Giáo án môn Hóa học 9 - Bài tập về rượu etylic

Bài 9. Dung dịch A là hỗn hợp của rượu etylic với nước. Cho 20,2 gam dd A t/d với Natri dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Tính độ rượu của dd A, biết dr = 0,8g/ml, dnước = 1g/ml

Bài 10. Cho kim loại Natri dư tác dụng với 10 ml rượu etylic 960

a/ Tính thể tích và khối lượng rượu rượu etylic đã tham gia PƯ. biết dr = 0,8g/ml

b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. Biết dnước = 1g/ml

Bài 11. Cho Na dư vào 95,75 ml ancol etylic ( rượu etylic) có độ rượu là a0, sau khi kết thúc các phản ứng hoàn toàn thu được 57,12 lít khí hdro (đktc). a) Xác định giá trị của a, biết khối lượng riêng củ ancol etylic là 0,8 g/ml; của nước là 1g/ml.

Bài 12. Rượu được điều chế từ etylen:

a. Từ 8,4 lít khí etylen(dktc) người ta điều chế được bao nhiêu ml rượu 75 độ. Biết hiệu suất phản ứng là 60%

b. Đem chỗ rượu lên men giấm. Tính khối lượng axit axetic tạo thành.

 

docx 2 trang Người đăng minhkhang45 Ngày đăng 07/03/2020 Lượt xem 95Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Bài tập về rượu etylic", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VỀ RƯỢU ETYLIC
Bài 9. Dung dịch A là hỗn hợp của rượu etylic với nước. Cho 20,2 gam dd A t/d với Natri dư thu được 5,6 lit khí H2 (đktc). Tính độ rượu của dd A, biết dr = 0,8g/ml, dnước = 1g/ml
Bài 10. Cho kim loại Natri dư tác dụng với 10 ml rượu etylic 960 
a/ Tính thể tích và khối lượng rượu rượu etylic đã tham gia PƯ. biết dr = 0,8g/ml
b/ Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc. Biết dnước = 1g/ml
Bài 11. Cho Na dư vào 95,75 ml ancol etylic ( rượu etylic) có độ rượu là a0, sau khi kết thúc các phản ứng hoàn toàn thu được 57,12 lít khí hdro (đktc). a) Xác định giá trị của a, biết khối lượng riêng củ ancol etylic là 0,8 g/ml; của nước là 1g/ml. 
Bài 12. Rượu được điều chế từ etylen:
a. Từ 8,4 lít khí etylen(dktc) người ta điều chế được bao nhiêu ml rượu 75 độ. Biết hiệu suất phản ứng là 60% 
b. Đem chỗ rượu lên men giấm. Tính khối lượng axit axetic tạo thành.
Bài 13. Có 82,8g rượu nguyên chất :
a. tính thể tích cần dùng để pha chỗ rượu thu được thành 75 độ. Cho khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml
b. Cho thêm 12ml rượu nguyên chất vào rượu 75 độ trên thì sẽ thu được rượu bao nhiêu độ?
c. Cho Na dư vào 82,8g rượu nguyên chất lúc đầu thì thu được bao nhiêu lít khí Hiđrô ( đktc)?
d. Nếu muốn chỗ rượu trên có độ rượu là 90 độ thì phải thêm vào dung dịch rượu 75 độ bao nhiêu ml rượu nguyên chất?
Bài 14. Cho 22,4 lít khí etilen (ở điều kiện tiêu chuẩn) tác dụng với nước có axit sunfuric làm xúc tác, thu được 13,8 gam rượu etylic. Hãy tính hiệu suất phản ứng điều chế rượu etylic từ etilen.

Tài liệu đính kèm:

  • docxBai 44 Ruou etylic_12235289.docx