Giáo án môn Hình học 9 - Tiết 53 đến tiết 56

I. Mục tiêu

1.Kiến thức

- Nhớ được công thức tính diện tích hình tròn.

- Biết cách tính diện tích hình quạt tròn.

2.Kĩ năng

- Biết vận dụng các công thức vào giải một vài bài toán thực tế.

3.Thái độ

 - Ham hiểu biết, chăm chỉ

II. Chuẩn bị

Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ, tấm bìa hình tròn.

 Học sinh: Thước thẳng, com pa, các tấm bìa hình tròn.

III. Phương pháp dạy học

 Vận dụng linh hoạt cỏc PPDH nhằm giỳp HS chủ động, tích cực trong phát hiện, chiếm lĩnh tri thức, như: trỡnh diễn, thuyết trỡnh, giảng giải, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề

 

doc 10 trang Người đăng phammen30 Ngày đăng 10/04/2019 Lượt xem 129Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hình học 9 - Tiết 53 đến tiết 56", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết số 53
Đ10.diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Ngày soạn:17/3/2015
Ngày dạy:24/3/2015
I. Mục tiêu
1.Kiến thức
Nhớ được công thức tính diện tích hình tròn.
Biết cách tính diện tích hình quạt tròn.
2.Kĩ năng
Biết vận dụng các công thức vào giải một vài bài toán thực tế.
3.Thỏi độ
	- Ham hiểu biết, chăm chỉ
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ, tấm bìa hình tròn.
	Học sinh: Thước thẳng, com pa, các tấm bìa hình tròn.
III. Phương phỏp dạy học
 Vận dụng linh hoạt cỏc PPDH nhằm giỳp HS chủ động, tớch cực trong phỏt hiện, chiếm lĩnh tri thức, như: trỡnh diễn, thuyết trỡnh, giảng giải, gợi mở vấn đỏp, nờu vấn đề 
IV. Tiến trỡnh bài học
1.Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài học
2.Kiểm tra bài cũ
Chữa bài 76 tr 96 sgk.
3.Bài mới
HĐ 1: 1. Công thức tính diện tích hình tròn.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Gv giới thiệu công thức tính diện tích hình tròn.
Gọi 1 hs tính diện tích hình tròn khi R = 3 cm.
Nhận xét?
Gọi 1 hs lên bảng làm bài 77, dưới lớp làm ra giấy trong.
Nhận xét?
Gv nhận xét.
Nắm công thức tính diện tích hình tròn.
1 hs tính: S = R2 =  
Nhận xét, bổ sung nếu cần.
1 hs lên bảng làm bài 77, dưới lớp làm ra giấy trong.
Nhận xét.
Bổ sung.
1. Công thức tính diện tích hình tròn.
S = R2.
áp dụng tính S khi R = 3 cm.
Ta có S = .32 3,14.9 = 28,26 cm2
Bài 77 tr 98 sgk.
Ta có d = AB = 4cm
 R = 2cm S = R2 
 3,14.22 = 12,56 cm2
HĐ 2: 2. Cách tính diện tích hình quạt tròn
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Nếu chia hình tròn thành 360 phần bằng nhau thì mỗi phần có diện tích là bao nhiêu? Mỗi phần ứng với bao nhiêu độ?
 Diện tích hình quạt 10? Diện tích hình quạt n0?
Nhận xét?	
Gọi 1 hs lên bảng làm bài 79, cho hs dưới lớp làm ra giấy trong.
Nhận xét?
Gv nhận xét.
 thì mỗi phần có diện tích là , mnỗi phần ứng với 10.
Vậy diện tích hình quạt tròn là 
1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra giấy trong.
Quan sát các bài làm, rút ra nhận xét.
2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.
Hình quạt tròn AOB tâm O, bán kính R, cung n0.
 hay 
Với R là bán kính hình tròn, n là sđ độ của cung tròn, l là độ dài cung tròn.
Bài 79 sgk tr 98.
Sq = ? khi R = 6cm, n0 = 360.
Ta có ==3,611,3 cm.
4.Củng cố toàn bài
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Nêu công thức tính diện tích hình tròn? Công thức tính diện tích hình quạt tròn?
