Giáo án Lịch Sử 8 - Trường: THCS Bảo Lý

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

 - Nguyên nhân, diễn biến, tính chất, ý nghĩa của cuộc cách mạng Hà Lan giữa thế kỉ XVI, cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII,chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ và việc thành lập Hợp chúng quốc Hoa Kì.

 - Các khái niệm cơ bản trong bài, chủ yếu là khái niệm “ Cách mạng tư sản”.

2. Kĩ năng

 Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ,tranh ảnh; Độc lập làm việc để giải quyết vấn đề, đặc biệt là câu hỏi và các bài tập.

 3. Tư tưởng

 - Nhận thức đúng đắn vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc cách mạng.

 - Nhận thấy chủ nghĩa tư bản có mặt tiến bộ, nhưng vẫn là chế độ bóc lột, thay thế cho chế độ phong kiến.

 

doc 129 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 28/03/2017 Lượt xem 863Lượt tải 5 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lịch Sử 8 - Trường: THCS Bảo Lý", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
g cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn định lớp
8A (../40)
8B (/39)
Vắng:
Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ 
 Ý nghĩa của cuộc cách mạng tháng Mười Nga 1917 ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
 Sau khi ổn định được tình hình, bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vậy công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã diễn ra như thế nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài học hôm nay.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Bổ sung
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được nội dung Chính sách kinh tế mới.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Vì sao nước Nga phải thực hiện "Chính sách kinh tế mới" ?
HS: Trả lời
GV: Bức áp phích trên nói điều gì?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Nội dung của Chính sách kinh tế mới?
HS: Trả lời
Hoạt động 2: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925)
* Tổ chức thực hiện:
GV: Chính sách kinh tế mới tác động như thế nào với công cuộc khôi phục kinh tế ở nước Nga ?
HS: Trả lời
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.
* Tổ chức thực hiện:
GV cho HS quan sát H59 và 60. Qua đó em có nhận xét gì về những thành tựu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô ?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV: Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì ?
HS: Trả lời
GV sơ kết bài: Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đem lại những thành tựu to lớn: 6-1941, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô tạm thời dừng lại , Liên Xô bắt tay vào cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại.
I. CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ CÔNG CUỘC KHÔI PHỤC KINH TẾ (1921-1925)
1. Chính sách kinh tế mới
- Nước Nga sau chiến tranh, kinh tế suy sụp, nạn đói trầm trọng, sự chống phá của các thế lực phản cách mạng.
- Tháng 3-1921, Thực hiện Chính sách kinh tế mới, với nội dung: 
+ Thay thế chế độ trưng thu lương thực thừa bằng thu thuế lương thực.
+ Tự do buôn bán.
+ Mở các xí nghiệp nhỏ,...
2. Công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925)
- Chính sách kinh tế mới đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp: nông nghiệp và các ngành kinh tế khác được phục hồi và phát triển.
- Tháng 12-1922, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập.
II. CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XÔ (1925-1941)
- Thành tựu:
+ Kinh tế: sản lượng công nghiệp đứng đầu châu Âu, đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ).
+ Văn hóa-giáo dục: thanh toán nạn mù chữ, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân, đạt nhiều thành tưụ rực rỡ về khoa học-kĩ thuật và văn hoá nghệ thuật.
+ Xã hội: các giai cấp bóc lột đã bị xoá bỏ.
4. Củng cố 
- Nội dung của Chính sách kinh tế mới ?
- Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì ?
5. Dặn dò
- Học bài cũ, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài sau " Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới", trả lời các câu hỏi trong SGK.
6. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 21/11/2015
Ngày giảng:23/11/2015
Chương II
