Giáo án môn Hóa học 9 - Công thức cần nhớ khi giải bài tập ADN

I. CẤU TRÚC ADN:

1. Loại 1: Tính chiều dài của ADN (hay chiều dài của gen)

- Gọi N là số nuclêôtic của ADN. Mỗi nuclêôtic có chiều dài 3,4 Å. Do đó chiều dài của ADN là:

• Mỗi vòng xoắn của ADN có 10 cặp bằng 20 nuclêôtic và dài 3,4 Å. Do đó số vòng xoắn của ADN là:

• Chiều dài của ADN tương ứng với số vòng xoắn C bằng:

 Chú thích: đơn vị đo lường:

 1Å = 10-4µm 1µm = 10-4Å

 1nm = 10-3µm

 1mm = 103µm = 106nm = 107Å

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 167Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Công thức cần nhớ khi giải bài tập ADN", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG THỨC CẦN NHỚ KHI GIẢI BÀI TẬP ADN
CẤU TRÚC ADN:
Loại 1: Tính chiều dài của ADN (hay chiều dài của gen)
Gọi N là số nuclêôtic của ADN. Mỗi nuclêôtic có chiều dài 3,4 Å. Do đó chiều dài của ADN là:
Mỗi vòng xoắn của ADN có 10 cặp bằng 20 nuclêôtic và dài 3,4 Å. Do đó số vòng xoắn của ADN là:
Chiều dài của ADN tương ứng với số vòng xoắn C bằng:
	Chú thích: đơn vị đo lường:
	1Å = 10-4µm 1µm = 10-4Å
	1nm = 10-3µm 
	1mm = 103µm = 106nm = 107Å
Loại 2: Tính khối lượng của ADN:
Mỗi nuclêôtic có khối lượng trung bình 300 đvC do đó khối lượng của ADN là:
Loại 3: Tính số nuclêôtic từng loại trong ADN:
Trên mạch đơn:
Gọi 	A1, T1,G1,X1 lần lượt là số nuclêôtic từng loại của mạch 1.
A2, T2,G2,X2 lần lượt là số nuclêôtic từng loại của mạch 2.
	Theo nguyên tắc bổ sung ta có:
Xét trên mỗi mạch của gen:
	A1 = T2 ; T1= A2 ; G1 =X2 và X1 = G2 
Xét trên cả mạch :
A = T = A1 + A2 = A1 + T1
G = X = G1 + G2 = G1 + X1 
	Và 	
Tỉ lệ từng loại nuclêôtic của gen:
	Suy ra: 
Loại 4: Tính số liên kết trong ADN:
Số liên kết hidro trong ADN:
Trong ADN:	A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro.
	G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro.
Gọi H là tổng số liên kết hidro trong ADN.
Ta có: H = 2 (số cặp A – T) + 3 (số cặp G – X) và mỗi cặp A – T có 1 A, mỗi cặp G – X có 1 G.
Suy ra: hay 
Liên kết hóa trị:
Nuclêôtic trên mạch liên kết bằng 1liên kết hóa trị. 
3 nuclêôtic trên mạch liên kết bằng 3 – 1liên kết hóa trị. 
N/2 nuclêôtic trên một mạch bằng N/2 – 1 liên kết hóa trị. 
Do đó số liên kết hóa trị trong ADN là:
2.(N/2 – 1) = N – 2 liên kết hóa trị
CƠ CHẾ TỰ NHÂN ĐÔI ADN, TỔNG HỢP ARN: Sẽ giới thiệu sau kể cả bài tập vận dụng
 GV: Nguyễn Thị Tươi
	 Đường link trang website: 

Tài liệu đính kèm:

  • docppct_hoa_hoc_thcs.doc