Yờu cầu HS đọc đầu bài và trả lời miệng
HS nhắc lại cỏc cụng thức
HS nghiờn cứu đầu bài và trả lời
Nêu công thức tính diện tích hình tròn? Công thức tính diện tích hình quạt tròn?
Bài 81 tr 99 sgk.
a) nếu bán kính tăng gấp đội thì diện tích hình tròn tăng gấp 4.
b) Nếu bán kính tăng gấp 3 thì diện tích hình tròn tăng gấp 9.
c) Nếu bán kính tăng gấp k lần thì diện tích hình tròn tăng gấp k2 lần
5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà
	- Học thuộc lí thuyết.
	-Xem lại các bài đã chữa.
	-Làm bài 78, 83 sgk
Rỳt kinh nghiệm
Tiết số 54
Luyện tập
Ngày soạn:19/3/2015
Ngày dạy:02/4/2015
I. Mục tiêu
1.Kiến thức
	- Củng cố cụng thức tớnh diện tớch hỡnh trũn, hỡnh quạt trũn
2.Kĩ năng
- Củng cố các kĩ năng vẽ hình và kĩ năng vận dụng các công thức vào giải toán.
Nắm được khái niệm hình viên phân, hình vành khăn.
Rèn kĩ năng suy luận.
3.Thỏi độ
	- Ham hiểu biết, chăm chỉ
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ.
	Học sinh: Thước thẳng, com pa.
III. Phương phỏp dạy học
 Vận dụng linh hoạt cỏc PPDH nhằm giỳp HS chủ động, tớch cực trong phỏt hiện, chiếm lĩnh tri thức, như: giảng giải, gợi mở vấn đỏp, nờu vấn đề 
IV. Tiến trỡnh bài học
1.Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài học 
2.Kiểm tra bài cũ
Nêu công thức tính diện tích hình tròn? Diện tích hình quạt tròn?
	Chữa bài 78 sgk
3.Bài mới
HĐ 1: Chữa bài tập 83
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
a) Nờu cỏch vẽ hỡnh
b) Tớnh SHOABINH.
c) chứng tỏ 
Hóy tớnh diện tớch hỡnh trũn đường kớnh NA ?
Nhận xột?
Chốt lại
HS nờu cỏch vẽ hỡnh?
1 HS lờn bảng tớnh diện tớch
1 HS lờn bảng tớnh diện tớch hỡnh trũn đường kớnh NA và so sỏnh
Nhận xột
Hoàn thiện bài vào vở
Bài 83 SGK
a) Nờu cỏch vẽ
- Vẽ nửa ( M; ) = ( M ; 5)
- Trờn đường kớnh HI lấy HO = BI = 2 cm
- Vẽ nửa đường trũn đường kớnh HO và BI cựng phớa nửa đường trũn tõm M
- Vẽ nửa đường trũn bỏn kớnh OB khỏc phớa với đường trũn tõm M
- Đường thẳng vuụng gúc với IH tại M cắt đường trũn tõm M tại N và cắt nửa đường trũn đường kớnh OB tại A.
b) Diện tớch nửa đường trũn đường kớnh HI :
 (cm2) (1)
c) Ta thấy NA = MN + MA = 5cm + 3 cm = 8 cm. Vậy bỏn kớnh đường trũn đú là NA : 2 = 8 : 2 = 4 cm
 Diện tớch hỡnh trũn đường kớnh NA bằng:
 (2)
Vậy hỡnh trũn đường kớnh NA cú cựng diện tớch với hỡnh HOABINH.
HĐ 2: Chữa bài tập 85
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Nờu cỏch tớnh Sviờn phõn
Tớnh Squạt OAmB - SDOAB
Tam giỏc đều : h = ; S = 
Hỡnh vuụng: d = a
Nhận xột?
GV chốt lại
HS nờu ý kiến cỏ nhõn
1 HS lờn bảng, HS dưới lớp làm bài vào vở
Nhận xột
Hoàn thiện bài vào vở
Bài 85 SGK
Tớnh Squạt OAmB = 
= 
SDOAB = = 
Sviờn phõn = = 
HĐ 3: Chữa bài tập 86
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Đọc khỏi niệm hỡnh vành khăn?
Nờu cỏch tớnh diện tớch hỡnh vành khăn
Hóy tớnh diện tớch hỡnh vành khăn?
Nhận xột
GV chốt lại
HS đọc khỏi niệm hỡnh vành khăn
Lấy Shỡnh trũn lớn - Shỡnh trũn nhỏ
1 HS lờn bảng, HS dưới lớp làm bài vào vở
Nhận xột
Hoàn thiện bài vào vở
Bài 86 SGK
a) Giả sử R1 > R2 
Shỡnh vành khăn = Shỡnh trũn lớn - Shỡnh trũn nhỏ =
= R12 - R22 = (R12 - R22 ) 
b) Khi R1 = 10,5 cm ; R2 = 7,8 cm
S = (10,5)2 - (7,8)2 = 49,41( cm2 ) 
155,1474 ( cm2 )	
