Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai

I . Mục tiêu

HS biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai

Biết sử dụng kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải bài toán có liên quan.

II . Phương tiện : GV bảng phụ

 HS Ôn lại 4 phép biến đổi đã học , làm các bài tập được giao

III . Tiến trình bài dạy:

1) ổn định :

2) Kiểm tra:

 

doc 4 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Đại số lớp 9 - Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 7
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
 Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 
I . Mục tiêu 
HS biết phối hợp các kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai 
Biết sử dụng kỹ năng biến đổi biểu thức chứa căn thức bậc hai để giải bài toán có liên quan. 
II . Phương tiện : GV bảng phụ
 HS Ôn lại 4 phép biến đổi đã học , làm các bài tập được giao 
III . Tiến trình bài dạy:
ổn định : 
Kiểm tra:
 ? Điền vào chỗ trống hoàn thành các công thức sau:
	. Với A ≥0, B ≥0.
	với A≥ 0, B≠ 0. . với B>0
 . với A > 0 ; B≥0.... với ( A,B ³ 0; A ạ B) 
3) Bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Ví dụ 1 
? Rút gọn biểu thức trên ta làm ntn ?
? Nhận xét gì về các biểu thức dưới dấu căn ? 
? Để biến đổi các biểu thức dưới dấu căn về giống nhau ta làm ntn ?
? Trong VD 1 để rút gọn biểu thức ta đã vận dụng kiến thức nào ? 
GV nhấn mạnh sử dụng phép biến đổi đưa các biểu thức dưới dấu căn về đồng dạng và rút gọn 
GV cho HS làm ?1
GV lưu ý sửa chữa lỗi sai HS hay mắc phải 
HS trả lời 
HS biểu thức khác nhau
HS khử mẫu của biểu thức lấy căn. 
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn , khử mấu của BT lấy căn
HS lên bảng thực hiện tương tự VD 
HS nhận xét
1) Ví dụ 1 * Rút gọn biểu thức
 (a > 0 )
=
?1 Với a ³ 0 ta có 
Hoạt động 2: Ví dụ 2 
 GV yêu cầu HS đọc VD 2 sgk 
? Khi biến đổi vế trái áp dụng kiến thức nào ? 
GV cho HS làm ?2 
? Để c/m đẳng thức trên ta tiến hành làm ntn ? 
? Nhận xét gì về vế trái nếu đưa thừa số a, b vào trong dấu căn ? 
GV yêu cầu HS thực hiện 
Lưu ý HS linh hoạt khi biến đổi 
? Có cách nào khác để c/m đẳng thức trên không ?
GV yêu cầu HS về tự làm cách trục căn thức ở mẫu.
HS tự nghiên cứu VD 
HS A2 – B2 và 
( A + B )2 
HS biến đổi vế trái bằng vế phải 
HS có dạng HĐT
 a3 + b3 
HS thực hiện 
HS trục căn thức ở mẫu 
 2) Ví dụ 2
?2 Chứng minh 
(với a > 0, b > 0 )
BĐVT
Hoạt động 3: Ví dụ 3
? Nêu thứ tự thực hiện các phép toán trong P ?
GV hướng dẫn HS thực hiện 
? Muốn tìm a để P < 0 ta làm ntn ?
? Biểu thức khi nào 
HS đọc VD 3 sgk 
HS nêu thứ tự : Quy đồng mẫu, thực hiện phép tính. 
HS thực hiện làm dưới sự hướng dẫn của GV.
HS cho biểu thức rút gọn P = 
HS trả lời 
HS thực hiện 
 3) Ví dụ 3
Cho biểu thức 
Với a > 0 , a khác 1
