Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 3 - Bài 2: Liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 1970 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX

I- Mục tiêu bài học:

 1 . Kiến thức

 Giúp học sinh nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

 2 . Tư tưởng :

 -Nhận thức sự tan rã của LX và Đông Âu là sự sụp đổ của mô hình không phù hợp chứ không phải sụp đổ của lí tưởng XHCN

 -Biết đánh giá một số sai lầm, hạn chế của LX và các nước XHCN ở Đ/ Âu.

 3. Kĩ năng :

 - Rèn cho hs kỹ năng phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử.

 -GDMT: Lập niên biểu về các nước tuyên bố độc lập

 

doc 4 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 417Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 3 - Bài 2: Liên xô và các nước đông âu từ giữa những năm 1970 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01 /9 /2013 	 Tuần 3
 Nd:26 ->31/9/2013 . Tiết: 3
Bài 2:LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 1970 ĐẾN ĐẦU NHỮNG NĂM 90 CỦA THẾ KỶ XX
	I- Mục tiêu bài học:
 1 . Kiến thức
	Giúp học sinh nắm được những nét chính của quá trình khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu.
 2 . Tư tưởng : 
 -Nhận thức sự tan rã của LX và Đông Âu là sự sụp đổ của mô hình không phù hợp chứ không phải sụp đổ của lí tưởng XHCN
	-Biết đánh giá một số sai lầm, hạn chế của LX và các nước XHCN ở Đ/ Âu.
 3. Kĩ năng :
	- Rèn cho hs kỹ năng phân tích, nhận định và so sánh các vấn đề lịch sử.
	-GDMT: Lập niên biểu về các nước tuyên bố độc lập
II- Thiết bị - ĐDDH – Tài liệu:
- Giáo viên: + Nghiên cứu soạn bài.
	 + Hình 3 (SGK) + Lược đồ các nước SNG.
	- Học sinh: Học + đọc bài trong sách giáo khoa.
	III- Tiến trình : 
	1. Kiểm tra: 
a/ Từ 1945-1949 các nước Đông Âu đã làm gì để hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng dân chủ nhân dân ?
b/ Điền vào chỗ chấm những nội dung phù hợp. Trong công cuộc Xây dựng CNXH nhân dân Đông Âu đã đạt được những thành tựu:tổng sản phẩm công nghiệp tăng 55l so 1939;.1970 thực hiện điện khí hóa ;xếp vào hàng các nước c/ng phát triển ;..chiếm 1,7% sản lượng c/ ng TG.
c/ Em có nhận xét gì qua các thành tựu trên ?
 Đáp án :- ý 1 ( 4 đ ) - Nhận xét ( 3 đ ) 
 - Bunggari ( 1 đ ) ; Anbani ( 1 đ ) ; Tiệp khắc ( 0,5 đ ) ; CHDC Đức ( 0,5 đ )
 2/ Dạy bài mới :
 a. Giới thiệu:1’ Trong công cuộc xd CNXH , LX và các nước Đ/ Âu đều đạt được những thành tựu to lớn, nhưng từ giữa những năm 70 trở đi, tình hình 
LX và các nước XHCN Đông âu lâm vào tình trạng trì trệ và khủng hoảng trầm trọng . Khủng hoảng kinh tế dẫn đến khủng hoảng hoảng chính trị đã làm sụp đổ chế độ XHCN ở LX và các nước Đông âu
 b/ Cấu trúc giáo án : 35’
TG
HOẠT ĐỘNG THẦY
HOẠT ĐỘNG TRÒ
NỘI DUNG
HĐ1: 
*KT cần đạt: Biết được nguyên nhân, quá trình khủng hoảng và tan rã của Liên bang xô viết
* PP : trực quan, vấn đáp, giảng diễn
*Tổ chức thực hiện:
- Yêu cầu hhs xem tt :
- Qua kênh hình 43 sgk -> Năm 1973 thế giới có sự biến động gì ?
- Đứng trước tình hình đó yêu cầu đặt ra cho các quốc gia lbg là gì ?
