung ghi
Gv gọi đại diện các nhóm phát biểu.
GV KL và chốt những ý học sinh phát biểu đúng vào bảng.
Gv treo bảng phụ để đưa ra kết quả chính xác.
(A): Yêu cầu học sinh rút ra nhận xét.
(BC): Gv đặt câu hỏi nhỏ hướng dẫn hs nhận xét.
- So sánh về sự hình thành phát triển của xã hội phong kiến phương Đông và phương Tây?
GV: TQ là quốc gia pk được hình thành sớm nhất ở Phương Đông thế kỉ IIITCN, ấn Độ thế kỉ IV, các quốc gia ĐNA thế kỉ X.
- Nhận xét về quá trình khủng hoảng, suy vong của các quốc gia pk PĐ và PT?
GV: Thế kỉ XIX hầu hết các nước pkpĐ đều bị tư bản phương Tây xâm lược.
PT CNTB hình thành ngay trong lòng xã hội phong kiến đang suy tàn.
GV treo bảng phụ ghi yêu cầu thảo luận về cơ sở kinh tế và các giai cấp trong xã hội, tiếp tục tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm.
Gv kết luận và ghi ý đúng của học sinh vào bảng.
Gv đưa ra kết quả chính xác.
GV kết luận.
- Thể chế nhà nước của các quốc gia phong kiến nói chung là gì?
Là nhà nước quân chủ nghĩa là bộ máy nhà nước do vua đứng đầu.
GV giảng: ở các quốc gia PĐ ngay từ thời cổ đại, vua đã nắm mọi quyền hành (Gọi là nhà nước quân chủ chuyên chế tập quyền), sang thời pk mức độ tập quyền còn cao hơnở các quốc gia pk PT lúc đầu quyền lực tập trung trong tay các lãnh chúa
- Thể chế nhà nước của các quốc gia pĐ và PT có gì giốmg và khác nhau?
Đại diện các nhóm phát biểu, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
- XHPKPĐ hình thành sớm thế kỉ IIITCN, phát triển chậm. XHPKPT hình thành muộn hơn, phát triển nhanh.
- PĐ: Kéo dài
- PT: ngắn
- Hs tiến hành thảo luận.
- Đại diện nhóm phát biểu, các nhóm khác nhận xét bổ sung.
{
- Do vua đứng đầu.
- HS dựa vào phần kiến thức Gv vừa giảng để trả lời.
1. Sự hình và phát triển của xã hội phong kiến.
XHPKPĐ
XHPKPT
- Hình thành sớm (TCN), phát triển chậm.
- Suy vong kéo dài, thế kỉ XIX bị tư bản phương Tây xâm lược. 
- Hình thành muộn, phát triển nhanh.
- Khủng hoảng, suy vong nhanh chóng, CNTB xuất hiện trong lòng xã hội pk.
2. Cơ sở kinh tế- xã hội của xã hội phong kiến. (10')
- Cơ sở kinh tế chủ yếu là nông nghiệp kết hợp với các nghề công và chăn nuôi. SX nông nghiệp đóng kím trong các lãnh địa (PT) hay công xã nông thôn (PĐ).
- Ruộng đất nằm trong tay lãnh chúa hay địa chủ giao cho nông nô hoặc nông dân lĩnh canh sản xuất.
- XH gồn hai giai cấp cơ bản là địa chủ và nông dân lĩnh canh (PĐ), lãnh chua và nông nô (PT). ĐC,LC bóc lột nông dân và nông nông nô bằng địa tô.
3. Nhà nước phong kiến. (8')
- Là nhà nước quân chủ do vua đứng đầu.
- PĐ: Vua nắm mọi quyền hành mức độ tập quyền lớn.
- PT: Lúc đầu quyền lực của vua bị hạn chế trong các lãnh địa, đến thế kỉ XV, khi các quốc gia pk được thống nhất, quyền lực mới tập trung trong tay nhà vua.
 IV. Củng cố(5')
1. Em hãy nêu những nét khác nhau giữa xã hội phong kiến phương Đông và xã hội phong kiến PT?
2. Xã hội phong kiến PĐ và PT có gì giống nhau?
 V. Về nhà (1')
- Lập bảng so sánh những điểm khác nhau trong xã hội pk PĐ và PT.
- Làm bài tập 1,2,4 vở bài tập.
- Nghiên cứu bài: Nước ta buổi đầu độc lập.

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến - Vũ Thị Phương - Trường THCS Bình Xuyên.doc