Giáo án Lịch sử 9 - Bài 4: Các nước Châu Á

I. Mục tiêu bài học:

1 . Kiến thức :

- Khái quát tình hình các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2.

- Sự ra đời và phát triển của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

2.Tư tưởng

- GD học sinh tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết với các nước trong khu vực

3 . Kĩ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề, kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới và bản đồ Châu Á.

II. Phương tiện dạy học:

-Bản đồ thế giới + Bản đồ châu Á.

 

docx 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Bài 4: Các nước Châu Á", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn:7/9/2013	 Ngày dạy : 12/9/2014 
Tiết: 5; Bài 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á
I. Mục tiêu bài học: 
1 . Kiến thức :
- Khái quát tình hình các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ 2.
- Sự ra đời và phát triển của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
2.Tư tưởng
- GD học sinh tinh thần quốc tế vô sản, đoàn kết với các nước trong khu vực
3 . Kĩ năng : Rèn cho học sinh kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề, kỹ năng sử dụng bản đồ thế giới và bản đồ Châu Á.
II. Phương tiện dạy học: 
-Bản đồ thế giới + Bản đồ châu Á.	
III. Tiến dạy học:: 
1.Ổn định lớp.
2. Kiểm tra BC: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau 1945 và một số sự kiện lịch sử qua mỗi giai đoạn ?
3. Bài mới
 Giới thiệu: Tình hình TQ sau thế chiến II ra sao? Đây là nội dung bài học hôm nay.
Hoạt động của GV và HS
Nội dung kiến thức cần đạt
HĐ1:
Giới thiệu vị trí châu Á trên bản đồ.
? Trước 1945 tình hình châu Á như thế nào? 
HS: Trước 1945: Chịu sự bóc lột, nô dịch của đế quốc thực dân.
- Kết hợp chỉ các nước ... trên bản đồ.
? Sau CTTGII tình hình chính trị châu Á có gì thay đổi?
? Hãy nêu thành tựu phát triển về kinh tế của các nước châu Á?
? Sau khi giành độc lập Ấn Độ đã có những biện pháp gì để phát triển kinh tế ? Đạt được những thành tựu gì?
HĐ 2:
Tìm hiểu hoàn cảnh ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa lịch sử của nó.
? Cuộc chiến tranh cách mạng trong những năm 1946-1949 có gì nổi bật ?
-1946-1949 nội chiến kéo dài.
 Hướng dẫn học sinh QS lược đồ (Hình 5,6).
? Sự ra đời của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa gì ?
 Tìm hiểu hoàn cảnh, nội dung và kết quả của đường lối đổi mới.
 Thảo luận nhóm:
N1,2? Trong giai đoạn này Trung Quốc đã đề ra đường lối gì? Mục đích? Kết quả công cuộc ?
Giáo viên: Hướng dẫn học sinh khai thác (Hình 7,8 - SGK).
N3,4? Tình hình đối ngoại của Trung Quốc?
Bình thường hóa với Liên Xô, Việt Nam, Mông Cổ ... mở rộng quan hệ hợp tác.
I. TÌNH HÌNH CHUNG:
1.khái quát
-Diện tích lớn ,dân số đông,(......),tài nguyên giầu có 
-Trước chiến tranh hầu hết các nước châu Á đều là thuộc địa và nửa thuộc địa của các nước tư bản châu auu 
2.Phong trào giả phóng dân tộc
--Sau CT2 PTGP dân tộc lên cao.đến cuuois những năm 50 hầu hết các nước châ Á đều đã giành được độc lập 
-Từ nửa sau thế kỷ XX các nước đế quố xâm lược lại châ lục làm cho tình hình chính trị ở châu Á luôn bất ổn.Đặc biệt là sâu chiến tranh lạnh .
-Đến nay nhiều nước trong châu lục đã phát triển nhanh tróng như :Nhât,Hàn quốc ,Trung Quốc ..
-Hiện nay Ấn Độ đang phấn đấu để trở thành một nước mạnh về công nghệ phần mềm,công nghệ hạt nhân ,và công nghệ vũ trụ . 
II- TRUNG QUỐC:
1. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa:
- 01/10/1949 CH nhân dân T H thành lập. 
Ý nghĩa:Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của ĐQ và hàng năm của CĐPK, đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và hệ thống XHCN được nối liền từ châu Âu sang châu Á.
Mục II.2, II.3 (giảm tải)
4. Công cuộc cải cách - mở cửa (1978 đến nay):
- 12/1978 thực hiện đường lối mới với chủ trương xây dựng CNXH mang màu sắc TQ, lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, thực hiện cải cách và mở cửa nhằm xd TrQ trở thành 1 nước giàu mạnh, văn minh.
- Kết quả: Thu được nhiều thành tựu to lớn. nền Ktế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất TG, GDP tăng TB 9,6%/năm, tổng giá trị X-N khẩu tăng gấp 15 lần. Đời sống ND được nâng cao rõ rệt.
- Đối ngoại: Thu nhiều kết quả góp phần củng cố địa vị trên trường quốc tế.
+ Bình thường hóa với Liên Xô, Việt Nam..
+ Mở rộng quan hệ hợp tác.
+ Thu hồi Hồng Kông (1977),Macao(1999).
4. Củng cố: 
 - Giáo viên tóm tắt nét nổi bật của Trung Quốc từ 1945 đến nay ?
 - Cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước cộng hoà NDTrung Hoa?
5. Hướng dẫn về nhà : 
 -Học và đọc bài theo SGK.Làm BT trong SGK
 - Chuẩn bị trước bài 5 Các nước Đông Nam Á

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_4_Cac_nuoc_chau_A.docx