Giáo án môn Hóa học 9 - Bài 56: Ôn tập cuối năm

I. MỤC TIÊU: Sau tiết này HS phải:

1. Kiến thức:

 - Thiết lập được mối liên hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối.

 - Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa vô cơ.

2. Kĩ năng:

 - Dựa vào tính chất và phương pháp điều chế các chất vô cơ để thiết lập mối liên hệ giữa chúng.

 - Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ đó.

3. Thái độ:

 - Có ý thức học tập nghiêm túc chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì II.

4. Năng lực cần hướng tới:

 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

 - Năng lực tính toán hóa học.

 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 427Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Bài 56: Ôn tập cuối năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 34 Ngày soạn: 21/04/2015
Tiết : 68 Ngày dạy : 23/04/2015
Bài 56. ÔN TẬP CUỐI NĂM(T1)
Phần 1: HÓA VÔ CƠ
I. MỤC TIÊU: Sau tiết này HS phải:
1. Kiến thức:
 - Thiết lập được mối liên hệ giữa các chất vô cơ: kim loại, phi kim, oxit, axit, bazơ, muối.
 - Vận dụng kiến thức đã học vào việc viết một số PTHH và làm một số bài tập hóa vô cơ.
2. Kĩ năng:
 - Dựa vào tính chất và phương pháp điều chế các chất vô cơ để thiết lập mối liên hệ giữa chúng.
 - Viết các PTHH minh họa cho các mối liên hệ đó.
3. Thái độ:
 - Có ý thức học tập nghiêm túc chuẩn bị cho bài kiểm tra học kì II.
4. Năng lực cần hướng tới:
 - Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
 - Năng lực tính toán hóa học.
 - Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên và học sinh: 
a. Giáo viên: 
 Sơ đồ câm mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ.
 Một số bài tập vận dụng.
b. Học sinh:
 Ôn tập thật kĩ các kiến thức phần hóa vô cơ trước khi lên lớp.
2. Phương pháp: 
- Đàm thoại, thảo luận nhóm, làm việc cá nhân. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1. Ổn định lớp(1’): 9A1:.............................................................................................................. 
	9A2:..............................................................................................................
2. Vào bài mới: 
* Giới thiệu bài: Trong chương trình hóa học THCS chúng ta đã tìm hiểu về một số hợp chất vô cơ cơ bản và các chất vô cơ điển hình. Vậy, giữa chúng có mối liên hệ như thế nào?
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Hoạt động 1. Tìm hiểu kiến thức cần nhớ(22’).
- GV: Treo sơ đồ câm về mối liên hệ giữa các loại chất vô cơ. Yêu cầu HS thảo luận nhóm 3 phút và hoàn thành sơ đồ trên.
- GV: Gọi các nhóm HS lần lượt lên bảng ghi tên các chất tương ứng vào các ô trống.
- GV: Yêu cầu HS làm việc cá nhân và thảo luận để viết các PTHH minh họa cho các chuyển đổi trong sơ đồ mối liên hệ.
- HS: Thảo luận nhóm trong vòng 3 phút và hoàn thành bài tập vào bảng nhóm.
- HS: Đại diện các nhóm HS lên bảng hoàn thành bài tập. - HS: Làm việc trong vòng 5 phút và viết các PTHH minh họa tương ứng cho từng biến đổi.
Hoạt động 2. Bài tập(20’).
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 1a, c SGK/167
+ Hãy nhận biết loại chất của các hợp chất trên.
+ Dựa vào tính chất đặc trưng của từng chất để nhận biết sao cho phù hợp.
- GV: Hướng dẫn HS làm tiếp bài tập 2 SGK/167.
- GV: Hướng dẫn HS làm bài tập 5 SGK/167
+ Viết PTHH.
+ Tính số mol chất rắn màu đỏ. Suy ra số mol Fe.
+ Tính % Fe và Fe2O3.
Bài tập 1: Nhận biết:
a. H2SO4 và Na2SO4: dùng quỳ tím. Nếu quỳ tím hóa đỏ thì đó là H2SO4, chất kia là Na2SO4.
c. CaCO3 và Na2CO3: hòa tan vào nước. chất tan là Na2CO3, không tan là CaCO3.
Bài tập 2:
- HS: Làm bài tập trong vòng 3 phút:
1. FeCl3 + 3NaOH Fe(OH)3 + 3NaCl
2. 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O
3. Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2
4. Fe + 2HCl FeCl2 + H2
- HS: Suy nghĩ và tiến hành làm bài tập theo các bước hướng dẫn của GV:
Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu. (1)
1 mol 1mol
Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3 H2O. (2)
1mol 6mol 
- Chất rắn màu đỏ chính là Cu:
=> 
Theo (1): nFe = nCu = 0,05 mol
=> 
%Fe2O3 = 100% - 58,33% = 41,67%.
3. Dặn dò về nhà(2’):
 GV: Yêu cầu HS về nhà ôn bài, làm bài tập 1.b, 3, 4 SGK/167.
 Yêu cầu HS ôn tập phần hữu cơ cho phần tiếp theo.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:
.......................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_34_Hoa_9_Tiet_68.doc