Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 22 bài 25: Thực hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

Tiết 22 Bài 25 THỰC HÀNH

GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT

KIỂM TRA 15 PHÚT

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

Biết gieo hạt và cấy cây vào bầu đấtl

2- Kĩ năng:

Làm được các thao tác kĩ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.

3- Thái độ:

Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và lòng hăng say lao động.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học:

Đồ dùng mỗi nhóm: 1 túi ni lông, hạt giống đã xử lí, dùi.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Thực hành, quan sát, theo nhóm.

2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1-Ổn định tình hình lớp: (1’)

Điểm danh học sinh trong lớp.

Chuẩn bị kiểm tra 15 phút

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 22 bài 25: Thực hành gieo hạt và cấy cây vào bầu đất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 
Tiết 22 Bài 25 THỰC HÀNH
GIEO HẠT VÀ CẤY CÂY VÀO BẦU ĐẤT
KIỂM TRA 15 PHÚT
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
Biết gieo hạt và cấy cây vào bầu đấtl
2- Kĩ năng:
Làm được các thao tác kĩ thuật gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
3- Thái độ:
Rèn luyện ý thức cẩn thận, chính xác và lòng hăng say lao động.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học:
Đồ dùng mỗi nhóm: 1 túi ni lông, hạt giống đã xử lí, dùi.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Thực hành, quan sát, theo nhóm.
2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1-Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra 15 phút
2- Kiểm tra 15 phút: (15’)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
 Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
1- Đất trồng
Biết được thời vụ gieo trồng
Số câu
Số điểm Tỉ lệ 0/0
4
4,0
4
4,0 điểm = 40 0/0
2- Phân bón
Hiểu quy trình gieo hạt
Công việc chăm sóc cây rừng
Số câu
Số điểm Tỉ lệ 0/0
1
2,0
1
4,0
2
6,0 điểm = 60 0/0
Tổng số câu
Tổng số điểm 0/0
4
4,0 400/0
1
2,0 200/0
1
4,0 400/0 
6
10 điểm
ĐỀ KIỂM TRA
I/ TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
 Điền số thích hợp vào chỗ trống các câu sau:
Câu 1: Thời vụ gieo hạt ở miền Bắc từ thángđến tháng.năm sau.
Câu 2: Thời vụ gieo hạt ở miền Trung từ thángđến tháng
Câu 3: Thời vụ gieo hạt ở miền Nam từ thángđến tháng
Câu 4: Thời vụ gieo hạt ở địa phương từ thángđến tháng
II/ TỰ LUẬN: (6 điểm)
Câu 5: (4 điểm) Ở địa phương em chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng như thế nào?
Câu 6: (2 điểm) Tại sao khi gieo hạt cây rừng phải che phủ và tưới nước?
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I- TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm)
Điền số thích hợp vào chỗ trống:
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
 11 / 2
1.0 đ
2
1 / 2
1.0 đ
3
2 / 3
1.0 đ
4
1 / 2
1.0 đ
II- TỰ LUẬN:
Câu
Đáp án
Biểu điểm
5
Che mưa nắng, tưới nước bón phân,
 làm cỏ xới đất, phòng trừ sâu bệnh tỉa cây.
2.0 đ
2.0 đ
6
Che phủ để giữ độ ẩm của đất được lâu.
Tưới nước để giữ ẩm cho đất.
1.0 đ
1.0 đ
3- Giảng bài mới: (1’)
a/Giới thiệu bài:	
Để biết cách gieo hạt và cấy cây vào bầu đất như thế nào?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
2’
Hoạt động 1: Giới thiệu mục tiêu bài thực hành
- Qua bài thực hành này, các em làm được các thao tác kĩ thuât gieo hạt và cấy cây vào bầu đất.
- Các em cần giữ vệ sinh khi tiếp xúc với đất.
- Chú ý nghe.
- Chú ý nghe.
7’
Hoạt động 2: Tổ chức thực hành
QUY TRÌNH THỰC HÀNH:
1- Gieo hạt vào bầu đất:
- Bước 1:
Trộn 89% đất, 10% phân hữu cơ, 1% supe lân.
- Bước 2:
Cho hỗn hợp vào túi bầu, thấp hơn miệng túi 1-2cm.
- Bước 3:
Gieo 2-3 hạt giữa bầu đất, lấp đất dày từ 2-3 lần kích thước hạt.
- Bước 4:
Che phủ luống bầu, tưới nước, phun thuốc trừ sâu và bảo vệ luống.
2- Cấy cây con vào bầu đất:
- Bước 1:
Trộn 89% đất, 10% phân hữu cơ, 1% supe lân.
- Bước 2:
Cho hỗn hợp vào túi bầu, thấp hơn miệng túi 1-2cm.
- Bước 3:
Dùng dao cấy tạo hốc giữa bầu sâu hơn độ dài rễ 0,5-1cm. Đặt rễ thẳng đứng và ép đất chặt.
- Bước 4:
Che phủ luống cây, tưới ẩm bầu đất.
* Để biết khi thực hành ta làm như thế nào?
- Các em đọc phần II.
- Để gieo hạt vào bầu đất ta thực hiện các bước gì?
- Để cấy cây con vào bầu đất ta thực hiện các bước gì?
- Mỗi nhóm thực hiện gieo hạt vào một bầu đất và cấy cây vào một bầu đất.
- Cho các nhóm lên nhận dụng cụ thực hành.
- Đọc bài.
- Bước 1:
Trộn 89% đất, 10% phân hữu cơ, 1% supe lân.
Bước 2:
Cho hỗn hợp vào túi bầu, thấp hơn miệng túi 1-2cm.
Bước 3:
Gieo 2-3 hạt giữa bầu đất, lấp đất dày từ 2-3 lần kích thước hạt.
Bước 4:
Che phủ luống bầu, tưới nước, phun thuốc trừ sâu và bảo vệ luống.
- Bước 1:
Trộn 89% đất, 10% phân hữu cơ, 1% supe lân.
Bước 2:
Cho hỗn hợp vào túi bầu, thấp hơn miệng túi 1-2cm.
Bước 3:
Dùng dao cấy tạo hốc giữa bầu sâu hơn độ dài rễ 0,5-1cm. Đặt rễ thẳng đứng và ép đất chặt.
Bước 4:
Che phủ luống cây, tưới ẩm bầu đất.
- Nhận dụng cụ thực hành.
10’
Hoạt động 3: Thực hiện quy trình thực hành
- Nhóm các em làm thực hành theo đúng các bước của quy trình đã hướng dẫn.
- Quan sát và hướng dẫn học sinh thực hành.
- Làm theo các bước của quy trình.
- Làm theo hướng dẫn.
5'
Hoạt động 4: Đánh giá kết quả
- Các em dừng thực hành.
- Các em đánh giá kết quả thực hành theo nội dung:
Ý thức chấp hành nội quy.
Kết quả thực hành.
Làm theo quy trình.
- Nhận xét tinh thần thái độ và kết quả thực hành của các nhóm.
- Cho các nhóm thu dọn dụng cụ và vệ sinh lớp học.
- Dừng thực hành.
- Ghi kết quả đánh giá vào giấy.
- Chú ý nghe.
- Thu dọn dụng cụ, vệ sinh lớp học
2’
Hoạt động 5: Củng cố
- Nêu các bước gieo hạt vào bầu đất?
- Bài học.
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Đọc bài 26 và bài 27: Trồng cây rừng và chăm sóc rừng sau khi trồng.	
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 22.doc