Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề 1 đến chủ đề 8

Chủ đề 1: Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành

Giao thông vận tải và Địa chất

I. Mục tiêu bài học:

Sau khi học song chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:

 - Nêu được vị trí, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo nghề, triển vọng phát triển và nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Giao thông vận tải và Địa chất. Trình bày được cách tìm hiểu thông tin nghề.

 - Tìm hiểu được những thông tin cần thiết của một số nghề hoặc chuyên môn thuộc hai ngành Giao thông vận tải và Địa chất trong giai đoạn hiện nay.

- Có ý thức liên hệ với bản thân để chọn nghề và chủ động tìm hiểu thông tin về nghề và cơ sở đào tạo nghề.

 

doc 40 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 166Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề 1 đến chủ đề 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 vực kinh doanh và dịch vụ mà em biết?
- GV: Nhận xét, bổ sung về các trường cho học sinh.
- HS: kể tên những trường mà mình biết.
3. Tổng kết, đánh giá.
	- Giáo viên tóm lược nội dung trọng tâm của chủ đề.
	- Nhận xét thái độ, tinh thần học tập của học sinh.
	- Yêu cầu học sinh tìm hiểu trước nội dung về lĩnh vực Năng lượng; Bưu chính – Viễn thông; Công nghệ thông tin theo bản mô tả nghề.
4. Nhận xét, tự rút kinh nghiệm.
PGĐ phụ trách chuyên môn
Hưng Hà, ngày . Tháng . Năm 2010
Giáo viên
Lê Phương Lan
Giáo án số: 03
Thời gian thực hiện:	01 tiết
Tại lớp: ../ Trường .
Số tiết đã giảng: 	02 tiết
Soạn ngày .. tháng . Năm 2010
Thực hiện ngày .. tháng .. năm 2010
Chủ đề 3:
Tìm hiểu một số nghề thuộc ngành 
Năng lượng, Bưu chính - Viễn thông,
Công nghệ thông tin
I. Mục tiêu bài học:
Sau khi học song chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:
	- Nêu được vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, nơi đào tạo, triển vọng phát triển, nhu cầu lao động của một số nghề thuộc ngành Năng lượng, Bưu chính – Viễn thông, Công nghệ thông tin đối với sự phát triển kinh tế xã hội.
	- Tìm hiểu được thông tin về một số nhóm nghề hoặc chuyên môn thuộc các lĩnh vực này. Liên hệ với bản thân để chọn nghề.
	- Hình thành hứng thú tìm hiểu nghề và cơ sở đào tạo.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu kỹ nội dung chủ đề 3 trong SGV/tr.40 và một số tài liệu có liên quan đến nội dung chủ đề 3 (báo CNTT, báo Lao động, báo Nhân dân)
- Sưu tầm một số tranh ảnh về các công trình thủy điện, dầu khí, than, CNTT, viễn thông
- Yêu cầu HS chuẩn bị một số nội dung của chủ đề 3 theo bản mô tả nghề.
2. Học sinh:
	- Chuẩn bị một số nội dung theo yêu cầu của GV.
	- Sưu tầm tranh ảnh thuộc các ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT
	- Chuẩn bị một số bài hát hoặc bài thơ về các ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số: Lớp . / Trường 
Lớp 
Họ, tên học sinh vắng
Lý do vắng
 /
2. Nội dung chủ đề
T.t
Nội dung
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
- Tổ chức lớp học theo nhóm.
- Cử lớp trưởng làm NDCT.
- Hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV và sự điều hành của NDCT.
Trước khi vào tìm hiểu nội dung chủ đề 3. NDCT mời cả lớp cùng hát bài “Bài ca người thợ lò” để tạo không khí sôi nổi cho buổi học.
Hoạt động 1: Tìm hiểu về ý nghĩa và tầm quan trọng của ngành Năng lượng, 	 Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin.
1.
Ý nghĩa và tầm quan trọng của ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT.
* Sơ lược sự phát triển.
- Ngành Năng lượng (cụ thể ngành Than, Điện lực) và ngành BC-VT phát triển mạnh kể từ sau năm 1954.
- Ngành CNTT chúng ta mới tiếp cận trong những năm gần đây nhưng nhanh chóng trở thành ngành công nghiệp then chốt của đất nước.
* Ý nghĩa kinh tế - xã hội.
