Giáo án môn Hóa học 8 - Bài 28: Không khí – sự cháy

I. Mục tiêu

1. Kiến thức:

 - HS trình bày được thành phần của không khí.

 - Viết được phương trình phản ứng hóa học của không khí với các chất.

 - Giải thích được hiện tượng thí nghiệm photpho cháy trong không khí.

2. Kỹ năng:

 - Viết được phương trình phản ứng hóa học của không khí với các chất.

 - Giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên.

3. Thái độ:

 - Sau bài học HS đề ra được một số giải pháp bảo vệ môi trường.

 

docx 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 15Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 8 - Bài 28: Không khí – sự cháy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên: Nguyễn Thị Thảo 
Ngày soạn: 9-1-2018
Bài 28: Không khí – sự cháy ( tiết 2)
I. Mục tiêu 
Kiến thức:
 - HS trình bày được thành phần của không khí.
 - Viết được phương trình phản ứng hóa học của không khí với các chất.
 - Giải thích được hiện tượng thí nghiệm photpho cháy trong không khí. 
Kỹ năng:
 - Viết được phương trình phản ứng hóa học của không khí với các chất.
 - Giải thích được một số hiện tượng trong tự nhiên.
 - 
Thái độ:
 - Sau bài học HS đề ra được một số giải pháp bảo vệ môi trường.
II. phương tiện và phương pháp dạy học.
 Phương tiện dạy học
Trực quan: +, Video thí nghiệm phản ứng đốt cháy photpho
 +, một số hình ảnh về không khí ô nhiễm và ảnh hưởng của nó

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 28 Khong khi Su chay_12254339.docx