Giáo án Lớp 5 - Tuần 7 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn

Tiết 1 Tập đọc

NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

 I. Mục tiêu:

 - Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.

 - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Khen ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó của cá heo với người.(Trả lời được câu hỏi 1, 2, 3).

II. Đồ dùng dạy học:

 GV:- Tranh ảnh minh họa SGK HS: SGK

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 21 trang Người đăng hanhnguyen.nt Ngày đăng 25/12/2020 Lượt xem 31Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 7 - Trường PTDTBT TH Nhạn Môn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 có thể mua được theo giá mới
 60000 : 10000 = 6 (m)
 Đáp số: 6 m
Buổi chiều Luyện Toán
Tiết 1. Luyện tập chung
I/ Mục tiêu: Giúp HS củng cố về:
- Tìm một thành phần chưa biết của phép tính với phân số.
- Giải bài toán liên quan đến số trung bình cộng.
- HSKG làm được các bài 1,2,3.
- 5 HSY: làm được bài 1, 2.
II. Đồ dùng dạy học: VBT
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1- Kiểm tra bài cũ.
2- HD học sinh làm bài tập.
* Bài tập 1:
- YCHS đọc đầu bài
- HDHS làm bài
- Cho HS thực hiện ra vở nháp.
- GVHD, giúp đỡ học sinh yếu làm bài
- Cho HS nối tiếp nhau hỏi và trả lời, HS trả lời phải giải thích tại sao lại ra kết quả như vậy.
*Bài tập 2:
- YCHS đọc đầu bài
- HDHS làm bài
- Cho HS thực hiện ra vở nháp.
- GVHD, giúp đỡ học sinh yếu làm bài
- Cho 3 HS làm bài trên bảng, lớp làm vào vở
- Nhận xét, chữa bài
* Bài tập 4:
- Mời HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm vào vở.
- Chữa bài.
*Lời giải:
 1 10
a) 1 : = 1 x = 10 (lần)
 10 1
 Vì vậy 1 gấp 10 lần 1/10
 1 1 1 100
b) : = x = 10 (lần)
 10 100 10 1
Vì vậy 1/10 gấp 10 lần 1/100.
- HS làm vở, chữa bài.
 1 24 12 
a) x= ; b) x= ; c) x= ;
 10 35 20
Bài giải
 Giá tiền mỗi mét vải trước khi giảm giá là:
 60 000 : 5 = 12 000 ( đồng)
 Giá tiền mỗi mét vải sau khi giảm giá là:
 12 000 – 2000 = 10 000 (đồng)
 Số mét vải có thể mua theo giá mới là:
 60 000 : 10 000 = 6 (mét)
 Đáp số: 6 m
Tiết 3. Luyện Tiếng Việt
Luyện đọc lại: Những người bạn tốt; Tác phẩm của Si – le và tên phát xít.
I Mục tiêu:
- HSKG:
+ Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài. Đọc đúng những từ phiên âm nước ngoài. Biết đọc diễn cảm bài văn.
- HSY: Tốc độ đọc nhanh hơn, đọc đúng các từ ngữ, đọc đúng các dấu thanh, biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ.
II. Đồ dùng dạy- học.
- SGK
III. Hoạt động dạy – học.
1. Ổn định tổ chức
Hát
2. Bài mới
- Giới thiệu bài, ghi đầu bài
- Nhắc nối tiếp đầu bài
a, Bài: Những người bạn tốt.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc đúng các từ ngữ, các dấu thanh, cách ngắt nghỉ hơi.
 - HSY
+ Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn, đọc cá nhân tập trung chủ yếu vào học sinh còn đọc yếu.
- HSKG luyện đọc nhóm, luyện đọc diễn cảm
+ Cho học sinh luyện đọc nhóm
- Thi đọc theo nhóm
- Luyện đọc diễn cảm 
- YC thi đọc diễn cảm
- Nhận xét, sửa chữa
- Lắng nghe
- HSY đọc nối tiếp đoạn (2 lượt), đọc cá nhân
- Luyện đọc nhóm đôi
- Thi đọc nhóm
- Luyện đọc diễn cảm
- Thi đọc diễn cảm
- Lắng nghe
 b, Bài: Tác phẩm Si-le và tên phát xít.
