Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 11: Luyện tập

I . Mục tiêu:

HS được củng cố về các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (4 phép biến đổi)

HS có kỹ nằng thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên.

II . Phương tiện : GV Lựa chọn bài tập

 HS Ôn lại 4 phép biến đổi đã học , làm các bài tập được giao

III. Tiến trình lờn lớp:

1) ổn định :

2) Kiểm tra:

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 11: Luyện tập", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 6
Ngày soạn :
Ngày giảng: 
 Tiết 11 Luyện Tập
I . Mục tiêu:
HS được củng cố về các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (4 phép biến đổi)
HS có kỹ nằng thành thạo trong việc phối hợp và sử dụng các phép biến đổi trên. 
II . Phương tiện : GV Lựa chọn bài tập 
 HS Ôn lại 4 phép biến đổi đã học , làm các bài tập được giao 
III. Tiến trình lờn lớp:
ổn định : 
Kiểm tra:
 ? Viết dạng tổng quát của các phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai ? 
 ? Tính a) 	( Kết quả )
 b) Chọn câu trả lời đúng: bằng 
A. 1	B. 3	C. 9 	D. 81 (Chọn D)
3) Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Chữa bài tập 
 GV gọi HS lên thực hiện chữa
GV nhận xét bổ xung 
? Để thực hiện bài tập trên áp dụng kiến thức nào ?
? Để rút gọn biểu thức trên ta làm ntn ? 
GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện 
? Với câu d ta vận dụng kiến thức nào ?
? Ngoài cách trên có cách nào khác làm nhanh hơn không ? 
GV hướng dẫn HS thực hiện cách đưa thừa số vào trong dấu căn 
? Biểu thức có nghĩa khi a, b cần điều kiện gì ?
HS lên bảng làm
HS khác cùng làm và nhận xét
HS khử mẫu của biểu thức lấy căn , trục căn thức ở mẫu
HS đọc yêu cầu của bài
HS áp dụng hđt , đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS lên làm 
HS cả lớp cùng làm và nhận xét
HS trục căn thức ở mẫu 
HS nêu cách tính
HS a,b ³ 0; a – b ạ 0
Bài tập 
b) (với x > 0)
Vì x > 0 suy ra 
c)
Bài tập 53 (sgk/30) Rút gọn biểu thức
 a) 
d)
Hoạt động 2: Luyện tập 
? Thực hiện rút gọn biểu thức trên áp dụng kiến thức nào ?
GV yêu cầu HS hoạt động nhóm trình bày 
GV – HS nhận xét sửa sai 
? Điều kiện của a để biểu thức có nghĩa ? 
? Muốn sắp xếp được các số trên theo thứ tự tăng dần làm ntn ? 
GV yêu cầu HS thực hiện 
GV bổ xung nhận xét và nhấn mạnh ứng dụng của các phép biến đổi 
HS đọc y/cầu của bài 
HS Trục căn thức ở mẫu, Đưa thừa số vào trong dấu căn và rút gọn 
HS hoạt động nhóm 
Đại diện nhóm trình bày
HS nêu ĐK
HS đưa thừa số vào trong dấu căn 
HS thực hiện 
HS nhận xét 
Bài tập 54 (sgk /30)
*) 
*) 
(với a ³ 0; a ạ 1)
Bài tập 56 (sgk /30) Sắp xếp 
a) 
ị 
Hay 
Củng cố 
? Các phép biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai ? ứng dụng của các phép biến đổi đó ntn ? Các dạng bài tập đã chữa ? kiến thức áp dụng ? 
GV khái quát lại toàn bài 
5) Hướng dẫn về nhà : 
Xem lại các bài tập đã chữa.Làm bài tập 53; 54; 55; 57 (sgk /30) . Đọc trước bài 8
IV. RÚT KINH NGHIỆM
Ngày soạn 
Ngày giảng
Tiết 12: Luyện tập
I . Mục tiêu:
 Củng cố các kiến thức về phép biển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai và các ứng dụng của nó 
HS thực hiện thành thạo hai phép biến đổi 
Có kỹ năng phối hợp và sử dụng hai phép biến đổi đẻ làm các bài tập rút gọn, so sánh, giải PT
II . Phương tiện : GV Lựa chọn dạng bài tập 
 HS làm bài tập được giao, học và ghi nhớ hai phép biến đổi 
III . Tiến trình lờn lớp:
ổn định :
Kiểm tra 
 3) Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Chữa bài tập 
? Để rút gọn biểu thức trên ta làm ntn ? 
GV gọi 2 HS lên chữa
GV nhận xét bổ xung 
Lưu ý hs cách cộng trừ các căn thức đồng dạng 
GV gọi HS khác lên bảng làm bài tập 45
GV nhận xét bổ xung 
Lưu ý hs khi so sánh nên đưa thừa số vào trong dấu căn rồi so sánh
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS 1 câu a 
HS 2 câu c 
HS khác cùng làm và nhận xét
HS 3 câu b,c 
Cả lớp cùng làm và nhận xét
HS nghe hiểu 
Bài tập 58 (sbt/ 12) Rút gọn biểu thức
a) 
c) Với a ³ 0
Bài tập 45 ( sgk /27) So sánh 
b) 
c) và 
; 
Vậy < 
Hoạt động 2: Luyện tập 
? Nêu yêu cầu của bài tập ?
? Muốn rút gọn biểu thức trên ta vận dụng kiến thức nào ?
GV gọi HS lên thực hiện 
GV nhận xét bổ xung – nhấn mạnh cách rút gọn biểu thức là biến đổi biểu thức dưới dấu căn về đồng dạng.
? Rút gọn biểu thức trên thực hiện ntn ?
GV hướng dẫn HS làm 
? Nêu cách tìm x trong biểu thức trên ? 
GV yêu cầu HS thực hiện 
GV nhận xét sửa sai 
HS đọc đề bài 
HS nêu yêu cầu 
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
1 HS thực hiện 
HS khác cùng làm và nhận xét
HS khai phương 1 thương , dùng HĐT ; đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS trả lời đưa thừa số ra ngoài dấu căn 
HS thực hiện trên bảng 
HS khác cùng làm và nhận xét
Rút gọn biểu thức 
Bài tập 46 (sgk /27 ) 
b) 
Bài tập 47 (sgk /27) 
a) Với x ³ 0; y ³ 0; x ạ y
Bài tập 65 (sbt/ 13) Tìm x biết
a)
d) 
4) Củng cố 
? Các dạng bài tập đã chữa ? kiến thức áp dụng ? 
GV khái quát : So sánh: Đưa thừa số ra ngoài hoặc vào trong dấu căn 
Rút gọn biểu thức: dùng HĐT, khai phương 1 tích , 1 thương 
Giải PT (BPT) biến đổi đưa thừa số ra ngoài dấu căn
5. Hướng dẫn về nhà 
Ôn và học thuộc hai phép biến đổi đơn giản căn thức bậc hai 
Làm các bài tập 45; 47 (Sgk/27) 58; 59 (sbt/12). Đọc trước bài 7
IV. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_7_Bien_doi_don_gian_bieu_thuc_chua_can_thuc_bac_hai_tiep_theo.doc