Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 3 - Bài 2: Một số oxit quan trọng

I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:

1. Kiến thức: Biết được:

 - Tính chất, ứng dụng, điều chế canxi oxit.

2. Kỹ năng:

 - Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của CaO

3. Thái độ:

 - Sự thích thú với môn học hơn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.

4. Trọng tâm:

 - Nắm được tính chất hóa học của CaO.

 - Nắm được các phản ứng điều chế CaO.

5. Năng lực cần hướng tới:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.

- Năng lực thực hành hóa học.

- Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống.

 

doc 2 trang Người đăng trung218 Ngày đăng 05/04/2017 Lượt xem 175Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Hóa học 9 - Tiết 3 - Bài 2: Một số oxit quan trọng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 2 Ngày soạn: 29/08/2015 
Tiết : 3 Ngày dạy : 31/08/2015
Bài 2: MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG
A. CANXI OXIT CaO
I. MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức: Biết được:
 - Tính chất, ứng dụng, điều chế canxi oxit.
2. Kỹ năng: 
 - Dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học của CaO 
3. Thái độ: 
 - Sự thích thú với môn học hơn, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường.
4. Trọng tâm:
 - Nắm được tính chất hóa học của CaO.
 - Nắm được các phản ứng điều chế CaO.
5. Năng lực cần hướng tới:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học.
- Năng lực thực hành hóa học.
- Năng lực vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
II. CHUẨN BỊ: 
1. Giáo viên và học sinh:
a. Giáo viên: - Hoá chất: CaO, dd HCl, dd H2SO4 loãng, CaCO3, dd Ca(OH)2.
 - Dụng cụ: Ống nghiệm, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, tranh ảnh lò lung vôi trong công nghiệp và thủ công.
b.Hoïc sinh: - Tìm hiểu trước noäi dung bài học.
2. Phương pháp: - Thí nghiệm nghiên cứu, trực quan, làm việc nhóm, vaán đáp.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
1.Ổn định lớp(1’): 9A1:....................................................................................................
 9A2:............................................................................................................ 
 9A3: ........................................................................................................... 
2. Kiểm tra bài cũ (10’): 
 HS 1,2: Làm bài tập 1,2/6/SGK.
 HS 3,4: Trình bày TCHH của oxit. Viết PTPƯ minh hoạ .
3. Vào bài mới :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bài 
Hoạt động 1. Tính chất của canxi oxit (15’). 
-GV: CaO thuộc loại oxit gì?
-GV: Cho hs quan sát mẩu vôi sống các nhóm nhận xét về tính chất vật lí của chúng?
-GV: Yêu cầu HS dự đoán TCHH của CaO?
-GV: Biểu diễn thí nghiệm: 
1. CaO + H2O
2. CaO + HCl.
Yêu cầu HS quan sát, nêu hiện tượng TN và viết PT.
-GV: Phản ứng của CaO với nước gọi là phản ứng tôi vôi.
-GV: CaO t/d axit dùng để khử chua đất trồng trọt, xử lí nước thải của nhiều nhà máy hoá chất.
*CaO để trong không khí ở nhiệt độ thường, nó hấp thụ khí CO2 canxi cacbonat. Viết PTPƯ. Kết luận về CaO 
-HS: Oxit bazơ.
- HS: Quan sát, đưa ra nhaän xét về tính chất vật lí.
-HS: Suy nghĩ và dự đoán.
- HS: Nêu hiện tượng quan sát được.
- HS: Lắng nghe và ghi nhớ.
-HS: Lắng nghe và ghi nhớ, vận dụng vào thực tế sản xuất.
-HS:
 CaO + CO2 CaCO3 .
I. TÍNH CHẤT:
1.Tính chất vật lí:
 Là chất rắn, màu trắng nóng chảy ở to 2585oC 
2. Tính chất hoá học:
a. Tác dụng với nước
CaO + H2O Ca(OH)2
-CaO có tính hút ẩm mạnh, dùng làm khô nhiều chất.
b.Tác dụng với axit
CaO + 2HClCaCl2 +H2O 
- Khử chua cho đất.
c.Tác dụng với oxit axit :
CaO + CO2CaCO3
Kết luận: CaO là 1 oxit bazơ 
Hoạt động 3. Ứng dụng của canxi oxit(5’).
-GV: Yêu cầu HS nêu các ứng dụng của CaO.
- GV: Kết luận.
-GV hỏi: Liên hệ thực tế đời sống dùng vôi làm gì?
-HS:Theo dõi thông tin SGK và nêu các ứng dụng của CaO
-HS: Nghe và ghi vở
-HS trả lời: Dùng bón để rửa chua đồng ruộng
II. CANXI OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ ?
 (SGK)
Hoạt động 4. Sản xuất canxi oxit (7’).
-GV:Trong thực tế người ta sản xuất vôi từ nguyên liệugì?
- GV: Giới thiệu cấu tạo nguyên tắc vận hành của lò nung vôi thủ công và lò công nghiệp.
-GV hỏi: Ở nước ta nơi nào có nhiều đá vôi?
-GV giôùi thieäu hiện nay ở 1 số nơi người ta còn khai thác nguyên liệu sản xuất vôi khác đó là San hô
-GV: Thuyết trình về các PƯHH xảy ra.
-GV: Gọi hs đọc phần“em có biết ”
-HS: Từ CaCO3, chaát ñoát: than .
- HS: quan sát, lắng nghe.
- HS trả lời: Thanh Hoá .
-HS: Viết PTPƯ CaCO3 CaO ( pư phân huỷ)
- HS: đọc phần em có biết.
III. SẢN XUẤT CANXI OXIT NHƯ THẾ NÀO?
1.Nguyên liệu:
CaCO3, chất đốt ( than, củi, dầu . . .)
2.Các phản ứng hoá học:
C + O2 CO2
CaCO3 CaO + CO2
4. Củng cố: (6’):- Trình bày phương pháp để phân biệt các chất rắn sau : CaO, P2O5, SiO2 . 
 - GV: Yêu cầu HS làm bài tập 2SGK/9.
5. Nhận xét – dặn dò: (1’)
- Nhận xét thái độ và khả năng tiếp thu bài của học sinh.
- Về nhà học bài, làm bài tập 1, 2, 3 SGK, đọc trước phần tiếp theo: Lưu huỳnh đioxit SO2.
IV. RÚT KINH NGHIỆM:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan_2_Hoa_9_Tiet_32015_2016.doc