Giáo án môn Hóa học 9 - Bài 54: Polime

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Ôn tập cấu tạo, phân loại polime , tính chất chung của polime.

- Vận dụng các kiến thức về polime để làm bài tập.

2. Kĩ năng:

- Viết được PTHH trùng hợp tạo thành PE,PVC,.từ các monome.

- Tính toán khối lượng polime thu được theo hiệu suất tổng hợp.

3. Thái độ:

- Có ý thức học tập nghiêm túc và ứng dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ngày.

4. Trọng tâm :

 - Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo, phân loại polime ( polime thiên nhiên và polime tổng hợp)

 - Tính chất chung của polime.

5. Năng lực cần hướng tới:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 261Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Bài 54: Polime", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 33 Ngày soạn: 02/05/2015
Tiết  : 66 Ngày dạy : 04/05/2015
Bài 54. POLIME (T2)
I. MỤC TIÊU:	 
1. Kiến thức: 
- Ôn tập cấu tạo, phân loại polime , tính chất chung của polime.
- Vận dụng các kiến thức về polime để làm bài tập. 
2. Kĩ năng:
- Viết được PTHH trùng hợp tạo thành PE,PVC,...từ các monome.
- Tính toán khối lượng polime thu được theo hiệu suất tổng hợp.
3. Thái độ:
- Có ý thức học tập nghiêm túc và ứng dụng kiến thức vào trong cuộc sống hàng ngày.
4. Trọng tâm :
 - Định nghĩa, đặc điểm cấu tạo, phân loại polime ( polime thiên nhiên và polime tổng hợp)
 - Tính chất chung của polime.
5. Năng lực cần hướng tới:
 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên và học sinh: 
a. Giáo viên:
- Chuẩn bị một số bài tập về polime
b. Học sinh:
- Học bài và làm bài trước khi lên lớp.
2. Phương pháp : 
 - Đàm thoại, thảo luận nhóm, trực quan. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. Ổn định lớp(1’): 
2. Vào bài mới: 
* Giới thiệu bài (1’): Chúng ta đã được tìm hiểu về tính chất, cấu tạo của polime. Hôm nay, chúng ta sẽ vận dụng các kiến thức này vào làm bài tập: 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1: Làm bài tập viết phương trình hóa học và cấu tạo của polime.(15’)
- GV: Yêu cầu học sinh viết phản ứng trùng hợp từ CH2 = CH2 , CH2 =CHCl. 
- GV: Nhận xét.
- GV: Cho học sinh thảo luận nhóm làm bài tập 3/ SGK165. 
- GV: Cho các nhóm nhận xét. 
- HS: Viết phương trình
n CH2 = CH2 (-CH2 – CH2-)n
n CH2 =CHCl (- CH2 – CHCl-)n
- HS: Lắng nghe. 
- HS: Thảo luận nhóm làm bài tập: 
+ Những phân tử có mạch thẳng là: polietilen, xenlulozơ, poli vinyl clorua.
+ Những phân tử có mạch nhánh là: tinh bột. 
HS: Các nhóm nhận xét. 
Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập hiệu suất.(25’)
- GV: Hướng dẫn học sinh làm bài tập: 
Poli(vinyl clorua) Viết tắt PVC, được điều chế từ vinylclorua CH2 =CHCl.
Viết phương trình hóa học. 
Tính khối lượng Poli(vinyl clorua) thu được từ 1 tấn vinylclorua, biết hiệu suất của phản ứng là 90%.
Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinylclorua, giả thiết hiệu suất phản ứng là 90%. 
- GV: Yêu cầu HS viết PTHH. 
- GV: Cho học sinh dựa vào phương trình để tìm ra khối lượng của PVC
- GV: Yêu cầu HS tính khối lượng PVC theo hiệu suất 90%
- GV: Áp dụng tính khối lượng vinylclorua theo hiệu suất 90%
- GV: Nhận xét 
- HS: Đọc và tóm tắt nội dung bài tập. 
- HS: Viết PTHH: 
a. n CH2 =CHCl (- CH2 – CHCl-)n
- HS: 
b. Theo PTHH: 
62,5n tấn CH2 =CHCl thu được 62,5n tấn PVC
 1 tấn CH2 =CHCl thu được? tấn PVC
Khối lượng PVC thu được theo PT
(tấn)
- HS: Làm bài tập 
Khối lượng PVC thu được theo hiệu suất 90%
(tấn)
- HS: Thực hiện 
c. Khối lượng vinylclorua thu được theo hiệu suất 90%
(tấn)
- HS: Lắng nghe và sửa sai( nếu có). 
4. Dặn dò về nhà(3’):
- Dặn các em về nhà làm bài, rèn luyện kỹ năng viết PTHH, làm bài tập liên quan đến hiệu suất. 
- Dặn các em về nhà chuẩn bị bảng tường trình để tiết sau làm bài thực hành : Tính chất cùa gluxit
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_33_Hoa_9_Tiet_66.doc