Giáo án môn Đại số khối 9 - Tiết 9: Luyện tập

I . Mục tiêu:

 Củng cố các kiến thức về phép biển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai và các ứng dụng của nó

HS thực hiện thành thạo hai phép biến đổi

Có kỹ năng phối hợp và sử dụng hai phép biến đổi đẻ làm các bài tập rút gọn, so sánh, giải PT

II . Phương tiện : GV Lựa chọn dạng bài tập

 HS làm bài tập được giao, học và ghi nhớ hai phép biến đổi

III . Tiến trình lờn lớp:

1) ổn định :

2) Kiểm tra

 3) Bài mới:

 

doc 5 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 106Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số khối 9 - Tiết 9: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 
Ngày giảng
Tiết 9: Luyện tập
I . Mục tiêu:
 Củng cố các kiến thức về phép biển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai và các ứng dụng của nó 
HS thực hiện thành thạo hai phép biến đổi 
Có kỹ năng phối hợp và sử dụng hai phép biến đổi đẻ làm các bài tập rút gọn, so sánh, giải PT
II . Phương tiện : GV Lựa chọn dạng bài tập 
 HS làm bài tập được giao, học và ghi nhớ hai phép biến đổi 
III . Tiến trình lờn lớp:
ổn định :
Kiểm tra 
 3) Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Chữa bài tập 
? Để rút gọn biểu thức trên ta làm ntn ? 
GV gọi 2 HS lên chữa
GV nhận xét bổ xung 
Lưu ý hs cách cộng trừ các căn thức đồng dạng 
GV gọi HS khác lên bảng làm bài tập 45
GV nhận xét bổ xung 
Lưu ý hs khi so sánh nên đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS 1 câu a 
HS 2 câu c 
HS khác cùng làm và nhận xét
HS 3 câu b,c 
Cả lớp cùng làm và nhận xét
HS nghe hiểu 
Bài tập 58 (sbt/ 12) Rút gọn biểu thức
a) 
c) Với a ³ 0
Bài tập 45 ( sgk /27) So sánh 
b) 
c) và 
; 
Vậy < 
Hoạt động 2: Luyện tập 
? Nêu yêu cầu của bài tập ?
? Muốn rút gọn biểu thức trên ta vận dụng kiến thức nào ?
GV gọi HS lên thực hiện 
GV nhận xét bổ xung – nhấn mạnh cách rút gọn biểu thức là biến đổi biểu thức dưới dấu căn về đồng dạng.
? Rút gọn biểu thức trên thực hiện ntn ?
GV hướng dẫn HS làm 
? Nêu cách tìm x trong biểu thức trên ? 
GV yêu cầu HS thực hiện 
GV nhận xét sửa sai 
HS đọc đề bài 
HS nêu yêu cầu 
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
1 HS thực hiện 
HS khác cùng làm và nhận xét
HS khai phương 1 thương , dùng HĐT ; đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS trả lời đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS thực hiện trên bảng 
HS khác cùng làm và nhận xét
Rút gọn biểu thức 
Bài tập 46 (sgk /27 ) 
b) 
Bài tập 47 (sgk /27) 
a) Với x ³ 0; y ³ 0; x ạ y
Bài tập 65 (sbt/ 13) Tìm x biết
a)
d) 
4) Củng cố 
? Các dạng bài tập đã chữa ? kiến thức áp dụng ? 
GV khái quát : So sánh: Đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn 
Rút gọn biểu thức: dùng HĐT, khai phương 1 tích , 1 thương 
Giải PT (BPT) biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn
5. Hướng dẫn về nhà 
Ôn và học thuộc hai phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai 
Làm các bài tập 45; 47 (Sgk/27) 58; 59 (sbt/12). Đọc trước bài 7
IV. Đỏnh giỏ
TUẦN 5
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
Tiết 8 : Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