CHÂU ÂU VÀ NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
Tiết 26- Bài 17
CHÂU ÂU GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 -Những nét khái quát về tình hình châu Âu trong những năm 1918-1939.
 -Sự phát triển của phong trào cách mạng 1918-1923 ở châu Âu và sự thành lập Quốc tế cộng sản.
2. Kỹ năng 
 Rèn luyện tư duy Lôgíc, khả năng nhận thức và so sánh các sự kiện lịch, hiểu rõ mối qua hệ “nhân” “quả” trong một số sự kiện điển hình.
3. Tư tưởng
 HS cần thấy rõ sự phát triển phức tạp của chủ nghĩa tư bản .
II. THIẾT BỊ
 Bản đồ châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918).
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn định lớp
8A (../40)
8B (/39)
Vắng:
Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ
 Quá trình xây dựng CNXH ở Liên Xô đã đạt được những thành tựu gì ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
 Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và trước chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939-1945) tình hình thế giới có nhiều biến động, đặc biệt là châu Âu đã trải qua cao trào cách mạng (1918-1923) ở các nước tư bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu những nét khái quát về tình hình châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới ở bài học hôm nay.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được sự biến đổi của châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ nhất.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, châu Âu có những biến đổi gì ?
GV: Trong những năm 1924-1929, tình hình các nước tư bản châu Âu có gì thay đổi ?
HS: Trả lời
GV: Qua bảng thống kê trên em có nhận xét gì về tình hình sản xuất công nghiệp của 3 nước đó ?
HS: Sản xuất công nghiệp tăng nhanh.
Hoạt động 1 : Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm diễn biến, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933).
* Tổ chức thực hiện:
GV: Trình bày diễn biến
GV: Cuộc khủng hoảng này gây ra những hậu quả gì?
HS: Trả lời
GV: Để giải quyết cuộc khủng hoảng này, hệ thống tư bản thế giới giải quyết ra sao ?
HS: Trả lời
GV sơ kết bài: Tình hình châu Âu có nhiều biến đổi trong giai đoạn giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939). Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.
I. CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1918-1929
1. Những nét chung
- Một số quốc gia mới đã ra đời.
- Hầu hết các nước châu Âu đều bị suy sụp về kinh tế.
- Trong những năm 1924-1929, các nước tư bản châu Âu trở lại ổn định.
II. CHÂU ÂU TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và những hậu quả của nó
- Tháng 10/1929, cuộc khủng hoảng bùng nổ trong thế giới tư bản.
- Hậu quả:
+ Tàn phá nặng nền kinh tế các nước tư bản chủ nghĩa.
+ Hàng chục triệu công nhân thất nghiệp, hàng trăm triệu người đói khổ.
- Để thoát ra khỏi khủng hoảng:
+ Anh, Phápcải cách kinh tế, xã hội.
+ Đức, Ý, Nhật phát xít hoá chế độ thống trị và phát động chiến tranh để phân chia lại thế giới.
4. Củng cố
 GV hệ thống lại kiến thức đã học.
5. Dặn dò 
- Học bài cũ, làm bài tập.
- Xem trước bài mới, trả lời các câu hỏi trong SGK.
6. Rút kinh nghiệm:
Ngày soạn: 14/11/2015
Ngày giảng:16/11/2015
 Tiết 27- Bài 18
NƯỚC MĨ GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
 - Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và nguyên nhân của sự phát triển đó.
 - Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) và “Chính sách mới” nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng.
2. Kỹ năng
 - Biết sử dụng khai thác tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề kinh tế xã hội .
 - Bước đầu biết tư duy so sánh rút bài học lịch sử ,những sự kiện lịch sử.
3. Tư tưởng
 - Học sinh nhận thức được bản chất của chủ nghĩa tư bản Mĩ, những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội Mĩ.
 - Bồi dưỡng ý thức đúng đắn về cuộc đấu tranh chống áp bức,bất công xã hội tư bản.
II. THIẾT BỊ
 Những hình ảnh về kinh tế Mĩ và xã hội Mĩ.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn định lớp
8A (../40)
8B (/39)
Vắng:
Vắng:
2. Kiểm tra bài cũ
- Nguyên nhân nào dẫn đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933)?
- Phong trào Mặt trận nhân dân chống chủ nghĩa phát xít diễn ra như thế nào?
3. Bài mới 
a. Giới thiệu bài mới 
 Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) đối với nước Mĩ và chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven nhằm đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng như thế nào chúng ta sẽ tìm hiểu qua bài học hôm nay.
 b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp/Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được tình hình kinh tế-xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Em cho biết tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) phát triển như thế nào ?
HS: Trả lời
GV: Em cho biết những thành tựu kinh tế Mĩ trong những năm 1923-1929 ?
GV: Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển kinh tế Mỹ trong giai đoan này ?
HS: Trả lời
GV: Qua hình 65, 66, nêu nhận xét về tình hình kinh tế Mĩ ?
GV: Em hãy cho biết tình hình xã hội nước Mĩ trong thập niên 20 của thế kỉ XX ?
HS: Trả lời
Hoạt động 1: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933).
* Tổ chức thực hiện:
GV: Em hãy cho biết cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Mĩ diễn ra như thế nào ?
HS: Trả lời
Hoạt động 2: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được nội dung và tác dụng của Chính sách mới.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Nội dung chính của chính sách mới là gì ?
HS: Trả lời
GV: Quan sát hình 69, em hãy nhận xét về Chính sách mới của Ru-dơ-ven ?
HS: Suy nghĩ trả lời
GV sơ kết bài: Trong những năm 20 của thế kỷ XX, do những điều kiện thuận lợi, nước Mĩ phát triển mạnh. Mĩ vẫn không tránh khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế. Chính sách mới đã cứu nước Mĩ thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
I. NƯỚC MĨ TRONG THẬP NIÊN 20 CỦA THẾ KỈ XX
1. Kinh tế
- Trở thành trung tâm kinh tế và tài chính số một của thế giới.
- Năm 1928, chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp thế giới.
- Đứng đầu thế giới về công nghiệp ô tô, dầu mỏ, thép,
- Nguyên nhân:
+ Cải tiến kĩ thuật.
+ Sản xuất dây chuyền.
+ Tăng cường độ lao động của công nhân.
2. Xã hội
- Nạn phân biệt chủng tộc.
- Phong trào công nhân phát triển ở nhiều bang trong nước. 
II. NƯỚC MỸ TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939.
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Mĩ
- Cuối tháng 10-1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy.
- Nền kinh tế-tài chính Mĩ bị chấn động dữ dội.
2. Chính sách mới của Ru-dơ-ven
a. Nội dung
- Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng.
- Phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế-tài chính
b. Tác dụng
- Góp phần giải quyết những khó khăn của nền kinh tế.
- Đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.
4. Củng cố 
 - Em cho biết tình hình kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) phát triển như thế nào ?
 - Nêu nội dung của chính sách mới và tác dụng của nó đối với cuộc khủng hoảng kinh tế Mỹ (1929-1939).
 5. Dặn dò
 - Học bài cũ.
 - Chuẩn bị bài sau "Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới", trả lời các câu hỏi trong SGK.
Tuần 14 Tiết 28 Ngày soạn: 20/11/2011
 Ngày dạy: 22-25/11/2011
 Chương III
CHÂU Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939)
 Bài 19
NHẬT BẢN GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
 ( 1918-1939)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
 Khái quát tình hình kinh tế-xã hội Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ nhất, quá trình “phát xít hoá” ở Nhật và hậu quả của nó.
2. Kĩ năng
- Bồi dưởng kĩ năng sử dụng khai thác tư liệu, tranh ảnh lịch sử để hiểu những vấn đề lịch sử.
- Biết cách so sánh những vấn đề lịch sử để hiểu rõ bản chất các sự kiện
3. Tư tưởng
- Giúp HS nhận thức rõ bản chất phản động ,hiếu chiến ,tàn bạo của chủ nghĩa phát xít Nhật.
- Giáo dục tư tưởng chống phát xít ,căm thù tội ác mà chủ nghĩa phát xít gây ra cho nhân loại.
II. THIẾT BỊ
 - Bản đồ châu Á.
 - Tranh ảnh về Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
 1. Ổn định lớp
 2. Kiểm tra bài cũ
 Tình hình nước Mỹ trong thập niên 20 của thế kỉ XX như thế nào ?
 3. Bài mới
 a. Giới thiệu bài mới
 Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, kinh tế Nhật Bản phát triển nhanh chóng ở những năm đầu, nhưng không ổn định. Để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng kinh tế (1918-1939), Nhật Bản đã phát xít hoá bộ máy chính quyền, thực hiện chính sách đối nội phản động, đàn áp phong trào cách mạng trong nước và xâm lược thuộc địa bành trướng thế lực. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nước Nhật Bản trong những năm 1918-1939.
 b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp/Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được tình hình Nhật Bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Hãy nêu những nét khái quát sự phát triển kinh tế Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhất ?
HS: Trả lời
GV: Em cho biết sự phát triển phong trào đấu tranh của nhân dân Nhật sau chiến tranh thế giới thứ nhât?
GV: Phong trào đấu tranh của công nhân Nhật trong thời gian này ra sao ?
HS: Trả lời
GV: Trình bày cuộc khủng hoàng tài chính ở Nhật ?
HS: Dựa vào SGK trả lời
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Nhật.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Nhật đã diễn ra như thế nào ?
HS: Trả lời 
Hoạt động 2: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được quá trình phát xít hóa bộ máy chính quyền ở Nhật.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Để đưa nước Nhật ra khỏi khủng hoảng, giới cầm quyền Nhật Bản đã làm gì ?
HS: Trả lời
GV: Trong thập niên 30, chế độ phát xít được thiết lập.
GV: Thái độ của nhân dân Nhật đối với chủ nghĩa phát xít ra sao ?
HS: Trả lời
GV sơ kết bài: Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nhật Bản ổn định về kinh tế một thời gian ngắn rồi rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Để tìm lối thoát khủng hoảng, Nhật Bản đã tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược.
I. NHẬT BẢN SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT
1. Kinh tế
- Đã thu được nhiều lợi nhuận, nhất là về kinh tế.
- Sau chiến tranh, Kinh tế ngày càng gặp khó khăn, nông nghiệp lạc hậu. 
2. Xã hội
- Năm 1918, “cuộc bạo động lúa gạo” bùng nổ, lôi cuốn 10 triệu người tham gia.
- Phong trào bãi công diễn ra sôi nổi.
- Tháng 7-1922, Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập, lãnh đạo phong trào công nhân.
- Năm 1927, Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính.
II. NHẬT BẢN TRONG NHỮNG NĂM 1929-1939
1. Cuộc khủng hoảng kinh tế (1929-1933) ở Nhật
- Sản lượng công nghiệp giảm tới 1/3.
2. Quá trình phát xít hóa bộ máy chính quyền
- Giới cầm quyền Nhật chủ trương quân sự hóa đất nước.
- Phát đông chiến tranh xâm lược để thoát khỏi khủng hoảng.
- Trong thập niên 30, đã diễn ra quá trình thiết lập chế độ phát xít.
- Nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh mạnh mẽ, đã làm chậm lại quá trình phát xít hoá ở Nhật.
4. Củng cố
- Kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phát triển như thế nào ? 
- Cuộc khủng hoảng kinh té 1929-1939 ở Nhật diễn ra như thế nào ?
5. Dặn dò 
- Học bài cũ, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài sau "Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á", trả lời các câu hỏi trong SGK.
Tuần 15 Tiết 29 Ngày soạn: 26/11/2011
 Ngày dạy: 28/11-01/12/2011
Bài 20
PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918-1939)
I. NHỮNG NÉT CHUNG VỀ PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á. 
CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1919-1939
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Những nét chung về phong trào giải phóng dân tộc của châu Á.
- Phong trào cách mạng Trung Quốc.
2. Kĩ năng
 Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ.
3. Tư tưởng
 Bồi dưỡng nhận thức về tính chất tất yếu của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ,chủ nghĩa đế quốc của các dân tộc thuộc địa,phụ thuộc nhằm giành độc lập dân tộc .
II. THIẾT BỊ
 Bản đồ châu Á.
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã phát triển như thế nào ? 
- Em hãy cho biết quá trình phát xít hóa bộ máy chính quyền ở Nhật như thế nào ?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
 Những bài trước, chúng ta đã học về châu Âu, nước Mĩ và Nhật Bản giữa hai cuộc đại chiến thế giới. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á (1918-1939), phong trào có những nét chung và có những đặc điểm riêng mỗi nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những nét chính của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong những năm 1918-1939.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Em hãy trình bày diễn biến của phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.
