Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 6 bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường

Tiết 6 Bài 9 CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG

I/ MỤC TIÊU:

1- Kiến thức:

- Biết được các cách bón phân.

- Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường.

- Biết được cách bảo quản phân bón.

2- Thái độ:

Tính tích cực và lòng say mê học tập.

Biết bảo vệ và chống ô nhiễm môi trường.

II/ CHUẨN BỊ:

1- Chuẩn bị của GV:

Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.8 SGK

Tìm hiểu cách sử dụng phân bón.

Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, theo nhóm.

2- Chuẩn bị của HS:

Tìm hiểu cách bón phân ở gia đình.

Đọc bài học.

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 5 trang Người đăng vuhuy123 Ngày đăng 22/10/2018 Lượt xem 262Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Công nghệ 7 - Tiết 6 bài 9: Cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón thông thường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 12 .08 . 2014
Tiết 6 Bài 9 CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN
CÁC LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG
I/ MỤC TIÊU:
1- Kiến thức:
- Biết được các cách bón phân.
- Biết được cách sử dụng các loại phân bón thông thường.
- Biết được cách bảo quản phân bón.
2- Thái độ:
Tính tích cực và lòng say mê học tập.
Biết bảo vệ và chống ô nhiễm môi trường.
II/ CHUẨN BỊ:
1- Chuẩn bị của GV:
Đồ dùng dạy học: Hình vẽ H.8 SGK
Tìm hiểu cách sử dụng phân bón.
Phương án tổ chức lớp học, nhóm học: Quan sát, theo nhóm.
2- Chuẩn bị của HS:
Tìm hiểu cách bón phân ở gia đình.
Đọc bài học.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1- Ổn định tình hình lớp: (1’)
Điểm danh học sinh trong lớp.
Chuẩn bị kiểm tra bài cũ
2- Kiểm tra bài cũ: (3’)
Câu hỏi
Đáp án
Biểu điểm
- Nêu tên các loại phân bón thường dùng?
- Các loại phân bón thường dùng: 
phân chuồng, phân đạm, phân lân, phân ka li, phân đa nguyên tố...
2 đ
8 đ
*)Nhận xét: 
3- Giảng bài mới: (1’)
a/ Giới thiệu bài:	
 Để biết cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón đó như thế nào?
b/Tiến trình bài dạy:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
NỘI DUNG
15’
Hoạt động 1: Giới thiệu một số cách bón phân
I/ Cách bón phân:
- Căn cứ vào thời kì bón chia ra bón lót và bón thúc.
- Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng.
- Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây.
- Căn cứ vào hình thức bón chia ra các cách: bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá.
* Để biết cách bón phân như thế nào?
- Các em đọc phần I và quan sát hình 7, 8, 9, 10.
- Căn cứ vào thời kì bón, người ta chia làm mấy cách bón phân?
- Thế nào là bón lót, thế nào là bón thúc?
- Giải thích: Bón lót nhằm cung cấp dinh dưỡng cho cây ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.
Bón thúc nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kì, tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
- Căn cứ vào hình thức bón, người ta chia làm những cách bón phân nào?
- Giải thích: Bón vãi có thể bón lượng phân lớn nhưng có thể bị đất giữ chặt hoặc chuyển hoá thành dạng khó tan cây không hấp thụ được hoặc bị nước mưa rửa trôi.
Còn bón tập trung theo hàng, theo hốc hoặc phun trên lá thì cây trồng dễ sử dụng hơn.
