Giáo án Lớp 5 - Tuần 4 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn

TẬP ĐỌC:

NHỮNG CON SẾU BẰNG GIẤY

I. Mục tiêu:

 - Đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngoài trong bài; bước đầu đọc diễn cảm bài văn.

 - Hiểu ý chính: Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân, thể hiện khát vọng sống, khát vọng hòa bình của trẻ em (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3)

II. Đồ dùng dạy học: Tranh minh họa SGK

III. Các hoạt động dạy hoc:

A.Kiểm tra bài cũ:

B. Dạy bài mới:

 1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc

2. Dạy học bài mới:

HĐ1: Hướng dẫn luyện đọc

- Luyện đọc tiếng khó: Xa-xa-cô, Xa-xa-ki, Hi-rô-si-ma, Na-ga-xa-ki

- GV đọc diễn cảm toàn bài

HĐ2 : Tìm hiểu bài

Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt từng đoạn trao đổi với bạn cùng bàn lần lượt các câu hỏi SGK sau đó trình bày

 

doc 23 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 25/12/2020 Lượt xem 33Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 4 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ua 7 mét vải là:
 16 000 x 7 = 112 000 ( đồng)
 Đáp số: 112 000 đồng
* HS khá, giỏi tìm cách giải (Phương pháp tìm tỉ số)
* HS khá giỏi tự làm và chữa bài. 
--------------------------------------------------------
Luyện Tiếng việt
LUYỆN ĐỌC
(VBT: 15 )
I. Mục Tiêu:
- Biết xác định giọng đọc thoại của từng nhân vật và gạch dưới những từ ngữ cần nhấn giọng trong bài “Lòng dân (tt)” và trả lời đúng bài tập 2.
 	- Đọc diễn cảm hai đoạn văn, biết ngắt nhịp và gạch dưới những từ ngữ cần nhấn giọng trong bài “Những con sếu bằng giấy ” và làm đùng bài tập 2.
II. Chuẩn bị:
- HS: VBT
 III. Hoạt động dạy và học:	
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
ĐT
1. Ôn lại kiến thức cũ:
- GV cho học sinh đọc lại bài “Quang cảnh làng mạc ngày mùa” và bài “Nghìn năm văn hiến”.
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu bài học.
b. Luyện tập:
Bài: Lòng dân (tiếp theo).
*Bài 1: 
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài 1a)
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 4 để tìm những từ cần nhấn giọng.
- Các nhóm trình bày.
- GV nhận xét và chốt lại các từ ngữ cần nhấn giọng.
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài 1b)
- GV cho HS xác định giọng đọc lời thoại của từng nhân vật
- GV cho học sinh thi đọc phân vai.
- GV theo dõi và ghi nhận cách đọc phân vai từng nhóm.
- GV nhận xét, tuyên dương nhóm đọc phân vai tốt nhất.
* Bài 2:
- GV cho nêu y/c bài tập
- Cho HS làm việc cá nhân và trao đổi với bạn cùng bàn.
- Gọi học sinh trình bày ý kiến của mình.
- GV nhận xét tuyên dương và nêu ra đáp án đúng là (câu b)
Bài: Những con sếu bằng giấy
*Bài 1: 
- GV cho HS đọc yêu cầu của bài 1
- GV cho học sinh làm việc theo nhóm 4 của BT1.
- GV chốt lại những từ ngữ cần nhấn giọng của BT 1.
- GV nhận xét tuyên dương từng nhóm.
- GV cho học sinh luyện đọc diễn cảm.
- GV theo dõi uốn nắn những HS phát âm sai, những từ cần nhấn giọng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Bài 2:
- GV cho nêu y/c bài tập
- Cho HS làm việc cá nhân và trao đổi với bạn cùng bàn.
- Gọi học sinh trình bày ý kiến của mình.
- GV nhận xét tuyên dương và nêu ra đáp án đúng là (câu c)