 - Thành tựu:
 + Ngành Năng lượng: Sản lượng khai thác Than, dầu thô, điện rất cao.
 + BC-VT: Mạng lưới VT Việt Nam đã được tự động hóa hoàn toàn, với hệ thống chuyển mạng và truyền dẫn kỹ thuật số
 + CNTT: Ứng dụng rộng rãi từ các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp  đến các gia đình.
 - Phương hướng phát triển giai đoạn 2006 – 2010:
 + Năng lượng: Sản lượng khai thác Điện, Than, Dầu thô tăng khoảng 20% - 30%.
 + BC-VT: Tăng khoảng 50% - 60%.
 + CNTT: Tập trung phát triển công nghiệp sản xuất phần mền phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
- GV: Nhận xét câu trả lời của các nhóm và bổ sung thêm thông tin về 3 ngành này.
	- Ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT là 3 ngành công nghiệp then chốt của đất nước, 3 ngành này đã mang lại những thành tựu kinh tế - xã hội rất lớn đối với đất nước.
Về BCVT, đến năm 2005, tổng số thuê bao điện thoại ở nước ta trong vòng 10 năm tăng 34 lần, đứng thứ 2 thế giới về tốc độ phát triển.
Ngành CNTT, tuy mới nhưng đang giữ vị trí then chốt. Từ phải nhập khẩu hoàn toàn, chúng ta đã tự sản xuất được và đã xuất khẩu ra thế giới.
- NDCT: Đặt câu hỏi cho các nhóm thảo luận.
	?1: Hãy trình bày những hiểu biết của bạn về sự phát triển của ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT?
	?2: Theo bạn, vì sao nói: Tiềm lực sản xuất kinh doanh và cả quân sự của một quốc gia ở một mức độ không nhỏ, nó được quyết định bởi sự phát triển mạng lưới CNTT?
	?3: Hãy nêu những thành tựu của ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT đạt được trong năm 2005?
	?4: Phương hướng phát triển ngành Năng lượng, BC-VT, CNTT giai đoạn 2006 – 2010 của Đảng và Nhà nước ta?
- HS thảo luận nhóm. Cử đại diện trình bày.
- NDCT: Mời giáo viên nhận xét.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đặc điểm và yêu cầu của nhóm nghề trong ngành 
 Năng lượng, Bưu chính – Viễn thông và Công nghệ thông tin.
- NDCT: Dựa vào số nhóm có trong lớp mà giao nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm. Mỗi nhóm tìm hiểu về một ngành theo bản mô tả nghề.
	Bản mô tả nghề
1. Đối tượng lao động.
2. Nội dung lao động.
3. Công cụ lao động.
4. Các yêu cầu đối với người lao động.
5. Điều kiện lao động.
6. Những chống chỉ định y học.
7. Cơ sở đào tạo và điều kiện tuyển sinh.
8. Triển vọng phát triển.
- HS: Thảo luận nhóm. Cử đại diện trình bày lên bảng theo cấu trúc bản mô tả nghề.
- NDCT: Mời đại diện các nhóm lên bảng trình bày .
Nội dung
Ngành Năng lượng
Ngành Bưu chính – Viễn thông
Ngành Công nghệ thông tin.
1. Đối tượng lao động.
- Là đất đá, sỏi, than các loại, dầu thô, nước tạp chất
- Bưu chính: Là tem thư, báo chí, bưu kiện, bưu phẩm, khai thác điện thoại
- Viễn thông: Là các nguôn thông tin dữ liệu.
- Là các nguồn thông tin dữ liệu.
2. Nội dung lao động.
* Gồm các lĩnh vực:
- Năng lượng than: Thăm dò, đánh giá chính xác trữ lượng than; Khai thác và sàng tuyển than; Vận chuyển nhập kho; Phân phối và kinh doanh than.
- Năng lượng dầu khí: Tìm kiếm, thăm dò, Khai thác, xử lí dầu thô, lọc hóa dầu, 
- Năng lượng Điện: Xây dựng, lắp đặt nhà máy; Khai thác và vận hành nhà máy; Phân phối điện; CN điện
- Nhận, chuyển, phát thư từ, báo chí, bưu kiện, chuyển tiền, điện tín, điện thoai trong và ngoài nước.
