Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề: Mùa xuân trên quê hương em

I/ MỤC TIÊU:

 1/ Kiến thức:

- Học sinh tìm và chọn được nội dung đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.

- Học sinh nắm được các bước tiến hành vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.

2/ Kĩ năng:

- Hs vẽ được tranh về đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.

 3/ Thái độ:

- Học sinh thêm yêu quê hương đất nước.

- HS hiểu biết hơn về văn hóa của dân tộc qua các phong tục tập quán ở mỗi miền quê trong ngày tết mùa xuân.

II/ NỘI DUNG/HOẠT ĐỘNG:

1/ Hoạt động 1.Tìm và chọn nội dung đề tài:

 - Tả được không khí của mùa xuân, ngày Tết và những nét đặc trưng của quê hương nơi mình đang sống

 - Tìm và chọn nội dung phù hợp đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 6 - Chủ đề: Mùa xuân trên quê hương em", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CHỦ ĐỀ: MÙA XUÂN TRÊN QUÊ HƯƠNG EM
(Mĩ Thuật 6 - 4 tiết)
- Các tiết (theo PPCT mới) được tích hợp trong chủ đề:
 	- Tiết 31+32 - Bài 22: Vẽ tranh: Đề tài Ngày Tết và mùa xuân (2 tiết).
 - Tiết 33+34 - Bài 33, 34: Vẽ tranh: Đề tài Quê hương em (2 tiết).
I/ MỤC TIÊU:
 	1/ Kiến thức:
- Học sinh tìm và chọn được nội dung đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.
- Học sinh nắm được các bước tiến hành vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.
2/ Kĩ năng:
- Hs vẽ được tranh về đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.
 	3/ Thái độ:
- Học sinh thêm yêu quê hương đất nước. 
- HS hiểu biết hơn về văn hóa của dân tộc qua các phong tục tập quán ở mỗi miền quê trong ngày tết mùa xuân.
II/ NỘI DUNG/HOẠT ĐỘNG:
1/ Hoạt động 1.Tìm và chọn nội dung đề tài:
	- Tả được không khí của mùa xuân, ngày Tết và những nét đặc trưng của quê hương nơi mình đang sống
	- Tìm và chọn nội dung phù hợp đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.
2/ Hoạt động 2.Cách vẽ tranh:
a/ Cách vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân. 
b/ Cách vẽ tranh đề tài Quê hương.
3/ Hoạt động 3.Thực hành:
	- Nêu nội dung, yêu cầu bài tập - Học sinh làm bài.
	- Hoàn thành bài vẽ theo các mức độ.
4/ Hoạt động 4.Đánh giá kết quả học tập:
	- Học sinh tự đánh giá, nhận xét.
	- Giáo viên tổng hợp đánh giá.
III/ MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ:
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
 (3)
Vận dụng cao 
(4)
NL học sinh sẽ đạt được
1/Tìm và chọn nội dung đề tài. 
Tự luận
Tả được không khí của mùa xuân, ngày Tết ở quê hương mình, nêu được một số nét đặc trưng về phong cảnh quê hương.
- Tìm và chọn được nội dung phù hợp đề tài.
Học sinh hiểu một số nét cơ bản về bản sắc văn hóa dân tộc qua các phong tục tập quán ở mỗi miền quê.
Học sinh phân tích được về bố cục, màu sắc, hình ảnh đặc trưng của quê hương không khí của ngày Tết và mùa xuân.
Năng lực phân tích tổng hợp.
- Năng lực giao tiếp.
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ.
- Năng lực ngôn ngữ.
* Câu hỏi hoạt động 1:
	+ Câu hỏi 1: 
- Chọn ra các bức tranh vẽ về đề tài Ngày Tết và mùa xuân, quê hương em? Nêu nội dung của bức tranh đó?
	- Kể về không khí của Ngày Tết, mùa xuân trên quê hương em?
	- Với em, cảnh vật nào của quê hương là đẹp nhất? Tại sao?
	- Với đề tài này, em sẽ vẽ những nội dung như thế nào? 
	+ Câu hỏi 2:
- Em hãy kể về một số phong tục, tập quán của quê hương nơi em đang sống?
- Em hãy diễn tả về bức tranh mà mình định vẽ?
+ Câu hỏi 3+4:
- Theo em hình ảnh trong tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân có gì giống và khác tranh đề tài Quê hương em?
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập 
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
(3)
Vận dụng cao 
(4)
NL học sinh sẽ đạt được 
2/ Cách
vẽ tranh.
Tự luận.
Nắm được các bước tiến hành bài vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em. Biết cách chọn chất liệu mầu phù hợp để vẽ tranh.
Phân tích rõ nội dung các bước tiến hành vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em (Thông qua hình ảnh, bố cục, mầu sắc cách sử dụng chất liệu trong tranh)
- Năng lực phân tích, tổng hợp.
- Năng lực đặt vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Năng lực ứng dụng thực tế.
* Câu hỏi hoạt động 2:
+ Câu hỏi: (Chung cho cả bốn mức độ)
Hãy nêu các bước vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em.
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập 
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
(3)
Vận dụng cao 
(4)
NL học sinh sẽ đạt được 
3/ Thực
hành.
Bài tập.
Vẽ tranh đề tài vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em ở mức độ đơn giản.
Hoàn thành bài vẽ tranh đề tài đúng chủ đề, có bố cúc, màu sắc hợp lý.
Hoàn thành bài vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em bước đầu có sáng tạo.
Hoàn thành bài vẽ tranh đề tài vẽ tranh đề tài Ngày Tết và mùa xuân, đề tài Quê hương em có sáng tạo về mầu sắc và cách thể hiện.
- Năng lực thực hành.
- Năng lực sáng tạo.
- Năng lực thể hiện.
* Bài tập:
Hãy vẽ 1 bức tranh với chủ đề Mùa xuân trên quê hương em.
Trên vở A4. Màu sắc tự chọn.
IV/ Đánh giá kết quả học tập:
Nội dung/
Hoạt động
Câu hỏi/
bài tập 
Nhận biết
(1)
Thông hiểu 
(2)
Vận dụng thấp 
(3)
Vận dụng cao 
(4)
NL học sinh sẽ đạt được 
4/Đánh giá
kết quả
học tập.
Tự luận
- Phân loại được bài vẽ ở các mức độ khác nhau.
- Nêu được ý kiến của mình đối với từng bài vẽ.
- Phân tích được về bố cục, màu sắc, hình ảnh, cảm xúc thể hiện trong bài.
- Năng lực tư duy.
- NL đánh giá, tự đánh giá.
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ.
- Năng lực giao tiếp.
*Câu hỏi hoạt động 4:
 	+ Câu hỏi 1+2:
- Em thích bài nào nhất? Tại sao?	
 	+ Câu hỏi 3+4:
- Em hãy nêu cảm nhận của mình và xếp loại bài vẽ theo từng mức độ?

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao_an_chu_de_6.doc