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Về nhà các em luyện đọc lại 2 bài đã học. Xem trước tiết 2 để tiết sau ta học tốt hơn.
- 3 HS đọc
- 1 HS nêu y/c.
- Các nhóm thảo luận.
- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.
- 1 HS nêu y/c.
- HS trình bày
- 2 HS ngội cùng bàn luyện đọc phân vai trong 2 phút.
- HS thi đọc phân vai giữa các nhóm.
- Các nhóm bình chọn ra nhóm đọc tốt nhất.
- 1 HS nêu.
- Cả lớp làm và trao đổi cùng bạn.
- 3 HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
- 1 HS nêu y/c.
- HS làm việc theo nhóm.
- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Các nhóm còn lại, nhận xét bổ sung.
- HS theo dõi và chỉnh sửa.
- 1 HS đọc mẫu.
- HS luyện đọc cá nhân từng khổ, cả 2 khổ.
- HS thi đọc diễn cảm giữa các tổ.
- 1 HS nêu.
- Cả lớp làm và trao đổi cùng bạn.
- 3 HS trình bày.
- Cả lớp nhận xét bổ sung.
Y
G
Y
G
G
Y
G
Y
Chiều
Luyện Toán
LUYỆN TẬP
(VBT: 13 )
I- Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách “ Rút về đơn vị ‘” hoặc “ Tìm tỉ số ‘”.
II- Đồ dùng dạy- học: VBT.
III- Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
ĐT
1. KTBC:
- GV KT vở của học sinh.
- Nhận xét.
2.Luyện tập :
a. GV giới thiệu bài Luyện tập tiết 1.
b. HD làm bài tập
 Bài 1: 
- GV y/c HS đọc đề toán.
- Cho học sinh xác định đây là dạng toán điển hình gì? 
- GV cho HS tìm hiểu đề và đưa ra cách giải.
- GV cho.
- GV nhận xét, tuyên dương.
 Bài 2: 
 - GV y/c HS đọc đề toán.
- Cho học sinh xác định đây là dạng toán điển hình gì? 
- GV cho HS tìm hiểu đề và đưa ra cách giải.
- GV cho.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: 
 - GV y/c HS đọc đề toán.
- Cho học sinh xác định đây là dạng toán điển hình gì? 
- GV cho HS tìm hiểu đề và đưa ra cách giải.
- GV cho.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà hoàn thành tất cả các bài tập trong VBTvà chuẩn bị tiết sau là tiết 1.
- HS nghe.
- HS đọc.
- 1 HS trả lời: tỉ lệ thuận.
- Cả lớp làm vào vở.
- 01 HS lên bảng.
Đáp số: 128 000 đồng
- Lớp nhận xét bổ sung.
- HS đọc.
- 1 HS trả lời: tỉ lệ thuận.
- Cả lớp làm vào vở.
- 01 HS lên bảng.
Đáp số: 1 540 kg
- Lớp nhận xét bổ sung.
- HS đọc.
- 1 HS trả lời: tỉ lệ thuận.
- HS đưa ra cách giải.
- Cả lớp làm vào vở.
- 1 HS lên bảng giải
Giải
Số lít dầu đựng trong mỗi thùng là:
350 : 5 = 70 (lít)
Số thùng để chứa hết 490 lít dầu là:
490 : 70 = 7 (thùng)
Đáp số: 7 thùng.
- Lớp nhận xét bổ sung.
Y
G
------------------------------------------------***-------------------------------------------
 Thứ ba ngày 20 tháng 9 năm 2016
 Sáng TOÁN: 
 LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 - Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong 2 cách: Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”. 
 - Làm bt: 1, 3, 4.
II. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: yêu cầu HS tóm tắt rồi giải
Tóm tắt:
12 quyển : 24 000 đồng
30 quyển : ....... đồng ?
Bài 2: Y/c HS biết 2 tá bút chì là 24 bút chì
Tóm tắt:
24 bút chì : 30 000 đồng
 8 bút chì : ... đồng ?
Bài 3: 
Tóm tắt:
120 HS cần : 3 xe
160 HS cần : ... xe ?
Bài 4: 
3. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học
Hoạt động của HS
 Bài giải
Giá tiền mua 1 quyển vở là:
 24 000 :12 = 2 000 ( đồng)
Số tiền mua 30 quyển vở là:
 2 000 x 30 = 60 000 ( đồng)
 Đáp số: 60 000 đồng
* Hs khá giỏi tóm tắt đề rồi tự giải
 Bài giải
24 bút chì gấp 8 bút chì số lần là:
 24 : 8 = 3( lần)
Số tiền mua 8 bút chì là:
 30 000 : 3 = 10 000 ( đồng)
 Đáp số: 10 000 đồng
 Bài giải
1 ô tô chở được là:
 120: 3 = 40 ( HS)
Để chở 160 HS cần dùng số ô tô là:
 160 : 40 = 4( ô tô)
 Đáp số: 4 ô tô
 - HS tóm tắt rồi giải vào vở
------------------------------------------------------------
CHÍNH TẢ:
Nghe viết: ANH BỘ ĐỘI CỤ HỒ GỐC BỈ
I. Mục tiêu:
 - Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Nắm chắc mô hình cấu tạo vần và quy tắc đánh dấu thanh trong tiếng có ia, iê (BT2,BT3) 
II. Đồ dùng dạy học: bảng nhóm
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS viết vần các tiếng:
 “ Chúng tôi mong thế giới này mãi hòa bình” vào mô hình cấu tạo vần
 B. Dạy bài mới:
 1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết
- GV đọc toàn bài chính tả
- Đọc bài HS chép
- Đọc bài HS dò
- Hướng dẫn HS chấm chữa lỗi
- Nhận xét bài : 5-7 em 
Hoạt động 2 : Làm bài tập chính tả
Bài 2:
Bài 3: GV hướng dẫn HS thực hiện quy trình đã hướng dẫn
- Chấm chữa nhận xét
3. Củng cố dặn dò : 
NX tiết học, dặn dò về nhà cbị bài.
- 2 HS lên bảng thực hiện
- Cả lớp làm vở nháp
- HS theo dõi
- HS đọc thầm bài chính tả chú ý viết tên riêng người nước ngoài và từ dễ viết sai
- HS chép bài
- HS dò bài
- Từng cặp HS đổi vở sửa lỗi
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS sinh làm bài điền tiếng nghĩa, chiến vào mô hình cấu tạo
- Trong tiếng nghĩa: không có âm cuối dấu thanh đặt chữ cái đầu nguyên âm đôi
- Tiếng chiến: có âm cuối, dấu thanh đặt chữ cái thứ hai nguyên âm đôi
--------------------------------------------------------------
Luyện toán
LUYỆN TẬP
(VBT: 14 )
I- Mục tiêu: Giúp HS:
- Biết giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.
- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng một trong hai cách “ Rút về đơn vị ‘” hoặc “ Tìm tỉ số ‘”.
II- Đồ dùng dạy- học: - VBT.
III- Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
ĐT
1. KTBC:
- GV KT vở của học sinh.
- Nhận xét.
2.Luyện tập :
a. GV giới thiệu bài Luyện tập tiết 1.
b. HD làm bài tập
 Bài 1: 
- GV y/c HS đọc đề toán.
- Cho học sinh xác định đây là dạng toán điển hình gì? 
- GV cho HS tìm hiểu đề và đưa ra cách giải.
- GV cho.
- GV nhận xét, tuyên dương.
 Bài 2: 
 - GV y/c HS đọc đề toán.
- Cho học sinh xác định đây là dạng toán điển hình gì? 
- GV cho HS tìm hiểu đề và đưa ra cách giải.
- GV cho.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 3: 
 - GV y/c HS đọc đề toán.
- Cho học sinh xác định đây là dạng toán điển hình gì? 
- GV cho HS tìm hiểu đề và đưa ra cách giải.
- GV cho.
- GV nhận xét, tuyên dương.
2. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà hoàn thành tất cả các bài tập trong VBTvà chuẩn bị tiết sau là tiết 1.
- HS nghe.
- HS đọc.
- 1 HS trả lời: tỉ lệ nghịch.
- Cả lớp làm vào vở.
- 01 HS lên bảng.
Đáp số: 15 000 đồng
- Lớp nhận xét bổ sung.
- HS đọc.
- 1 HS trả lời: tổng tỉ.
- Cả lớp làm vào vở.
- 01 HS lên bảng.
Giải:
Tổng số phần bằng nhau:
 3 + 5 = 8 (phần)
Số gạo nếp trong kho là:
 80 : 8 x 3 = 30 (tấn)
Số gạo tẻ trong kho là:
 80 – 30 = 50 (tấn)
 Đáp số: Nếp: 30 tấn
Tẻ: 50 tấn
- Lớp nhận xét bổ sung.
- HS đọc.
- 1 HS trả lời: tỉ lệ nghịch.
- HS đưa ra cách giải.
- Cả lớp làm vào vở.
- 1 HS lên bảng giải
Giải
Để hoàn thành xong công việc đó trong 1 ngày thì cần số người là:
28 x 12 = 336 (người)
48 người làm trong 1 ngày thì số ngày hoàn thành xong công việc là:
336 : 48 = 7 (ngày)
Đáp số: 7 ngày.
- Lớp nhận xét bổ sung.
Y
G
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng Thứ tư, ngày 21 tháng 9 năm 2016
TẬP ĐỌC:
BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT
I. Mục tiêu:
 - Bước đầu biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng vui, tự hào.
 - Hiểu nội dung, ý nghĩa: Mọi người hãy sống vì hoà bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc (Trả lời được các câu hỏi trong SGK; học thuộc 1, 2 khổ thơ). Học thuộc ít nhất 1 khổ thơ.
 - * HS khá, giỏi: Học thuộc và đọc diễn cảm được toàn bộ bài thơ.
II. Đồ dùng dạy học - Tranh minh họa SGK
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.KT bài cũ :
Những con sếu bằng giấy
B. Dạy bài mới:
 1. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc
2. Dạy học bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc
- GV chú ý sửa sai và luyện đọc tiếng khó cho HS
- GV đọc diễn cảm toàn bài
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt từng đoạn trao đổi với bạn cùng bàn lần lượt các câu hỏi SGK sau đó trình bày
- GV chốt kết luận
Hoạt động 3 : Đọc diễn cảm
- GV h/d HS đọc diễn cảm 4 đoạn văn
- Chọn đoạn 3 để hướng dẫn HS đọc diễn cảm
3. Củng cố dặn dò:
+ Câu chuyện muốn nói các em điều gì?
- Nhận xét tiết học.
- 2 HS lên bảng đọc trả lời câu hỏi SGK
- HS khá giỏi đọc bài 1 lượt
- Từng tốp 3 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ
- HS luyện đọc tiếng khó
- HS đọc phần chú giải 
- HS luyện đọc theo cặp
- 1,2 HS đọc toàn bài
- HS hai bạn cùng bàn đọc thầm, đọc lướt từng đoạn và lần lượt tìm hiểu trao đổi nội dung các câu hỏi SGK sau đó trình bày, các bạn trong lớp bổ sung
- 4 HS nối tiếp đọc diễn cảm 4 đoạn văn
- HS luyện đọc theo cặp
- Thi đọc đoạn thơ trước lớp
* 2 học sinh khá giỏi đọc thuộc lòng và diễn cảm cả bài thơ
- Bình chọn bạn đọc hay
- Tố cáo tội ác chiến tranh, khát vọng hòa bình
------------------------------------------------
TOÁN: 
 ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN ( Tiếp theo)
I. Mục tiêu:
- Biết một dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng giảm đi bấy nhiêu lần).
- Biết giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong 2 cách: “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.
- Cẩn thận khi tìm phương pháp giải và trình bày bài giải.
II. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới:
HĐ1: GT ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ
- GV nêu ví dụ trong SGK
- Điền kết quả vào bảng kẻ sẵn
HĐ 2: Giới thiệu bài toán và cách giải
Hoạt động 3: Thực hành
Bài 1:
7 ngày : 10 người
5 ngày : ... người ?
*Bài 2: Tiến hành tương tự
*Bài 3 ( nếu có thời gian)
Tóm tắt:
3 máy bơm : 4 giờ
6 máy bỏm : ... giờ ?
3. Củng cố dặn dò 
- Nhận xét tiết học; Xem lại các BT
Hoạt động của HS
- HS tự tìm kết quả
- HS quan sát bảng và nêu nhận xét: Khi số ki-lô-gam gạo ở mỗi bao gấp lên bao nhiêu lần thì số bao gạo có được lại giảm đi bấy nhiêu lần
- HS thực hiện dưới sự hướng dẫn của GV
- HS nêu đề và cách giải
 Bài giải
Muốn làm xong công việc 1 ngày cần:
 10 x 7 = 70( ngày )
Muốn làm xong công việc 5 ngày cần:
 70 : 5 = 14(ngày)
 Đáp số: 14 ngày
* HS khá giỏi làm và nêu kq:
 Đáp số: 16 ngày
