Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 3: Luyện tập

A. Mục tiêu cần đạt

- Kiến thức: Củng cố định nghĩa căn bậc hai số học của một số không âm.Hằng đẳng thức

- Kĩ năng: HS được rèn kĩ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức.HS được luyện tập về phép khai phương để tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình.

- Thái độ : Tăng cường ý thức học tập nhóm

B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo án, sgk, đồ dùng dạy học

2. Chuẩn bị của học sinh: - Vở ghi, vở bài tập, sgk, dụng cụ học tập.

- Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ và biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số. Bảng nhóm.

 

doc 2 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 206Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số 9 - Tiết 3: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết PPCT : 3	Ngày soạn: 	30/8/2015
Dạy lớp: 9A2	Ngày dạy:	02/9/2015
LUYỆN TẬP
A. Mục tiêu cần đạt 
- Kiến thức: Củng cố định nghĩa căn bậc hai số học của một số không âm.Hằng đẳng thức 
- Kĩ năng: HS được rèn kĩ năng tìm điều kiện của x để căn thức có nghĩa, biết áp dụng hằng đẳng thức để rút gọn biểu thức.HS được luyện tập về phép khai phương để tính giá trị biểu thức số, phân tích đa thức thành nhân tử, giải phương trình.
- Thái độ : Tăng cường ý thức học tập nhóm
B. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Chuẩn bị của giáo viên: - Giáo án, sgk, đồ dùng dạy học
2. Chuẩn bị của học sinh: - Vở ghi, vở bài tập, sgk, dụng cụ học tập. 
- Ôn tập các hằng đẳng thức đáng nhớ và biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số. Bảng nhóm.
C. Các hoạt động dạy học
 I- Ổn định tổ chức: (1ph) Sĩ số: 	 Vắng: 
 II- Kiểm tra bài cũ: (5ph) 
?/ Nêu điều kiện để có nghĩa. -Chữa bài tập 12(a, b) (SGK-11).
?/ Điền vào chỗ (...) để được khẳng định đúng 
HS: Trả lời a) có nghĩa 
 Û 2x + 7 ³ 0 Û x ³ 
III- Nội dung luyện tập: (34ph)
HĐ2: Luyện tập:
1/ Bài tập 10b- tr. 11- SGK
H: Từ kết quả câu a, ta có lấy CBH của 2 vế 
H: Chuyển vế ?
Phát triển bài toán : Rút gọn BT 
Cho HS trao đổi trong nhóm, gọi đại diện 1 nhóm lên bảng trình bày.
2/ Bài tập 11-tr.11-SGK
Cho HS hoạt động cá nhân, gọi HS yếu lên bảng 
3/ Bài tập 13-tr.11-SGK
GV chia 4 nhóm, mỗi nhóm làm 1 câu.
Thu bảng nhóm, cho các nhóm nhận xét bài làm của nhóm bạn.
Lưu ý cho HS các điều kiện của a trong mỗi câu.
Vì a <0
Vì a ³ 0
Với mọi giá trị của a, ê3a2ê=3a2
Với a < 0
4/ Bài tập 14-tr.11-SGK
Hướng dẫn :
* Với a không âm thì 
Biểu thức đã cho có dạng gì ?
(Hiệu hai bình phương)
b) Nhận dạng BT đã cho ?
(Bình phương 1 tổng)
5/ Bài tập 15-tr.11-SGK
HS có thể đưa về PT tích.
b) HD: đưa về PT tích.
1/ Bài tập 10b- tr. 11- SGK
* 
2/ Bài tập 11-tr.11-SGK
3/ Bài tập 13-tr.11-SGK :Rút gọn các biểu thức
HS hoạt động nhóm, làm bài trên bảng nhóm.
4/ Bài tập 14-tr.11-SGK Phân tích thành nhân tử
HS hoạt động cá nhân
5/ Bài tập 15-tr.11-SGK Giải phương trình
Vậy PT có 2 nghiệm 
Vậy nghiệm của PT là x = 
HĐ3: DẶN DÒ:
Xem bài : Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương.
Làm các bài tập còn lại trong SGK và các bài 18 đến 22- SBT.
HS khá giỏi làm thêm bài tập 16; 17-SBT.
GV hướng dẫn bài 16 : Tích (thương) 2 biểu thức không âm khi 2 BT cùng dấu ó cho 2 BT lần lượt nhận 2 giá trị cùng âm, cùng dương.
GV hướng dẫn bài 17 : Viết biểu thức dưới dấu căn dưới dạng bình phương của một biểu thức rồi đưa về PT có dấu GTTĐ.
D. Rút kinh nghiệm sau tiết dạy
................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTIẾT3.doc