- Hướng dẫn học sinh cách đọc đúng các từ ngữ, các dấu thanh, cách ngắt nghỉ hơi.
 - HSY
+ Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đoạn, đọc cá nhân tập trung chủ yếu vào học sinh còn đọc yếu.
- HSKG luyện đọc nhóm, luyện đọc diễn cảm
+ Cho học sinh luyện đọc nhóm
- Thi đọc theo nhóm
- Luyện đọc diễn cảm 
- YC thi đọc diễn cảm
- Nhận xét, sửa chữa
3, Củng cố - dặn dò
- Lắng nghe
- HSY đọc nối tiếp đoạn (2 lượt), đọc cá nhân
- Luyện đọc nhóm đôi
- Thi đọc nhóm
- Luyện đọc diễn cảm
- Thi đọc diễn cảm
- Lắng nghe
Buổi sáng Thứ ba, ngày 11 tháng 10 năm 2016
Tiết 1 TOÁN: 
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN
I. Mục tiêu: 
 - Biết đọc, biết viết số thập phân dạng đơn giản
II. Đồ dùng dạy học: 
 Bảng phụ kẻ sẵn các bảng như SGK 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 1. Giới thiệu bài: 
2. Dạy bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm về số thập phân
- Yêu cầu HS tự nêu nhận xét từng hàng trong bảng phần a 
- Nhận ra:
- GV viết bảng
1 dm = m
- Giới thiệu: 1dm hay m còn được viết là: 0,1m (ghi bảng 0,1m)
-Tiến hành tương tự với 0,01m;0,001m
- Giới thiệu cách đọc
- Tiến hành tương tự ở bảng phần b
Hoạt động 2: Thực hành đọc viết số thập phân
Bài 1: 
a) GV chỉ từng vạch trên tia số
b) Có thể cho HS xem hình vẽ SGK là hình phóng to từ 0 đến 0,1
Bài 2: GV hướng dẫn HS viết theo mẫu
* Bài 3: GV vẽ bảng như SGK
3. Củng cố dặn dò: 
- HS tự nêu nhận xét từng hàng ở bảng phần a và thấy được:
- Có 0m 1dm tức là có 1dm
- HS theo dõi
- HS nêu được các phân số thập phân ; và được viết thành 0,1; 0,01; 0,001
- HS đọc
- 0,5; 0,07; 0,009 cũng là số thập phân
- HS đọc phân số thập phân ở từng vạch
- HS đọc
- HS tự làm bài rồi chữa bài
- HS tự làm bài rồi chữa bài
- HS đọc các số đo độ dài khi chữa bài 
Tiết 3	CHÍNH TẢ: 
Nghe - viết: DÒNG KINH QUÊ HƯƠNG 
I. Mục tiêu:
 - Viết đúng bài CT, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
 - Tìm được vần thích hợp để điền vào cả ba chỗ trống trong đoạn thơ (BT2) thực hiện được 2 trong 3 ý (a, b, c) của bài tập 3
* Làm đầy đủ bài tập 3
* GDMT: GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh quê hương, có ý thức BVMT xung quanh.
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Một tờ phiếu khổ to phô-tô nội dung bài tập 3 HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 A. Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS viết: lưa thưa, mưa, tưởng, tươi
- Nhận xét
B. Dạy học bài mới: 
Hoạt động 1: Hướng dẫn nghe viết
- GV đọc mẫu đoạn văn
- Lưu ý HS: mái xuồng, giã bàng, ngưng lại, lảnh lót,...
- Đọc bài HS chép
- Đọc bài HS soát lỗi
- Chấm bài : 5-7 em 
- * GDMT: GD tình cảm yêu quý vẻ đẹp của dòng kinh quê hương, có ý thức BVMT xung quanh.