* Hs khá giỏi tóm tắt đề rồi giải
 Bài giải
6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lần là:
 6 : 3 = 2 ( lần)
Số tiền mua 8 bút chì là:
 4 : 2 = 2 ( giờ )
 Đáp số: 2 giờ
-------------------------------------------------------------
TẬP LÀM VĂN: 
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu:
 - Lập được dàn ý cho bài văn tả ngôi trường đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài; biết lựa chọn những nét nổi bật để tả ngôi trường.
 - Dựa vào dàn ý viết được một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh, sắp xếp các chi tiết hợp lí.
II. Đồ dùng dạy học: Bảng nhóm.
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.KT bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS
 B. Dạy bài mới:
 1. Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới: HD HS luyện tập
Bài tập 1: 
- GV cùng cả lớp nhận xét 
Bài tập 2:
- GV yêu cầu HS chọn một phần thân bài đã lập dàn ý, chuyển thành một đoạn văn miêu tả hoàn chỉnh
- GV nhận xét, đánh giá cao những đoạn văn viết tự nhiên chân thực 
3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học.
- HS trình bày kết quả quan sát
- HS nêu yêu cầu bài tập 1
- Một vài HS trình bày k/q quan sát ở nhà
- HS lập dàn ý chi tiết
- 2,3 em làm bài vào bảng nhóm
- HS trình bày
- Nêu yêu cầu bài tập
- HS viết một đoạn văn ở phần thân bài. Riêng HS khá giỏi ghi ra bảng nhóm
- HS nối tiếp trình bày
- Lớp nhận xét bổ sung
- Xem lại bài văn
--------------------------------------------------------------
Chiều Luyện Toán
 Tiết 1	LUYỆN TẬP.
I.Mục tiêu : Giúp học sinh :
- Nhận diện được 2 dạng toán : Quan hệ tỉ lệ
- Biết cách giải 2 dạng toán đó.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán . 
II.Chuẩn bị :
- Hệ thống bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Gọi HS nhắc lại cách giải:
+ Rút về đơn vị
+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kĩ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV nhận xét một số bài 
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài 1: Mua 20 cái bút chì hết 16000 đồng . Hỏi mua 21 cái bút chì như vậy hết bao nhiêu tiền ? 
- Gv đưa bài toán ra 
- HS đọc bài toán , tóm tát bài toán 
- HS tìm cách giải 
Bài 2: Có một nhóm thợ làm đường , nếu muốn làm xong trong 6 ngày thì cần 27 công nhân . Nếu muốn xong trong 3 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? 
Bài 3 : Cứ 10 công nhân trong một ngày sửa được 37 m đường . Với năng suất như vậy thì 20 công nhân làm trong một ngày sẽ sửa được bao nhiêu m đường? 
Bài 4 : (HSKG)
 Có một số quyển sách, nếu đóng vào mỗi thùng 24 quyển thì cần 9 thùng. Nếu đóng số sách đó vào mỗi thùng 18 quyển thì cần bao nhiêu thùng?
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
- HS nêu 
Lời giải :
 1 cái bút mua hết số tiền là:
 16 000 : 20 = 800 (đồng) 
 Mua 21 cái út chì hết số tiền là:
 800 x 21 = 16800 ( đồng )
 Đáp số : 16800 đồng
Lời giải :
3 ngày kém 6 ngày số lần là :
 6 : 3 = 2 (lần)
Làm xong trong 3 ngày cần số công nhân là : 27 x 2 = 54 (công nhân)
 Đáp số : 54 công nhân
Bài giải :
20 công nhân gấp 10 công nhân số lần là :
 20 : 10 = 2 (lần)
20 công nhân sửa được số m đường là :
 37 x 2 = 74 (m)
 	Đáp số : 74 m.
Bài giải :
 Số quyển sách có là :
 	24 x 9 = 216 (quyển)
 Số thùng đóng 18 quyển cần có là :