HS: Trả lời 
GV: Em hãy nêu kết quả và đồng thời đó là nét mới của phong trào giải phóng dân tộc châu Á.
HS: Trả lời
GV: Cho HS quan sát hình 72 và tìm hiểu một số nét chính về M. Gan-đi.
Hoạt động 1: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những sự kiện quan trọng và nổi bật của phong trào cách mạng Trung Quốc.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Trình bày về phong trào Ngũ Tứ (4-5- 1919) 
GV: Ngũ Tứ đây là phong trào mở đầu cho thời kì phát triển mới ở Trung Quốc.
GV: Trong những năm 1926-1939, cách mạng Trung Quốc diễn ra như thế nào?
HS: Trả lời
1. Những nét chung
a. Diễn biến
- Phong trào lan rộng ở nhiều khu vực của châu Á, tiêu biểu: Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.
c. Kết quả
- Trong cao trào đấu tranh giải phóng, giai cấp công nhân tham gia tích cực.
- Nhiều đảng cộng sản đã được thành lập: Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam
2. Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939
- Phong trào Ngũ Tứ: 4-5-1919, Khởi đầu là cuộc biểu tình của 3000 học sinh Băc Kinh, sau đó nhanh chóng lan rộng ra cả nước, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân.
- 1/7/1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc được thành lập.
- 1926-1927, tiến hành cuộc chiến tranh Bắc phạt nhằm đánh đổ các tập đoàn quân phiệt.
- 1927-1937, cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng – Tưởng Giới Thạch và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra.
- 7-1937, Quốc-Cộng hợp tác, kháng chiến chống Nhật.
 4. Củng cố
 Cách mạng Trung Quốc diễn ra như thế nào trong những năm 1919 – 1939 ?
 5. Dặn dò
- Học bài cũ, làm bài tập.
- Chuẩn bị bài sau "Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á - Phần mục II", trả lời các câu hỏi trong SGK.
Tuần 15 Tiết 30 Ngày soạn: 27/11/2011
 Ngày dạy: 29/11-/02/12/2011
 Bài 20
PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á (1918-1939)
 (Tiếp theo)
II. PHONG TRÀO ĐỘC DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á (1918-1939)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
- Nét chung về phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc của các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc đại chiến thế giới (1918-1939).
- Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Dương, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a.
2. Kĩ năng
 Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng bản đồ.
3. Tư tưởng 
 Thấy được những nét tương đồng và sự gắn bó lịch sử đấu tranh giành độc lập của các nước ở khu vực Đông Nam Á.
II. THIẾT BỊ
 Bản đồ Đông Nam Á
III. TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC
1. Ổn định lớp
2. Kiểm tra bài cũ
- Nêu những nét chung về phong trào độc lập ở châu Á (1918-1939).
- Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919-1939 diễn ra như thế nào?
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới
 Phong trào cách mạng châu Á sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, điển hình nhất là cách mạng Trung Quốc, thời kì cách mạng dân chủ mới bắt đầu. Phong trào cách mạng Đông Nam Á có những nét gì mới, đặc biệt hơn. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc các nước Đông Nam Á.
b. Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KIẾN THỨC CẦN ĐẠT
Hoạt động 1: Cả lớp
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được những nét lớn của tình hình Đông Nam Á đầu thế kỉ XX.
* Tổ chức thực hiện:
GV: Tình hình chung của các quốc gia Đông Nam Á đầu thế kỉ XX như thế nào ?
HS: Trả lời
HS: Dùng lược đồ Đông Nam Á để chỉ các thuộc địa của các đế quốc thực dân khác nhau.
GV: Phong trào cách mạng Đông Nam Á đầu thế kỉ XX phát triển như thế nào ?
HS: Trả lời
GV: Từ những năm 20 của thế kỉ XX trở đi, phong trào cách mạng Đông Nam Á có nét gì mới?
HS: Trả lời
Hoạt động 1: Cá nhân
* Mức độ kiến thức cần đạt:
HS cần nắm được phong trào độc lập dân tộc diễn ra ở một số nước Đông Nam Á.
* Tổ ch

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_14_Mot_thu_qua_cua_lua_non_Com.doc