Giáo án Mĩ thuật 8 - Chủ đề: Ứng dụng của trang trí trong cuộc sống

I/ MỤC TIÊU:

1/ Kiến thức:

 - Hiểu được khái niệm về bìa sách, tác dụng của bìa sách, cấu tạo của bìa sách, lều trại và phân loại bìa sách.

- Nắm được cách trang trí bìa sách và trang trí lều trại.

2/ Kĩ năng:

- Trang trí được 1 bìa sách và lều trại.

- Rèn luyện kĩ năng về trang trí, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo ứng dụng trong cuộc sống.

3/ Thái độ

- Học sinh biết cảm thụ và trân trọng những giá trị của nghệ thuật trang trí khi vận dụng vào cuộc sống.

 

docx 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 71Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 8 - Chủ đề: Ứng dụng của trang trí trong cuộc sống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHỦ ĐỀ: ỨNG DỤNG CỦA TRANG TRÍ TRONG CUỘC SỐNG
(Mĩ Thuật 8 - 3 tiết)
Các tiết được tích hợp trong chủ đề:
 - Tiết 24- Bài 11. Vẽ trang trí: Trình bày bìa sách ( 1 tiết ).
 - Tiết 25+26 - Bài 25.Vẽ trang trí: Trang trí lều trại ( 2 tiết).
I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức:
	- Hiểu được khái niệm về bìa sách, tác dụng của bìa sách, cấu tạo của bìa sách, lều trại và phân loại bìa sách.
- Nắm được cách trang trí bìa sách và trang trí lều trại.
2/ Kĩ năng:
- Trang trí được 1 bìa sách và lều trại.
- Rèn luyện kĩ năng về trang trí, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo ứng dụng trong cuộc sống.
3/ Thái độ
- Học sinh biết cảm thụ và trân trọng những giá trị của nghệ thuật trang trí khi vận dụng vào cuộc sống.
II/ NỘI DUNG/HOẠT ĐỘNG
1/ Hoạt động 1: Quan sát nhận xét.
- HS nắm được cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ, hình minh họa trong trang trí bìa sách và trang trí lều trại.
- HS nêu khái niệm bìa sách, tác dụng của bìa sách, cấu tạo bìa sách, lều trại và phân loại bìa sách.
2/ Hoạt động 2: 	Cách trang trí bìa sách và lều trại.
a/ Cách trang trí bìa sách. 
b/ Cách trang trí lều trại.
3/ Hoạt động 3: 	Thực hành.
	- GV nêu nội dung, yêu cầu bài tập - Học sinh làm bài.
	- HS hoàn thành bài vẽ theo các mức độ.
4/ Hoạt động 4: 	Đánh giá kết quả học tập.
	- Học sinh tự đánh giá, nhận xét.
	- Giáo viên tổng hợp, đánh giá.
III/ CÔNG CỤ MA TRẬN ĐÁNH GIÁ
ND/ HĐ
C.hỏi/ Bài tập
Nhận biết
(1)
Thông hiểu
(2)
Vận dụng thấp
(3)
Vận dụng cao
(4)
NL học sinh sẽ đạt được
1/ Quan sát nhận xét.
Tự luận
- Hiểu được cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ, hình minh họa trong trang trí bìa sách và trang trí lều trại. 
- Nêu được khái niệm bìa sách, tác dụng của bìa sách, cấu tạo bìa sách, lều trại và phân loại bìa sách.
- Học sinh phân tích được về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ, hình minh họa trong trang trí bìa sách, trang trí lều trại.
- So sánh được các loại bìa sách từ đó biết cách sử dụng màu sắc, hình minh họa, kiểu chữ phù hợp với từng loại sách.
- Năng lực quan sát.
- Năng lực tư duy.
- Năng lực phân tích, tổng hợp.
- Năng lực cảm thụ thẩm mỹ.
Câu hỏi hoạt động 1:
	Câu 1+2: Em có nhận xét gì về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ trong các bài trang trí bìa sách, trang trí lều trại?
 	- Bìa sách là gì? Tác dụng của bìa sách?
	- Nêu cấu tạo của bìa sách và lều trại?
	- Hãy phân loại bìa sách?
Câu 3+4: Em hãy phân tích rõ về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ, hình minh họa trong trang trí bìa sách, trang trí lều trại?
- Hãy phân tích để thấy được sự phù hợp trong việc sử dụng hình minh họa, kiểu chữ, màu sắc với từng loại sách khác nhau?
ND/ HĐ
C.hỏi/ Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
NL học sinh sẽ đạt được
(1)
(2)
(3)
(4)
2/ Cách trang trí.
Tự luận.
- Nắm được các bước tiến hành bài vẽ trang trí bìa sách và trang trí lều trại.
- Phân tích được nội dung các bước tiến hành trang trí bìa sách, trang trí lều trại.
- NL phân tích, tổng hợp.
- NL đặt vấn đề, giải quyết vấn đề. 
- NL tư duy.
Câu hỏi hoạt động 2:
+ Câu hỏi (chung cả 4 mức độ): Hãy nêu các bước trang trí bìa sách, trang trí lều trại?
ND/ HĐ
C.hỏi/ Bài tập
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng thấp
Vận dụng cao
NL học sinh sẽ đạt được
(1)
(2)
(3)
(4)
3/ Thực hành
Bài tập
- Vẽ được một bài và trang trí được bìa sách và lều trại ở mức độ đơn giản.
- Hoàn thành bài trang trí bìa sách, trang trí lều trại có sự sáng tạo. 
- Bài vẽ thể hiện được cảm xúc, ý tưởng có thể sử dụng nhiều chất liệu khác nhau.
- Năng lực thực hành.
- Năng lực sáng tạo.
 - Năng lực thể hiện và ứng dụng.
- NL cảm thụ thẩm mỹ
* Bài tập: 	
- Em hãy trang trí một bìa sách, lều trại theo ý thích.
ND/ HĐ
C.hỏi/ Bài tập
Nhận biết
(1)
Thông hiểu
(2)
Vận dụng thấp
(3)
Vận dụng cao
(4)
NL học sinh sẽ đạt được
4/ Đánh giá kết quả học tập
Tự luận 
- Phân loại được bài vẽ ở các mức độ khác nhau.
- Nhận xét được về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ trong các bài trang trí bìa sách, trang trí lều trại.
- Nêu được ý kiến đánh giá của mình về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ trong các bài trang trí bìa sách, trang trí lều trại. 
- Năng lực phân tích, tổng hợp.
- Năng lực đặt vấn đề, giải quyết vấn đề.
- Năng lực ngôn ngữ.
- NL giao tiếp.
Câu hỏi hoạt động 4:
 + Câu hỏi 1+2: Em hãy phân loại bài vẽ trang trí bìa sách, trang trí lều trại theo các mức độ?	
 - Em thích bài nào nhất? Tại sao?
 + Câu hỏi 3+4: Em hãy nhận xét về cách sắp xếp bố cục, cách sử dụng màu sắc, hình mảng, kiểu chữ trong các bài trang trí bìa sách, trang trí lều trại và xếp loại bài vẽ theo từng cấp độ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxGiao_an_chu_de_MT_8.docx