Hoạt động 2: Làm bài tập chính tả
Bài 2:
Gợi ý: Vần này thích hợp với cả 3 ô trống
Bài 3: 
 2 trong 3 ý (a, b, c) của bài tập 3
 * Làm đầy đủ bài tập 3
3. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
- 1 học sinh viết bảng
- Cả lớp viết vào nháp
- Cả lớp theo dõi SGK
- HS đọc thầm lại chú ý các tiếng dễ viết sai
- HS chép bài
- HS soát lỗi
- Từng cặp HS đổi vở sửa lỗi.
- Đọc yêu cầu bài tập
- HS sinh làm vào vở bài tập ( Điền vần iêu)
- Nêu yêu cầu bài tập
- HS làm bài
- Nhẩm HTL các thành ngữ
- Thi đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ
- Nhắc lại quy tắc đánh dấu thanh các tiếng có chứa nguyên âm đôi ia, iê.
---------------------------------------------------------------------
Tiết 4. TẬP LÀM VĂN: 
 LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
 I. Mục tiêu:
 - Xác định được phần mở bài, thân bài, kết bài của bài văn (BT1) ; hiểu mối liên hệ về nội dung giữa các câu và biết cách viết câu mở đoạn (BT2, BT3).
* GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của vịnh Hạ Long 
II. Đồ dùng dạy học:
 GV: Ảnh minh họa Vịnh Hạ Long. Bảng nhóm HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
 A. Kiểm tra bài cũ: 
Kiểm tra HS lập dàn ý
B.Bài mới: 
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 1: GV yêu cầu HS đọc thầm bài “Vịnh Hạ Long” và trả lời 3 câu hỏi SGK
* Tích hợp GDMT: Hãy nêu cảm nhận của em về vẻ đẹp của vịnh Hạ Long?
Bài tập 2: Nhắc HS chọn đúng câu mở đoạn xem những câu cho sẵn có nêu được ý bao trùm cả đoạn không?
Bài 3
- Nhận xét một số bài 
3. Củng cố dặn dò: 
HS trình bày dàn ý bài văn miêu tả cảnh sông nước
- HS đọc thầm bài “Vịnh Hạ Long” trả lời lần lượt các câu hỏi
a) Mở bài : Câu mở đầu
 Thân bài: 3 đoạn tiếp theo
 Kết bài : Câu văn cuối
b) Đoạn 1: Tả sự kì vĩ của vịnh Hạ Long
 Đoạn 2: Tả vẻ duyên dáng của vịnh Hạ Long
 Đoạn 3: Tả nét riêng biệt hấp dẫn của vịnh Hạ Long
- Tình yêu thiên nhiên và biết bảo vệ môi trường sống luôn xanh, sạch, đẹp.
c) Có tác dụng mở đầu mỗi đoạn, ý bao trùm đoạn, chuyển đoạn, nối kết đoạn
- HS làm bài
+ Đoạn 1: Điền câu (b)
+ Đoạn 2: Điền câu (c)
- HS làm bài
- HS viết câu mở đoạn cho 1 trong 2 đoạn văn ở BT2
Buổi chiều
Tiết 2	 Luyện Toán
Luyện tập các bài toán về TBC
I.Mục tiêu : Giúp học sinh :
- Giải thành thạo 2 dạng toán liên quan đến tỷ lệ (có mở rộng)
- Nhớ lại dạng toán trung bình cộng, biết tính trung bình cộng của nhiều số, giải toán có liên quan đến trung bình cộng. 
- HSTB: làm được bài 1, 2, 3
- HS K, G: làm được bài 1, 2, 3, 4
- HSY: làm được bài 1, 2.
II.Đồ dùng:
- Hệ thống bài tập
III.Các hoạt động dạy học
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
- Cho HS nhắc lại 2 dạng toán liên quan đến tỷ lệ, dạng toán trung bình cộng đã học.
- GV nhận xét 
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Tìm trung bình cộng của các số sau 
a) 14, 21, 37, 43, 55	
b) 
Bài 2: Trung bình cộng tuổi của chị và em là 8 tuổi. Tuổi em là 6 tuổi. Tính tuổi chị .
