Giáo án Mĩ thuật 6 - Bài 4: Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (vẽ hình)

1. MỤC TIÊU

 1. 1. Kiến thức: - Hoạt động 1,2:Học sinh biết được khái niệm vẽ theo mẫu.

 Học sinh hiểu cách vẽ theo mẫu.

 Học sinh biết được cấu trúc của hình hộp, hình cầu và sự thay đổi hình dáng, kích thước của chúng khi nhìn ở các vị trí khác nhau.

 1. 2. Kĩ năng: - Hoạt động 2,3: Học sinh vận dụng những hiểu biết về phương pháp chung vào bài vẽ theo mẫu.

 Học sinh biết cách vẽ hình hộp, hình cầu và vận dụng vẽ đồ vật khác.

1. 3. Thái độ: - Hoạt động1, 2,3: Hình thành ở học sinh cách nhìn và cách làm việc khoa học.

2. NỘI DUNG HỌC TẬP:

 - Học sinh hiểu được cách vẽ theo mẫu.

 - Học sinh biết cách vẽ hình hộp, hình cầu và vận dụng vẽ đồ vật khác.

3. CHUẨN BỊ:

 3.1. Giáo viên:Một số đồ vật làm mẫu. Hình minh họa cách vẽ theo mẫu.

 Vật mẫu: Khối hộp và quả có dạng hình cầu.

 3.2. Học sinh: Sưu tầm một số đồ vật: chai, lọ, chén,

 Vật mẫu: Khối hộp và quả có dạng hình cầu.

 Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ,

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 404Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 6 - Bài 4: Vẽ theo mẫu - Cách vẽ theo mẫu mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (vẽ hình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÁCH VẼ THEO MẪU
MẪU CÓ DẠNG HÌNH HỘP VÀ HÌNH CẦU (Vẽ hình)
Tuần dạy: Tiết PPCT: 4 Ngày dạy:
 Bài 4:
Vẽ theo mẫu
1. MỤC TIÊU
 1. 1. Kiến thức: - Hoạt động 1,2:Học sinh biết được khái niệm vẽ theo mẫu.
 Học sinh hiểu cách vẽ theo mẫu.
 Học sinh biết được cấu trúc của hình hộp, hình cầu và sự thay đổi hình dáng, kích thước của chúng khi nhìn ở các vị trí khác nhau.
 1. 2. Kĩ năng: - Hoạt động 2,3: Học sinh vận dụng những hiểu biết về phương pháp chung vào bài vẽ theo mẫu.
 Học sinh biết cách vẽ hình hộp, hình cầu và vận dụng vẽ đồ vật khác.
1. 3. Thái độ: - Hoạt động1, 2,3: Hình thành ở học sinh cách nhìn và cách làm việc khoa học.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP: 
 - Học sinh hiểu được cách vẽ theo mẫu.
 - Học sinh biết cách vẽ hình hộp, hình cầu và vận dụng vẽ đồ vật khác.
3. CHUẨN BỊ:
 3.1. Giáo viên:Một số đồ vật làm mẫu. Hình minh họa cách vẽ theo mẫu. 
 Vật mẫu: Khối hộp và quả có dạng hình cầu.
 3.2. Học sinh: Sưu tầm một số đồ vật: chai, lọ, chén,
 Vật mẫu: Khối hộp và quả có dạng hình cầu.
 Giấy vẽ, bút chì, tẩy, màu vẽ,
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 4.1. Ổn định chức và kiểm diện: Kiểm tra sĩ số học sinh
 Lớp 6A1
6A2
6A3
6A4
6A5
 4. 2. Kiểm tra miệng: 
 - Câu hỏi bài cũ: 
r Đường tầm mắt là gì?
Giáo viên gắn tranh có đường tầm mắt và tranh không có đường tầm mắt và yêu cầu học sinh xác định đường tầm mắt.
- Đường tầm mắt là đường thẳng nằm ngang với tầm mắt người nhìn, phân chia mặt đát với bầu trời hay mặt nước với bầu trời.
 - Câu hỏi bài mới: Em hiểu cụm từ “Vẽ theo mẫu” có nghĩa là gì?
 4.3. Tiến trình bài học:
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo – Mĩ thuật 6 Trường: THCS Lê Lợi 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
NỘI DUNG BÀI HỌC
- Giáo viên giới thiệu: Giáo viên đưa ra một số vật mẫu đặt trên bàn yêu cầu học sinh quan sát, sau đó giáo viên cất vào và yêu cầu học sinh vẽ. Đó là vẽ theo trí nhớ. Giáo viên đặt mẫu trên bàn và yêu cầu học sinh nhìn mẫu và vẽ. Đó là vẽ theo mẫu. Vậy thì vẽ theo mẫu có cách vẽ như thế nào?
* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm “Vẽ theo mẫu”:
- Giáo viên đặt một số vật mẫu, rồi vừa nhìn mẫu vừa vẽ phác hình một vật mẫu lên bảng cho học sinh quan sát và hỏi: 
r Các em thấy hình cô vẽ trên bảng giống vật nào?
HS: Trả lời theo quan sát.
r Vậy thế nào là vẽ theo mẫu?
HS: Vẽ theo mẫu là vẽ lại vật mẫu bày trước mặt.
* Hoạt động 2: Tìm hiểu cách vẽ theo mẫu:
- Giáo viên đưa ra hình minh họa hoặc vẽ minh hoạ các bước vẽ theo mẫu trên bảng cho học sinh quan sát và hỏi:
r Vẽ theo mẫu gồm có những bước nào?
HS: + Quan sát, nhận xét.
 + Vẽ phác khung hình.
 + Vẽ phác nét chính. + Vẽ chi tiết
 + Vẽ đậm nhạt
- Giáo viên nhận xét và hướng dẫn học sinh .
 Bước 1: Quan sát nhận xét để nắm được đặc điểm, cấu tạo hình dáng, màu sắc và độ đậm nhạt của mẫu. Xác định bố cục hợp lý.
- Giáo viên giới thiệu mẫu vẽ khối hộp và khối cầu và đặt mẫu :
r Mẫu gồm có gì?
HS: Quan sát và trả lời.
r Mẫu có dạng hình gì?
Bài 4:Vẽ theo mẫu
CÁCH VẼ THEO MẪU
MẪU CÓ DẠNG HÌNH HỘP 
 VÀ HÌNH CẦU
I. Thế nào là vẽ theo mẫu:
- Vẽ theo mẫu là mô phỏng lại vật mẫu được bày trước mặt. Thông qua cách nhìn, cách cảm và suy nghĩ của người vẽ để diễn tả đặc điểm, cấu tạo, hình dáng, đậm nhạt và màu sắc của vật mẫu.
II. Cách vẽ theo mẫu:
 1. Quan sát, nhận xét
 Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo – Mĩ thuật 6 Trường: THCS Lê Lợi 
HS: Hình hộp và hình cầu
rVị trí của vật được đặt như thế nào so với nhau?
HS: Quan sát thực tế và trả lời.
r Tỉ lệ của 2 vật mẫu so với nhau như thế nào?
HS: Quan sát thực tế và trả lời.
Bước 2: Vẽ phác khung hình: Khung hình chung và khung hình riêng của mẫu. (Ước lượng tỉ lệ mẫu)
Bước 3: Vẽ phác nét chính: Vẽ phác hình vật mẫu bằng các nét thẳng, mờ.
 Bước 4: Vẽ chi tiết: Nhìn mẫu điều chỉnh tỉ lệ và vẽ các nét chi tiết sao cho hình gần giống mẫu.
r Xác định hướng ánh sáng chiếu vào mẫu?
 HS: Quan sát thực tế và trả lời.
Bước 5: Vẽ đậm nhạt: Tìm hướng ánh sáng chiếu vào mẫu; Phân biệt phần sáng, tối trên mẫu. 
 Vẽ phác mảng đậm nhạt theo hình khối của vật mẫu.
 So sánh các độ đậm nhạt và diễn tả sao cho bài vẽ gần giống mẫu.
 Mảng đậm vẽ trước. Diễn tả bằng các nét dày, thưa, to, nhỏ đan xen vào nhau.
 Bài vẽ diễn tả được ba độ đậm nhạt chính: Đậm, đậm vừa (trung gian) và sáng.
* Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài:
- Giáo viên nêu yêu cầu và theo dõi nhắc nhở học sinh:
 + Hình vẽ có bố cục cân đối trong tờ giấy.
 + So sánh tương quan tỉ lệ của từng vật mẫu với nhau.
 + So sánh hình vẽ với mẫu vẽ để điều chỉnh hình vẽ sát với mẫu vẽ sao cho nét vẽ có đậm có nhạt.
- Học sinh làm bài
 2. Vẽ phác khung hình.
3. Vẽ phác nét chính.
 4. Vẽ chi tiết.
5. Vẽ đậm nhạt.
III. Thực hành:
 Vẽ hình khối hộp và khối cầu.
4.4. Tổng kết:
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo – Mĩ thuật 6 Trường: THCS Lê Lợi 
- Giáo viên chọn một số bài vẽ của học sinh gắn lên bảng cho học sinh quan sát, nhận xét.
 - Học sinh nhận xét bài vẽ của bạn:
 + Bố cục + Hình vẽ
 + Tỉ lệ + Nét vẽ
 - Giáo viên nhận xét và nêu ưu, khuyết điểm của mỗi bài vẽ
 4.5. Hướng dẫn học tập:
 *Đối với bài học này: - Xem lại bài học. 
- Tìm vật mẫu tương tự và vẽ hoàn thiện hình vẽ.
- Quan sát độ đậm nhạt của các đồ vật dạng hình trụ, hình cầu ở nhà.
 *Đối với bài học sau: - “ VTM_ Mẫu có dạng hình hộp và hình cầu (Vẽ đậm nhạt)”
 + Mang theo bài vẽ hình
 + Vật mẫu: khối hộp và khối cầu
 5. PHỤ LỤC:
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Thảo – Mĩ thuật 6 Trường: THCS Lê Lợi 

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_4_Cach_ve_theo_mau.doc