- Các em quan sát hình 7, 8, 9, 10 và cho biết tên của các cách bón phân ở từng hình.
- Các em đọc 9 câu ở phần I.
- Nhóm các em chọn trong các câu để nêu ưu, nhược điểm của từng cách bón phân?
- Gọi vài nhóm trả lời, các nhóm còn lại nhận xét.
- Giáo viên nhận xét kết quả các nhóm.
- Đọc bài và quan sát hình.
- Căn cứ vào thời kì bón chia ra bón lót và bón thúc.
- Bón lót là bón phân vào đất trước khi gieo trồng.
Bón thúc là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây.
- Căn cứ vào hình thức bón chia ra các cách: bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc hoặc phun trên lá.
- Chú ý nghe.
- Bón vãi, bón theo hàng, bón theo hốc, phun trên lá.
- Đọc bài.
- Bón theo hốc:
Ưu điểm: 1,9
Nhược điểm: 3
- Bón theo hàng:
Ưu điểm: 1, 9
Nhược điểm: 3
- Bón theo vãi:
Ưu điểm: 6, 9
Nhược điểm: 4
- Bón phun trên lá:
Ưu điểm: 1, 2, 5
Nhược điểm: 8
- Theo chuẩn bị.
- Chú ý nghe.
10’
Hoạt động 2: Giới thiệu một số cách sử dụng các loại phân bón thông thường.
II/ Cách sử dụng các loại phân bón thông thường:
- Phân hữu cơ dùng để bón lót.
- Phân đạm, ka li và phân hỗn hợp dùng để bón thúc hoặc bón lót với lượng nhỏ.
- Phân lân dùng để bón lót.
* Để biết cách dùng các loại phân bón như thế nào?
- Giới thiệu: Khi bón phân vào đất, các chất dinh dưỡng có trong phân phải được chuyển hoá thành các chất hoà tan thì cây mới hấp thụ được. Vì vậy đối với loại phân bón có thành phần phức tạp như phân chuồng cần phải bón vào đất trước khi gieo trồng để đủ thời gian phân huỷ và chuyển thành dạng hoà tan.
Những loại phân bón hoà tan dùng để bón thúc, nếu bón lót thì bón lượng nhỏ, bón lượng lớn đễ bị nước mưa rửa trôi.
- Các em đọc phần II.
- Phân hữu cơ có những đặc điểm gì?
- Với đặc điểm nêu trên phân hữu cơ được sử dụng bón như thế nào?
- Phân đạm, ka li và phân hỗn hợp có những đặc điểm gì và được sử dụng bón như thế nào?
- Phân lân có đặc điểm gì và được sử dụng bón như thế nào?
- Để bảo vệ môi trường ta bón phân hữu cơ như thế nào?
- Chú ý nghe.
- Đọc bài.
- Phân hữu cơ có nhiều chất dinh dưỡng, ở dạng khó tiêu.
- Bón lót.
- Phân đạm, ka li và phân hỗn hợp có những đặc điểm tỉ lệ dunh dưỡng cao, dễ hoà tan.
Sử dụng bón thúc.
- Phân lân có đặc điểm ít hoặc không tan sử dụng bón lót.
- Bón phân hoai và với lượng vừa đủ.
8'
Hoạt động 3: Giới thiệu cách bảo quản các loại phân bón thông thường
III/ Bảo quản các loại phân bón thông thường:
- Phân hoá học để trong bao ni lông, nơi cao ráo, không để lẫn các loại phân với nhau.
- Phân chuồng lấy ra ủ thành đống.
* Để biết cách cất giữ các loại phân như thế nào?
- Các em đọc phần III.
- Cho biết phân bón được bảo quản như thế nào?
- Vì sao không để các loại phân bón lẫn lộn với nhau?
- Đọc bài.
- Phân hoá học để trong bao ni lông, nơi cao ráo, không để lẫn các loại phân với nhau.
Phân chuồng lấy ra ủ thành đống.
- Dễ xảy ra phản ứng làm giảm chất lượng phân.
5’
Hoạt động 4: Củng cố
- Thế nào bón lót, bón thúc?
- Nêu cách bón phân cho cây trồng?
- Nêu cách sử dụng phân bón?
- Nêu cách bảo quản các loại phân bón?
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
- Bài học.
4- Dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học tiếp theo: (2’)
- Về học thuộc bài.
- Trả lời câu 1,2,3/22 SGK.
- Đọc bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng.	
IV/ RÚT KINH NGHIỆM – BỔ SUNG:

Tài liệu đính kèm:

  • docTiết 6.doc