- Trước bối cảnh đó tình hình Liên Xô diễn ra như thế nào tới đầu những năm 1980 ? 
- Trước bối cảnh đó, sau khi lên nắm quyền lãnh đạo ĐCS LX, Goóc-ba-chốp đã tiến hành công cuộc cải tổ: Mục đích, nộidung, Kết quả công cuộc cải tổ ?
- Nêu các sự kiện tiêu biểu dẫn tới sự chấm dứt chế độ XHCN ở LX bắt đầu từ 19/8/1991?
Giáo viên: Gọi học sinh quan sát bản đồ và đọc tên - chỉ vị trí của 11 quốc gia độc lập (SNG).: LB Nga; CH U- crai-na; Bê-lô-rút-xi-a; ca-dắc- xtan; Môn-đô-va; Ac- mê-ni-a; A-déc- bai-gian; Cư-rơ-gư- 
- Đoạn “ 1973-> XH ”
- Cuộc k/h đã diễn ra trên TG
- Tiến hành các cải cách cần thiết về kinh tế, chính trị
- Ban lãnh đạo LX không tiến hành các cải cách cần thiết về kinh tế và XH-> Liên Xô ngày càng rơi vào tình trạng trì trệ, không ổn định và lâm dần vào khủng hoảng SXCN và NN không tăng, đời sống ND khó khăn, lương thực và hàng hoá tiêu dùng khan hiếm.
+Tệ quan liêu, tham nhũng trầm trọng...
* HS thảo luận bàn : 3’ trình bày miệng :
 * Nhằm đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, khắc phục những sai lầm và xd CNXH theo đúng ý nghĩa và bản chất tốt đẹp của nó.
* Nội dung cải tổ :
+ Về chính trị : thiết lập chế độ tổng thống, . thực hiện đa nguyên về chính trị, xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng CS 
+ Về kinh tế : thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng tư bản chủ nghĩa
* Kết quả : Do thiếu chuẩn bị đầy đủ các ĐK cần thiết và thiếu một đường lối chiến lược đúng đắn, công cuộc cải tổ nhanh chóng lâm vào tình trạng bị động, khó khăn và bế tắc. Đất nước càng lún sâu vào khủng hoảng và rối loạn: bãi công, nhiều nước cộng hoà đòi li khai, tệ nạn XH gia tăng...
+ 19/8/1991 đảo chình Goóc-ba-chốp thất bại, ĐCS và Nhà nước liên bang tê liệt.
+ 21/12/1991: 11 nước cộng hòa kí Hiệp định về giải tán Liên bang, thành lập cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG).
+ Tối 25/12/1991 Goóc-Ba-Chốp tuyên bố từ chức, lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự chấm dứt của chế độ XHCN ở Liên Bang Xô Viết sau 74 năn tồn tại.
I- Sự khủng hoảng và tan rã của Liên bang Xô Viết:
- Từ sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ 1973 -> đầu những năm 80, do Ban lãnh đạo LX không tiến hành các cải cách
3/ Củng cố, dặn dò : 5’
* 3.1/Củng cố:
 -Giáo viên khái quát ý chính của 2 tiết học.
	- cơ sở hình thành hệ thống XHCN ?
 - Những thành tựu cùa khối SEV ?
 - Biến đổi to lớn của cục diện châu Âu :
 A . Thành lập nước CHLB Đức 
 B . Các nước Đông ÂuXD CNXH thành công
 C . CHDC Đức ra đời 
 D. Sự ra đời của các nước DCND Đông Âu
 *3.2/ Dặn dò:
 - Học bài nắm thành tựu của Liên Xô trong công cuộc xd CNXH và sự hình thành hệ thống XHCN
 - Đọc trước bài 2 , trả lời câu hỏi cuối mục và cuối bài
 + Xem lược đồ h3,4 sgk, nhận xét
 + Tại sao CNXH Liên xô sụp đổ, nhưng CNXH Liên xô vẫn giữ vững
	D- Rút kinh nghiệm: .....................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Lien_Xo_va_cac_nuoc_Dong_Au_tu_giua_nhung_nam_70_den_dau_nhung_nam_90_cua_the_ki_XX.doc