4.Củng cố toàn bài
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Nờu cỏch tớnh diện tớch hỡnh vành khăn?
HS nờu cỏch tớnh diện tớch hỡnh vành khăn
5.Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà
Xem lại cỏc bài tập đó chữa
ễn tập chương III
	Rỳt kinh nghiệm
Tiết số 55
ôn tập chương III. (tiết 1)
Ngày soạn:27/3/2015
Ngày dạy:3/4/2015
I. Mục tiêu
1.Kiến thức
Hệ thống hóa các kiến thức của chương
2.Kĩ năng
Luyện tập các kĩ năng vẽ hình, đọc hình, làm bài tập trắc nghiệm.
Rèn tư duy, suy luận lô-gic.
3.Thỏi độ
	- Ham hiểu biết, chăm chỉ
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ.
	Học sinh: Thước thẳng, com pa.
III. Phương phỏp dạy học
 Vận dụng linh hoạt cỏc PPDH nhằm giỳp HS chủ động, tớch cực trong phỏt hiện, chiếm lĩnh tri thức, như: trỡnh diễn, giảng giải, gợi mở vấn đỏp, nờu vấn đề 	
IV. Tiến trỡnh bài học
1.Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài học
2.Kiểm tra bài cũ
	Phỏt biểu định lớ gúc nụi tiếp, gúc tạo bởi tia tiếp tuyến và dõy cung?
3.Bài mới
HĐ 1: Chữa bài tập 1
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Cho hs nghiên cứu đề bài.
Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra vở
Nhận xét?	
Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.
Nghiên cứu đề bài.
1 hs lên bảng làm bài , dưới lớp làm ra giấy trong.
Quan sát bài làm trên bảng .
Nhận xét.
Bổ sung.
Bài 1. Cho (O), , . vẽ dây AB, CD.
a) +) sđ nhỏ = sđ, 
sđlớn= 3600 – sđ nhỏ = 3600 – a0.
+) sđnhỏ = sđ, 
sđlớn= 3600 – sđ nhỏ = 3600 – b0
b) nhỏ = nhỏ a0 = b0 hoặc AB = CD
c) nhỏ > nhỏ a0 > b0 hoặc AB > CD
HĐ 2: Chữa bài tập 2
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Nêu các định lí về góc ở tâm, góc nội tiếp, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, góc có đỉnh ở trong hay ngoài đường tròn.
Nhận xét?
Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.
Nhận xét?
Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.
Nêu các định lí về các loại góc trong đường tròn.
Nhận xét.
1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.
Nhận xét.
Bổ sung.
Bài 2. (Bài 89 tr 104 sgk)
a) sđ= 600 là cung nhỏ sđ = sđ = 600.
b) sđ= sđ = 300. 
c) sđ = sđ = 300.
d) 
e) 
HĐ 3: Chữa bài tập 3
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Cho hs nghiên cứu đề bài.
Gọi 1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra vở
Nhận xét?
Gv nhận xét.	
Nghiên cứu đề bài.
1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra vở.
Quan sát các bài làm, rút ra nhận xét
Bài 3. (Bài 91 tr 104 sgk).
a) sđ= 3600 – sđ = 3600 – 750 = 2850.
b) l= (cm)
l = (cm)
c) Squạt OapB = (cm2)
4.Củng cố toàn bài
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Cho biết số đo cỏc gúc với đường trũn?
HS nhắc lại số đo cỏc loại gúc
5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà
	-Học kĩ lí thuyết.
	-Xem lại các bài đã chữa.
	-Làm bài 92,93,94,95,96 sgk tr 104,105
Rỳt kinh nghiệm
Tiết số 56
ôn tập chương III. (TIếP)
Ngày soạn:01/4/2015
Ngày dạy:07/4/2015
I. Mục tiêu
1.KIến thức
- Vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập về tính toán các đại lượng liên quan tới đường tròn, hình tròn.
2.KĨ năng
Luyện kĩ năng về các bài tập về chứng minh.
3.Thỏi độ
	- Chăm chỉ, ham hiểu biết
II. Chuẩn bị
Giáo viên: Thước thẳng, com pa, bảng phụ.
