Giáo án Lịch sử 7 - Quách Bé On - Trường THCS Lý Tự Trọng

A . MỤC TIÊU

1. Kiến thức: - Giúp học sinh nắm được quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu, cơ cấu xã hội bao gồm 2 giai cấp cơ bản: Lãnh chúa và nông nô

 - Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến và đặc trưng kinh tế lãnh địa

 - Hiểu được thành thị trung đại xuất hiện ntn, kinh tế trong kinh tế trung đại khác với lãnh địa ra sao

2. Tư tưởng: Bồi dưỡng cho học sinh về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người, từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến

3. Kĩ năng:- Biết sử dụng bản đồ Châu Âu để xác định vị trí các quốc gia phong kiến

 - Phương pháp so sánh, miêu tả, phân tích, đánh giá.

 * Trọng tâm: Sự hình thành xã hội Phong Kiến ở Châu Â. u

B . CHUẨN BỊ

 - Giáo viên: Nghiên cứu bài, sưu tầm tranh ảnh lâu đài và thành quách của lãnh chúa.

 - Học sinh: Đọc bài trước ở nhà, trả lời các câu hỏi trong SGK.

 

doc 100 trang Người đăng nguyenphuong Ngày đăng 17/12/2015 Lượt xem 482Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch sử 7 - Quách Bé On - Trường THCS Lý Tự Trọng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
thường xuyên đi kiểm tra việc phòng bị 
2. Phục hồi và phát triển kinh tế
* Nông nghiệp: Chú trọng việc khai hoang đắp đê nạo vét kênh mương
- Hà đê sứ trông coi
- Các chủ trương đó rất phù hợp kịp thời để phát triển nông nghiệp
* TCN và thương nghiệp: 
-Khuyến khích xưởng thủ công Nhà nước: đồ gốm, dệt, chế tạo vũ khí 
-Buôn bán với nước ngoài rất phát triển
	4 Củng cố: 4/
	Câu 1: Nêu các chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng của nhà Trần
	Câu 2: Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển sau những năm suy thoái của nhà Lý?
	 -Nắm vững nội dung
	- Làm bài tập SGK
	5. Dặn dò:1/
- Chuẩn bị bài 14
====================================================
Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Tiết 24: Bài 14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông –nguyên (thế kỉ xiii) (4 tiết)
 I. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất chống 
 quân xâm lược mông cổ (1258)
a . mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu nắm được:
	- Âm mưu xâm lược của quân Mông Cổ
	- Chủ trương chính sách và những việc làm của vua quan nhà Trần để đối phó với Mông Cổ
2. Tư tưởng 
	- Giáo dục cho học sinh ý thức kiên cường bất khuất, mưu trí dũng cảm của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến
3. Kĩ năng:
- Đọc diễn biến các trận đánh bằng cách chỉ lược đồ
- Đọc và vẽ lược đồ
- Phân tích, nhận xét đánh giá các sự kiện lịch sử
* Trọng tâm: Mục 2
b . chuẩn bị
	- Giáo án, SGK, SGV
	- Lược đồ diễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Cổ
c . tổ chức các hoạt động dạy học
	1. ổn định lớp: 1/
	2. Kiểm tra bài cũ: 4/
	? Nhà Trần đã làm gì để xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng.
