Giáo án Mĩ thuật 9 - Bài 2: Vẽ theo mẫu - Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả - Tiết 1: Vẽ hình)

1/ Mục tiêu.

a/ Kiến thức:

 - HS biết cách bày mẫu như thế nào cho hợp lý.

 - HS biết cách quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ.

b/ Kĩ năng:

- HS vẽ được hình lọ hoa và quả sát với mẫu.

 c/ Thái độ:

 - Nhận ra vẻ đẹp của tranh tĩnh vật thông qua bố cục bài vẽ.

2/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :

a/ Giáo viên :

- Mẫu ( lọ và quả)

- Hình hướng dẫn cách vẽ

- Bài vẽ của HS năm trước

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 03/04/2019 Lượt xem 220Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 9 - Bài 2: Vẽ theo mẫu - Tĩnh vật (Lọ, hoa và quả - Tiết 1: Vẽ hình)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy: 9A tiết :..... ngày dạy......sĩ số .....vắng......
Lớp dạy: 9B tiết :..... ngày dạy......sĩ số .....vắng......
Tiết 2. Vẽ theo mẫu: 
Bài 2.
TĨNH VẬT LỌ HOA VÀ QUẢ.
( Tiết 1 - vẽ hình)
1/ Mục tiêu. 
a/ Kiến thức:
 - HS biết cách bày mẫu như thế nào cho hợp lý.
 	 - HS biết cách quan sát, nhận xét tương quan ở mẫu vẽ.
b/ Kĩ năng: 
- HS vẽ được hình lọ hoa và quả sát với mẫu.
 c/ Thái độ:
 - Nhận ra vẻ đẹp của tranh tĩnh vật thông qua bố cục bài vẽ.
2/ Chuẩn bị của giáo viên và học sinh :
a/ Giáo viên :
- Mẫu ( lọ và quả)
- Hình hướng dẫn cách vẽ
- Bài vẽ của HS năm trước
b/ Học sinh :
- Giấy, bút chì, tẩy
3/ Tiến trình bài dạy:
a/ Kiểm tra bài cũ :
Không kiểm tra.
b/ Dạy nội dung bài mới : 
HĐ GV
HĐ HS
Nội dung ghi bảng
HĐ 1 : Quan sát - nhận xét.
- GV yêu cầu HS đọc bài.
? Mẫu bao gồm những gì.
- GV mời HS lên bảng bày mẫu
? Yêu cầu HS nhận xét cách bày mẫu của bạn.
- GV nhận xét - bổ sung.
? Vị trí của tường vật mẫu.
? Đặc điểm hình dáng của từng vật mẫu..
? Tỉ lệ chiều cao, ngang của lọ so với quả. 
? So sánh độ đậm nhạt của mẫu khi ánh sáng chiếu vào.
- GV nhận xét - bổ sung.
- HS chú ý
- HS trả lời
- HS bày mẫu
- HS trả lời
- HS chú ý
- ( quả trước, lọ sau) 
- ( lọ có miệng, thân, đáy. Lọ hình cầu)
- (quả cao =1/4 lọ, quả rộng = 1/2 lọ)
- (không giống nhau, lọ đậm hơn quả....)
- HS chú ý
I/ Quan sát - nhận xét.
- Hình dáng chung của vật mẫu
- Hình dáng của lọ, hoa và quả
- Độ đậm nhạt của vật mẫu
HĐ 2 : Cách vẽ
- GV yêu cầu HS đọc bài.
? Nhắc lại các bước vẽ theo mẫu.
- GV nhận xét - bổ sung. 
- GV hướng dẫn HS cách vẽ hình.
+ Vẽ khung hình chung.
+ Vẽ khung hình riêng.
+ Phác hình
+ Vẽ chi tiết và hoàn thiện hình.
- GV cho HS quan sát một số bài của HS năm trước để tham khảo. 
- HS đọc bài
- HS trả lời (4bước
- HS chú ý
- HS chú ý quan sát hình hướng dẫn cách vẽ trên bảng
- HS chú ý quan sát
II/ Cách vẽ.
+ Vẽ khung hình chung.
+ Vẽ khung hình riêng.
+ Phác hình
+ Vẽ chi tiết và hoàn thiện hình.
HĐ 3: Thực hành.
- GV tổ chức cho HS thực hành.
- GV quan sát HS vẽ bài. 
- GV gợi ý và chỉ ra những chỗ thiếu sót cho HS sửa chữa.
- HS chú ý
- HS thực hành
- HS chú ý
III/ Thực hành.
- Em hãy vẽ hình lọ, hoa và quả.
HĐ 4: Đánh giá kết quả học tập.
- GV chọn một số bài treo lên bảng yêu cầu HS quan sát, nhận xét.
+ Bố cục
+ Tỉ lệ
+ Hình
+ Nét
- GV nhận xét - bổ xung.
- HS chú ý, nhận xét
- HS chú ý
c/ Củng cố - luyện tập.
- Nhắc lại các bước vẽ hình
- GV nhận xét tiết học
d/ Hướng dẫn HS học bài ở nhà.
- Hoàn thành bài vẽ
- Xem trước bài 8

Tài liệu đính kèm:

  • docBai_2_Tinh_vat_Lo_hoa_va_qua_Ve_hinh.doc