- Dịch vụ CNTT: Lắp ráp máy tính điện tử, tin học hóa, Internet hóa, thương mại điện tử
- Xây dựng công nghiệp phần mềm
3. Công cụ lao động.
- Từ công cụ lao động thô sơ (cuốc, xẻng, quanh gánh), đến công cụ lao động cầm tay (búa, kìm,đồng hồ điện các loại, ), đến công cụ lao động bằng máy (máy đào, máy ủi, máy xúc, máy khoan).
- Chủ yếu là các phương tiện kĩ thuật điện tử: Máy vô tuyến điện, máy phát thanh, phát hình, thiết bị thông tin quang, thông tin vệ tinh
- Các thiết bị phần cứng và phần mềm.
4. Các yêu cầu đối với người lao động.
a. Nhóm nghề Người – Kĩ thuật: Thể lực tốt, tư duy nhanh nhạy, mắt tinh, tai thính, khứu giác tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận
b. Nhóm nghề Người- Dấu hiệu (dành cho nhóm nghề thuộc ngành CNTT): Trí tưởng tượng tốt, tư duy kĩ thuật phát triển, tò mò, sáng tạo, khéo léo, kiên trì, nhẫn nại..
c. Nhóm nghề Người – Người: Nhạy cảm trong giao tiếp, nhẹ nhàng, lịch sự, tôn trọng khách hàng, biết tự kiềm chế.
5. Điều kiện lao động.
- Rất vất vả, thường phải làm việc ngoài trời, phải làm việc trong môi trường thiếu dưỡng khí, tiếp xúc với nhiều khí mêtan, xăng, dầu
- Làm việc với máy móc, các nguồn thông tin dữ liệu nên đòi hỏi phải có trí nhớ tốt, thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát, cẩn thận, tỉ mỉ, kiên trì
6. Chống chỉ định y học.
- Người nhỏ bé, sức yếu, không chịu được sóng gió, hay chóng mặt buồn nôn, dị ứng xăng dầu
- Mắt kém, thiểu năng tuần hoàn não, bệnh tim, gan, phổi
- Có tính cẩu thả, luộm thuộm
- Trình độ học lực kém, đặc biệt môn Toán.
- Trí nhớ, tư duy kém phát triển
- Chậm trễ, rụt rè, bảo thủ, ỷ lại.
- Không chịu ngồi yên một chỗ.
7. Cơ sở đào tạo và điều kiện tuyển sinh.
a. Cơ sở đào tạo:
- ĐH Điện lực, ĐH Công nghiệp Hà Nội, DDH Mỏ địa chất
- Học viện Công nghệ BCVT Hà Nội và TP.HCM.
- Công nhân bưu điện 1, 2, 3
- ĐH Bách khoa, ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Sư phạm I, Học viện BCVT, Học viện KTQS
b. Điều kiện tuyển sinh.
- Thông tin chi tiết tại cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh hệ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.”
8. Triển vọng phát triển.
- Các nghề trong ngành Năng lượng, BCVT, CNTT đang trong giai đoạn hiện đại hóa. Ngành CNTT trở thành điều kiện hàng đầu để các ngành Năng lượng, BCVT và một số ngành khác đi vào hiện đại và chuẩn bị chuyển sang nền kinh tế tri thức.
- NDCT: Mời một số tiết mục văn nghệ của các nhóm.
3. Tổng kết, đánh giá.
	- Giáo viên tóm lược nội dung trọng tâm của chủ đề.
	- Nhận xét thái độ, tinh thần học tập của học sinh.
	- Yêu cầu học sinh tìm hiểu trước nội dung về lĩnh vực An ninh, quốc phòng theo bản mô tả nghề.
4. Nhận xét, tự rút kinh nghiệm.
PGĐ phụ trách chuyên môn
Hưng Hà, ngày . Tháng . Năm 2010
Giáo viên
Lê Phương Lan
Giáo án số: 04
Thời gian thực hiện:	01 tiết
Tại lớp: ../ Trường .
Số tiết đã giảng: 	03 tiết
Soạn ngày .. tháng . Năm 2010
Thực hiện ngày .. tháng .. năm 2010
Chủ đề 4:
Tìm hiểu một số nghề thuộc lĩnh vực
An ninh – Quốc phòng
I. Mục tiêu bài học:
Sau khi học song chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:
	- Xác định được vai trò, vị trí xã hội, tầm quan trọng, đặc điểm, yêu cầu, quyền lợi, nghĩa vụ của một số nghề thuộc lĩnh vực An ninh, quốc phòng.