Bài 3: Một đội có 6 chiếc xe, mỗi xe đi 50 km thì chi phí hết 1 200 000 đồng. Nếu đội đó có 10 cái xe, mỗi xe đi 100 km thì chi phí hết bao nhiêu tiền ?
Bài 4: (HSKG)
 Hai người thợ nhận được 213000 đồng tiền công. Người thứ nhất làm trong 4 ngày mỗi ngày làm 9 giờ, người thứ 2 làm trong 5 ngày, mỗi ngày làm 7 giờ. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu tiền công ?
4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
- HS nêu 
Lời giải :
a) Trung bình cộng của 5 số trên là :
 (14 + 21 + 37 + 43 + 55) : 5 = 34
b) Trung bình cộng của 3 phân số trên là :
 () : 3 = 
 Đáp số : 34 ; 
Lời giải :
 Tổng số tuổi của hai chị em là :
 8 2 = 16 (tuổi)
 Chị có số tuổi là :
 16 – 6 = 10 (tuổi)
	Đáp số : 10 tuổi.
Lời giải :
6 xe đi được số km là :
50 6 = 300 (km)
10 xe đi được số km là :
100 10 = 1000 (km)
1km dùng hết số tiền là :
1 200 000 : 300 = 4 000 (đồng)
1000km dùng hết số tiền là :
4000 1000 = 4 000 000 (đồng)
 Đáp số : 4 000 000 (đồng)
Lời giải :
Người thứ nhất làm được số giờ là :
 9 4 = 36 (giờ)
Người thứ hai làm được số giờ là :
 7 5 = 35 (giờ)
Tổng số giờ hai người làm là :
 36 + 35 = 71 (giờ)
Người thứ nhất nhận được số tiền công là :
 213 000 : 71 36 = 108 000 (đồng)
Người thứ hai nhận được số tiền công là :
 123 000 – 108 000 = 105 000 (đồng)
 Đáp số : 108 000 (đồng)
 105 000 (đồng)
- HS lắng nghe và thực hiện.
-----------------------------------------------------
Tiết 3
Luyện Tiếng Việt 
 Chính tả: (nghe - viết)
Những người bạn tốt
I.Mục tiêu:
- Rèn luyện cho HS kĩ năng viết chính tả.
- Giáo dục HS ý thức tự giác rèn chữ viết.
* HSTB, K, G
- Luyện viết đúng, viết đẹp trong vở em luyện viết tuần 7.
* HSY: Viết đoạn (từ đầu...trở về đất liền) bài Những người bạn tốt.
- Viết đúng các từ : A- ri –ôn, Xi-xin lòng tham, boong tàu, dong buồm 
II.Chuẩn bị:
- Phấn màu, nội dung.
III.Hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Kiểm tra: Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
2.Bài mới: 
a. Giới thiệu bài: Trực tiếp.
b. Hướng dẫn học sinh nghe viết.
- Giáo viên đọc đoạn viết : “từ đầu...trở về đất liền” 
- Cho HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa cách trình bày.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các từ khó: A- ri –ôn, Xi-xin lòng tham, boong tàu, dong buồm 
- Sửa chữa, nhận xét
c. Hướng dẫn HS viết bài.
- Giáo viên nhắc nhở HS một số điều trước khi viết.
- YCHS KG tự luyện viết vào vở
- Đọc cho học sinh viết bài. (HSY)
- Đọc bài cho HS soát lỗi. HS soát lại bài.
- Giáo viên thu một số bài để nhận xét, sửa chữa. 
- HS trao đổi vở để soát lỗi.
- Giáo viên nhận xét chung.
3. Củng cố dặn dò: 
- Nhận xét giờ học.
- Dặn HS về nhà viết lại những lỗi sai. 
- HS lắng nghe.
- HS đọc thầm, quan sát sách giáo khoa cách trình bày.
- HS viết trên bảng, lớp viết nháp
- Lắng nghe
- Tự luyện viết vào vở
- HS lắng nghe và thực hiện.
