Giáo án Lịch sử 9 - Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:

1/ Kiến thức :

- Củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau CT TG thứ hai đến nay.

- Học sinh nắm được những nét nổi bật và cũng là nội dung chủ yếu, là những nhân tố chi phối sự hình thành thế giới từ sau năm 1945.

-Học sinh thấy được những xu thế phát triển hiện nay của thế giới.

2/ Tư tưởng :

- Giúp HS thấy rõ nước ta là bộ phận của TG ngày càng có QH mật thiết với khu vực và thế giới.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 657Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 21/ 11/2015 	 	 Ngày dạy: 24/11/2015
 Tiết 15: Bài 13: TỔNG KẾT LỊCH SỬ THẾ GIỚI
 TỪ SAU NĂM 1945 ĐẾN NAY
I. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
1/ Kiến thức :
- Củng cố những kiến thức đã học về lịch sử thế giới hiện đại từ sau CT TG thứ hai đến nay.
- Học sinh nắm được những nét nổi bật và cũng là nội dung chủ yếu, là những nhân tố chi phối sự hình thành thế giới từ sau năm 1945.
-Học sinh thấy được những xu thế phát triển hiện nay của thế giới.
2/ Tư tưởng :
- Giúp HS thấy rõ nước ta là bộ phận của TG ngày càng có QH mật thiết với khu vực và thế giới.
3/ Kĩ năng :
- Giúp học sinh rèn luyện và vận dụng phương pháp tư duy phân tích và tổng hợp.
II. phương tiện dạy học: Bản đồ chính trị thế giới
III- Tiến trình dạy học: 
 1. Ổn định tổ chức.
 2. Kiểm tra: 
 3. Bài mới: Giới thiệu(khái quát nội dung bài)
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ 1:
Tìm hiểu những nội dung chính của LSTG từ sau CTTG thứ II đến nay. 
? Với những thắng lợi của Liên Xô ... CNXH đã phát triển như thế nào ?
? Từ nửa sau thế kỷ XX các nước XHCN đã có những thành tựu gì ?
? Trong quá trình xây dựng CNXH các nước XHCN đã gặp phải những khó khăn gì ?? Hậu quả ?
? Sau chiến tranh, phong trào giải phóng dân tộc ở các châu Á, Phi, Mĩ La Tinh đã thu được những thắng lợi gì ?
 ? Ngày nay các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh đã có sự biến đổi to lớn nào ?
? Sau chiến tranh các nước tư bản chủ nghĩa đã có sự phát triển như thế nào ? Vì sao có sự phát triển đó ?
? Nổi bật nhất là nước nào ?
? Mĩ có âm mưu gì ?
? Sau năm 1945 các nước tư bản đã có xu hướng phát triển kinh tế bằng cách nào ? Dẫn chứng ?
? Sau năm 1945 tình hình thế giới diễn ra theo trật tự nào ?
? Cách mạng khoa học - kỹ thuật phát triển có hệ quả gì ?
Giáo viên: Việc thế giới chia thành 2 phe là đặc trưng bao trùm giai đoạn lịch sử thế giới kéo dài từ 1945-1991 chi phối mạnh mẽ, tác động sâu sắc đến đời sống chính trị thế giới và quan hệ quốc tế.
HĐ2:
Tìm hiểu đặc điểm trong quan hệ quốc tế sau CT lạnh.
? Giai đoạn lịch sử từ sau 1991 đến nay (2000) khi Liên Xô tan rã, trật tự hai cực Ianta sụp đổ, trật tự thế giới mới diễn ra theo các xu thế nào ?
? Xu hướng chung của thế giới ngày nay là gì ?
? Tại sao nói “Hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển” vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc ?
HS suy nghị trả lời
I. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA LỊCH SỬ THẾ GIỚI TỪ SAU 1945 ĐẾN NAY:
a/ CNXH từ phạm vi 1 nước đã trở thành một hệ thống thế giới. Trong nhiều thập niên, hệ thống XHCN TG là 1 lực lượng hùng mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình phát triển của TG. Nhưng do phạm nhiều sai lầm, hệ thống XHCN đã tan rã vào những năm 1989-1991.
b/ Sau CT, Phong trào giải phóng dân tộc đã diễn ra mạnh mẽ ở các châu Á, Phi, và Mĩ La-tinh. KQ là hệ thống thuộ địa của CNĐQ đã sụp đổ. Hơn 100 các quốc gia độc lập trẻ tuổi ra đời, ngày càng giữ vai trò quan trọng trên trường quốc tế. Nhiều nước đã thu được thành tựu to lớn về phát triển kinh tế, XH.
c/Sau CTTG II, những nét nổi bật của hệ thống tư bản chủ nghĩa là:
-Nhìn chung các nước TB phát triển k/tế tương đối nhanh, tuy không tránh khỏi có lúc suy thoái , khủng hoảng
-Mĩ vươn lên thành nước TB giàu mạnh nhất, đứng đầu hệ thống TBCN và theo đuổi mưu đồ thống trị TG.
Xu hướng liên kết khu vực về kinh tế - chính trị ngày càng phổ biến, điển hình là Liên minh châu Âu
d/ Về quan hệ quốc tế, sự xác lập của Trật tự thế giới 2 cực với đặc trưng lớn là sự đối đầu giữa 2 phe TBCN và XHCN. Đặc trưng lớn này là nhân tố chi phối nền chính trị TG và quan hệ quốc tế trong phần lớn nửa sau TK XX.
e/ Với những tiến bộ phi thường và những thành tựu kì diệu, cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật đã và sẽ đưa lại những hệ quả nhiều mặt không lường hết được đối với loài người cũng như mỗi quốc gia, dân tộc.
II. CÁC XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI NGÀY NAY:
+ Hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế.
+ Thế giới đang tiến tới xác lập một trật tự thế giới đa cực, nhiều trung tâm.
+ Dưới tác động của CM KH-KT, Các nước đều điều chỉnh chiến lược phát triển, lấy kinh tế làm trọng điểm.
+ Từ đầu những năm 90, nhiều khu vực xảy ra các cuộc xung đột quân sự và nội chiến.
- Xu thế chung: Hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển kinh tế.
4. Củng cố: Giáo viên nhấn mạnh đặc điểm bao trùm của giai đoạn lịch sử này là thế giới chia thành 2 cực Ianta.
5. Hướng dẫn về nhà : Học bài cũ ,làm bài tập SGK,chuẩn bị bài mới theo SGK.
-chuẩn bị bản đồ Việt Nam

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_13_Tong_ket_lich_su_the_gioi_tu_sau_nam_1945_den_nay.doc