Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 14 bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng

Tiết 14 Bài 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

Biết được ý nghĩa, quy trình và nội dung của cac khâu kĩ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc.

2- Thái độ:

Có ý thức lao động có kĩ thuật, tinh thần chịu khó, cẩn thận.

Biết bảo vệ môi trường.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học:Hình vẽ H.30 SGK

Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan, theo nhóm.

2- Chuẩn bị của HS:

Đọc bài học.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1- Ổn định tình hình lớp: (1’)

Điểm danh học sinh trong lớp.

Chuẩn bị kiểm tra bài cũ

2- Kiểm tra bài cũ: (3’)

 

doc 4 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 326Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 14 bài 19: Các biện pháp chăm sóc cây trồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 30.09.2011 
Tiết 14 Bài 19 CÁC BIỆN PHÁP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
Biết được ý nghĩa, quy trình và nội dung của cac khâu kĩ thuật chăm sóc cây trồng như làm cỏ, vun xới, tưới nước, bón phân thúc...
2- Thái độ:
Có ý thức lao động có kĩ thuật, tinh thần chịu khó, cẩn thận.
Biết bảo vệ môi trường.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học:Hình vẽ H.30 SGK
Tìm hiểu các biện pháp chăm sóc cây trồng.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Trực quan, theo nhóm.
2- Chuẩn bị của HS:
Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2- Kiểm tra bài cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
- Nêu cách xử lí hạt giống bằng nước ấm?
Xử lí hạt giống bằng nước ấm:
Bước 1: Cho hạt vào nước muối để loại bỏ hạt lép, lửng.
Bước 2: Rưả sạch các hạt chìm.
Bước 3: Kiểm tra nhiệt độ của nước bằng nhiệt kế.
Bước 4: Ngâm hạt trong nước ấm (lúa 54oC, ngô 40oC)
2 đ
2 đ
2 đ
2 đ
2 đ
3- Giảng bài mới: (1’)
a/Giới thiệu bài:
Để biết cách chăm sóc cây trồng như thế nào?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
8'
Hoạt động 1: Tìm hiểu kĩ thuật tỉa, dặm cây.
I/ Tỉa, dặm cây:
Tỉa cây là bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khoẻ vào chỗ cây không mọc, cây bị chết.
* Các biện pháp chăm sóc cây trồng gồm có: tỉa, dặm cây, làm cỏ, vun xới, tưới nước, tiêu nước và bón phân thúc.
Ta tiềm hiểu về tỉa, dặm cây.
- Các em đọc phần I. Cho biết tỉa, dặm cây là làm như thế nào?
- Tỉa, dặm cây nhằm mục đích gì?
- Tỉa cây là bỏ các cây yếu, bị sâu, bệnh và dặm cây khoẻ vào chỗ cây không mọc, cây bị chết.
- Đảm bảo khoảng cách, mật độ cây trên ruộng.
7'
Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ thuật làm cỏ, vun xới
II/ Làm cỏ, vun xới:
Diệt cỏ dại, làm cho đất tươi xốp, hạn chế bốc hơi nước, chống đổ.
* Để biết làm cỏ, vun xới như thế nào?
- Các em đọc bài phần II. 
- Cho biết mục đích của làm cỏ, vun xới là gì? Các em lựa chọn các nội dung đã cho để trả lời.
- Đọc bài.
- Diệt cỏ dại, làm cho đất tươi xốp, hạn chế bốc hơi nước, chống đổ.
12’
Hoạt động 3: Tìm hiểu kĩ thuật tưới, tiêu nước
III/ Tưới, tiêu nước:
1- Tưới nước:
Phải tưới nước đầy đủ và kịp thời.
2- Phương pháp tưới:
- Tưới theo hàng, vào gốc cây.
- Tưới thấm.
- Tưới ngập.
- Tưới phun mưa.
3- Tiêu nước:
Tiêu nước phải kịp thời, nhanh chóng.
* Để biết tưới tiêu nước như thế nào?
* Ta xét phần 1.
- Tưới nước là làm như thế nào?
- Phải tưới nước đầy đủ và kịp thời.
* Để biết có những cách tưới nào?
- Nêu các cách tưới nước cho cây?
- Các em thảo luận nhóm, quan sát hình 30, nêu phương pháp tưới cho các hình?
- Gọi vài nhóm trả lời, giáo viên nhận xét.
* Còn tiêu nước là gì?
- Các em đọc bài phần 3. Cho biết tiêu nước là làm như thế nào?
- Tiêu nước phải kịp thời, nhanh chóng.
- Tưới nước là cho nước vào ruộng.
- Chú ý nghe.
- Tưới theo hàng, vào gốc cây.
Tưới thấm.
Tưới ngập.
Tưới phun mưa.
- Hình a: tưới ngập
Hình b: tưới vào gốc cây
Hình c: tưới thấm
Hình d: tưới phun mưa.
- Theo chuẩn bị.
- Tiêu nước là tháo nước từ ruộng ra ngoài.
6'
Hoạt động 4: Giới thiệu cách bón phân thúc cho cây trồng
IV/ Bón phân thúc:
Bón phân thúc theo quy trình:
- Bón phân
- Làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất.
* Để biết cách bón phân thúc cho cây trồng như thế nào?
- Các em đọc phần IV.
- Dùng loại phân gì để bón thúc?
- Bón phân thúc theo quy trình gì?
- Kể tên các cách bón phân thúc cho cây.
- Bón phân có ảnh hưởng gì đến môi trường?
- Phải làm gì để bảo vệ môi trường khi bón phân?
- Đọc bài.
- Dùng phân hữu cơ hoai mục và phân hoá học để bón thúc.
- Bón phân thúc theo quy trình:
Bón phân
Làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất.
- Bón theo hốc, theo hàng, bón vãi, cách bón phun.
- Làm ô nhiễm môi trường.
- Bón phân hoai, lấp kĩ.
5’
Hoạt động 5: Củng cố
- Tiả, dặm cây là làm như thế nào?
- Làm cỏ vun xới nhằm mục đích gì?
- Tưới và tiêu nước là làm như thế nào?
- Nêu quy trình bón phân thúc cho cây?
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Trả lời câu 1, 2, 3/46 SGK.
- Đọc bài 20: Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản.	
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 15.doc