	Học sinh: Thước thẳng, com pa.
III. Phương phỏp dạy học
 Vận dụng linh hoạt cỏc PPDH nhằm giỳp HS chủ động, tớch cực trong phỏt hiện, chiếm lĩnh tri thức, như: trỡnh diễn, thuyết trỡnh, giảng giải, gợi mở vấn đỏp, nờu vấn đề 
IV. Tiến trỡnh bài học
1.Ổn định tổ chức.
Kiểm tra sĩ số, kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh cho bài học
2.Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra việc làm bài tập ở nhà của HS
3.Bài mới
HĐ 1: Chữa bài tập 90
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Cho hs nghiên cứu đề bài.
Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ vào vở.
Kiểm tra hs dưới lớp.
Nhận xét?
Gọi 3 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra vở. 
Nhận xét?
Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.
Nghiên cứu đề bài.
1 hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ vào vở.
Nhận xét.
Bổ sung.
3 hs lên bảng làm bài , dưới lớp làm ra vở 
Quan sát bài làm trên bảng .
Nhận xét.
Bổ sung.
Bài 90 tr 104 sgk.
a) vẽ hình vuông cạnh 4 cm, vẽ đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp hình vuông.
b) Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp hình vuông.
ta có a = R 4 = R
 R = (cm).
c) bán kính r của đường tròn nội tiếp hình vuông. ta có 2r = AB = 4 cm r = 2 cm.
d) Tính diện tích miền gạch sọc:
Diện tích hình vuông là a2 = 42 = 16 cm2.
Diện tích hình tròn (O, r) là :	
r2 = .22 = 4 cm2
Diện tích miền gạch sọc là:
16 – 4 3,44 cm2
HĐ 2: Chữa bài tập 93
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Cho hs nghiên cứu đề bài.
Cho hs thảo luận theo nhóm.
Theo dõi sự thảo luận của hs.
Nhận xét?
Gv nhận xét, bổ sung nếu cần.
Nêu các định lí về các loại góc trong đường tròn.
Nghiên cứu đề bài.
Thảo luận theo nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể từng cá nhân trong nhóm.
Quan sát bài làm trên bảng.
Nhận xét.
Bổ sung.
Bài 93 tr 104 sgk.
a) số vòng quay của bánh xe B là:
	 vòng.
b) Số vòng quay của bánh xe B khi báng xe A quay 80 vòng là:
 ( vòng).
c) Số răng của bánh xe A gấp 3 lần số răng của bánh xe C chu vi bánh xe A gấp 3 lần chu vi bánh xe C bán kính bánh xe A gấp 3 lần bán kính bánh xe C bán kính bánh xe A là 1.3 = 3 cm.
tương tự RB = 2 cm
HĐ 3: Chữa bài tập 95
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
Gọi 1 hs lên bảng vẽ hình, dưới lớp vẽ hình vào vở.
Nhận xét?
 ?
 ?
Gọi 2 hs lên bảng làm bài, mỗi em làm 1 phần dưới lớp làm ra vở
Nhận xét?
Gv nhận xét.
Nhận xét.
1 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm vào vở.
Nhận xét.
Bổ sung.
2 hs lên bảng làm bài, dưới lớp làm ra vở.
Quan sát các bài làm, rút ra nhận xét
Bài 95 sgk tr 105.
a) c/m CD = CE.
Ta có 0,
= 900 CD = CE.
b) c/m BHD cân.	
Ta có BHD có BA’ vừa là đường cao, vừa là đường phân giác BHD cân tại B.
c) c/m CD = CH.
Vì BDH cân tại B BC là đường trung trực của HD CH = CD
4.Củng cố toàn bài
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Ghi bảng - Trỡnh chiếu
GV nờu chốt lại cỏc dạng toỏn trong tiết học
HS lắng nghe
5. Hướng dẫn học bài ở nhà và ra bài tập về nhà
	-Học kĩ lí thuyết.
	-Xem lại các bài đã chữa.
	-Ôn lại các dạng toán hình đã chữa, tiết sau KT 1 tiết.
Rỳt kinh nghiệm

Tài liệu đính kèm:

  • doctiết số 53,54,55,56.doc