Giáo án Mĩ thuật 6 - Bài 26: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm

1.MỤC TIÊU

1.1. Kiếnthức:

- Họcsinhbiếtđặcđiểmcủachữ in hoanétthanh, nétđậmvàtácdụngcủachữtrongtrangtrí.

- Họcsinhbiếtvàhiểucáchkẻchữ in hoanétthanh, nétđậm.

1.2. Kỹnăng:

- Kĩnăngquansát, nhậnxét; kĩnăngtrìnhbày.

-Kẻđượcmộtkhẩuhiệungắnbằngchữ in hoanétthanh,nétđậm.

1.3. Tháiđộ :

- Họcsinhyêuthíchkẻchữ, nghiêmtúckhilàmbài.

2. TRỌNG TÂM

Họcsinhkẻđượcdòngchữ in hoathanh,nétđậm.

3.CHUẨN BỊ

3.1. Giáoviên:

- Bảngchữ in hoanétthanh,nétđậm.

- Sưutầmmộtsốchữ in hoathanh,nétđậmtrênsáchbáo

3.2 Họcsinh:

- Nghiêncứunội dung bài :đặcđiểm, cáchkẻchữ in hoanétthanh, nétđậm.

 

docx 3 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 287Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 6 - Bài 26: Vẽ trang trí - Kẻ chữ in hoa nét thanh nét đậm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài:26 - Tiết 28
Tuầndạy:28
Ngàydạy:5/3/2015
Vẽtrangtrí
KẺ CHỮ IN HOA NÉT THANH, NÉT ĐẬM
1.MỤC TIÊU 
1.1. Kiếnthức:
- Họcsinhbiếtđặcđiểmcủachữ in hoanétthanh, nétđậmvàtácdụngcủachữtrongtrangtrí.
- Họcsinhbiếtvàhiểucáchkẻchữ in hoanétthanh, nétđậm.
1.2. Kỹnăng:
- Kĩnăngquansát, nhậnxét; kĩnăngtrìnhbày.
-Kẻđượcmộtkhẩuhiệungắnbằngchữ in hoanétthanh,nétđậm.
1.3. Tháiđộ :
- Họcsinhyêuthíchkẻchữ, nghiêmtúckhilàmbài.
2. TRỌNG TÂM
Họcsinhkẻđượcdòngchữ in hoathanh,nétđậm.
3.CHUẨN BỊ
3.1. Giáoviên:
- Bảngchữ in hoanétthanh,nétđậm.
- Sưutầmmộtsốchữ in hoathanh,nétđậmtrênsáchbáo
3.2 Họcsinh:
- Nghiêncứunội dung bài :đặcđiểm, cáchkẻchữ in hoanétthanh, nétđậm.
- Dụngcụkẻchữ.
4.TIẾN TRÌNH
4.1. Ổnđịnhtổchứcvàkiểmdiện: 6a1:	6a2:	6a3:
4.2.Kiểmtramiệng
Nhậnxétbàikiểmtra 1 tiết.
4.3. Bàimới
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
*Hoạtđộng 1 GTB
Ở bàitrướccácemđãtìmhiểukiểuchữ in hoanétđềuđầytínhmạnhmẽvàgiảndị. Cònchữ in hoanétthanh, nétđậmthìsao ?Cáchkẻchữcókhácgì so vớikẻchữ in hoanétđều hay không ?Đểtrảlờinhữngthắcmắcnày, chúng ta cùngtìmhiểubàihọchôm nay.
*Hoạtđộng2: GV hướngdẫnhọcsinhtìmhiểuđặcđiểmcủachữ in hoanétthanh, nétđậm.
GV chohọcsinhthảoluậnnhómtrong 3 phút.
Nhóm 1,2,3,4: Emhãychobiếtđặcđiểmcủachữ in hoanétthanh, nétđậm.
Đápán:
Trongkiểuchữ in hoanétthanhnétđậm, mỗichữđềucónétthanh, nétđậmtrừchữ I.
- Chiềucaovàchiềungangcủachữcóthểthayđổitheomụcđíchcủangườikẻchữ.
HS cửđạidiệntrìnhbày.
GV nhậnxét, chốt ý.
GV: Emhãynhắclạiđặcđiểmcủachữ in hoanétđều ?( Cócácnétđềubằngnhau)
GV nhậnxét, chốt ý vàchuyển ý: Đặcđiểmcủachữkhácnhau, còncáchsắpxếpcácdòngchữthìnhưthếnào ?chúng ta cùngtìmhiểu ở phần II.
* Hoạtđộng 2: GV hướngdẫnhọcsinhtìmhiểucáchsắpxếpdòngchữ in hoanétthanh, nétđậm.
GV chohọcsinhlàmbàitậpđiềnvàochỗtrống.
Bàitập:
Emhãyđiềnvàochỗtrốngđểcócácbướcsắpxếpdòngchữ in hoanétthanh, nétđậmđúng ;
Bước 1: Tìmchiều  vàchiều  củachữchophùhợp .
Bước 2: Phân chia khoảngcáchcác  và...
Bước 3: Kẻ.vàtô..
Đápán:
Bước 1: Tìmchiềucaovàchiềudàicủachữchophùhợpkhuônkhổgiấy.
Bước 2: Phân chia khoảngcáchcác con chữ, cácchữ.
Bước 3: Kẻchữvàtômàu.
Giáoviênnhậnxétvà minh họacáchsắpxếpdòngchữ tr6n bảngphụ.
GV chohọcsinhxemhình 2 SGK trang 143.
? Hình 2 muốnnóivớichùng ta điềugì ?( Trongcùng 1 dòngchữcácnétthanhbằngnhau, cácnétđậmbằngnhau.)
GV chohọcsinhxemhìnhảnhvềchữ in hoanétthanh, nétđậm.
* Hoạtđộng 3: Giáoviênhướngdẫnhọcsinhthựchành.
 GV chohọcsinhthựchànhkẻchữ :EmhãykẻdòngchữtêntrườngNguyễnVănLinhbằngkiểuchữ in hoanétthanh, nétđậm.
HS thựchànhcánhân.
GV quansát, hướngdẫncácemvẽchưađúng.
I/đặcđiểmcủachữ in hoanétthanh, nétđậm.
- Nétđậm: nétchữhướngxuống.
- Nétthanh: Cáchướngkhác.
- Chiềucao, chiềungangcủachữthayđổitùythuộcvàomụcđíchcủangườikẻchữ.
II/Cáchsắpxếpdòngchữ.
1. Tìmchiềucaovàchiềudàicủachữchophùhợpkhuônkhổgiấy.
2. Chia khoảngcách con chữvàcácchữ.
3. Kẻchữvàtômàu
III/Thựchành.
EmhãykẻdòngchữtêntrườngNguyễnVănLinhbằngkiểuchữ in hoanétthanh, nétđậm.
4.4 Câuhỏi, bàitậpcủngcố.
- Chọnmộtsốbàiđẹpvàchưađẹpdánlênbảng
- Theo embàivẽnàođẹp, chưađẹp? Vìsao?
Nhậnxétvềbốcụcsắpxếpdòngchữ, hìnhdángchữ
Nhậnxétbổsung ,tuyêndươngmộtsốbàivẽtốt.
4.5 Hướngdẫnhọcsinhtựhọc.
- Đốivớibàihọc ở tiếthọcnày:
+ Hoànthànhbài.
-Đốivớibàihọc ở tiếttiếptheo: 
Xembài 27: VTM Mẫucóhaiđồvật( Tiết 1- vẽhình)
+ Cáchvẽtheomẫu.
+ Dụngcụvẽ.
5. RÚT KINH NGHIỆM
* Nội dung:
* Phươngpháp:
.
* Sửdụngđồdùng- thiếtbịdạyhọc:
.
.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai_26_Ke_chu_in_hoa_net_thanh_net_dam.docx