Giáo án môn Hóa học 9 - Bài 55: Thực hành: Tính chất của rượu và axit

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức:

 - Phản ứng tráng gương của glucozơ.

 - Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột.

2. Kĩ năng :

 - Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương.

 - Lập sơ đồ nhân biết ba dung dịch.

 - Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng.

 - Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên - Viết phương trình hóa học minh họa các thí nghiệm đã minh họa.

3. Thái độ:

 - Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa học .

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Bài 55: Thực hành: Tính chất của rượu và axit", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 34 Ngày soạn: 09/05/2015
Tiết : 67 Ngày dạy : 11/05/2015	
Bài 55: THỰC HÀNH:
TÍNH CHẤT CỦA RƯỢU VÀ AXIT
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải: 
1. Kiến thức:
 - Phản ứng tráng gương của glucozơ.
 - Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột. 
2. Kĩ năng :
 - Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương.
 - Lập sơ đồ nhân biết ba dung dịch. 
 - Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng. 
 - Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên - Viết phương trình hóa học minh họa các thí nghiệm đã minh họa.
3. Thái độ:
 - Giáo dục ý thức cẩn thận, tiết kiệm trong học tập, thực hành hóa học .
4. Trọng tâm:
 - Tính chất tráng bạc.
 - Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột. 
5. Năng lực cần hướng tới:
 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
 - Năng lực thực hành hóa học.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên và học sinh:
a. Giáo viên: 
 - Hóa chất : glucozơ, saccarozơ và tinh bột, iôt, dd AgNO3, ddNH3
 - Dụng cụ : ống nghiệm, đèn cồn, giá ống nghiệm, kẹp gỗ, ống hút.
b. Học sinh: Mẫu bài thu hoạch
 BÀI THU HOẠCH SỐ:............................................
 TÊN BÀI:............. .
 TÊN HS(NHÓM):............. 
 LỚP:...............................................................................
STT
Tên thí nghiệm
Hóa chất – dụng cụ
Tiến hành
Hiện tượng
Kết quả thí nghiệm
01
02
03
2. Phương pháp :
 - Thí nghiệm kiểm chứng, vấn đáp, làm việc nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
1. Ổn định lớp(1’): 9A1:.................................................................................................. 
 9A2:...................................................................................................
2. Kiểm tra bài cũ(5’): GV kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
3. Vào bài mới: 
* Giới thiệu bài:(1') Nhằm giúp các em rèn luyện thêm kĩ năng thực hành thí nghiệm, đồng thời củng cố kiến thức về glucozơ, saccarozơ và tinh bột. . Chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài thực hành hôm nay.
Hoạt động của GV
Hoạt đông của HS
Hoạt động 1: Kiểm tra kiến thức (5’)
- GV: Ổn định tổ chức lớp, nêu quy định của buổi thực hành và kiểm tra sự chuẩn bị 
- GV: Kiểm tra các kiến thức có liên quan đến nội dung bài thực hành: 
+ Nêu tính chất của glucozơ.
+ Nêu tính chất của saccarozơ và tinh bột. 
- HS: Ổn định lớp
- HS: Trả lời
Hoạt động 2: Tác dụng của glucozơ với bạc nitrat trong dung dịch amoniac(13’)
- GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1: 
+ Cho vài giọt dung dịch AgNO3 vào dung dịch NH3 vào ống nghiệm và lắc nhẹ cho tiếp 1ml dung dịch glucozơ, lắc nhẹ và đun nóng 
- GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm và ghi lại kết quả .
- HS: Quan sát.
- HS: Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV 
Hoạt động 3: Phân biệt glucozơ, saccarozơ và tinh bột. (14’)
- GV: Hướng dẫn HS làm thí nghiệm 2: 
GV lập sơ đồ nhận biết và hướng dẫn HS thực hiện.
+ Cho lần lượt vào 3 ống nghiệm: 
Ô1: Glucozơ
Ô 2: Saccarozơ
Ô3: Hồ tinh bột
- Nhỏ vài giọt dd iôt vào từng ống nghiệm và nhận biết
- Cho 3 ml dd NH3 + 3 giọt dd AgNO3 vào 2 ống nghiệm còn lại và ngâm trong nước nóng
- GV: Yêu cầu HS làm thí nghiệm và ghi lại kết quả .
- HS: Quan sát. 
- HS: Làm thí nghiệm theo hướng dẫn của GV 
Hoạt động 4 :Thu dọn và làm bàng tường trình (5’).
- GV: Hướng dẫn HS thu hồi hoá chất, vệ sinh lớp.
- GV: Cho HS làm tường trình
- HS: Làm theo hướng dẫn
- HS: Làm tường trình
4. Dặn dò (1’):
- Nhận xét tinh thần thái độ thực hành của HS.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_34_Hoa_9_Tiet_67.doc