 216 : 18 = 12 (thùng).
 Đáp số : 12 thùng.
- HS lắng nghe và thực hiện.
----------------------------------------------------***------------------------------------------------
Sáng Thứ năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016
TOÁN: 
LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
 - Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng 1 trong 2 cách: “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số” (Làm bt: 1, 2)
II. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài 
2. Dạy bài mới:
Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: yêu cầu HS tóm tắt rồi giải bài toán theo cách tìm tỉ số
Bài 2: Gợi ý để HS làm
*Bài 3: HS khá, giỏi tự tìm hiểu đề và giải bằng cách tìm tỉ số 
*Bài 4: YC HS khá, giỏi tự tóm tắt rồi giải 
3. Củng cố dặn dò: Nhận xét tiết học
Hoạt động của HS
1) Bài giải
30 000 đồng gấp 15 000 đồng số lần là:
 30 000 : 15 000 = 2( lần)
Nếu mua vở giá 15 000đ/1quyển thì mua được số quyển là:
 25 x 2 = 50 ( quyển)
 Đáp số: 50 quyển
 2) Bài giải
Tổng thu nhập của gia đình có 3 người là
 800 000 x 3 = 2 400 000(đồng)
Tổng thu nhập không đổi với gia đình có 4 người thì bình quân mỗi người là:
 2 400 000 : 4 = 600 000(đồng)
Bình quân thu nhập hàng tháng mỗi người giảm là:
 800 000 – 600 000 = 200 000(đồng)
 Đáp số: 200 000 đồng
* 3) Đáp số: 105 mét mương
* 4) Bài giải
 Xe tải có thể chở số kg gạo là:
50 x 300 = 15 000(kg)
Xe tải có thể chở được số bao gạo75kg là:
15 000 : 75 = 200(bao)
 Đáp số: 200 bao 
---------------------------------------------------
Luyện Toán
LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu : Giúp học sinh :
- Giải thành thạo 2 dạng toán quan hệ tỉ lệ 
- Biết cách giải 2 dạng toán đó.
- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán . 
II.Chuẩn bị :
- Hệ thống bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
Gọi HS nhắc lại cách giải:
+ Rút về đơn vị
+ Tìm tỉ số.
- Cho HS nêu cách giải tổng quát với các dạng bài tập trên.
Hoạt động 2: Thực hành
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài
- Xác định dạng toán, tìm cách làm
- HS làm các bài tập.
- Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài 
- GV giúp thêm học sinh yếu
- GV nhận xét một số bài 
- Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải.
Bài 1: Lan mua 4 hộp bút màu hết 16000 đồng . Hỏi Hải mua 8 hộp bút như vậy hết bao nhiêu tiền ? 
 Bài 2: Bà An mua 7 hộp thịt hết 35000 đồng . Bà Bình mua nhiều hơn bà An là 4 hộp thịt thì phải trả bao nhiêu tiền ? 
Bài 3 : (HSKG) 
 Mẹ mua 9 qua cam, mỗi quả 800 đồng . Nếu mua mỗi quả với giá rẻ hơn 200 đồng thì số tiền đó đủ mua bao nhiêu quả ?
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
- HS nêu 
Lời giải :
 8 hộp bút gấp 4 hộp bút số lần là:
 8 : 4 = 2 (lần)
 Hải mua 8 hộp bút như vậy hết số tiền là:
 16 000 x 2 = 32 000 (đồng)
 Đáp số : 32 000 (đồng)
Lời giải :
Số hộp thịt bà Bình mua là :
 7 + 4 = 11 (hộp)
Số tiền mua 1 hộp thịt là :
 35 000 : 7 = 5 000 (đồng)
Bà Bình phải trả số tiền là :
 5 000 x 11 = 55 000(đồng0
 Đáp số : 55 000 (đồng)
Bài giải : 
Nếu giá mỗi quả cam là 800 đồng thì mua 9 quả hết số tiền là: 
 800 9 = 7200 ( đồng )
 Nếu giá mỗi quả rẻ hơn 200 đồng thì 7200 đồng mua được số cam là 
 7200 : (800 - 200 ) = 12 ( quả )
 Đáp số: 12 quả 
- HS lắng nghe và thực hiện.