 ? Để phục hồi và phát triển kinh tế Nhà Trần đã làm gì.
	3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung bài học
Hoạt động 1
GV: Cho HS tìm hiểu SGK.
Chỉ đất nước Mông Cổ trên bản đồ thế giới và giới thiệu về Mông Cổ.
? Nhà nước Mông Cổ được thành lập khi nào
GV: cho HS quan sát H 29 ? Hình 29 giúp em hiểu gì về quân Mông Cổ.
? Vì sao vua Mông Cổ cho quân đánh Đại Việt trước
? Trước khi kéo vào nước ta tướng Mông Cổ làm gì
? Vua Trần đã làm khi sứ giả Mông Cổ đến
Hoạt động 2
GV: Cho HS tìm hiểu SGK
? Khi được tin quân Mông Cổ xâm lược nước ta vua Trần đã làm gì
GV: Dùng lược đồ H30 trình bày diễn biến 
? Khi quân Mông vào nước ta, ta đã thực hiện kế sách gì
? Vì sao quân ta đánh bại quân Mông Cổ.( Ta biét sử dụng cách đánh giặc thông minh, biết chớp thời cơ)
? Bài học kinh nghiệm về cách đánh giặc của dan tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất.
 Hs thảo luận.
15
20
1. Âm mưu xâm lược ĐạiViệtcủa Mông Cổ
- Thế kỉ XIII nhà nước Mông cổ được thành lập
- Quân đội rất lớn mạnh có tổ chức, có trang bị tốt
- Vua Mông Cổ cho quân đánh Đại Việt để đánh lên phía Nam Trung Quốc
Thực hiện kế hoạch gọng kìm tiêu diệt Nam Tống
- Cho sứ giả đưa thư đe doạ và dụ hàng vua Trần
- Bắt tống giam vào ngục
2. Nhà Trần chuẩn bị và tiến hành kháng chiến chống Mông Cổ
a. Nhà Trần chuẩn bị
- Vua Trần ban lệnh sắm sửa vũ khí quân đội, ngày đêm luyện tập
b. Diễn biến
- Tháng 01 – 1258, 3 vạn quân Mông Cổ tiến vào nước ta theo dòng sông Thao qua Bạch Hạc đến Bình Lệ Nguyên và bị chặn lại sau đó tiến vào Thăng Long
- Kế sách “Vườn không nhà trống” khiến cho giặc vào Thăng Long bị thiếu lương thực, thực phẩm.
Ta mở cuộc phản công lớn ở Đông Bộ Đầu.
* Kết quả:
- Ngày 29-01-1258 quân Mông Cổ thua trận phải rời khỏi Thăng Long " Lại bị quân nhà Tống chặn đánh " Tháo chạy về nước
" kết thúc thắng lợi
	4 Củng cố: 4
	GV: Hướng dẫn HS làm bài tập SGK
	GV: Cho HS lên bảng trình bày lại diễn biến của cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ
	- Nắm vững nội dung
	 5. Dặn dò: 1/
- Chuẩn bị: Phần II
Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Tuần 13
Tiết 25: Bài 14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông-
nguyên (thế kỉ xiii) (4 tiết)
II. Cuộc kháng chiến lần 2 chống xâm lược nguyên 
a . mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu nắm được:
	- Việc chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt lần hai của nhà Nguyên chu đáo hơn so với lần trước
	- Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đường lối đánh giặc đúng đắn và với quyết tâm cao quân dân Đại Việt giành thắng lợi vẻ vang
2. Tư tưởng 
	- Bồi dưỡng cho học sinh lòng căm thù, niềm tự hào dân tộc
3. Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng sử dụng lược đồ
* Trọng tâm: Mục 3
b . chuẩn bị
	- Giáo án, SGK, SGV
	- Lược đồ kháng chiến lần hai chống xâm lược Nguyên
c . tổ chức các hoạt động dạy học
1. ổn định lớp: 1/
2. Kiểm tra bài cũ: 4/