- Soát lỗi
- Thực hiện theo yêu cầu
 --------------------------------------------------------------------
Buổi sáng	 
Tiết 1 Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016
TẬP ĐỌC: 
TIẾNG ĐÀN BA-LA-LAI-CA TRÊN SÔNG ĐÀ
 I. Mục tiêu:
 - Biết đọc diễn cảm được toàn bài, ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ tự do.
 - Hiểu nội dung và ý nghĩa: Cảnh đẹp kì vĩ của công trường thuỷ điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành (Trả lời được các câu hỏi trong SGK, thuộc 2 khổ thơ ).
- Thuộc cả bài thơ và nêu ý nghĩa của bài.
 II. Đồ dùng dạy học:
GV: Tranh minh họa SGK. HS: SGK
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ: 
 Những người bạn tốt
B. Dạy bài mới: 
 1. Giới thiệu bài
2. Dạy học bài mới:
* Hướng dẫn luyện đọc
- Gọi 1 HS đọc toàn bài
- Chia khổ thơ
- Cho HS đọc nt 3 khổ thơ (lần 1)
- Chú ý sửa sai cho học sinh và hướng dẫn học sinh đọc đúng các tiếng khó, cách ngắt nhịp thơ.
- Đọc nt 3 khổ thơ (lần 2)
- Cho HS đọc chú giải
- Cho HS luyện đọc theo cặp
- Thi đọc theo cặp
- 1,2 hs đọc toàn bài
- GV đọc diễn cảm toàn bài bài 
* Tìm hiểu bài
Tổ chức cho HS đọc thầm, đọc lướt và thảo luận trao đổi trả lời các câu hỏi SGK
+ Nêu ý nghĩa bài thơ?
Hoạt động 3: Đọc diễn cảm 
-Hướng dẫn HS đọc diễn cảm 3 khổ thơ
- Chọn khổ thơ cuối để luyện đọc diễn cảm.
- Học thuộc lòng bài thơ
- Thi đọc thuộc lòng
3. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học
- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi SGK
- HS khá giỏi đọc toàn bài 
- 3 khổ
- 3 HS đọc nối tiếp 3 khổ thơ(lần 1)
- HS luyện đọc tiếng khó, theo dõi GV HD
- Đọc nt 3 khổ thơ lần 2 
- HS đọc phần chú giải 
- HS luyện đọc theo cặp
- Đọc cặp
- 1,2 HS đọc toàn bài
- Lắng nghe
- HS đọc thầm, đọc lướt từng đoạn,trao đổi và trả lời các câu hỏi theo SGK
- HS nêu 
- 3 HS đọc diễn cảm 
- HS luyện đọc theo cặp
- Thi đọc trước lớp
- Học nhẩm HTL
- Thi đọc HTL
--------------------------------------------------
Tiết 2 TOÁN: 
KHÁI NIỆM SỐ THẬP PHÂN (TT)
I. Mục tiêu: 
 - Biết đọc, viết các số thập phân (các dạng đơn giản thường gặp).
 - Cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân. 
II. Đồ dùng dạy học: 
 Bảng phụ kẻ sẵn bảng nêu trong bài học ở SGK 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 
2. Dạy bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu khái niệm về số thập phân
- GV giới thiệu và hướng dẫn HS tự nêu nhận xét từng hàng trong bảng 
- Hướng dẫn cách đọc
- Tương tự với 8,56m; 0,195m
- GV giúp HS nhận ra được cấu tạo của phân số thập phân
Hoạt động 2: Thực hành 
Bài 1: 
Cho HS đọc từng số thập phân 
Bài 2: Cho hs tự làm bài rồi chữa bài
Bài 3: Cho hs tự làm bài rồi chữa bài
3. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học
- Nêu ví dụ về số TP
- HS tự nêu và nhận ra:
2m7dm hay 2m được viết thành 2,7m
- HS đọc: Hai phẩy bảy mét
- Viết : 8 , 56
 phần nguyên phần thập phân
- HS nối tiếp đọc từng số thập phân
- Kết quả viết là:
 5,9; 82,45; 810,225
- Kết quả là:
0,1 = ; 0,02 = ; 0,004 = 
 0,095 =
- Nhắc lại cấu tạo số thập phân 
------------------------------------------------
Tiết 4. Luyện Toán
LT: LUYỆN TẬP CHUNG.
