Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 25 bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

Tiết 25 Bài 29 BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

- Hiểu được mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

2- Kĩ năng:

Bảo vệ được rừng.

3- Thái độ:

Có ý thức bảo vệ và phát triển rừng.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.46 SGK

Tìm hiểu về bảo vệ và khoanh nuôi rừng.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, cá nhân.

2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1- Ổn định tình hình lớp: (1’)

Điểm danh học sinh trong lớp.

Chuẩn bị kiểm tra bài cũ.

2- Kiểm tra bài cũ: (3’)

 

doc 3 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 341Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 25 bài 29: Bảo vệ và khoanh nuôi rừng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 15.11.2011 
Tiết 25 Bài 29 BẢO VỆ VÀ KHOANH NUÔI RỪNG 
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
- Hiểu được ý nghĩa của việc bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
- Hiểu được mục đích, biện pháp bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
2- Kĩ năng:
Bảo vệ được rừng.
3- Thái độ:
Có ý thức bảo vệ và phát triển rừng.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.46 SGK
Tìm hiểu về bảo vệ và khoanh nuôi rừng.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, cá nhân.
2- Chuẩn bị của HS: Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ.
2- Kiểm tra bài cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
- Thế nào là khai thác trắng? Thế nào là khai thác chọn?
- Khai thác trắng là chặt toàn bộ cây rừng trong một lần, thời gian dưới 1 năm.
Khai thác chọn là chặt cây đã già, cây có phẩm chất kém, giữ lại cây còn non, cây gỗ tốt, thời gian không hạn chế.
4 đ
6 đ
- Rừng phòng hộ có khai thác trắng được không, tại sao?
- Rừng phòng hộ không được khai thác trắng.
Tại vì rừng phòng hộ để chắn gió, chắn cát, điều hoà dòng chảy.
4 đ
6 đ
3- Giảng bài mới: (1’)
a/Giới thiệu bài:
Rừng rất có ích cho cuộc sống và sản xuất. Để biết cách bảo vệ và phát triển rừng như thế nào?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
7’
Hoạt động 1: Tìm hiểu ý nghĩa của nhiệm vụ bảo vệ, khoanh nuôi rừng
I/ Ý nghĩa:
Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có giá trị to lớn với đời sống và sản xuất xã hội.
* Để biết bảo vệ, khoanh nuôi rừng có ý nghĩa gì?
- Phá hoại rừng có ý nghĩa gì?
- Vậy bảo vệ và khoanh nuôi rừng có ý nghĩa gì?
- Gây lũ lụt, xói mòn đất.
- Bảo vệ và khoanh nuôi rừng có giá trị to lớn với đời sống và sản xuất xã hội.
10'
Hoạt động 2: Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ rừng
II/ Bảo vệ rừng:
1- Mục đích:
- Giư gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng.
- Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển.
2- Biện pháp:
- Nghiêm cấm phá rừng, săn bắn động vật rừng, lấn chiếm đất rừng.
- Địa phương có biện pháp phòng chống cháy rừng.
- Chỉ được khai thác rừng khi nhà nước cho phép.
* Để biết bảo vệ rừng như thế nào?
* Ta xét phần 1.
- Bảo vệ rừng nhằm mục đích gì?
* Còn biện pháp bảo vệ rừng như thế nào?
- Để giữ được tài nguyên rừng ta cần có biện pháp gì?
- Giư gìn tài nguyên thực vật, động vật, đất rừng.
Tạo điều kiện thuận lợi để rừng phát triển.
- Nghiêm cấm phá rừng, săn bắn động vật rừng, lấn chiếm đất rừng.
Địa phương có biện pháp phòng chống cháy rừng.
Chỉ được khai thác rừng khi nhà nước cho phép.
18’
Hoạt động 3: Khoanh nuôi phục hồi rừng
III/ Khoanh nuôi phục hồi rừng:
1- Mục đích:
Tạo hoàn cảnh thuận lợi để nơi mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng.
2- Đối tượng khoanh nuôi:
- Đất đã mất rừng.
- Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất dày.
3- Biện pháp:
- Bảo vệ: cấm thả gia súc, chống chặt cây, phòng chống cháy rừng.
- Phát bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây.
- Tra hạt hay trồng cây vào đất trống.
* Để biết khoanh nuôi rừng như thế nào?
* Ta xét phần 1.
- Khoanh nuôi phục hồi rừng nhằm mục đích gì?
* Những nơi nào được khoanh nuôi rừng?
- Các em đọc phần 2. Cho biết đối tượng khoanh nuôi là gì?
* Còn quá trình khoanh nuôi rừng như thế nào?
- Để khoanh nuôi phục hồi rừng ta có những biện pháp gì?
- Tạo hoàn cảnh thuận lợi để nơi mất rừng phục hồi và phát triển thành rừng.
- Đất đã mất rừng.
Đồng cỏ, cây bụi xen cây gỗ, tầng đất dày.
- Bảo vệ: cấm thả gia súc, chống chặt cây, phòng chống cháy rừng.
Phát bụi rậm, cuốc xới đất tơi xốp quanh gốc cây.
Tra hạt hay trồng cây vào đất trống
3’
Hoạt động 4: Củng cố
- Bảo vệ rừng có ý nghĩa gì?
- Nêu biện pháp bảo vệ rừng?
- Nêu biện pháp khoanh nuôi phục hồi rừng?
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Đọc phần có thể em chưa biết.
- Đọc bài 30, 31 SGK.
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 25.doc