	? Trình bày diễn biến, kết quả của cuộc kháng chiến chống Mông Cổ.
 ? Vì sao quân giặc mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại.
3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung bài học
Hoạt động 1
GV: Cho HS tìm hiểu SGK
? Sau khi thống trị hoàn toàn Trung Quốc quân Nguyên đã làm gì
? Hốt Tất Liệt cho quân xâm lược Cămpuchia và Đại Việt nhằm mục đích gì
? Nhà Nguyên cho quân đánh Căm pu chia trước nhằm mục đích gì
Hoạt động 2
GV: Cho HS hoạt động nhóm
Tìm hiểu sự chuẩn bị của nhà Trần
? Sau khi biết quân Nguyên có ý định xâm lược Đại Việt vua Trần đã làm gì
? Hội nghị này có ý nghĩa quan trọng vì sao
GV: Cho HS đọc đoạn in nghiêng SGK
GV: Giới thiệu Trần Quốc Tuấn (15 tuổi)
? Hội nghị Diên Hồng có tác dụng gì đến việc chuẩn bị kháng chiến.
(Thể hiện ý chí trung kiên của nhân dân Đại Việt)
? Để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến nhà Trần đã làm gì.
? Việc trích 2 chữ “Sát thát” có ý nghĩa gì
Hoạt động 3
GV: Cho HS quan sát lược đồ
GV: Dùng lược đồ trình bày diễn biến
? Cùng lúc này quân của Toa Đô đã làm gì
? Không thực hiện được âm mưu bắt sống vua Trần. Thoát Hoan đã làm gì
? Trước tình hình đó quân ta đã làm gì
? kết quả của cuộc kháng chiến
? Nêu cáh đánh của quân và dân ta trong cuọc kháng chiến chống quân Nguyên- Mông lần thứ hai.
10
10
15
1. Âm mưu xâm lược Cămpuchia và Đại Việt của nhà Nguyên
- Chuẩn bị ráo riết tấn công Đại Việt và Cămpuchia
- Mục đích: 
+ Làm cầu nối thôn tính các nước ở phía Nam Trung Quốc
 + Làm bàn đạp tấn công Đại Việt
- 1283 tướng Toa Đô cho quân xâm lược Campuchia nhưng thất bại
2. Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
- Vua Trần đã triệu tập hội nghị ở bến Bình Than, bàn kế phá giặc
 - Tập hợp các vương hầu quan lại nhà Trần bàn kế sách đánh giặc
- 1285 các bô lão có uy tín trong cả nước về dự hội nghị Diên Hồng
- Cuộc tập trận lớn và diệt binh được tổ chức ở Đông Bộ Đầu. Trần Quốc Tuấn đã đọc bài “Hịch tướng sĩ”
- Thể hiện tính quyết tâm thà chết không chịu mất nước
3. Diễn biến và kết quả của cuộc kháng chiến
a. Diễn biến
- Tháng 01 -1285, 50 vạn quân Nguyên do Thoát Hoan chỉ huy tiến vào xâm lược nước ta
- Quân ta sau vài trận đánh địch ở biên giới để rút về vạn kiếp và cuối cùng rút vè Thiên Trường đê bảo vệ lực lượng
- Cùng lúc Toa Đô từ Campuchia đánh ra Nghệ An, Thanh Hoá quân Thoát Hoan mở cuộc tấn công xuống phía Nam hòng tạo thế họng kìm để tiêu diệt quân ta
- Nhân lúc quân giặc gặp khó khăn nhà Trần cho quân tổ chức phản công đánh bại quân giặc ở nhiều nơi
b. Kết quả:
- Quân giặc phần bị chết, phần còn lại chạy về nước.
- Thoát Hoan chui vào ống đồng về nước
- Toa Đô bị chém chết
4.Củng cố: 4/
 GV: Hướng dẫn HS làm bài tập SGK
 - Nắm vững nội dung bài học
 - Làm bài tập
5. Dặn dò : 1/
 Chuẩn bị: Tiết 26
===================================================== Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Ngày soạn : 7/ 11 /2008
Ngày giảng:27 /11 /2008