	- Tìm hiểu được thông tin một nghề hoặc chuyên môn thuộc các lĩnh vực An ninh, quốc phòng.
- Nhận thức rõ về tính chất lao động đặc biệt của nghề thuộc lĩnh vực An ninh, quốc phòng. Có ý thức trách nhiệm làm nghĩa vụ công dân đối với hai lĩnh vực này.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu kỹ nội dung chủ đề 4 trong SGV/tr.60 và một số tài liệu có liên quan đến nội dung chủ đề 4 (báo Quân đội nhân dân, báo An ninh thế giới)
- Sưu tầm một số tranh ảnh về LLVT Việt Nam.
- Yêu cầu HS chuẩn bị một số nội dung của chủ đề 4 theo bản mô tả nghề.
2. Học sinh:
	- Chuẩn bị một số nội dung theo yêu cầu của GV.
	- Sưu tầm tranh ảnh về LLVT Việt Nam
	- Chuẩn bị một số bài hát hoặc bài thơ về lĩnh vực AN-QP.
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số: Lớp . / Trường 
Lớp 
Họ, tên học sinh vắng
Lý do vắng
 /
2. Nội dung chủ đề
Giáo viên nêu mục tiêu của chủ đề.
T.t
Nội dung
Hoạt động của thày
Hoạt động của trò
- Tổ chức lớp học theo nhóm.
- Cử Bí thư làm NDCT.
- Hoạt động nhóm dưới sự hướng dẫn của GV và sự điều hành của NDCT.
- NDCT: Mời cả lớp nghe bài hát:
 	“Con gái mẹ đã trở thành chiến sĩ – Nhạc sĩ Thuận Yến”
Hoạt động 1: 	Tìm hiểu về sự phát triển các nghề 
	thuộc lĩnh vực An ninh – Quốc phòng.
1.
Vài nét về sự phát triển các nghề thuộc lĩnh vực AN-QP.
- Nước ta có lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước.
- Trong lĩnh vực AN-QP có 3 lực lượng chính:
+ Lực lượng tham gia theo nghĩa vụ quân sự.
+ Lực lượng bộ đội chuyên nghiệp.
+ Lực lượng tham gia trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, kinh doanh.
- LLVT gồm: Quân đội nhân dân và CAND.
- GV nhận xét và bổ sung thông tin.
- QĐND là LLVT có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, chống lại những lực lượng xâm lược từ bên ngoài và những thế lực phản động chống phá nhà nước từ bên trong.
- CAND là LLVT có nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, chống lại những tội phạm chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội, bảo vệ đời sống yên vui của nhân dân.
- NDCT: Đặt câu hỏi thảo luận cho các nhóm.
?1: Trình bày những hiểu biết của bạn về lịch sử phát triển của lĩnh vực An ninh, quốc phòng?
?2: Theo bạn, có những lực lượng nào tham gia trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng?
?3: Hãy kể tên một số nghề thuộc lĩnh vực AN-QP mà bạn biết?
- HS thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày.
- NDCT. Mời GV nhận xét
Hoạt động 2: 	Tìm hiểu về đặc điểm lao động và yêu cầu của nghề 
	thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng.
- GV: Yêu cầu HS thảo luận theo nội dung bản mô tả nghề và trình bày lên bảng theo từng phụ đề của bản mô tả nghề.
- NDCT: Giao nội dung cụ thể cho các nhóm.
+ Nhóm 1, 2: Hoàn thành bản mô tả nghề cho nội dung: Đối với những người coi công việc thường trực trong lực lượng vũ trang là nghề nghiệp của mình.
+ Nhóm 3, 4: Hoàn thành bản mô tả nghề cho nội dung: Đối với những người làm công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực an ninh,quốc phòng.
- HS thảo luận nhóm, cử đại diện trình bày lên bảng.
- NDCT: Mời GV nhận xét
	Bản mô tả nghề
1. Đối tượng lao động.
2. Nội dung lao động.
3. Công cụ lao động.
4. Những yêu cầu của nghề đối với người lao động.
5. Điều kiện lao động.
6. Những chống chỉ định y học.
7. Cơ sở đào tạo và điều kiện tuyển sinh.
Nội dung
* Đối với những người coi công việc thường trực trong lực lượng vũ trang là nghề nghiệp của mình.
