Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết

I.Mục tiêu.

1. Kiến thức

- Kiểm tra, đánh giá, chất lượng học tập, khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh.

2. Kĩ năng

- Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp, phân tích, viết và trình bày.

3. Thái độ

- Giáo dục ý thức tự giác , nghiêm túc trong giờ kiểm tra.

- Trình bày chính xác, khoa học, rõ ràng.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1.Giáo viên

- Đề kiểm tra, đáp án , thang điểm.

2. Học sinh

- Giấy kiểm tra , đồ dùng học tập, kiến thức.

 

doc 3 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 18/04/2017 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lịch sử 9 - Tiết 9: Kiểm tra 1 tiết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tiết 9: KIỂM TRA 1 TIẾT.
I.Mục tiêu. 
1. Kiến thức
- Kiểm tra, đánh giá, chất lượng học tập, khả năng lĩnh hội kiến thức của học sinh.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tư duy, tổng hợp, phân tích, viết và trình bày.
3. Thái độ
- Giáo dục ý thức tự giác , nghiêm túc trong giờ kiểm tra.
- Trình bày chính xác, khoa học, rõ ràng.
II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1.Giáo viên
- Đề kiểm tra, đáp án , thang điểm.
2. Học sinh
- Giấy kiểm tra , đồ dùng học tập, kiến thức.
II.Tiến trình bài dạy.
1. Kiểm tra bài cũ 
- Không kiểm tra.
2. Bài mới 
Tên chủ đề, nội dung...
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
Nêu Những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 -1970
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu
2 điểm
20%
1 câu
2 điểm
20%
Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La-Tinh từ 1945 đến nay.
Cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ phân biệt chủng tộc 
Lý giải tai sao có thể nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”
Nhận xét cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26 -7- 1953) của Phi-đen Cát-xtơ-rô ở Cu-Ba
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
1 câu
2 điểm
20%
1 câu
4 điểm
40%
1 câu 
2 điểm
20%
3 câu
8 điểm
80%
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ
1 câu
2 điểm
20%
1 câu
2 điểm
20%
1 câu
4 điểm
40%
1 câu 
2 điểm
20%
4 câu
10 điểm
100%
Câu 1: Nêu Những thành tựu mà các nước Đông Âu đã đạt được trong công cuộc xây dựng CNXH từ 1950 -1970?
Câu2. Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Cộng hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào có ý nghĩa lịch sử to lớn ?
Câu 3. Tại sao nói: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, “một chương mới mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á”
Câu 4. Vì sao nói cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26-7-1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba? 
Hướng dẫn chấm
Câu
Nội dung đáp án
Điểm
1
Xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp tư sản.
Đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể thông qua hình thức hợp tác xã
Công nghiệp hóa - xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
Các nước Đông Âu đã trở thành các nước công – nông nghiệp, bộ mặt kinh tế - xã hội đất nước đã thay đổi căn bản và sâu sắc.
0,5
0,5
0,5
0,5
- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC) đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc. Thế giới ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi. Kết quả : buộc chính quyền của người da trắng phải tuyên bố xoá bỏ chế độ Apacthai năm 1993. Nen-xơn Man-đê la - lãnh tụ của ANC đã được thả tự do và được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi. Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ.
- Sau khi chế độ phân biệt chủng tộc bị xoá bỏ, nhân dân Nam Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước.
1,5
0,5
+ Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, sau “chiến tranh lạnh ” và vấn đề Campuchia được giải quyết bằng việc kí hiệp định Pari về Campuchia (10/1991). Tình hình chính trị khu vực được cải thiện rõ rệt.
+ Xu hướng nổi bật đầu tiên là sự mở rộng thành viên của tổ chức ASEAN: 01/1984 Brunây, 7/1995 Việt Nam, 9/1997 Lào và Myanma, 4/1999 Campuchia.
+ Như thế :
* ASEAN từ 6 nước đã phát triển thành 10 nước thành viên.
* Lần đầu tiên trong lịch sử khu vực, 10 nước Đông Nam Á đều cùng đứng trong một tổ chức thống nhất
* Trên cơ sở đó, ASEAN chuyển trọng tâm họat động sang hợp tác kinh tế, đồng thời xây dựng một khu vực Đông Nam Á  hòa bình, ổn định để cùng nhau phát triển phồn vinh
- Năm 1992 Đông Nam Á  trở thành  khu vực mậu dịch tự do (AFTA).
- Năm 1994 lập diễn đàn khu vực ( ARF)  gồm 23 quốc gia.
0,75
0,5
0,5
0,5
0,75
0,5
0,5
- Cuộc đấu tranh tuy không giành thắng lợi nhưng tiếng súng Môn-ca-đa đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo Cu-ba.
- Khẳng định một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới, trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và kiên cường nhất định sẽ làm nên thắng lợi trong cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài của nhân dân Cu-ba.
1
1

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet_9_kiem_tra_1_tiet_su_9.doc