Luyện Tiếng việt
Luyện đọc
Bài: Những con sếu bằng giấy và bài Bài ca về trái đất
I. Mục tiêu.
- Giúp học sinh đọc lưu loát, tốc độ đọc nhanh hơn.
- Biết đọc diễn cảm, biết ngắt nhịp và gạch dưới những từ ngữ cần nhấn giọng 
II. Đồ dùng dạy học: Sách giáo khoa
III. Hoạt động dạy và học:	
GIÁO VIÊN
HỌC SINH
ĐT
1. Ôn lại kiến thức cũ:
- GV cho học sinh đọc lại bài Lòng dân phần 1 và phần 2.
- GV nhận xét.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
- GV nêu mục tiêu bài học.
b. Luyện tập:
* Luyện đọc.
- GV đọc mẫu, hướng dẫn cách ngắt nghỉ hơi, cách đọc câu dài.
- Yêu cầu học sinh tự luyện đọc cá nhân
- Gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn (2 lượt)
- GV theo dõi uốn nắn những HS phát âm sai, những từ cần nhấn giọng.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi
- Gọi hs đọc theo nhóm đôi
- GV hướng dẫn cách đọc diễn cảm
- GV chốt lại những từ ngữ cần nhấn giọng
- Yêu cầu học sinh luyện đọc diễn cảm
- YC thi đọc diễn cảm
- Nhận xét, tuyên dương
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét chung tiết học.
- Về nhà các em luyện đọc lại 2 bài đã học. Xem trước tiết 2 để tiết sau ta học tốt hơn.
- 4 HS đọc
- Lắng nghe
- Làm việc cá nhân
- Đọc nối tiếp đoạn
- HS làm việc theo nhóm.
- Đọc nt nhóm đôi
- Quan sát, lắng nghe
- Thảo luận gạch chân từ ngữ cần nhấn giọng
- Các nhóm còn lại, nhận xét bổ sung.
- HS theo dõi và chỉnh sửa.
- Lắng nghe
Y
Y
Cả lớp
G +Y
Y
G
Sáng Thứ sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2016
TẬP LÀM VĂN: 
TẢ CẢNH (Kiểm tra viết)
I. Mục tiêu:
 - Viết được một bài văn miêu tả hoàn chỉnh có đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), thể hiện rõ sự quan sát và chọn lọc chi tiết miêu tả.
 - Diễn đạt thành câu; bước đầu biết dùng từ ngữ, hình ảnh gợi tả trong bài văn.
II. Đồ dùng dạy học:
 Giấy kiểm tra (hoặc vở), bảng lớp viết đề bài, cấu tạo của bài văn tả cảnh
III. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài :
2. Dạy bài mới: Đề bài
Tả một cơn mưa
- Nêu yêu cầu, thời gian làm bài. (1 tiết)
- Thu bài để nhận xét cho học sinh.
3. Củng cố dặn dò:
- Đọc trước nội dung tiết TLV tuần 5
- Nhận xét tiết học
HS chép đề, tìm hiểu kĩ yêu cầu.
- HS làm bài
--------------------------------------------------------
TOÁN: 
LUYỆN TẬP CHUNG
I. Mục tiêu:
- Biết giải bài toán liên quan đến tỉ lệ bằng 1 trong 2 cách: “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số” (làm bt: 1, 2, 3).
II. Các hoạt động dạy hoc:
Hoạt động của GV
1. Giới thiệu bài:
2. Dạy bài mới: Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: Gợi ý HS giải bài toán “tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó” 
Bài 2: Tiến hành tương tự bài 1.
Bài 3: HS tự tìm hiểu đề và giải bằng cách tìm tỉ số
* Bài 4: Yêu cầu HS khá, giỏi tự tóm tắt rồi giải bằng cách nào tùy ý (nhưng có 2 cách giải, gợi ý cho các em hiểu thêm)
3. Củng cố dặn dò 
 -Nhận xét tiết học
Hoạt động của HS
1) Bài giải
Số học sinh nam là:
 28 : ( 2 + 5 ) x 2 = 8 (h/s)
Số học sinh nữ là:
 28 – 8 = 20 (h/s)
 Đáp số: 20h/s nữ; 8h/s nam 
2) Chiều rộng: 15 : ( 2 – 1) x 1 = 15(m)
 Chiều dài : 15 + 15 = 30(m)
 Chu vi : (30 + 15) x 2 = 90(m) 
3) 100km gấp 50km số lần:
100 : 50 = 2(lần)
Ô tô đi 50 km tiêu thụ số lí

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 4.doc