* Đối với những người làm công việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
1. Đối tượng lao động.
- Đối tượng cần bảo vệ: Là nhân dân.
- Đối tượng cần trấn áp: Là những kẻ xâm phạm đến lãnh thổ, đến an ninh của đất nước, đến đời sống của từng người dân.
- Là phục vụ những người đang hoạt động trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
2. Nội dung lao động.
- Là giữ vững an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
- Có nội dung lao động như mọi nghề chúng ta thấy ngoài xã hội, song toàn bộ việc sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đều hướng vào việc xây dựng các lực lượng vũ trang.
3. Công cụ lao động.
- Trong quá trình phục vụ tại các đơn vị vũ trang, các chiến sĩ phải thường xuyên sử dụng các loại vũ khí, các thiết bị máy móc ngày càng tối tân, các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại
- So với ngoài xã hội, các nghề trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng thường sử dụng công cụ cùng loại.
4. Những yêu cầu của nghề đối với người lao động.
- Thương yêu đồng đội.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Có sức khỏe tốt.
- Dũng cảm, có nhiều sáng kiến.
- Không sợ hy sinh, gian khổ.
- Có tinh thần cảnh giác cách mạng, trung thành tuyệt đối với cách mạng.
- Chấp hành nghiêm túc kỷ luật quân sự.
5. Điều kiện lao động.
- Thường hay có sự thay đổi về vị trí đóng quân, nhiều công việc nặng nhọc (kể cả luyện tập hàng ngày), đòi hỏi phải có tinh thần chịu đựng, sự hy sinh quên mình
- Thường làm việc trong các xưởng sản xuất..
- Là môi trường đạo đức chính trị nên đòi hỏi cao ở con người tính kỉ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức giữ bí mật quốc gia
6. Những chống chỉ định y học.
Những người sau không được tuyển dụng vào các ngành trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
- Những người thấp bé, nhẹ cân, có bàn chân bẹt.
- Người có tật khoèo tay, khoèo chân.
- Người mắc bệnh tim, lao, phổi, suy thận, đau cột sống, viêm gan mãn tính.
7. Cơ sở đào tạo và điều kiện tuyển sinh.
a. Cơ sở đào tạo:
	- Hệ Đại học, Cao đẳng: Học viện KTQS; ĐH Phòng cháy chữa cháy; Học viện CSND; Học viện ANND; Học viện Hậu cần; ĐH CSND
	- Hệ Trung cấp: TC Công nghiệp quốc phòng (Phú Thọ); Trung học KT phòng không không quân.
b. Điều kiện tuyển sinh:
	- Thi tuyển
- GV: Theo em, tại sao bản mô tả nghề cho lĩnh vực an ninh quốc phòng không nói đến vấn đề “Triển vọng phát triển” của nghề?
- HS suy nghĩ, trả lời theo tinh thần xung phong hoặc do giáo viên chỉ định.
3. Tổng kết, đánh giá.
	- Giáo viên tóm lược những nội dung trọng tâm của chủ đề.
	- Nhận xét thái độ, tinh thần học tập của học sinh.
	- Yêu cầu học sinh chuẩn bị một số nội dung cho buổi giao lưu với khách mời về sản xuất kinh doanh giỏi của tháng sau.
4. Nhận xét, tự rút kinh nghiệm.
PGĐ phụ trách chuyên môn
Hưng Hà, ngày . Tháng . Năm 2010
Giáo viên
Lê Phương Lan
Giáo án số: 05
Thời gian thực hiện:	01 tiết
Tại lớp: ../ Trường .
Số tiết đã giảng: 	04 tiết
Soạn ngày .. tháng . Năm 2010
Thực hiện ngày .. tháng .. năm 2010
Chủ đề 5:
Giao lưu với những gương vượt khó, điển hình về sản xuất, kinh doanh giỏi
(Chủ đề: Làm gì sau khi tốt nghiệp THPT?)
I. Mục tiêu bài học:
Sau khi học song chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:
	- Chỉ ra được các con đường, hình thức học tập sau khi tốt nghiệp THPT để đạt được ước mơ của mình.
	- Viết được bản thu hoạch về nhận thức ý nghĩa, vị trí, sự vinh quang của một số nghề nào đó trong xã hội và cảm xúc cá nhân sau buổi giao lưu.