I.Mục tiêu : Giúp học sinh :
- Nắm vững khái niệm về số thập phân, đọc và viết đúng số thập phân.
- HSTB,Y : làm được bài 1, 2, 3.
- HSKG : làm được bài 1,2,3,4.
II.Chuẩn bị :
- Hệ thống bài tập
III.Các hoạt động dạy học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1.Ổn định:
2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
Hoạt động1 : Củng cố kiến thức.
H : Nêu cách đọc và viết số thập phân 
H: Nêu cách so sánh số thập phân 
 + Phần nguyên bằng nhau
 + Phần nguyên khác nhau
- GV nhận xét 
Hoạt động 2: Thực hành
Bài 1: Viết thành số thập phân
a) 33; 	 ; 	 
b) 92; ; 	 
c) 3; 	 2
Bài 2: Chuyển thành phân số thập phân
a) 0,5;	0,03; 	7,5
b) 0,92; 	0,006; 	8,92
Bài 3: Chuyển thành hỗn số có chứa phân số thập phân.
a) 12,7; 31,03; 	 
b) 8,54; 	 1,069
Bài 4: Viết các số thập phân
a) Ba phẩy không bẩy
b) Mười chín phẩy tám trăm năm mươi
c) Không đơn vị năm mươi tám phần trăm. 4.Củng cố dặn dò.
- Nhận xét giờ học.
- Về nhà ôn lại kiến thức vừa học.
- HS nêu 
 Lời giải :
a) 33 = 33,1; = 0,27; 
b) 92=92,05 ; = 0,031; 
c) 3= 3,127; 2 = 2,008
 Lời giải :
 a) 0,5 = ; 0,03 =; 
 7,5 = 
b) 0,92 = ; 0,006 = ; 
 8,92 =
 Lời giải :
a) 12,7 = ; 31,03 = ; 	 
b) 8,54 = ; 	 1,069 = 1 
 Lời giải :
a) 3,07
b) 19,850
c) 0,58
- HS lắng nghe và thực hiện.
----------------------------------------------------------------
 Buổi chiều
 Tiết 2	 Luyện Tiếng Việt
Luyện từ và câu
Luyện tập về từ nhiều nghĩa
I. Mục tiêu:
- Củng cố cho HS về từ từ nhiều nghĩa.
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng làm bài tốt.
- Giáo dục HS ý thức học tốt bộ môn.
II. Chuẩn bị: Nội dung bài.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động trò
1.Ổn định:
2.Kiểm tra: 
- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của HS. 
3. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài.
- Yêu cầu HS đọc kỹ đề bài, làm bài tập.
- GV chấm một số bài và nhận xét.
Bài tập1: Mỗi câu dưới đây có mấy cách hiểu ? Hãy diễn đạt cho rõ nghĩa trong từng cách hiểu ( Có thể thêm từ)
a) Mời các anh ngồi vào bàn. 
b) Đem cá về kho.
Bài tập2 : Từ  đi  trong các câu sau, câu nào mang nghĩa gốc, câu nào mang nghĩa chuyển ?
a) Ca nô đi nhanh hơn thuyền.
b) Anh đi ô tô, còn tôi đi xe đạp.
c) Bà cụ ốm nặng đã đi từ hôm qua.
d)Thằng bé đã đến tuổi đi học.
e)Nó chạy còn tôi đi.
g)Anh đi con mã, còn tôi đi con tốt.
h) Ghế thấp quá, không đi với bàn được.