Rút gọn biểu thức P
Tìm giá trị của a để P < 0
Bài giải
Rút gọn 
 sgk /32
vì a > 0 và a ạ 1 nên 
P < 0 Û Û 1 – a < 0 
 Û a > 1 (TMĐK). 
 Vậy với a > 1 thì P < 0
 4) Củng cố
 ? Nêu cách rút gọn biểu thức ?
GV yêu cầu HS lên làm 
GV làm tương tự với phần b 
Yêu cầu HS thảo luận 
GV bổ xung sửa sai , nhấn mạnh rút gọn biểu thức với các dạng kiến thức áp dụng cần linh hoạt khi biến đổi 
HS đưa thừa số vào trong dấu căn, trục căn thức ở mẫu. 
HS lên bảng làm 
HS nhận xét
HS hoạt động nhóm 
Đại diện nhóm trình bày. 
HS các nhóm khác nhận xét
HS nghe hiểu 
a) 
b) 
(Với a ³ 0; a ạ 1)
5) Hướng dẫn về nhà: 
Nắm chắc các phép biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 
Xem lại các VD đã làm . Làm bài tập 59; 58; 60; 61 (sgk /32-33) 
IV. Đỏnh giỏ: 
TUẦN 7
Ngày soạn: 
Ngày giảng: 
 Tiết 14: Luyện tập
I .Mục tiêu:
Tiếp tục rèn kỹ năng rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai, chú ý tìm điều kiện xác định của căn thức, của biểu thức
Sử dụng kết quả để c/m đẳng thức, so sánh giá trị biểu thức với 1 hằng số 
II . Phương tiện: GV giáo án
 HS Ôn lại 4 phép biến đổi đã học , làm các bài tập được giao 
III . Tiến trình lờn lớp:
ổn định: 
Kiểm tra: 
 ? Rút gọn biểu thức với a, b > 0 ; 
Bài mới: 
Hoạt động của GV
Hoạ động của HS
Ghi bảng
Hoạt động 1: Chữa bài tập 
GV gọi hai HS lên bảng thực hiện 
GV nhận xét bổ xung 
? Để rút gọn biểu thức trên áp dụng kiến thức nào ?
GV lưu ý HS biến đổi các biểu thức dưới dấu căn về đồng dạng 
HS lên bảng làm
HS khác cùng làm và nhận xét
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn
Bài tập: 
Rút gọn biểu thức (với a > 0, b > 0)
 a) 
b)
 Hoạt động 2: Luyện tập 
? Để rút gọn biểu thức trên ta vận dụng phép biến đổi nào ? 
GV yêu cầu HS thực hiện 
? Nhận xét các biểu thức dưới dấu căn ?
? áp dụng kiến thức nào để rút gọn ?
GV hướng dẫn HS thực hiện 
? Muốn c/m đẳng thức ta làm ntn ?
? Nhận xét gì về biểu thức ở vế trái ?
? Hãy thực hiện biến đổi vế trái ?
GV yêu cầu HS thảo luận trình bày 
GV – HS nhận xét qua trình bày của các nhóm và chốt lại cách làm 
HS đưa thừa số ra ngoài dấu căn; thực hiện phép nhân
HS trả lời miệng 
HS nêu nhận xét 
HS nhân các căn thức; khai phương 
HS biến đổi vế trái bằng vế phải
HS 
HS hoạt động nhóm trình bà
Bài tập 63 (sgk/33) Rút gọn 
a) 
b) Với m > 0; x ạ 1
Bài tập 64 (sgk /33) Chứng minh 
a) Với a ³ 0 , a ạ 1
4) Củng cố
? Dạng bài tập đã thực hiện chữa ? kiến thức áp dụng ? 
GV khái quát toàn bài lưu ý HS khi biến đổi phải linh hoạt sử dụng các phép biến đổi. 
5) Hướng dẫn về nhà
 Xem kỹ lại những bài tập đã chữa. Làm bài tập 63; 64; 65 (sgk/ 34 ) 
Đọc trước bài 9 và chuẩn bị bảng số, máy tính bỏ túi
IV. Đỏnh giỏ :

Tài liệu đính kèm:

  • docChuong_I_8_Rut_gon_bieu_thuc_chua_can_thuc_bac_hai.doc