I . Mục tiêu:
HS biết cách khử mẫu của biểu thức lấy căn và trục căn thức ở mẫu
Bước đầu biết cách phối hợp và sử dụng thành thạo các phép biến đổi trên
II . Phương tiện: GV Bảng phụ , sgk
 HS Ôn lại hai phép biến đổi đã học tiết 9, bảng nhóm
III . Tiến trỡnh lờn lớp:
Ổn định : 
Kiểm tra: 
 ? Viết dạng tổng quát của hai phép biến đổi đưa thừa số ra ngoài và đưa thừa số vào trong dấu căn ?
? Nhắc lại tính chất cơ bản của phân thức ?
Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Khử mẫu của biểu thức lấy căn
GV hướng dẫn hs thực hiện 
? biểu thức lấy căn là biểu thức nào ? mẫu bằng bao nhiêu ?
? áp dụng t/c phân thức nhân cả tử và mẫu với 3 ? 
? Thực hiện khai phương mẫu ?
? Qua VD cho biết để khử mẫu của biểu thức lấy căn ta làm ntn ?
GV cho HS làm phần b tương tự 
? Qua 2 VD hãy nêu cách khử mẫu của biểu thức lấy căn ?
GV giới thiệu tổng quát 
GV cho HS làm ?1
GV nhận xét bổ xung sửa sai 
Lưu ý hs khi khử mẫu của biểu thức lấy căn chỉ cần biến đổi mẫu thành dạng BP của 1 số hoặc 1 biểu thức (không cần nhân với chính mẫu số đó mà chỉ cần nhân với 1 số nào đó để KP mẫu là được)
HS ; mẫu là 3 
HS 
HS thực hiện 
HS áp dụng t/c phân thức 
HS thực hiện phần b, tìm hiểu thêm sgk
HS áp dụng t/c của phân thức biến đổi mẫu thành bình phương ..
HS đọc tổng quát 
HS lên bảng thực hiện 
HS cả lớp cùng làm và nhận xét
HS nghe hiểu 
1) Khử mẫu của biểu thức lấy căn
a) VD 1: Khử mẫu của biểu thức lấy căn
 và Với a,b > 0
 Giải 
*) 
*) 
b) Tổng quát: 
 A,B ³ 0 ; B ạ 0 
?1 
a) 
b) 
c) (a > 0)
 Hoạt động 2: Trục căn thức ở mẫu
GV giới thiệu như sgk 
GV ghi VD2 trên bảng phụ (cả lời giải mẫu)
? VD a để làm mất dấu căn ở mẫu làm ntn ?
? VD b và c làm ntn ?
GV giới thiệu biểu thức liên hợp 
? Biểu thức liên hợp của VD b và c là biểu thức nào ?
? Hãy cho biết biểu thức liên hợp của ?
GV giới thiệu tổng quát 
GV y/ cầu HS thực hiện ?2
GV gọi HS lên bảng thực hiện câu a, b
GV bổ xung nhận xét đánh giá - lưu ý HS quan sát các biểu thức đã cho để áp dụng các phép biến đổi cho phù hợp 
GV bằng cách làm tương tự yêu cầu HS hoạt động nhóm làm câu c
GV – HS nhận xét qua bảng nhóm 
HS tìm hiểu cách thực hiện ở VD 2
HS nhân cả tử và mẫu với 
HS nhân tử và mẫu với biểu thức ở mẫu nhưng trái dấu 
HS 
HS trả lời 
HS đọc tổng quát 
HS đọc yêu cầu ?2
HS thực hiện trên bảng 
HS cả lớp cùng và nhận xét
HS nghe hiểu 
HS hoạt động nhóm
Đại diện nhóm trình bày 
2) Trục căn thức ở mẫu
a) VD 2: sgk 
b) Tổng quát :
 (B > 0) 
 (A > 0; A ạ B2) 
 ( A,B ³ 0; A ạ B) 
? 2
a) *) 
*) (b > 0 )
b) *
*) ( a ³ 0; a ạ 1)
c) *) 
*) 
 (a > b > 0 )
 4) Củng cố
 ? Nêu các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai ? 
GV đưa bài tập trên bảng phụ 
HS trả lời 
HS nghiên cứu đề bài và thực hiện thảo luận 
GV yêu cầu HS nêu ý kiến của mình 
Cả lớp cùng quan sát và nhận xét
Bài tập : Các kết quả sau đúng hay sai ? sửa lại cho đúng ?
Câu 
Trục căn thức ở mẫu 
Đúng 
Sai
Sửa lại 
1
x
2
x
 =
3
x
= 
4
( x, y ³ 0; x ạ y)
x
5) Hướng dẫn về nhà 
Làm các bài tập 48; 49; 51; 52 (sgk/29 – 30 )
IV. Rỳt kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_6_Bien_doi_don_gian_bieu_thuc_chua_can_thuc_bac_hai.doc