	- Tích cực tham gia thảo luận theo chủ đề.
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu kỹ nội dung chủ đề 5 trong SGV/tr.73 
- Tìm hiểu một số nhân vật có thể mời đến dự giao lưu với học sinh, sau đó thông báo cho học sinh biết trước về những vị khách mời, để các em chuẩn bị những câu hỏi cần quan tâm của mình đối với các vị khách mời.
- Nhà trường đứng ra mời các vị khách mời sau khi đã thống nhất ngày giờ, địa điểm giao lưu
- Giáo viên gặp gỡ trước vị khách mời, trao đổi những nội dung cần thiết của buổi giao lưu, giới thiệu qua về tình hình học sinh của lớp để khách mới có sự chuẩn bị cho buổi tiếp xúc với học sinh.
2. Học sinh:
	- Chuẩn bị kê dọn bàn ghế, trang trí phòng, hoa tươi, nước uống
	- Chuẩn bị một số câu hỏi cần quan tâm để hỏi khách mời theo mẫu.
	- Chuẩn bị một số bài hát hoặc bài thơ theo nghề nghiệp của các vị khách mời.
3. Cơ sở vật chất. 
	- Giao lưu tại lớp học, GV yêu cầu lớp kê bàn theo kiểu hình chữ U. Bố trí bàn của các khách mời ở trên đầu chữ U, quay mặt vào học sinh.
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức.
- Kiểm tra sĩ số: Lớp . / Trường 
Lớp 
Họ, tên học sinh vắng
Lý do vắng
 /
2. Nội dung chủ đề
- GV: Chọn 1 HS nam và 1 HS nữ làm NDCT, lớp phó học tập làm thư ký của buổi giao lưu.
- NDCT: Giới thiệu chủ đề của buổi giao lưu, giới thiệu các vị khách mời (Giới thiệu chi tiết về các khách mời: Họ tên, năm sinh, nơi công tác, thành tích của các khách mời. ), đại diện cả lớp tặng hoa các khách mời.
- NDCT: Giới thiệu một vài tiết mục văn nghệ chào mừng.
	- NDCT: Mời cả lớp đặt câu hỏi cho các vị khách mời, có thể hỏi trực tiếp hoặc ghi nội dung câu hỏi vào phiếu và chuyển lên bàn thư ký tập hợp rồi chuyển cho NDCT, để NDCT đặt câu hỏi cho các khách mời.
* Những gợi ý về câu hỏi:
?1: Vì sao chú (cô). lại chọn nghề đó?
?2: Những yêu cầu cơ bản của nghề mà Chú (cô) ... chọn là gì?
?3: Những thuận lợi, khó khăn trong nghề mà chú (cô) ... làm?
?4: Những động cơ đã giúp chú (cô) đạt được những thành công trong nghề nghiệp của mình?
?5: Trong gia đình chú (cô) . có ai theo nghề mà chú, cô đang làm không? Trong tương lai, chú, cô có khuyến khích con cháu mình theo nghề của chú, cô không?
?6: Theo chú, cô , triển vọng nghề chú, cô đang làm trong tương lai sẽ như thế nào ạ?
?7: Chú, cô . có nhận xét gì về thế hệ trẻ ngày nay? Nếu các bạn trẻ cần lời khuyên, chú, cô sẽ khuyên các bạn ấy điều gì trước nhất ạ?
.. 
.
- NDCT: Bố trí xen kẽ các vấn đề hỏi đáp là các tiết mục văn nghệ để thay đổi không khí và tạo hào hứng, sôi nổi cho cả lớp.
- Kết thúc buổi giao lưu, NDCT mời các khách mời phát biểu.
- NDCT đại diện cả lớp phát biểu cảm tưởng và cảm ơn BGH nhà trường, GV, các khách mời đã tổ chức và tham dự buổi giao lưu với cả lớp.
3. Tổng kết, đánh giá.
	- Giáo viên gửi lời cảm ơn tới các khách mời đã tham gia giao lưu cùng các em.
	- Nhận xét thái độ, tinh thần của cả lớp tham gia buổi giao lưu.
	- Nhắc nhở học sinh tìm hiểu trước về nhu cầu của thị trường lao động hiện nay để tháng sau tìm hiểu chủ đề 6.