Tiết 26: Bài 14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông-
nguyên (thế kỉ xiii) (4 tiết)
 III. Cuộc kháng chiến lần ba chống quân
 xâm lược nguyên (1287-1288)
a . mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu nắm được:
	- Âm mưu quyết tâm xâm lược Đại Việt lần ba
	- Vua tôi nhà Trần quyết tâm tiến hành cuộc kháng chiến
2. Tư tưởng 
	- Lòng căm thù giặc và niềm tự hào dân tộc
3. Kĩ năng:
- Dùng lược đồ tóm tắt sự kiện lịch sử
b . chuẩn bị
	- Giáo án, SGK, SGV
	- Lược đồ kháng chiến lần ba
c . tổ chức các hoạt động dạy học
1. ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
	? Nêu những công việc mà nhà Trần chống quân xâm lược.
 ? Trình bày tóm tắt diễn biến lần hai.
3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung bài học
Hoạt động 1
GV: HS tìm hiểu SGK
? Hai lần xâm lược Đại Việt đều thất bại, vua Nguyên đã làm gì
? Nêu dẫn chứng quân Nguyên chuẩn bị chu đáo
? Trước tình hình đó vua tôi nhà Trần đã làm gì
? Hãy trình bày diễn biến
Hoạt động 2
GV: Cho HS tìm hiểu SGK
Hoạt động độc lập
? Ô Mã Nhi được giao bảo vệ thuyền lương nhưng tại sao lại tiến về Vạn Kiếp với Thoát Hoan
- Ô Mã Nhi cho rằng ta yếu không thể cản trở được nên Ô Mã Nhi đã không bảo vệ thuyền lương
? Diễn biến trận Vân Đồn.
Kết quả chiến thắng Vân Đồn
? Chiến thắng đó có ý nghĩa gì
Hoạt động 3
? Sau trận Vân tình thế quân Nguyên như thế nào
? Đợi mãi không thấy thuyền lương đến Thoát Hoan đã làm gì
? Nhân dân Thăng Long đã có kế hoạch gì
? Trước tình thế đó quân Nguyên phải làm gì
? Dựa vào đâu mà vua nhà Trần và Trần Quốc Tuấn chọn sông Bạch Đằng làm nơi mai phục. 
( Gợi ý về vị thế địa lí, kinh nghiệm trong lịch sử)
? Dựa vào SGK em hãy trình bày diễn biến của trận chiến trên sông Bạch Đằng.
1. Nhà Nguyên xâm lược Đại Việt
a. Hoàn cảnh
- Vua Nguyên quyết tâm cho quân xâm lược Đại Việt lần ba
- Nhà Trần chuẩn bị kháng chiến
- Đình chỉ quân xâm lược Nhật Bản tập trung hàng vạn quân, hàng trăm chiếc thuyền
- Cử Trần Quốc Tuấn làm tổng chỉ huy
*Diễn biến:
+ Về phía địch
- Tháng 2 -1827 quân Nguyên ồ ạt tiến công Đại Việt
- Đường bộ do Thoát Hoan chỉ huy vượt biên giới sang Lạng Sơn
- Đường thuỷ do Ô Mã Nhi chỉ huy vượt sông Bạch Đằng 
- Đầu năm 1288 Thoát Hoan chọn Vạn Kiếp xây dựng căn cứ
+ Về phía ta:
Trần Quốc Tuấn cho quân rút khỏi Vạn Kiếp về sông Đuống để chặn giặc ở Thăng Long
2. Trận Vân Đồn tiêu diệt đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ
* Diễn biến
- Trần Khánh Dư cho quân mai phục ở Vân Đồn đợi thuyền lương của địch
- Khi thuyền lương qua Vân Đồn bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiều phía đánh ra dữ dội
* Kết quả: 
- Phần lớn thuyền lương bị đắm
- Số còn lại bị quân Trần chiếm
* ý nghĩa:
Làm cho quân giặc rơi vào tình trạng khốn đốn, tinh thần hoang mang
3. Chiến thắng Bạch Đằng
a. Hoàn cảnh
 *Giặc: - Khó khăn, thiếu lương thực
- Tháng 1-1288 Thoát Hoan cho quân đánh chiếm Thăng Long
*Ta:
Vườn không nhà trống của triều đình làm cho quân Nguyên tuyệt vọng. Nhà Trần quyết định chọn sông Bạch Đằng làm trận quyết chiến
-> Quân lính tàn phá, cướp bóc lương thực
- Cho khai quật lăng mộ họ Trần
Diễn biến:
- Tháng 4-1288 đoàn thuyền Ô Mã Nhi đã rút về theo sông Bạch Đằng
- Ta nhử địch vào sâu trong trận địa khi nước dâng cao
- Lúc nước rút thuyền địch xô vào cộc và bị quân ta đánh từ hai bên bờ
* Kết quả:
Nhiều tên giặc bị chết, Ô Mã Nhi bị bắt
* ý nghĩa:
Đập tan mộng xâm lược của quân Nguyên Mông
4. Củng cố: 4/
 - Nắm vững các trận đánh
 - Làm bài tập SGK 
5. Dặn dò: 1/
- HS đọc trước phần IV bài 14Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Tuần 14
Tiết 27: Bài 14
Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược mông-
nguyên (thế kỉ xiii) (4 tiết)
 IV. Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử 
của ba lần kháng chiến chống quân 
xâm lược mông- nguyên
a . mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu nắm được:
	- Vì sao ở thế kỉ XIII, trong ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên-Mông quân dân Đại Việt đều giành thắng lợi
	- ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
2. Tư tưởng 
	- Bồi dưỡng niềm tự hào về truyền thống đánh giặc
	- Bài học kinh nghiệm lịch sử
3. Kĩ năng:
- Phân tích, so sánh sự kiện và nhân vật lịch sử qua ba lần kháng chiến để rút ra nhận xét chung 
*Trọng tâm: Mục 1
b . chuẩn bị
	- Giáo án, SGK, SGV
	- Bản đồ đế quốc Mông-Nguyên thế kỉ XIII
	- Bài Hịch tướng sĩ
c . tổ chức các hoạt động dạy học
1. ổn định lớp: 1/
2. Kiểm tra bài cũ: 4/
	? Nêu diễn biến trận Vân Đồn và nêu ý nghĩa của trận thắng đó
3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung bài học
Hoạt động 1
GV: Cho HS đọc SGK
? Những nguyên nhân nào làm cho cả ba lần kháng chiến chống quân Nguyên của dân tộc ta giành thắng lợi
? Nêu những việc làm của nhà Trần chuẩn bị cho ba lần kháng chiến
? Trình bày những đóng góp của Trần Quốc Tuấn trong cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên
? Cách đánh sáng tạo của nhà Trần quan ba lần kháng chiến
Hoạt động 2
GV: Cho HS đọc SGK
? Những thắng lợi của quân ta có ý nghĩa lịch sử gì
? Bài học lịch sử ba lần kháng chiến chống Nguyên-Mông
25
10
1. Nguyên nhân thắng lợi
-Trong ba lần kháng chiến tất cả các tầng lớp nhân dân đều tham gia
- Nhà Trần chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tìm hiểu cuộc sống của nhân dân, giải quyết những bất hoà tạo nên sự đoàn kết
- Trần Quốc Tuấn là người anh hùng dân tộc
- Thắng lợi của ba lần kháng chiến chống Mông-Nguyên gắn liền với tinh thần hi sinh của dân tộc đặc biệt là quân đội Trần
- Thắng lợi đó không tách rời với những chiến công chiến thuật đúng đắn sáng tạo của những người chỉ huy
- Nghĩ cách đánh giặc sáng tạo độc đáo là tác giả của Hịch Tướng Sĩ
*Kế hoạch vườn không nhà trống
- Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu
- Biết phát huy lợi thế
2. ý nghĩa lịch sử
- Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại việt của đế chế Nguyên, bảo vệ độc lập dân tộc toàn vẹn lãnh thổ
- Thắng lợi đó góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam
*Bài học:
- Ngăn chặn những cuộc xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác
- Dùng mưu trí mà đánh giặc, lấy đoàn kết toàn dân làm sức mạnh
4. Củng cố: 4/
- Nắm vững nội dung bài học
GV: Hướng dẫn HS làm bài tập SGK
- Làm bài tập
5. Dặn dò: 1/
- chuẩn bị bài mới.
====================================================
Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Tiết 28: Bài 15
 Sự phát triển kinh tế, văn hoá thời trần
I. Sự phát triển kinh tế
a . mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu nắm được:
	- Biết được một số nét chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội của nước ta sau chiến thắng Mông-Nguyên lần thứ ba
	- Biết được một số thành tựu phản ánh sự phát triển của văn hoá, giáo dục, KHKT thời Trần
2. Tư tưởng 
	- Tự hào về văn hoá dân tộc thời Trần
	- Bồi dưỡng về ý thức giữ gìn và phát huy văn hoá
3. Kĩ năng:
- Nhận xét đánh giá các thành tựu văn hoá
* Trọng tâm: Mục 1
b . chuẩn bị
	- Giáo án, SGK, SGV
	- Tranh các thành tựu văn hoá thời Trần
c . tổ chức các hoạt động dạy học
1. ổn định lớp: 1/
2. Kiểm tra bài cũ: 4/
	? Vì sao cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên nhà Trần lại giành thắng lợi
3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung bài học
Hoạt động 1. 
Gv cho học sinh đọc SK:
? Nói tới sự phát triển kinh tế là nói tới mặt sản xuất nào?
? Nhà trần đã thực hiện chính sách gì để phát triển nhà nước?.
? Bên cạnh sự phát triển về nhà nước vậy TCN như thế nào? do ai quản lý?
? Kể tên các nghành TCN dưới thời Trần?.
? Thương nghiệp thời trần như thế nào?.
GV cho học sinh đọc SGK.
? Em có nhận xét gì về tình hình xã hội thời Trần?.
? Xã hội thời trần phân hoá thành mấy giai cấp?.
20
15
1. Nền kinh tế sau chiến tranh 
Nông nghiệp phục hồi và phát triển,ruộng đất công làng xã chiếm phần lớn diện tích ruộng đất trong nước.
- Khuyến khích sản xuất 
- Mở rộng diện tích 
- Thủ công nghiệp rất phát triển do nhà nước trực tiếp quản lýgồm những nghành nghề khác nhau.Các sản phẩm ra ngày càng nhiều,trình độ kỷ thuật cao.
- Việc trao đổi buôn bántrong nước và thương nhân nước ngoài được đẩy mạnh.
- Nhiều trung tâm kinh tế được mở ra trong cả nước mà tiêu biểu là .Thăng Long . Vân Đồn.
Tình hình xã hội sau chiến tranh 
- XH ngày càng phân hoá sâu sắc.
- Tầng lớp thống trị .
 + Vua; Vương Hầu; Quý Tộc.
 + Quan lại; Địa Chủ.
- Tầng lớp bị trị.
 + Thợ thủ công thương nhân.
 + Nông dân; Tá Điền.
 + Nông Nô; Nô Tỳ.
4.Củng cố: 4/
Nắm vững nội dung.
Làm bài tập SGK
5. Dặn dò : 1/ -Chuẩn bị bài mới :II: Sự phát triển văn hoá . Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Tuần 15
Tiết 29: Bài 15
 Sự phát triển kinh tế, văn hoá thời trần
II . Sự phát triển văn hoá
a. Mục tiêu cần đạt .
