Giáo án Lịch sử 9 - Bài 1: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

I/ LIÊN XÔ:

1/ Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)

- Xô Viết bị chiến tranh tàn phá nặng nề: Hơn.27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn

70 000 làng mạc bị phá hủy

- Nhân dân Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946 – 1950)

- Kết quả:

+ Công nghiệp: tăng 73%

+ Nông nghiệp: vượt trước chiến tranh (1939).

+ Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử.

2/ Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ 1950

 

docx 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 266Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 1: Liên xô và các nước đông âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
CHỦ ĐỀ I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI
BÀI 1:LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU
TỪ NĂM 1945 ĐẾN GIỮA NHỮNG NĂM 70 CỦA THẾ KỶ XX
	Bài 1 :
I/ LIÊN XÔ:
1/ Công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh (1945 – 1950)
- Xô Viết bị chiến tranh tàn phá nặng nề: Hơn.27 triệu người chết, 1710 thành phố, hơn 
70 000 làng mạc bị phá hủy 
- Nhân dân Liên Xô hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ 4 (1946 – 1950) 
- Kết quả:
+ Công nghiệp: tăng 73%
+ Nông nghiệp: vượt trước chiến tranh (1939).
+ Năm 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử.
2/ Tiếp tục công cuộc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của CNXH (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX):
a/ Thành tựu về kinh tế:
- Liên Xô thực hiện thành công các kế hoạch dài hạn.
- Phương hướng chính của kế hoạch là:
+ Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
+ Đẩy mạnh khoa học-kỹ thuật.
+ Tăng cường quốc phòng.
- Kết quả:
+ Công nghiệp tăng 9.6% /năm
+ Là cường quốc công nghiệp thứ 2 thế giới.
+ Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo vào vũ trụ.
- Năm 1961, đưa con người bay vào vũ trụ.
b/ Đối ngoại:
Chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.
II/ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU:
1/ Sự ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu:
- Trong CTTG II nhân dân Đông Âu 
đấu tranh chống phát xít và giành thắng lợi, thành lập chính quyền dân chủ nhân dân như: Ba Lan, Ru-ma-ni, Hung-ga-ri, Tiệp Khắc, Nam Tư, An-ba-ni, Bun-ga-ri, CHDC Đức.
- Nước Đức:
+ 9/1949, CHLB Đức thành lập ở Tây Đức
+ 10/1949, CHDC Đức thành lập ở Đông Đức
- Nhiệm vụ CM DCND: (1945 – 1949)
+ Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.
+ Cải cách ruộng đất.
+ Ban hành quyền tự do dân chủ & cải thiện đời sống nhân dân.
2/ Tiến hành xây dựng CNXH (từ 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX):
Đọc thêm
Phần bài tập
Câu 1: Vì sao sau CTTG II, Liên Xô đã tiến hành khôi phục kinh tế?
Câu 2: Em hãy nêu những thành tựu to lớn về kinh tế, khoa học kỹ thuật & đối ngoại của Liên Xô từ 1945 đến 1970
..

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_1_Lien_Xo_va_cac_nuoc_Dong_Au_tu_nam_1945_den_giua_nhung_nam_70_cua_the_ki_XX.docx