Bài tập3 :
- Thay thế từ ăn trong các câu sau bằng từ thích hợp :
a) Tàu ăn hàng ở cảng.
b) Cậu làm thế dễ ăn đòn lắm.
c) Da bạn ăn phấn lắm.
d) Hồ dán không ăn giấy.
e) Hai màu này rất ăn nhau.
g) Rễ cây ăn qua chân tường.
h) Mảnh đất này ăn về xã bên.
k) Một đô la ăn mấy đồng Việt Nam ?
4.Củng cố dặn dò: 
- Giáo viên hệ thống bài, nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau.
- HS nêu.
- HS đọc kỹ đề bài
- HS lên lần lượt chữa từng bài 
- HS làm các bài tập.
Bài 1 :- ngồi vào bàn để ăn cơm.
 (bàn : chỉ đồ vật)
a :- ngồi vào để bàn công việc.
 (Có nghĩa là bàn bạc)
b :- về kho để đóng hộp.
 (có nghĩa là nhà)
- về kho để ăn ( có nghĩa là nấu)
Bài 2 : Câu mang nghĩa gốc: Câu e.
- Câu mang nghĩa chuyển : Các câu còn lại.
Bài 3 :
- Từ thích hợp : Bốc, xếp hàng.
- Từ thích hợp : Bị đòn
- Từ thích hợp : Bắt phấn
- Từ thích hợp : Không dính
- Từ thích hợp : Hợp nhau
- Từ thích hợp : Mọc, đâm qua
- Từ thích hợp : Thuộc về
- Từ thích hợp : Bằng 
- HS lắng nghe và thực hiện, chuẩn bị bị bài sau.
--------------------------------------------------------------
 Sáng Thứ năm ngày 13 tháng 10 năm 2016
 Tiết 2.
TOÁN: 
HÀNG CỦA SỐ THẬP PHÂN. ĐỌC, VIẾT SỐ THẬP PHÂN
 I. Mục tiêu: 
- Tên các hàng của số thập phân.
- Đọc, viết số thập phân, chuyển số thập phân thành hỗn số có chứa phân số thập phân.
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Bài cũ: 
2. Dạy bài mới: 
Hoạt động 1: Giới thiệu các hàng, giá trị của các chữ số ở các hàng và cách đọc, viết số thập phân
a) GV hướng dẫn HS quan sát bảng ở SGK
b) GV hướng dẫn HS cấu tạo từng phần trong số thập phân rồi đọc số đó
Hoạt động 2: Thực hành
- Bài 1:
- Bài 2: (a, b)
* Bài 3: cho HS khá, giỏi làm.
3. Củng cố dặn dò: 
- Nêu cấu tạo của số thập phân
- HS tự nêu được các hàng ở phần nguyên và phần thập phân
- Mỗi đơn vị của 1 hàng bằng 10 đơn vị của hàng thấp hơn liền sau hoặc bằng (0,1) đơn vị của hàng cao hơn liền trước
- HS nêu được cấu tạo từng phần và cách đọc số thập phân 
- HS tự làm bài rồi chữa bài
- HS viết các số thập phân rồi chữa bài
a) 5,9 ; b) 24,18 ; 
- HS tự làm bài rồi chữa bài
6,33 = ; 18,05 = 
--------------------------------------------
Buổi chiều
 Tiết 1.	Luyện Toán
ÔN TẬP SỐ THẬP PHÂN
I/ Mục tiêu: Giúp HS nắm vững hơn về số thập phân:
- Biết đọc, viết các số thập phân 
- Cấu tạo số thập phân có phần nguyên và phần thập phân. 
- HSKG làm được các bài 1,2,3.
- 5 HSY: làm được bài 1, 2.
II. Đồ dùng dạy học: Hệ thống bài tập.
III. Hoạt động dạy – học chủ yếu.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
I. Ổn định
II. Bài mới
* Giới thiệu bài, ghi đầu bài
* Dạy bài mới
Bài 1. Viết cách đọc các số thập phân.
0,4
0,09
0,03
0,008
0,8
0,007
- YC HSTB,K,G làm vào vở
- Gọi HS Y làm trên bảng
Bài 2.
 a, Gạch dưới phần nguyên của mỗi số thập phân.