1.Kiến thức
Đời sống văn hoá của nhân dân ta dưới thời Trần rất phong phú và đa dạng
- Một nền văn hoá phong phú.
- Trình độ kỹ thuật cao.
2. Tư tưởng.
Bồi dưỡng ý thức dân tộc và niềm tự hào về 1 thời lịch sử.
3. Kỷ năng 
 - Nhìn nhận về sự phát triển văn hoá.
 	- Phân tích đánh giá nhận xét 
* Trọng tâm: Mục 1,3
B. chuẩn bị
	- Tranh ảnh về thành tựu văn hoá .
C. tổ chức tiến trình dạy học
 1.ổn định lớp: 1/
 2 Kiểm tra bài cũ:4/
Nền KT thời trần sau chiến tranh như thế nào. 
 3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung bài học
Hoạt động 1.
GV cho học sinh tìm hiểu SGK.
? Thời trần các tín ngưỡng nào được phổ biến trong nhân dân?
? Đạo phật thời Trần so với thời Lý như thế nào?
? Nêu những dẫn chưng chứng tỏ đạo phát phát triển.
+ Nhiều người đi tu , kể cả những người thuộc giai cấp thống trị.
+ Chùa chiền mọc lên khắp nơi.
? Thời Trần có các hình thức sinh hoạt VH nào?
? Nêu những dẫn chứng về tập quán sống giản dị của nhân dân.
- Đi chân đất, quần áo đơn giản, áo den hoặc áo tứ thân, cào trọc đầu.
? Nhận xét về các hoạt động văn hoá dưới thời Trần.
Hoạt động 2
? Văn học thời Trần có đặc điểm gì
? Kể tên một số tác phẩm mà em biết.
GV: Cho HS đọc SGK
Hoạt động 3
? Giáo dục thời kỳ này phát triển như thế nào.
? Quốc sử viện là gì
- Cơ quan viết sử của nước ta . Do Lê Văn Hưu đứng đầu.
? Nhận xét về tình hình giáo dục , văn hoá, khoa học , kĩ thuật thời trần
Hoạt động 4
GV: Cho HS tìm hiểu SGK
? Thời kỳ này kiến trúc và nghệ thuật như thế nào
Giáo viên giới thiệu cho học sinh Các tranh ảnh về Tháp Phổ Minh, thành Tây Đô.
10
7
10
8
1.Đời sống văn hoá.
- Các tín ngưỡng cổ truyền phổ biến trong nhân dân
+ Thờ tổ tiên các anh hùng dân tộc .
 + Cả đạo phật và nho giáo phát triển.
Nho giáo phát triển mạnh do nhu cầu xây dựng bộ máy Nhà nước .
nhưng không mạnh bằng thời Lý.
- Các hình thức sinh hoạt văn hoá,ca hát, nhảy múa được phổ biến.
=>Các hoạt động văn hoá phong phú, đa dạng mang đậm tính dân tộc.
2.Văn Học.
- Bao gồm cả văn hoá chữ Hán và chữ Nôm .chứa đựng nhiều nội dung phong phú và làm rạng rỡ văn hoá Đại Việt.
- Các tác phẩm: Hịch tướng sĩ, Phò giá về kinh, Phú sông Bạch Đằng
3.Giáo dục- KHKT.
- Giáo dục ; Trường học mở ra ngày càng nhiều.
- Các kỳ thi chọn người giỏi được tổ chức thường xuyên.
- Lập ra Quốc sử viện 
- Năm 1272 bộ Đại Việt Sử Ký ra đời.
- Quân sự ,y học ,KHKT cũng đạt được nhiều thành tựu.
=>Phát triển mạnh trên mọi lĩnh vực và có nhiều đóng góp cho nền van hoá dân tộc, tạo bước phát triển cao cho nền văn minh Đại Việt.
4. Nghệ Thuật –Kiến trúc và Điêu khắc.
Nhiều công trình kiến trúc có giá trị ra đời. Tháp Phổ Minh , Thành Tây Đô
- Nghệ thuật chạm khắc tinh tế
4 Củng cố: 4
	- Nắm vững nội dung bài học
	- Làm bài tập còn lại
	5.Dặn dò: 1
 - Chuẩn bị bài 16
===================================================== Tuần 01 	 Ngày soạn : ....../....../2010
Tiết : 02 	Ngày dạy : ....../....../2010
Tiết 30; Bài 16