4. Nhận xét, tự rút kinh nghiệm.
PGĐ phụ trách chuyên môn
Hưng Hà, ngày . Tháng . Năm 2010
Giáo viên
Lê Phương Lan
Giáo án số: 06
Thời gian thực hiện:	01 tiết
Tại lớp: ../ Trường .
Số tiết đã giảng: 	05 tiết
Soạn ngày .. tháng . Năm 2010
Thực hiện ngày .. tháng .. năm 2010
Chủ đề 6:
Nghề nghiệp với nhu cầu 
của thị trường lao động
I. Mục tiêu bài học:
Sau khi học song chủ đề này, GV cần làm cho HS đạt được:
	- Xác định được nghề phù hợp với nhu cầu của thị trường lao động. 
	- Nêu được đặc điểm, nhu cầu của thị trường lao động ở nông thôn và thành phố trong nền kinh tế thị trường.
	- Tìm hiểu được một số thông tin về nhu cầu của thị trường lao động của địa phương và cả nước.
	- Tích cực tìm hiểu nhu cầu của thị trường lao động để định hướng nghề nghiệp tương lai cho bản thân.	
II. Chuẩn bị
1. Giáo viên:
- Nghiên cứu kỹ nội dung chủ đề 6 trong SGV/tr.78 và một số tài liệu có liên quan đến nội dung chủ đề 6.
- Sưu tầm tranh ảnh, biển quảng cáo, tờ rơi  về nhu cầu nhân lực của các ngành kinh tế của đất nước.
- Bảng điều tra về thị trường lao động công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ của địa phương và đất nước.
2. Học sinh:
- Sưu tầm tranh ảnh, biển quảng cáo, tờ rơi  về những ngành nghề chính của ở xã, huyện, tỉnh mình.
	- Sưu tầm những bài báo liên quan đến nhu cầu nhân lực của cả nước.
III. Tiến trình lên lớp.
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số: Lớp . / Trường 
Lớp 
Họ, tên học sinh vắng
Lý do vắng
 /
2. Nội dung chủ đề
T.t
Nội dung
Hoạt động Dạy
Hoạt động học
Hoạt động 1: Tìm hiểu về việc làm và thị trường lao động 
1.
Việc làm và thị trường lao động.
- Nhu cầu lao động phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu phát triển sản xuất của một lĩnh vực cụ thể trong nền kinh tế quốc dân.
- Khi quyết định chọn nghề hoặc tìm việc làm, học sinh nhất thiết phải tìm hiểu kỹ và thu lượm thông tin đầy đủ về nhu cầu của thị trường lao động, nghĩa là những ngành nghề mà xã hội đang cần.
- GV: Đặt câu hỏi cho cả lớp:
?1: Theo em, việc tìm hiểu thị trường lao động trước khi lựa chọn nghề nghiệp có tầm quan trọng như thế nào?
?2: Tại sao khi lựa chọn nghề nghiệp thì lại nói “cá nhân phải thích ứng với xã hội, chứ không thể đòi hỏi xã hội phải thích ứng với cá nhân”?
- GV: Nhận xét, bổ xung.
- Muốn có nhiều cơ hội tìm được việc làm thì phải tìm hiểu sự phát triển của lĩnh vực sản xuất mà ta định hướng vào đó. Hiện nay, mỗi năm có khoảng 500 nghề bị đào thải và 600 nghề mới nảy sinh. Sự phát triển các ngành nghề cũng ngày càng đa dạng Cá nhân phải thích ứng với xã hội,chứ không thể đòi hỏi xã hội thích ứng với mình, có như vậy, con người mới có cơ may tìm được đất dụng võ, mới phát huy mọi khả năng tiềm tàng của bản thân mình.
- HS: suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về thị trường lao động nước ta hiện nay.
2.
Đôi nét về thị trường lao động nước ta hiện nay.
+ Thị trường lao động ngành Nông – Lâm – Ngư nghiệp: Trong thời gian tới, do việc đẩy nhanh CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn theo hướng hình thành nền nông nghiệp hàng hóa, sẽ tạo việc làm và thu hút một lực lượng lao động lớn trên phạm vi cả nước.
+ Thị trường lao động ngành Công nghiệp: Trong thời gian tới, nước ta phải xây dựng một số cơ sở côn

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_1_Chep_hoa_tiet_trang_tri_dan_toc.doc