83,22 ; 81,23 ; 9,50 ; 365,9 ; 0,45
b, Gạch dưới phần thập phân của mỗi số thập phân.
4,54 ; 7,87 ; 3,65 ; 675,9 ; 345,99
- HDHSTB,K, G làm bài vào vở
- HD, giúp đỡ học sinh yếu làm trên bảng
- Nhận xét, chữa bài.
Bài 3. Chuyển số thập phân thành phân số thập phân.
0,6 = .........
0,92 =........
0,075 =.....
0,4=...........
0,04 =........
0,004=......
- HDHSTB,K, G làm bài vào vở
- HD, giúp đỡ học sinh yếu làm trên bảng
- Nhận xét, chữa bài.
III. Củng cố - dặn dò.
- Nhắc nối tiếp đầu bài
- Làm vào vở
2hs làm trên bảng
- Lớp làm vở, 2 HSY làm trên bảng
83,22 ; 81,23 ; 9,50 ; 365,9 ; 0,45
4,54 ; 7,87 ; 3,65 ; 675,9 ; 345,11
- Thực hiện theo yêu cầu
- Thực hiện theo yêu cầu
------------------------------------------------------
 Thứ sáu ngày 14 tháng 10 năm 2016
Buổi sáng
Tiết 1. 
TẬP LÀM VĂN: 
LUYỆN TẬP TẢ CẢNH
I. Mục tiêu:
Biết chuyển một phần dàn ý (thân bài) thành đoạn văn miêu tả cảnh sông nước rõ một số đặc điểm nổi bật, rõ trình tự miêu tả.
* GDMT: Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh sông nước (môi trường thiên nhiên).
II.Đồ dùng dạy học:
 Một số tranh ảnh minh họa cảnh sông nước
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Kiểm tra bài cũ: 
+ Vai trò của câu mở đoạn trong mỗi đoạn văn?
 B. Dạy bài mới: 
1. Giới thiệu bài
2. Hướng dẫn HS luyện tập
- GV kiểm tra dàn ý bài văn tả cảnh sông nước của HS
- Nhắc HS chú ý câu mở đoạn cho mỗi đoạn văn
- Nhận xét, tuyên dương 1 số đoạn văn hay
* GDMT: Em có cảm nhận được gì về vẻ đẹp của cảnh sông nước ở quê em?
C. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học
Về quan sát và ghi lại 1 cảnh đẹp ở quê em
- HS trả lời
- Lớp nhận xét
- HS nêu nội dung bài và yêu cầu.
- HS viết bài (đoạn văn)
- HS đọc thầm đề bài và gợi ý
- Vài HS nói phần chọn của mình
- HS viết đoạn văn
- HS nối tiếp nhau đọc đoạn văn
- Cả lớp bình chọn đoạn văn hay, sáng tạo
------------------------------------------------------------------
TOÁN: 
LUYỆN TẬP
 I. Mục tiêu: Biết:
 - Chuyển phân số thập phân thành hỗn số.
 - Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.
 II. Đồ dùng dạy học: GV : HS : SGK
 III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1. Giới thiệu bài
2. Dạy bài mới: 
Hướng dẫn HS làm bài tập
Bài 1: 
Hướng dẫn HS chuyển 1 phân số thập phân tử số lớn hơn mẫu số thành hỗn số
Bài 2:
 Hướng dẫn HS chuyển các phân số thập phân thành số thập phân
Bài 3:
 Hướng dẫn HS chuyển từ 2,1m thành 21dm (SGK) rồi cho HS tự làm bài chữa bài
Bài 4:
3. Củng cố dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
- HS nêu yêu cầu bài tập
 HS tự làm bài rồi chữa bài
= 16,2 ; = 73,4 ...
- HS tự chuyển
 = 4,5 ; = 83,4 ...
- Nêu yêu cầu bài tập
5,27m = 527cm
8,3m = 830cm
3,15m = 315cm
 a) = ; =

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 7.doc