 Sự suy sụp của nhà trần cuối thế kỷ xiv
 I. tình hình kinh tế - xã hội
a . mục tiêu cần đạt
1. Kiến thức: Giúp học sinh hiểu nắm được:
	- Tình hình kinh tế - xã hội cuối thời Trần , vua quan cũ ăn chơi xa đoạ, không quan tâm tới sản xuất làm cho đời sống người dân ngày càng khổ cực
	- Các cuộc đấu tranh của nông nôm, nô tì diễn ra rầm rộ
2. Tư tưởng 
	- Bồi dưỡng tình cảm yêu thương người lao động
	- Thấy được vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử
3. Kĩ năng:
- Phân tích, đánh giá các sự kiện lịch sử
* Trọng tâm: Tình hình xã hội 
b . chuẩn bị
	- Giáo án, SGK, SGV
	- Bản đồ khởi nghĩa nông dân thế kỉ XIV
c . tổ chức các hoạt động dạy học
1. ổn định lớp: 1/
2. Kiểm tra bài cũ: 4/
	? Trình bày một số nét về tình hình giáo dục, văn hoá khoa học dưới thời Trần?
 Tại sao văn hoá - giáo dục thời Trần lại phát triển như vậy?
3. Nội dung bài học
Hoạt động của GV và HS
tg
Nội dung cần đạt
Hoạt động 1
GV: Cho HS tìm hiểu SGK
? Cuối thời Trần đời sống của nhân dân như thế nào
? Hậu quả của việc làm trên như thế nào
 GV: Mô tả đời sống của nhân dân qua câu thơ của Nguyễn Phi Khanh
Hoạt động 2
GV: Cho HS đọc SGK
? Trước cảnh đời sống của nhân dân như vậy. Vua quan nhà Trần đã làm gì.
Giảng: Lợi dụng tình hình đó, nhièu kẻ nịnh thần làm rối loạn kỉ cương phép nước. Chu Văn An, quan tư nghiệp ở Quốc Tử Giám dâng sớ đề nghị chém đầu 7 tên nịnh thần nhưng vua không nghe-> Ông đã cáo quan về quê.
? Việc làm của Chu Văn An chứng tỏ điều gì.
- ông là vị quan thanh liêm, không vụ lợi biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên tất cả.
-? Tình hình xã hội rối ren như vậy dẫn đến kết quả tất yếu gì 
Hoạt động 3: Hoạt độngs nhóm:
Mỗi nhóm trình bày một cuộc khởi nghĩa.
? Các cuộc khởi nghĩa liên tiếp nổ ra cuối thời Trần báo hiệu điều gì.
- Đó là những phản ứng mãnh liệt của nhân dân đối với nhà nước
15
20
1. Tình hình kinh tế
- Cuối thế kỉ XIV nhà nước không quan tâm sản xuất nông nghiệp
- Sản xuất mất mùa đói kém
- Nông dân phải bán ruộng đất, vợ con-trở thành nô tì
- Làng xã tiêu điều xơ xác
Đời sống nông dân khổ cực 
2. Tình hình xã hội
- Vua quan ăn chơi xa đoạ
-Bọn tham quan nịnh thần làm rối loạn kỷ cương phép nước
- Bên ngoài Cham Pa xâm lược, nhà Minh yếu sách, - Đời sống nhân dân khổ cực
=> Nhân dân đã nổi dậy đấu tranh
* Khởi nghĩa của Ngô Bệ
- Diễn ra từ 1344-1360 ở Hải Dương
- Kết quả bị đàn áp
* Khởi nghĩa của Nguyễn Thanh-Nguyễn Kỳ ở Thanh Hoá 1379 bị thất bại
* Khởi nghĩa của Phạm Sư Ôn 1390. ở Hà Tây bị đàn áp
* Khởi nghĩa của Nguyễn Như Cái nổ ra 1399 tại Sơn Tây. Vĩnh Phúc, Tuyên Quang 1400 đ thất bại
4 Củng cố: 4/
1. Trình bày tóm tắt tình hình kinh tế hội của nước ta nửa sau thế kỉ XIV.
2.Nhận xét về Nhà Trần nửa cuối thé kỉ XIV.
3. Kể tên , địa bàn , thời gian các cuộc khơie nghĩa của nông dân và nô

Tài liệu đính kèm:

  • docBài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu - Quách Bé On - Trường THCS Lý Tự.doc